2.GAIAPolitika: Ordena eta Botere Politikoa.1.Politikari buruzko definizioa:-Boterea eta estatuaren artean: Kasu ho...
“Menerapen politiko bat gertatzen da kuadro administratibo baten bidez, lurralde zehatzbateko biztanlegoaren kontrola eta ...
Gizarte zibila aztertzerakoan, hiru maila bereizi zituen. Gizarte gatazka sozial, ekonomikozein kulturalaren ezparrua da, ...
-Klase politikoak interes propioak dituzte, hauek dinamika propioak sortzen dituzte,dinamikok ezin dira soilik oinarri eko...
1.Ekonomikoa. Jabetzen jabegoan datza, errekurso materialen banaketa desorekatuan hain zuzen ere.(bit...
Legitimitateak sistema kultural batean dauden sinismen sozialekin harreman zuzena du,beraz, legitimitatearen erabilpena, m...
gizartearen eskaerekin bat egin behar du). Esan bezala, legalitatearen oinarriari begiratuaz, boterepublikoa erabiltzerako...
denborarekin ahuldu eta desagertu egiten da. (Ceacescuren kasua.)2.GAIAPolitika: Ordena eta Botere Politikoa.1.Politikari ...
Estrategia militarrari buruzko liburu bat idatzi zuen. Bere ustez, “Politika gerraren jarraipenada, baina beste bitarteko ...
ideologiko bat. Ordena (edo desordena, interes kontrajarriak direlako);bortxa, kontzentzua eta interesenarabera ezar...
Gai batzutan autonomoagoa da beste batzuekin alderatuz, ala ere bati du autonomia mailabat.-Politikaren profesionalizazioa...
-Ahalezko boterea Ez dago errekursoen erabilpenik, informazioan oinarritutako kalkulu estrategiko bat da. -A...
-Lanaren banketan oinarritutako estratifikazioak sortzen duen gatazka.-Genero gatzaka.-Gobernari eta gobernatuen arteko di...
(boterearen titularitatea). Justizia edo arrazionalitatearen sinonimotzat hartu daiteke.Ikuspegi zehatzago bathetic, obedi...
Bi azpimota aurki ditzazkegu, helburuetara bideratutako ekintzak, xede zehatz bat dutenak(estrategia, kalkulua…) eta beste...
of 15

Politika 2.gaia

merkantilizazioa
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Politika 2.gaia

 • 1. 2.GAIAPolitika: Ordena eta Botere Politikoa.1.Politikari buruzko definizioa:-Boterea eta estatuaren artean: Kasu hontan bi kontzeptu bereiz daitezke; politikaren objetua, boterea edo estatua izan dira.Gaur egun ezin gara zentratu kontzeptu bakar batean politikaren edukia definitzerakoan. Ikuspegiinstituzional honek, politika zuzenbidearen zientzia gisa ikusten du, izan ere osagai juridikoak pisuhandia hartzen du. Bestalde, politikaren objektuak boterearen azterketan datza. Botere harremanak harremansozialen egitura baitira. Botere harremanak politikaren gunean kokatzen dira eta botere azterketakestatuaren muga instituzionalak gainditzen ditu. Era honetan aurreko ikuspuntuak zuen gabezia gainditzen du baina arazo kontzeptual batdaukagu.·Boterea politikaren gunea da? Politikak boterea ezkuratzeko borroka prozesu bat da ala boterepolitikoaren “errekurso bitarteko” bat al da?