PRESSEMELDING Bærum 14. mars 2012Jordplan A...
of 1

Pressemelding 120314

Pressemelding i forbindelse med anseringen av www.jordplan.no i Norge
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Pressemelding 120314

  • 1. PRESSEMELDING Bærum 14. mars 2012Jordplan AS lanserer idag http://jordplan.no en ny web tjeneste for landbruket.Økt fokus på økonomi og miljø i landbruket krever oppdatert kunnskap om jord og næring for å fågode resultater. Hvordan plantene utnytter næringen i jorda er viktig for fremtidig matproduksjon,og med moderne datateknologi kan bonden enkelt lage en detaljert beskrivelse av sine jorder hvor vikombinerer offentlig tilgjengelig kartdata og nasjonale fagdatabaser med bondens egnejordanalyser, observasjoner og planer. Løsningen er utviklet i tråd med internasjonale standarder ogbruker nettlesere både på vanlige datamaskiner og har en egen versjon for mobile enheter med GPSog nettilkobling.Skolmar var pioner i Norge med GPS registrering av jordanalyser. Åge Petter Steinsett har mange årserfaring med jordanalyser og vet mye om hva jordanalyser betyr for å sette inn riktige tiltak for bedreavlinger enten det er korn, gras eller grønnsaker. Jordplan er akkurat det verktøyet som er nødvendigfor at jordanalysene blir en del av moderne presisjons landbruk. ”Denne dataløsningen er den bestejeg har jobbet med, nå lager kunden selv fargelagte kart over jordanalysene til det enkelte jorde fravåre data, og sammen med kunden ser vi ser raskt hvor det bør settes inn tiltak.” sier Steinsett.NLR Viken har engasjert seg faglig i utviklingen for å sikre sine medlemmer og norske bønder tilgangtil et rimelig og effektivt system for å møte formelle krav til dokumentasjon av produksjonen. ” Sidenløsningen er web basert er det enkelt å samarbeide med oss rådgivere og andre leverandører avprodukter og tjenester, hvor kart og dine data er lett tilgjengelig” sier Jon Holmsen i NLR Viken.Leder av styret i Jordplan AS er Rolf A. Hillestad, og har mange års erfaring med utvikling og salg avprogramvare både i Norge og internasjonalt. Siden jeg er medeier i Hillestad Landbruksdrift AS har viogså en del praktisk erfaring med hva vi trenger for effektiv drift. Resirkulering av næring er etgammelt godt prinsipp, men moderne livsførsel setter store krav til hvordan vi kan gjøre avfall tilutnyttbar næring i kretsløpet. I Hillestad Landbruksdrift har vi mye erfaring med bruk av slam på egetog andres areal, og biorest som er avfall etter biogassproduksjon er et nytt interessant område vijobber med også i Jordplan.Presisjonsjordbruk hvor maskinene varierer bruken av innsatsfaktorer etter hvordan behoveneendres over jordet er på full fart inn også i norsk landbruk. Jordplan er uavhengigutstyrsleverandørene, men vil utveksle data med alle i henhold til etablerte og kommendestandarder. Du kan derfor allerede idag begynne å samle nødvendige data for presisjonsjordbruk ihttp://jordplan.no.Jordplan AS er etablert og eies av Norsk Landbruksrådgivning Viken, Skolmar Jordlaboratorium,Hillestad Landbruksdrift AS og Smallworld Systems AS.For nærmere informasjon kontakt styreformann Rolf A. Hillestad rhi@jordplan.no +47 90032871 ellerkommunikasjonssjef Nadia Tokerud nto@jordplan.no

Related Documents