10 pytań, które warto sobie zadać budując markę pracodawcy
Julita Dąbrowska
1. Dlaczego firma prowadzi / zamierza prowadzić działania employer brandingowe?
•
Większość organizacji chce osiągnąć ce...
2. Czy firma jest gotowa na rozpoczęcie działań employer brandingowych?
•
Wciąż wiele firm rozpoczyna działania employer...
3. Kto jest adresatem działań employer brandingowych?
•
Aktualni, potencjalni pracownicy jako przedstawiciele pokolenia ...
Charakterystyka odbiorców
Co myśli i czuje?
Co słyszy?
Co widzi?
Co mówi i robi?
Jakie są jego obawy?
Jakie są jego ...
4. Czy obecni pracownicy wesprą firmę w działaniach employer brandingowych?
•
Czyli czy naprawdę firma zna swoich pracow...
5. Czy firma jest gotowa przestać kontrolować pracowników?
•
To jedno z najtrudniejszych pytań.
•
Czy firma jest gotow...
6. Co szczególnego ma firma do zaoferowania pracownikom?
•
Jak można opisać DNA marki pracodawcy
–
Wyróżnialność
–
N...
Jak odkryć wyjątkowość firmy?
7. Co będzie najtrudniejszym zadaniem podczas realizacji strategii employer brandingowej?
•
Czyli co się zmieni, co musi...
8. Jak firma oceni, że już osiągnęła sukces?
•
Co będzie miarą sukcesu.
•
Czy cele są zdefiniowane zgodnie z regułą SM...
9. Czy firma ma opracowany plan B, na wypadek sytuacji trudnej?
•
Czy opracowano co najmniej dwie strategie employer bra...
10. Kim są osoby odpowiedzialne za działania employer brandingowe?
•
Czy jest jeden „brand manager”?
•
Czy do zespołu ...
Gdzie szukać więcej informacji?
ZAPRASZAM DO DYSKUSJI KONTAKT@WIZERUNEK-PRACODAWCY.COM.PL
Dziękuję za uwagę
Julita Dabrowska 10 pytań na temat budowania marki pracodawcy - Konferencja VII Rozwiązania HR - 22_10_2014
of 16

Julita Dabrowska 10 pytań na temat budowania marki pracodawcy - Konferencja VII Rozwiązania HR - 22_10_2014

Prezentacja wygłoszona w trakcie VII Konferencji Rozwiązania HR. Temat wystąpienia "10 pytań, które warto sobie zadać budując markę pracodawcy".
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Julita Dabrowska 10 pytań na temat budowania marki pracodawcy - Konferencja VII Rozwiązania HR - 22_10_2014