·Botere fenomeno guztiak, fenomeno politikoak al dira? Tarteko egoera batetik ikusiz gero, politika kontzeptua ezagutzen dugunetik hiritarren etakomunitatearen arteko harremanen inguruan kokatzen ditugu (Grezia, Erroma). Gaur egun berriz, murrizketa eta bereizketa prozesu baten ondorioz, politikoa gizartesistemaren zati bat dugu. Zati horretan obedientzia/aginte botere harremanak ezartzen dira;gizartearen zati horretan ondasun kolektiboen ingurko gatazkak planteatu, konpondu edotaborrokatu egiten dira, alor honek bere arau/bitartekariak ditu. Alor honek bere helburu propioakditu; ordena sozietatea ezartzea, gatazka bideratzea eta helburu horretarako komunitate hortakokideak behartzen dituen erabakiak hartzen dira. Gizartean ezberdintasunak daude eta honek gatazkak sortzen ditu, esaterako ideiendefentsak, eskubideen aldeko borrokak, errekurtso materialen banaketa, kontrolerako estrategiak…tentsioa berezkoa da gizartean. Beraz, politika, erabakiak artzeko prozesu gisara ulertu behar da, bai alde baterantz zeinbesterantz, helburu ezberdinak dituzten taldeen arteko talka dela esan daiteke. Erabaki hauek hartzeko bitarteko batzuk azaltzen dira, instituzioak alegia, beraz, politikaprozesua da, politika egitura da, beraz, politika emaitza da. Hau da hartutako erabakia.*Politika ezberdintasunak daudelako dago.*Politika, botere fenomenoak ditugu, erabakiak hartzeko prozesu instituzional horretan eraginaizaten saiatzen diren botere harremanak dira.-Zenbait definizio klasiko: ÞK. von Clausewitz (Militar Prusiarra) Estrategia militarrari buruzko liburu bat idatzi zuen. Bere ustez, “Politika gerraren jarraipenada, baina beste bitarteko batzuk erabilita” ÞC. Schmitt (Alemaniarra)(Zuzenbidean aditua) Bere ustez politika “etsai lagun harremana da” ÞH. Lasswel (1950, Amerikako Estatu Batuarra) “Politikak dihardu nork, zerk, nola eta noiz eskuratzen duen ortan” ÞM. Weber
 • 2. “Menerapen politiko bat gertatzen da kuadro administratibo baten bidez, lurralde zehatzbateko biztanlegoaren kontrola eta obedientzia lortzen da, eta bortxa legitimoaren bitartekoazmonopolio gisara edukitzen delarik ”. Definizio hontan, hiru elementu objektibo agertzen dira; lurraldea, beharkizuna eta erakundeadministratiboak. Honekin batera, elementu subjetiboak ere agertzen dira; Agintea (hemandakoaginduak obedituak izan daitezen posibilitatea), obedientzia (posibilitate horiek gauzatzendirenean), eta legitimitatea (hemandako aginduen edukien mailen onarpena), koartzioa (bortxalegitimoaren monopolioa)2.Gizarte ordena eta ordena politikoa:1.Gizartea eta politika. Bi gertaera nagusi aipa daitezke, a)Kristautasunaren hedapena; gertaera historiko honekin politikaren ezparrua mugatu egitenda eremu lurtarrera. Erlijioa autonomizatu egiten da. b)Burgesiaren sorrera; merkataritza ekonomia sortzen den unean, klase berria sortzen da.Ekonomia ere autonomizatu egiten da.2.Gizarte ordena: Bortxa, kontzentzua eta interesa. Hiru bide nagusi daudela esan daiteke. a) “Gizartearen ordena bortxa-ren erabilpenaz bermatzen da”T. Hobbes;( monarkia absolutuari apologia egiten dio “Leviatan”) Bere ustez, “naturaegoeran”egoera ohikoena gerra zibila litzateke.