Глобални
Тенденции
на Пазара
на Труда
Март 2010
Manpower and You: Winning Together 2
Пазарът на Труда се променя…
...
Manpower and You: Winning Together 3
Тенденции на Пазара на труда
Четири мегатенденции на п...
Manpower and You: Winning Together 4
Демографска структура / Липса на Таланти...
Manpower and You: Winning Together 5
Задълбочаване Очакванията на Клиентите
#2: Задълбочаване Очакванията...
Manpower and You: Winning Together 6
Личните Правила
...
Manpower and You: Winning Together 7
Технологичните Революции
#4: Технологични Революции
...
Manpower and You: Winning Together 8
Нови динамики и техните п...
Manpower and You: Winning Together 9 9
Как можем да помогнем?
Разнообразни Решения
свързани с талантите
• Уникалн...
Manpower and You: Winning Together 11
Ние сме лидери на световния паза...
of 10

Nadia Vassileva - Global Labor Market Trends

Presentation delivered at the JA Bulgaria Smart Start Conference - March 23, 2010
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      Technology      Business      


Transcripts - Nadia Vassileva - Global Labor Market Trends

  • 1. Глобални Тенденции на Пазара на Труда Март 2010
  • 2. Manpower and You: Winning Together 2 Пазарът на Труда се променя… Ние помагаме. {От 60 десетилетия насам ние сме експертите на пазара на труда}
  • 3. Manpower and You: Winning Together 3 Тенденции на Пазара на труда Четири мегатенденции на пазара на труда с критично значение:
  • 4. Manpower and You: Winning Together 4 Демографска структура / Липса на Таланти #1: Демографска структура/ Липса на таланти Промените в демографската структура и социалните размествания водят до реалност, където няма достатъчно хора, които да запълнят наличните свободни работни места. Последици: • Ще преобладава възрастна работна сила • Миграцията на работната сила ще се увеличи • Различни генерации на работното място • Дисбаланс на търсене и предлагане
  • 5. Manpower and You: Winning Together 5 Задълбочаване Очакванията на Клиентите #2: Задълбочаване Очакванията на Клиентите НачинЪТ, по които компаниите оперират и ползват външни услуги е по-взискателен и глобален – особено когато става дума за таланти. Последици: • Необходимост от глобални решения за компаниите • По-сложни бизнес модели • Предлагането на решения към пазара трябва да е: -По-бързо и точно -По-гъвкаво и различно -По-глобално
  • 6. Manpower and You: Winning Together 6 Личните Правила #3: Личните правила Отношението на по-младата работна сила към работата се променя, както и правилата за привличане и задържане на таланти са вече различни. Последици: • Необходими са различни модели за привличане и задържане на таланти от различни генерации • Индивидите ще избират желаното си работно място • Разнообразието на работното място ще е решаващо • Индивидите ще поемат повече отговорност за кариерното си развитие
  • 7. Manpower and You: Winning Together 7 Технологичните Революции #4: Технологични Революции Напредъкът на технологиите оказва огромно значение върху обществото като цяло, а също и върху пазара на труда. Последици: • По-голяма прозрачност • Повече контакти между индивидите • По-голям избор къде, с кого и кога да се работи • “Зелени” работни места и практики
  • 8. Manpower and You: Winning Together 8 Нови динамики и техните последици: За бизнеса За правителствата • Добро име на работодател Социални • Нови политики и практики размествания • Борба за завоюване на • Ревизиране на лоялни таланти Икономически образованието и турболеции преквалификацията, • Неподценяване ролята на здравеопазването и социалните мрежи Технологични пенсионната система Революции • Разнообразие от различни • Мобиност на работната физически и виртуални Разместване на сила и ревизиране на работни места пластовете на имиграционните и пазара на труда емиграционните политики • Организационните Екологични структури се преместват от • По-голяма зависимост от катаклизми буквално “заемане на бизнеса, дадено работно място” към неправителствените умения и опит Други неизвестни организации и гражданите
  • 9. Manpower and You: Winning Together 9 9 Как можем да помогнем? Разнообразни Решения свързани с талантите • Уникални решения • По-висока продуктивност, чрез по-голямо качество, ефективност и стратегии за намаляване на разходите на всеки етап от вашия бизнес • Концентриране върху основните бизнес дейности – останалото оставяте спокойно на нас
  • 10. Manpower and You: Winning Together 11 Ние сме лидери на световния пазар на труда Повече от 400,000 клиента Европа/Близкия Изток/Африка 2,538 Офиса САЩ и Канада 44 Държави 950 Офиса Мексико, Централна Азия и Пасифика Америка и Карибите 244 Офиса 98 Офиса 15 Държави 11 Държави Южна Америка 163 Офиса 10 Държави С присъствие в повече от 4,100 офиса в 83 държави и територии, ние помагаме на малки и големи компании с експерти, които разбират различните пазари, законодателства, данъчни специфики и икономически тенденции.