Opzet Pop toetst flexibel en competent <ul><li>Onderwijsconcept Academie voor Popcultuur </li></ul><ul><li>Flexibel onderw...
Academie voor Popcultuur <ul><li>Unieke kunstopleiding </li></ul><ul><li>Gestart in 2003 </li></ul><ul><li>Ca. 240 s...
Tell me, and I will forget. Show me, and I may remember. Involve me, and I will understand. Confucius, 450 B.C. Hanzehog...
Onderwijsconcept <ul><li>Drie belangrijke uitgangspunten: </li></ul><ul><ul><li>Praktijkgestuurd: student werken aan (eige...
 
Competentiegestuurd <ul><li>Er zijn 7 kerntaken. Per kerntaak is aangegeven aan welke 5 van de 9 landelijk vastgestelde co...
 
Flexibiliteit neemt toe over de jaren <ul><li>Eerste jaar: per blok staan de kerntaken en de competenties vast, student le...
Competentiegericht beoordelen <ul><li>Criteriumgericht interview op basis van portfolio </li></ul><ul><li>Aan het eind van...
Competentieprofiel Hanzehogeschool Groningen
Docent beoordeling plus feedback Hanzehogeschool Groningen
Peer assessment Hanzehogeschool Groningen
Resultaten peer assessment Hanzehogeschool Groningen
Feedback peer assessment Hanzehogeschool Groningen
Voordelen Connecticut <ul><li>Competentieprofiel is expliciete basis voor beoordeling </li></ul><ul><li>Online invullen en...
ICTO: wat kan er nog meer? <ul><li>Vragen? </li></ul><ul><li>Popacademie, O&O: Menno Conner </li></ul><ul><li>Wensen mbt ...
of 16

Pop Academie (Toetst) Flexibel En Competent!

hoe flexibele, competentiegericht toetsen, digitaal ondersteund
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Technology      


Transcripts - Pop Academie (Toetst) Flexibel En Competent!

 • 1. Opzet Pop toetst flexibel en competent <ul><li>Onderwijsconcept Academie voor Popcultuur </li></ul><ul><li>Flexibel onderwijsprogramma </li></ul><ul><li>Competentiegericht beoordelen </li></ul>Hanzehogeschool Groningen
 • 2. Academie voor Popcultuur <ul><li>Unieke kunstopleiding </li></ul><ul><li>Gestart in 2003 </li></ul><ul><li>Ca. 240 studenten in 2010 </li></ul><ul><li>Gesitueerd in Leeuwarden </li></ul><ul><li>Twee studierichtingen Pop vormgeving , Pop muziek </li></ul><ul><li>Beide richtingen zijn interdisciplinair </li></ul>Hanzehogeschool Groningen
 • 3. Tell me, and I will forget. Show me, and I may remember. Involve me, and I will understand. Confucius, 450 B.C. Hanzehogeschool Groningen Onderwijsconcept
 • 4. Onderwijsconcept <ul><li>Drie belangrijke uitgangspunten: </li></ul><ul><ul><li>Praktijkgestuurd: student werken aan (eigen) projecten in de praktijk </li></ul></ul><ul><ul><li>Vraaggestuurd : leervraag student uitgangspunt </li></ul></ul><ul><ul><li>Competentiegestuurd: competetnies verwerven en op gedrag beoordelen </li></ul></ul>Hanzehogeschool Groningen
 • 6. Competentiegestuurd <ul><li>Er zijn 7 kerntaken. Per kerntaak is aangegeven aan welke 5 van de 9 landelijk vastgestelde competenties de student kan werken. Per competentie zijn de gedragsindicatoren gegeven. </li></ul><ul><li>De student werkt elk semester aan 2 kerntaken en haalt per blok 15 ec door 5 competenties te verwerven. Elke competentie is drie EC. </li></ul>Hanzehogeschool Groningen
 • 8. Flexibiliteit neemt toe over de jaren <ul><li>Eerste jaar: per blok staan de kerntaken en de competenties vast, student leert te werken met gedragsindicatoren </li></ul><ul><li>Na eerste jaar: competenties kiezen en later ook de kerntaken+competenties </li></ul><ul><li>Bovendien: ook competenties buiten het landelijke kernprogramma mits passend (ambitie/project), uitdagend, haalbaar </li></ul>Hanzehogeschool Groningen
 • 9. Competentiegericht beoordelen <ul><li>Criteriumgericht interview op basis van portfolio </li></ul><ul><li>Aan het eind van elk periode: 4 keer per jaar </li></ul><ul><li>Basis is het competetentieprofiel </li></ul><ul><li>Ondersteuning via Connecticut waarmee docenten de student en studenten (peers) elkaar beoordelen in beoordelingen die onderdeel van het portfolio vormen </li></ul>Hanzehogeschool Groningen
 • 10. Competentieprofiel Hanzehogeschool Groningen
 • 11. Docent beoordeling plus feedback Hanzehogeschool Groningen
 • 12. Peer assessment Hanzehogeschool Groningen
 • 13. Resultaten peer assessment Hanzehogeschool Groningen
 • 14. Feedback peer assessment Hanzehogeschool Groningen
 • 15. Voordelen Connecticut <ul><li>Competentieprofiel is expliciete basis voor beoordeling </li></ul><ul><li>Online invullen en registreren </li></ul><ul><li>Meerdere beoordelingen (verschillende beoordelaars, verschillende momenten) kun je laten wegen in een eindresultaat over bijvoorbeeld een heel jaar </li></ul><ul><li>Ook workflows mogelijk om invulprocedures te ondersteunen (zie www.hanze.nl/evc ) </li></ul>Hanzehogeschool Groningen
 • 16. ICTO: wat kan er nog meer? <ul><li>Vragen? </li></ul><ul><li>Popacademie, O&O: Menno Conner </li></ul><ul><li>Wensen mbt Connecticut toepassingen? </li></ul><ul><li>ICTO: José Eggink </li></ul>Hanzehogeschool Groningen

Related Documents