“Gizakiarentzat, gizakia otsoa da” beraz eredu zibiko bat sortu behar da. b)KontzentzuaOrdena, kontzentzuaren bidez ezartzen da, korronte honetan balioak oso kontzeptu garrantzitzuakdira. Ordena balio batzuen inguruan kontzentsua lortzean datza. Balio horiek gidatuko baidutegizarte ekintza. (jardueraren onarpena). c) Interesak. Aldaera ezberdinak daude: -Aldaera liberala: Gizabanakoan, merkatuan eta interes pribatuan oinarritzen da. “Bizio pribatuak,bertute publikoak” direla diote. -Aldaera anarkista: Orden soziala interes komunetatik sortzen da. Gizakiak gizartea behar du. Rousseau-ren arabera, hitzarmen sozialaren bidez, (gizabanako bakoitzak gizarte berri baten parte hartzeaerabakitzen du) interes komuna deneon babesa dela, hori bai, denok eskubide berdinak ditugu etajaso ere nehurri berean jasotzen dugu.·Bortxan oinarritutako ordenurik izan daiteke? Ez, kontsentzu batera iristeko beti dago gatazkaideologiko bat. Ordena (edo desordena, interes kontrajarriak direlako);bortxa, kontzentzua eta interesenarabera ezartzen dira. Erakunde barruan ez dauden eragileak, erakundeen erabakietan influitzen alegintzen dira,hauei gizarte zibila deritze.3.Gizarte zibila.-Etorri ezberdineko gaur egungo bi ekarpen:ÞBobbio (Eratorri Marxista)
 • 3. Gizarte zibila aztertzerakoan, hiru maila bereizi zituen. Gizarte gatazka sozial, ekonomikozein kulturalaren ezparrua da, eta estatuak gatazka horiei soluzio bidea hemateko bete beharra du,negoziazioaren bidez edo desagerraraziz. -Gizarte zibila, sistema politikoari eskaerak egiten dizkion esparrua da eta estatuak erantzunegin beharko dizkio. -Gizarte zibila, indar sozialen elkarketarako/mobilizaziorako/antolaketarako ezparrua da. -Gizarte zibila, “fakto” boterearen ezparrua da. ÞGinner Gizarte zibila ezaugarri hauen bidez definitzen du: -Gizarte zibila, indibidualismoaren ezparua da. (pribazitatearen ezparrua da) -Gizabanakoen eskubideen jardueren babes eremua da estatuaren boterearen aurrean. -Gizarte zibilaÞmerkatua -Gizarte zibila Þanistasuna da.-Kontzeptuaren historia: -Jusnaturalistak: Historian zehar gizarte zibilaren terminoa lehen aldiz erabiliko dutenak jusnaturalistakizango dira (Kant, Loke, Hobbes…).Pentsalari hauek gizarte zibila, estatudun gizartea dela esangodute eta ez gizarte naturala, izan ere, gizarte zibilak jabegoa, bizitza, askatasuna, bakea… bermatzenditu. -Rousseau: Bere ustez gizarte zibila eta gizarte naturala gauza bera dira. Baieztapen hau emateko,“basati onaren” mitoan oinarritzen da (Gizakia naturaz ez da gaiztoa). Estatua eta gizarte zibilagauza bera dira eta zapalkuntza egoeran daude. Esan beharra dago bere garaiko gizarte zibilarenkontzepzio nahiko ezkorra duela. Gizarte zibila, itun/hitzarmen sozialaren ondorioa da. Hiritar bakoitzak, bere eskubideekingizarte berri bat sortzen alegintzen da (non gizarte zibila berrekoizten ez den). -Marx: Gizarte zibila, gizartearen azpi egituran kokatzen da. Honen egitura ekonomikoa eta interespribatuak direla medio gizabanakoek sortzen dituzten egiturak dira. -Gramsci: Italiako alderdi komunistaren sortzaileetako bat izan da (1910-20). Aldaketa bat proposatzendu marxismoaren barruan eta barrutik. Bere ustez, gizarte zibila, legitimazioa irabazteko esparruada.4.Sistema politikoaren autonomia erlatiboa: Politikari buruzko egoera, bi poloen arteko pozisioetan azaldu da. Menpekoa--------------------------------------------------------------Independientea(ekonomiarena) (politikoki) Politikaren autonomia erlatiboa da. Politika ezparru autonomo bat da eta autonomia maila hori egoera sozial orokorren araberaaldatzen da. Gai batzutan autonomoagoa da beste batzuekin alderatuz, ala ere bati du autonomia mailabat.