Portafoli de llengües GES (v. 2.0) CFPOS (curs 2015-16)
1. PORTAFOLI INICIAL
1.1. Biografia lingüística
Dades
personals
No...
Portafoli de llengües GES (v. 2.0) CFPOS (curs 2015-16)
1.2. On sóc?
1.2.1. Necessitats i inquietuds sobre la meva formaci...
Portafoli de llengües GES (v. 2.0) CFPOS (curs 2015-16)
2. CURS 2015-16
2.1. MÒDULS GES 1
2.1.1. Llengua catalana 1
2.1.2....
Portafoli de llengües GES (v. 2.0) CFPOS (curs 2015-16)
2.2.1. Llengua catalana 3
MÒDUL:
Llengua catalana 3
OBJECTIUS:
- S...
Portafoli de llengües GES (v. 2.0) CFPOS (curs 2015-16)
Abans de començar, què sé de...?
APARTATS
DE LA LLENGUA
Gramàtica
...
Portafoli de llengües GES (v. 2.0) CFPOS (curs 2015-16)
Els arguments (tipus)
Com escriure un text argumentatiu
El text na...
Portafoli de llengües GES (v. 2.0) CFPOS (curs 2015-16)
Per preparar l'activitat del trimestre:
PRODUCTE FINAL: ALUMNE(S) ...
Portafoli de llengües GES (v. 2.0) CFPOS (curs 2015-16)
#lamevagramàtica
Escriu, enganxa o passa a net els apunts lingüíst...
Portafoli de llengües GES (v. 2.0) CFPOS (curs 2015-16)
(Després de cada activitat, passar un qüestionari sobre els contin...
Portafoli de llengües GES (v. 2.0) CFPOS (curs 2015-16)
TASCA :
Nom i cognoms:
Curs:
EN GRUP
Creieu que heu treballat
de m...
Portafoli de llengües GES (v. 2.0) CFPOS (curs 2015-16)
VALORACIÓ TREBALL EN GRUP
Nom i cognoms:
He treballat amb:
1. Cont...
Portafoli de llengües GES (v. 2.0) CFPOS (curs 2015-16)
¿Quina puntuació posaries al grup?
De l'1 al 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
S...
Portafoli de llengües GES (v. 2.0) CFPOS (curs 2015-16)
Autoavaluació posterior a l'activitat del trimestre:
PRODUCTE FINA...
Portafoli de llengües GES (v. 2.0) CFPOS (curs 2015-16)
Estàs/esteu satisfets del treball? Què milloraries/milloraríeu?
Fi...
Portafoli de llengües GES (v. 2.0) CFPOS (curs 2015-16)
AVALUACIÓ DIÀRIA – Qüestionari del diari d'aula
1. Què he treballa...
Portafoli de llengües GES (v. 2.0) CFPOS (curs 2015-16)
AVALUACIÓ MEDIAL
1. - Què considero que he après fins ara?
2. – He...
Portafoli de llengües GES (v. 2.0) CFPOS (curs 2015-16)
AVALUACIÓ FINAL – Qüestionari final
Revisa els continguts lingüíst...
Portafoli de llengües GES (v. 2.0) CFPOS (curs 2015-16)
5. – Estic satisfet amb el treball realitzat? Per què?
6. – Quins ...
Portafoli de llengües GES (v. 2.0) CFPOS (curs 2015-16)
Portafoli – Comentari avaluatiu del trimestre
1 - Emocions
Com t'h...
Portafoli de llengües GES (v. 2.0) CFPOS (curs 2015-16)
De totes les activitats i experiències viscudes, quina seria la mé...
Portafoli de llengües GES (v. 2.0) CFPOS (curs 2015-16)
4 - Propostes de millora generals del trimestre
Quins aspectes cre...
