Joris Vanrusselt
Waar?Voornamelijk Zuidoost AziëMindere mate:-VS-Zuid-Amerika-Afrika
Fysische omstandighedenWarm klimaat met natseizoenKenmerken:-Warm  > 25°C-Nat seizoen1000mm neerslagop 4 maandenKlimaat
Fysische omstandighedenKlimaatAzië -> Moesson – AziëMoesson wijst op de wind die halfjaarlijksverandert van richting.-Wint...
Fysische omstandighedenReliëf
Fysische omstandighedenReliëf-Vlak gebied -> waarom?o water moet op veldenblijven staan-Op steile helling-> terrasbouw:Afv...
Fysische omstandighedenLatosol (tropische bodem) -> korte tijd zeervruchtbaarBodem
Fysische omstandighedenBodemBodem  weinig doorlaatbaarWelke losse gesteenten?-Klei-Leem-Vulkanische grond
Menselijke en eco omstandighedenZuidoost Azië:20-40% van de bevolking heeftminder dan 1 dollar/dagInkomen
Menselijke en eco omstandighedenZuidoost Azië:Hogebevolkingsdichtheid Hoge rendementen halen -> rijstveel zorgKosten mac...
Menselijke en eco omstandighedenZuidoost Azië50-70% van de bevolking werkt in delandbouwTewerkstelling in delandbouw
Natte rijstteelt1 Dammetjes paddies(= rijstvelden)herstellen2 veld bewerken ->ploegen en eggen
Natte rijstteelt3 Rijst wordtgezaaid inzaaibedden4 jonge rijstplantjesworden uitgetrokken uit dezaaibedden en gebundeld
Natte rijstteelt5 overplanten van de rijstplantjes in demodder van velden die onderwater staan.
Natte rijstteelt6 rijst word geoogst-> hand-> machinaal
Natte rijstteelt7 rijst wordt uitaren geslagen=> Dorsen
SyntheseLandbouwsysteem Natte rijstteeltTraditionele akkerbouwMoesson-AziëfysKlimaat Warm klimaat met nat seizoenMoessonkl...
Eindtermen2.bestudeerde regios en themas opeenvoudige thematische wereldkaartensitueren.3. aan de hand van voorbeelden hor...
Leerplan VVKSO7.1 De kenmerken van een agrarisch landschapmet intensieve rijstteelt in Moesson-Aziëbeschrijven aan de hand...
Leerplan GO4.2 Moesson-Azië en Australië15 kunnen aan de hand van regionalevoorbeelden relaties verwoordentussen fysische ...
Bronnenhttp://www.sjonhauser.nl/rijstbouw.htmlwww.kmi.behttp://landbouwgeografie.magix.net/website/bodems.3.html#Bodems%20...
of 21

Natte rijstteelt

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Natte rijstteelt

 • 1. Joris Vanrusselt
 • 2. Waar?Voornamelijk Zuidoost AziëMindere mate:-VS-Zuid-Amerika-Afrika
 • 3. Fysische omstandighedenWarm klimaat met natseizoenKenmerken:-Warm  > 25°C-Nat seizoen1000mm neerslagop 4 maandenKlimaat
 • 4. Fysische omstandighedenKlimaatAzië -> Moesson – AziëMoesson wijst op de wind die halfjaarlijksverandert van richting.-Wintermaanden waait wind: continent -> zee-> droog!-Zomermaanden waait wind: zee -> continent-> nat (moessonregen)
 • 5. Fysische omstandighedenReliëf
 • 6. Fysische omstandighedenReliëf-Vlak gebied -> waarom?o water moet op veldenblijven staan-Op steile helling-> terrasbouw:Afvlakken van steilehellingen
 • 7. Fysische omstandighedenLatosol (tropische bodem) -> korte tijd zeervruchtbaarBodem
 • 8. Fysische omstandighedenBodemBodem  weinig doorlaatbaarWelke losse gesteenten?-Klei-Leem-Vulkanische grond
 • 9. Menselijke en eco omstandighedenZuidoost Azië:20-40% van de bevolking heeftminder dan 1 dollar/dagInkomen
 • 10. Menselijke en eco omstandighedenZuidoost Azië:Hogebevolkingsdichtheid Hoge rendementen halen -> rijstveel zorgKosten machines tehoog -> handenarbeidBevolkingsdichtheid
 • 11. Menselijke en eco omstandighedenZuidoost Azië50-70% van de bevolking werkt in delandbouwTewerkstelling in delandbouw
 • 12. Natte rijstteelt1 Dammetjes paddies(= rijstvelden)herstellen2 veld bewerken ->ploegen en eggen
 • 13. Natte rijstteelt3 Rijst wordtgezaaid inzaaibedden4 jonge rijstplantjesworden uitgetrokken uit dezaaibedden en gebundeld
 • 14. Natte rijstteelt5 overplanten van de rijstplantjes in demodder van velden die onderwater staan.
 • 15. Natte rijstteelt6 rijst word geoogst-> hand-> machinaal
 • 16. Natte rijstteelt7 rijst wordt uitaren geslagen=> Dorsen
 • 17. SyntheseLandbouwsysteem Natte rijstteeltTraditionele akkerbouwMoesson-AziëfysKlimaat Warm klimaat met nat seizoenMoessonklimaatReliëf -Vlakke gebieden-Steile hellingen -> terrasbouwBodem Vruchtbaar + weinig doorlaatbaar(klei, leem, vulkanisch)Soc-ecoBevolkings-dichtheidHoog-Rijst veel zorg-HandenarbeidInkomen 20-40% < 1dollar/dagTewerkstellingi/dlandbouw50-70% van de bevolking
 • 18. Eindtermen2.bestudeerde regios en themas opeenvoudige thematische wereldkaartensitueren.3. aan de hand van voorbeelden horizontaleen verticale ruimtelijke relaties herkennen.4.de eigenheid van regios beschrijven aan dehand van natuurlijke en menselijkekenmerken.5.op een eenvoudige manier enkele fysisch-aardrijkskundige kenmerken van eenbestudeerde regio verklaren.
 • 19. Leerplan VVKSO7.1 De kenmerken van een agrarisch landschapmet intensieve rijstteelt in Moesson-Aziëbeschrijven aan de hand van natuurlijke enmenselijke kenmerken, via beelden, kaarten enandere informatiebronnen.7.2 De verticale en horizontale relatiesherkennen in een landbouwlandschap. Delandbouwactiviteit verklaren vanuit dekenmerken van het natuurlijk milieu en demenselijke omstandigheden (zoalsbevolkingsdichtheid, levenswijze).
 • 20. Leerplan GO4.2 Moesson-Azië en Australië15 kunnen aan de hand van regionalevoorbeelden relaties verwoordentussen fysische factoren en landbouw
 • 21. Bronnenhttp://www.sjonhauser.nl/rijstbouw.htmlwww.kmi.behttp://landbouwgeografie.magix.net/website/bodems.3.html#Bodems%20in%20de%20wereldGeogenie 3 leerboek, R. Neyt e.a., DeBoeck, Antwerpen, 2009Werkmap aardrijkskunde 3, K. Cox e.a., WDM, 2012Dvd rijstteelt in Moesson-Azië, Kris VerstraetePpt rijstteelt in Moesson-Azië, Kris VerstraeteLeerplan VVKSOLeerplan GO

Related Documents