-Politikaren profesionalizazioa, klase politikoa, erreklutamendua, ordezkaritza politikoa. a) Politikaren profesionalizazioa: -Alderdiek botanteei begira egiten dute propaganda, hau da alderdiek bezeroak behardituzte (ahalik eta gehien). Harreman hori ez dago guztiz ekonomiaren menpe, baina taldeak etaindar ekonomiko nagusiak harremanetan egon daitezke. b)Klase politikoa:
 • 4. -Klase politikoak interes propioak dituzte, hauek dinamika propioak sortzen dituzte,dinamikok ezin dira soilik oinarri ekonomiko batetik ulertu. c)Erreklutamendu politikoa: -Ordezkari posibleen hautaketa, alderdi politikoetako erpinek erabakitzen dute, erahonetara ere bere ingurura biltzen direnak interes politiko batzuei eusten diete, gertaera hau besteerreklutamendu mota batera ere zabal daiteke, erreklutamendu administratiboaren goi karguetarahain zuzen ere.(Administrazioak partidu politiko baten helburuak aurrera eramateko balio du.)Beraz, administrazioa, eragile politioko bihurtzen da izan ere, administrazioan haritzen direnakinteres politikoak dituzte.(aurrekontuetan esaterako) d)Ordezkaritza politikoa: -Gehiengo sistema eta sistema proportzionalen bidez izendatzen dira ordezkariak,gertakari hauek fenomeno politikoak dira; alderdiak baitira ordezkaritza motak ezartzen dituztenak.Alegia, fenomeno politiko bat osagai politikoen bidez azaltzen dira, beraz, politikak badaukaautonomia maila bat.3.Gizarte boterea eta botere politikoa1.-Botere harremanak eta gizarte elkarrekintza. Boterea, gizarte zentzu batean, besteen portaerak bideratzeko gaitasun gisa defini dezakegu.Hau horrela ulertuz gero, bi ondorio aterako ditugu. 1.Boterea harremana da. 2.Harremana desorekatua da.ÞWeber Boterea, harreman sozial batean eta erresistentzia guztien kontra norberaren borondatea,(borondate horren oinarria edozein delarik) besteengan inposatzeko probabilitatea da.ÞFoucault Boterea ez da egitura, ez da erakundea; boterea gizarte zehatz batean egoera estrategikokonplexuari hematen zaion izena da.Boterea harremana baldin bada, bi posibilitate daude: a) Obedientzia, mehatxupean dagelako (kontzientzia eza). b)Interes gatazka, aginduari erresistentzia maila bat jartzen zaio. Era analitiko batean: ·Maila zehatz batean gertatzen dena. ·Ahalezko mailan gertatzen dena; kontzientzia dago baina ez da gauzatzen santzioenbeldurrez. ·Interes gatazka latentea; ez dago gatazkari buruzko kontzientziarik, ez da sortu gatazkariburuzko diskurtsorik.2.Tipologia. -Ageriko boterea.(erabiltzen dena)Portaeren arteko harremana da. Daukaguna, ahalmen arteko harreman bat da, honek errekursoenerabilpena dakar. Errekursoen bidez agertzen zaio besteari menpekotasun egoera batean dagoela. -Ahalezko boterea Ez dago errekursoen erabilpenik, informazioan oinarritutako kalkulu estrategiko bat da. -Aginte boterea eta eragin boterea. -Aginte boterea. Arauak eta zigorrak daude, beraz kohertsioa dago. -Eragin boterea. Ez dago zigorrik/araurik ez da kohertsiorik egiten.3.Boterearen gizarte antolaketa. Boterea hiru ezparru nagusitan dago antolaturik gizartean.