of 21

Portafoli llengües GES 2015 16 (versió 2.0)

Versió 2.0 del portafoli lingüístic per als alumnes de GES (curs 2015-16). Pensat per portar a terme des de l'aprenentatge significatiu. Com la versió 1.0, l'he realitzat basant-me en idees del Portafoli europeu de les Llengües, de les propostes de portafolis docents i d'eines d'autoavaluació del CNL. És un document obert al canvi i a la transformació, adaptable i tot terreny. Si us plau, feu difusió d'aquest document amb responsabilitat. És a dir, digueu d'on l'heu tret, compartiu les experiències, comenteu-les, suggeriu canvis, etc. Més info a: http://jmab76.blogspot.com.es/2015/12/096-la-terapia-del-portafoli-1-de-2.html
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Portafoli llengües GES 2015 16 (versió 2.0)

 • 1. Portafoli de llengües GES (v. 2.0) CFPOS (curs 2015-16) 1. PORTAFOLI INICIAL 1.1. Biografia lingüística Dades personals Nom i cognoms: c/e: Coneixement de llengües Llengua materna: Elabora un panorama cronològic de les teves experiències d'aprenentatge en aquest idioma. Inclou tantes descripcions com consideris per donar una visió global completa del teu aprenentatge en l'idioma objecte de reflexió.(estudis, estades, ...) Formació: He fet estudis de: Si alguna vegada he tingut dubtes lingüístics,  he realitzat un curs de suport: SÍ (quin? on? quant de temps?) NO  he consultat llibres, diccionaris, Internet, apps, etc: SÍ (quins?) NO De la meva formació d’aquests anys anteriors voldria destacar:
 • 2. Portafoli de llengües GES (v. 2.0) CFPOS (curs 2015-16) 1.2. On sóc? 1.2.1. Necessitats i inquietuds sobre la meva formació de llengües Vull... 1.3. Cap a on vaig? 1.3.1. Pla d’actuació per assolir les necessitats i inquietuds Per això, hauré de...
 • 3. Portafoli de llengües GES (v. 2.0) CFPOS (curs 2015-16) 2. CURS 2015-16 2.1. MÒDULS GES 1 2.1.1. Llengua catalana 1 2.1.2. Lengua castellana 1 2.1.3. Llengua catalana 2 2.1.4. Lengua castellana 2 2.1.5. Literatura 2.2. MÒDULS GES 2 2.2.1. Llengua catalana 3 2.2.2. Lengua castellana 3 2.2.3. Literatura castellana 2.2.4. Literatura catalana
 • 4. Portafoli de llengües GES (v. 2.0) CFPOS (curs 2015-16) 2.2.1. Llengua catalana 3 MÒDUL: Llengua catalana 3 OBJECTIUS: - Saber escriure un text argumentatiu - Saber revisar i corregir textos argumentatius - Saber distingir i utilitzar diferents tipus d'arguments - Saber identificar l'estructura argumentativa (tesi, tipus d'estructura) de textos propis i aliens - Saber reconèixer les característiques d'un text narratiu - Saber reconèixer l'organització sintàctica de les oracions simples i compostes - Saber identificar i localitzar les funcions gramaticals - Saber reflexionar sobre les característiques sintàctiques de textos propis i aliens - Saber identificar i corregir els dubtes ortogràfics i gramaticals CONTINGUTS: APARTATS DE LA LLENGUA CONTINGUTS Gramàtica - L'oració simple i composta - Tipus d'oracions compostes - Les categories gramaticals (concordança) - Conceptes bàsics de sintaxi (sintagmes, funcions). - Els complements del verb (subjecte, complement directe, ...) - Els complements del nom (complement adjectiu, adverbial, ...) - L'accentuació Aprendre a escriure textos - Estructura del text argumentatiu - Els arguments (tipus) - Com escriure un text argumentatiu - El text narratiu (característiques bàsiques) - Estructura del text narratiu
 • 5. Portafoli de llengües GES (v. 2.0) CFPOS (curs 2015-16) Abans de començar, què sé de...? APARTATS DE LA LLENGUA Gramàtica L'oració simple i composta Tipus d'oracions compostes Les categories gramaticals (concordança) Conceptes bàsics de sintaxi (sintagmes, funcions) Els complements del verb (subjecte, complement directe, ...) Els complements del nom (complement adjectiu, adverbial, ...) L'accentuació Aprendre a escriure textos Estructura del text argumentatiu
 • 6. Portafoli de llengües GES (v. 2.0) CFPOS (curs 2015-16) Els arguments (tipus) Com escriure un text argumentatiu El text narratiu (característiques bàsiques) Estructura del text narratiu Dels continguts del mòduls, a) quins considero que seran fàcils d'assolir? Per què? b) quins seran més difícils? Per què? c) hauré de tenir en compte altres factors o problemes per entendre els continguts del mòdul?