 • 1. 10 pytań, które warto sobie zadać budując markę pracodawcy Julita Dąbrowska
 • 2. 1. Dlaczego firma prowadzi / zamierza prowadzić działania employer brandingowe? • Większość organizacji chce osiągnąć cele takie jak: – Wzrost zaangażowania pracowników – Spadek rotacji pracowników – Wzrost liczby aplikacji od najlepszych pracowników (poszukiwanie talentów) • Ale powodem nr 1 jest uzyskanie przewagi konkurencyjnej, dzięki wykorzystaniu wszystkich kompetencji organizacji (zarządzanie wiedzą) • Jakie cele biznesowe chce osiągnąć firma, jaka jest wizja firmy oraz jej misja / credo działania.
 • 3. 2. Czy firma jest gotowa na rozpoczęcie działań employer brandingowych? • Wciąż wiele firm rozpoczyna działania employer brandingowe, gdyż – Jest to modne • Ale czy faktycznie przygotowano się na rozpoczęcie działań employer brandingowych, tj. przeprowadzono analizę sytuacji: – Diagnozę kultury organizacji – Ocenę stylu zarządzania / przywództwa – Marketing doświadczeń • Czy zdefiniowano cele, które są spójne z celami biznesowymi firmy? • Czy wszyscy menedżerowie rzeczywiście chcą / wierzą i demonstrują to swoim zachowaniem?
 • 4. 3. Kto jest adresatem działań employer brandingowych? • Aktualni, potencjalni pracownicy jako przedstawiciele pokolenia BB, X, Y czy Z to zbyt ogólny opis. • Opis grupy odbiorców powinien dotyczyć psychografiki: – Stosunek do pracy – Wartości, normy, standardy postępowania – Chęć uczenia się i rozwijania – Cele osobiste, potrzeby, oczekiwania, przekonania – Co robią w czasie wolnym, czyli co jest ważne dla nich w życiu osobistym
 • 5. Charakterystyka odbiorców Co myśli i czuje? Co słyszy? Co widzi? Co mówi i robi? Jakie są jego obawy? Jakie są jego pragnienia? Sprawy, które są naprawdę ważne Co mówią znajomi, szef i wpływowe osoby Co dzieje się w otoczeniu, u znajomych, jak wygląda oferta rynkowa Jaką postawę prezentuje na zewnątrz, co robi dla pozoru, jak zachowuje się względem innych Obawy, frustracje, przeszkody, stereotypy Oczekiwane korzyści, potrzeby, miara sukcesu, przeszkody na drodze do sukcesu
 • 6. 4. Czy obecni pracownicy wesprą firmę w działaniach employer brandingowych? • Czyli czy naprawdę firma zna swoich pracowników, czy traktuje ich podmiotowo czy przedmiotowo? • Czy pracownicy wierzą w firmę, w jej rozwój, czy też po prostu przychodzą do roboty. • Jakie potrzeby pracowników zaspokaja praca u danego pracodawcy: – Podstawowe (bezpieczeństwa) – Wyższego rzędu (relacje międzyludzkie, rozwoju, samorealizacji)
 • 7. 5. Czy firma jest gotowa przestać kontrolować pracowników? • To jedno z najtrudniejszych pytań. • Czy firma jest gotowa zaufać pracownikom, pozwolić im popełniać błędy i traktować ich jako dorosłych (analiza traksakcyjna).
 • 8. 6. Co szczególnego ma firma do zaoferowania pracownikom? • Jak można opisać DNA marki pracodawcy – Wyróżnialność – Nowość – Szczególne atrybuty
 • 9. Jak odkryć wyjątkowość firmy?
 • 10. 7. Co będzie najtrudniejszym zadaniem podczas realizacji strategii employer brandingowej? • Czyli co się zmieni, co musi się zmienić. • Czy firma jest gotowa na utratę części pracowników, w tym także menedżerów i kadrę zarządzającą?
 • 11. 8. Jak firma oceni, że już osiągnęła sukces? • Co będzie miarą sukcesu. • Czy cele są zdefiniowane zgodnie z regułą SMART?
 • 12. 9. Czy firma ma opracowany plan B, na wypadek sytuacji trudnej? • Czy opracowano co najmniej dwie strategie employer brandingowe? – Optymistyczną – Pesymistyczną / realistyczną • Jak zareaguje firma, czy wystąpią jakieś nowe wąskie gardła, pojawią się nowe przeciwności dotąd nieznane? – Można zmieniać taktyki ad hoc, ale wytyczne strategii powinny być utrzymane – Ważnym elementem strategii jest tzw. oferta pracodawcy czyli EVP (Employer / Employee Value Propostion?
 • 13. 10. Kim są osoby odpowiedzialne za działania employer brandingowe? • Czy jest jeden „brand manager”? • Czy do zespołu włączono przedstawicieli różnych działów, przedstawicieli pracowników – by zyskać ich „współwłasność” projektu
 • 14. Gdzie szukać więcej informacji?
 • 15. ZAPRASZAM DO DYSKUSJI KONTAKT@WIZERUNEK-PRACODAWCY.COM.PL Dziękuję za uwagę

Related Documents