Materská škola Hlboké Športová 259, 906 31 Hlbokéwww.materskaskolahlboke.meu.zoznam.sk
Priestory školy
esteticky zladenú materskú školunové sociálne zariadeniahračky, centrá aktivít, edukačné pomôckykultúrne akcie v priestoro...
Sme jednotriedna materská škola. Poskytujeme deťom poldennúa celodennú starostlivosť spravidla od troch do šesť rokov. V ...
Čo radi robímea kam všade chodíme, ako nám tu dobre je,Vám teraz ukážeme!
Radi oslavujeme
Vystúpenie k výročiu obce
Chodíme na exkurziePekáreň v Hlbokom Návšteva kostola Družstvo v Hlbokom
Výlety Tak prisaháme Zoo Bratislava
Stretáme sa i po škole
Výtvarné súťaže
Sledujeme divadielka
Súťažíme
Štátna školská inšpekcia
Počas roka v našej škôlke
Fašiangy a masky
Zápis detí do MŠ
Keď sa blíži Veľká Noc
Stavanie mája
Srdiečková slávnosť ku Dňu matiek
Opekačka u Jumba
Leto je už za dverami...
Rozlúčme sa s predškolákmi,koniec školského roka už je tu!
So záhradou lúčime sa...
Halloween
A keď sa blížia Vianoce...
Napečieme medovníčky, privítame Mikuláša...
Stretneme sa na besiedke,zaspievame koledy...
Za oknom je snehu kopa,utekajme po sánky!
Tak nám tu je veselo...
Ďakujeme za pozornosť. Materská škola v Hlbokom Vypracovala Zuzana Jurčová
Prezentácia mš hlboké show
Prezentácia mš hlboké show
of 33

Prezentácia mš hlboké show

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentácia mš hlboké show

 • 1. Materská škola Hlboké Športová 259, 906 31 Hlbokéwww.materskaskolahlboke.meu.zoznam.sk
 • 2. Priestory školy
 • 3. esteticky zladenú materskú školunové sociálne zariadeniahračky, centrá aktivít, edukačné pomôckykultúrne akcie v priestoroch materskej školy Čo ponúkame:( divadelné predstavenia, hudobné koncerty,veľkonočné a vianočné trhy, Mikuláša, Deňmatiek, karneval, rozlúčka s predškolákmi,Vianočné zvonenie, MDD, ...)knižnicu, návštevy v ZŠ, telocvičňu ZŠvýlety, exkurzie, výstavy, návštevy rodíntvorivé dielničky spolu s rodičmiprácu s počítačom, digitálnu technikupitný režim, ochutnávky zdravej stravysúťaže, kúpanie v bazéne
 • 4. Sme jednotriedna materská škola. Poskytujeme deťom poldennúa celodennú starostlivosť spravidla od troch do šesť rokov. V Špecifikácia:opodstatnených prípadoch od dvoch rokov a deťom s odloženouškolskou dochádzkou. V prevádzke je v pracovných dňoch od 07.00 – 17.00 hod.Prevádzka bola odsúhlasená na rodičovskom združení azriaďovateľom - obec Hlboké. Trieda je heterogénna.
 • 5. Čo radi robímea kam všade chodíme, ako nám tu dobre je,Vám teraz ukážeme!
 • 6. Radi oslavujeme
 • 7. Vystúpenie k výročiu obce
 • 8. Chodíme na exkurziePekáreň v Hlbokom Návšteva kostola Družstvo v Hlbokom
 • 9. Výlety Tak prisaháme Zoo Bratislava
 • 10. Stretáme sa i po škole
 • 11. Výtvarné súťaže
 • 12. Sledujeme divadielka
 • 13. Súťažíme
 • 14. Štátna školská inšpekcia
 • 15. Počas roka v našej škôlke
 • 16. Fašiangy a masky
 • 17. Zápis detí do MŠ
 • 18. Keď sa blíži Veľká Noc
 • 19. Stavanie mája
 • 20. Srdiečková slávnosť ku Dňu matiek
 • 21. Opekačka u Jumba
 • 22. Leto je už za dverami...
 • 23. Rozlúčme sa s predškolákmi,koniec školského roka už je tu!
 • 24. So záhradou lúčime sa...
 • 25. Halloween
 • 26. A keď sa blížia Vianoce...
 • 27. Napečieme medovníčky, privítame Mikuláša...
 • 28. Stretneme sa na besiedke,zaspievame koledy...
 • 29. Za oknom je snehu kopa,utekajme po sánky!
 • 30. Tak nám tu je veselo...
 • 31. Ďakujeme za pozornosť. Materská škola v Hlbokom Vypracovala Zuzana Jurčová

Related Documents