 • 7. Portafoli de llengües GES (v. 2.0) CFPOS (curs 2015-16) Per preparar l'activitat del trimestre: PRODUCTE FINAL: ALUMNE(S) DATA: ¿Quin repte vull/volem construir? ¿Quines passes haig/haurem de donar? ¿Què hauré/haurem de tenir en compte per tal d'aconseguir el repte? ¿Què espero/esperem aprendre mentre assolim el repte? En cas que sigui un treball en grup, què puc aportar-hi jo? En quines coses necessitaré ajuda? Quins problemes hauré/haurem de resoldre? Com els resoldré/resoldrem? Finalment, planificaré/planificarem una mica les accions que hauré/haurem de portar a terme:
 • 8. Portafoli de llengües GES (v. 2.0) CFPOS (curs 2015-16) #lamevagramàtica Escriu, enganxa o passa a net els apunts lingüístics que realitzis al llarg del trimestre:
 • 9. Portafoli de llengües GES (v. 2.0) CFPOS (curs 2015-16) (Després de cada activitat, passar un qüestionari sobre els continguts gramaticals apresos i repartir la següent graella per recollir evidències de l'aprenentatge) TASCA : Nom i cognoms: Curs: INDIVIDUALMENT Estàs satisfet amb el treball que has fet? Què t'ha resultat difícil? I fàcil? T'has sobreposat a les dificultats de la tasca? a) Sí? En cas que hagis aconseguit fer-ho, com ho has fet? b) No? Per què? Explica els motius que t'ho han impedit. Amb quines parts de la tasca has estat més resolutiu? Per què?
 • 10. Portafoli de llengües GES (v. 2.0) CFPOS (curs 2015-16) TASCA : Nom i cognoms: Curs: EN GRUP Creieu que heu treballat de manera coordinada? Per què sí o per què no? Amb quins problemes us heu trobat? Com els heu resolt? Amb quines parts de la tasca heu estat més resolutius? Per què? Què has après dels teus companys?
 • 11. Portafoli de llengües GES (v. 2.0) CFPOS (curs 2015-16) VALORACIÓ TREBALL EN GRUP Nom i cognoms: He treballat amb: 1. Contribució al grup • Excel·lent. Tothom s'hi han implicat d'igual manera • Bon nivell. Tothom ha col·laborat a diferents nivells • Acceptable. Quasi tots s'hi han implicat • Podria millorar. Només part del grup s'hi ha implicat 2. Treball en grup • Excel·lent. Tothom s'hi han implicat d'igual manera • Bon nivell. Tothom ha col·laborat a diferents nivells • Acceptable. Quasi tots s'hi han implicat • Podria millorar. Només part del grup s'hi ha implicat 3. Posada en comú • Excel·lent. Tothom s'hi han implicat d'igual manera • Bon nivell. Tothom ha col·laborat a diferents nivells • Acceptable. Quasi tots s'hi han implicat • Podria millorar. Només part del grup s'hi ha implicat 4. Autonomia • Excel·lent. Tothom s'hi han implicat d'igual manera • Bon nivell. Tothom ha col·laborat a diferents nivells • Acceptable. Quasi tots s'hi han implicat • Podria millorar. Només part del grup s'hi ha implicat 5. Valoració global • Excel·lent. Tothom s'hi han implicat d'igual manera • Bon nivell. Tothom ha col·laborat a diferents nivells • Acceptable. Quasi tots s'hi han implicat • Podria millorar. Només part del grup s'hi ha implicat
 • 12. Portafoli de llengües GES (v. 2.0) CFPOS (curs 2015-16) ¿Quina puntuació posaries al grup? De l'1 al 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Si vols, escriu el teu comentari aqui: AUTOAVALUACIÓ TREBALL EN GRUP Sempre Quasi siempre Mai M'he interessat i esforçat a realitzar la tasca He treballat de forma autònoma He col·laborat amb el grup Sé buscar informació a Internet i quedar-me amb la més important Domino les habilitats informàtiques necessàries per al treball Realitzo resums i evito el «cortapega» El treball està fet amb claredat i qualitat en el contingut i organització d'idees Sóc capaç de respondre oral o por per escrit a qüestions del treball He participat en l'activitat de gran grup, he expressat les meves idees amb correcció i claredat
 • 13. Portafoli de llengües GES (v. 2.0) CFPOS (curs 2015-16) Autoavaluació posterior a l'activitat del trimestre: PRODUCTE FINAL: ALUMNE(S) DATA: He pogut assolir el projecte? En cas negatiu, explica per què. Explica breument les passes que has/heu donat? Has/heu tingut en compte tot el que vau apuntar prèviament per tal d'aconseguir el repte? En cas negatiu, explica per què. Què has après? En cas que sigui un treball en grup, què hi has aportat tu? En quines coses has/heu necessitat ajuda? Quins problemes has/heu hagut de resoldre? Com els has/heu resolt? Finalment, has/heu planificat les accions segons ho vas/vau fer inicialment?
 • 14. Portafoli de llengües GES (v. 2.0) CFPOS (curs 2015-16) Estàs/esteu satisfets del treball? Què milloraries/milloraríeu? Finalment, fes/feu les observacions que creguis/cregueu convenients.
 • 15. Portafoli de llengües GES (v. 2.0) CFPOS (curs 2015-16) AVALUACIÓ DIÀRIA – Qüestionari del diari d'aula 1. Què he treballat en aquesta classe? 2. Què considero que he après bé avui? 3. Què m'ha plantejat dificultats? 4. He après alguna cosa nova?
 • 16. Portafoli de llengües GES (v. 2.0) CFPOS (curs 2015-16) AVALUACIÓ MEDIAL 1. - Què considero que he après fins ara? 2. – He après alguna cosa nova? 3. - Què m'ha plantejat dificultats? Com les he solucionat? 4. – Voldria tornar a treballar o ampliar algun aspecte? 6. – Estic satisfet amb el treball realitzat fins ara ? Per què? 7. – Quins recursos han estat més útils? 8.- Quins recursos crec que utilitzaré en el futur? Per què?
 • 17. Portafoli de llengües GES (v. 2.0) CFPOS (curs 2015-16) AVALUACIÓ FINAL – Qüestionari final Revisa els continguts lingüístics i respon a les preguntes següents: APARTATS DE LA LLENGUA CONTINGUTS Gramàtica - L'oració simple i composta - Tipus d'oracions compostes - Les categories gramaticals (concordança) - Conceptes bàsics de sintaxi (sintagmes, funcions). - Els complements del verb (subjecte, complement directe, ...) - Els complements del nom (complement adjectiu, ...) - L'accentuació Aprendre a escriure textos - Estructura del text argumentatiu - Estructura - Els arguments (tipus) - Com escriure un text argumentatiu - El text narratiu (característiques bàsiques) 1. - Què considero que he après bé? 2. - He après alguna cosa nova? 3. – Què em planteja dificultats encara? 4. - Voldria tornar a treballar o ampliar algun aspecte?
 • 18. Portafoli de llengües GES (v. 2.0) CFPOS (curs 2015-16) 5. – Estic satisfet amb el treball realitzat? Per què? 6. – Quins recursos han estat més útils per assolir els continguts del mòdul? 7.- Revisa les activitats realitzades durant el mòdul i, després, selecciona una d'elles. Explica per què creus que és la millor lingüísticament parlant. 8. - Repassa els treballs fets a classe (textos, exercicis, etc) i els informes de cada correcció. Fes una valoració crítica i proposa alguns objectius de millora de cara al nou trimestre.
 • 19. Portafoli de llengües GES (v. 2.0) CFPOS (curs 2015-16) Portafoli – Comentari avaluatiu del trimestre 1 - Emocions Com t'has sentit a classe? Com ha estat la teva relació amb els companys de classe? Com ha estat la teva relació amb el professor/a? 2 - Aprenentatges realitzats Què és el més interessant que has après? Com ho has après?
 • 20. Portafoli de llengües GES (v. 2.0) CFPOS (curs 2015-16) De totes les activitats i experiències viscudes, quina seria la més representativa del trimestre? Per què? Has aplicat en la teva vida real algun aprenentatge realitzat al llarg del trimestre? Si la resposta és que sí explica quin i en quina situació. 3 - Tasca docent Què és el que més valores del teu professor/a? Quins aspectes creus que hauria de millorar?
 • 21. Portafoli de llengües GES (v. 2.0) CFPOS (curs 2015-16) 4 - Propostes de millora generals del trimestre Quins aspectes creus que podrien millorar-se? Quines propostes de millora suggereixes? Allò que has trobat a faltar durant el trimestre ha estat… Si us plau contínua la frase: “Aquest trimestre ha estat … perquè…”