 • 5. 1.Ekonomikoa. Jabetzen jabegoan datza, errekurso materialen banaketa desorekatuan hain zuzen ere.(bitartekoen kontrolean) 2.Botere kultural sinbolikoan. Erakunde ideologikoen kontrolaz (eliza, alderdiak, hedabideak…) 3.Botere politikoaren ezparrua. Gizarte batean biolentzia legitimoaren monopolioak ezartzen duen ezparruaz harigara.Hiru forma antolatu hauei hainbat dikatomia dagozkie.-Aberatzak / pobreak. (harremana)-Manipulatzaileak / manipulatuak.(kulturala)-Gobernari / gobernatuak.(politikoa)JAKITEKO:Botere politikoaren definizioa,ÞBobbio.Botere politikoaren ezaugarriak honako hauek dira bere ustez-Esklusiboa da. (bere ezparruan ez du inor onartzen)-Unibertsala da.(Ezarritako eremuan denei eragiten die)-Inklusiboa da .(Ez du inor kanpo geratzea onartzen)* Biolentziaren monopoliotik datoz.ÞLasswell, Kaplan, Mont, Powell (korronte enpirikoetan kokatzen dira). Jarduera politikoarenelementu egituratzailea indar fisiko legitimoa da, horrek ematen dio sistema politikoari koherentzia.Azken batean, sozietate politikoaren ezaugarria koakzioa erabiltzeko eskubidea da. Beraz, boterepolitikoak bilatutako eraginak bete daitezen zigorren erabilpenerako eskubidea du.2.-Botere politikoaren ezaugarriak.1.Definizioak eta ezaugarriak: Botere politikoaren zehaztasuna osatzen duten ezaugarriak, gizarte politizatu baterakooinarrizko bost baldintza dauzkate.-Biztanlegoa-Lurraldea-Ekoizpen ekonomiko modu bat (biztanleriaren beharrak asetzeko)-Komunikazio kode komunak.-Arau sistema bat (Sistema juridiko normatibo bat) Bost baldintzak hemanez gero, ordena sozialaren bermatzaile gisara agertzenzaizkigu.Gizarte historiko guztietan desoreka sozialak izan dira, puntu hauetan gatazka guneaksortu direlako. Historikoki antropologo, soziologo, politologo…ek lau gatazka gune nagusi definitu dituzte:-kanpo mehatxua.-Lanaren banketan oinarritutako estratifikazioak sortzen duen gatazka.-Genero gatzaka.-Gobernari eta gobernatuen arteko dialektika.2.Desoreka eta gatazka:beharkizun sozialaren sorburuak. Botere politikoa beharkizun eta legitimitatearen arteko aliantzaren ondorioa dira. Boterepolitikoa eskuratzen dutenek, kohertzioa lortzen dute. Bortxaren erabilpenaz soilik ez da ordenamantentzen, botere politikoaren “titularrek” legitimitatearen erabilpena ere egin behar dute,horretarako irudikapen sozialak erabiliko dituzte (jainkoa, iraultza, klasea…) Legitimazioaren helburua biztanlegoaren onarpena da legitimitatea sozialki edatuak daudenbalioetan oinarritzen da.
 • 6. Legitimitateak sistema kultural batean dauden sinismen sozialekin harreman zuzena du,beraz, legitimitatearen erabilpena, menerapen politikoaren superbizipenerako eta reprodukzioarenarteko bitartekoa da. Gaur egun beharkizuna eta legitimitatearen arteko aliantza hori, zuzenbide estatuaren arteangauzatzen da.4.Botere politikoaren eraginkortasuna. Botere politikoa eraginkorra da erabakiak hartzen dituelako eta eragina duelako gizartean. Erabakiak artzeko bideratuta hiru prozesu mota bizi izan ditu; banaketa bereizketa,erakundetze prozesua eta erabaki gunearen eraikuntza. ·Banaketa bereizketa: Espezializazio prozesu bat da. Sistema politikoa espezializatu egiten da funtziolegislatiboan, administrazioan, gobernu funtzioan, eremu judizialean, funtziokoaktiboan... Erabakiak artzeko prozesu hori ere erakundetze prozesu bat da. Funtzio bakoitzaribitarteko propioak hematen zaizkio (erakundeak). ·Sistema politikoa; erabakiak hartzeko prozesua: ErabakI gune bakar baten eraikuntza prozesua da, eraikuntza hori, errekurso politikoenmetaketa da eta metaketa hori, erresistentzia guneak deusestatzetik dator. Prozezu bukatua lurralde bakar bat izango litzateke non subiranotasuna herrian datzan. Kasuhonetan, boterea arau sistema bakar batean aurkitzen da. Bi gune baldin baditu, botere politikoak izaera autoritarioa du, beraz eraikuntza prozesuakjarraituko du erresistentzia sozial guztiak deusestu arte.4.Menerapena eta legitimazioa.1.Menerapena eta bere egiturak 1)Menerapena, botere harremanak egituratzen dituen ezparruetan hematen da. Menerapenaerrekurtsoen banaketa ezberdintzat jo dezakegu. Menerapena gizarte bateko boterearen oinarriak dira eta egitura horiek hiru mota nagusitanbereiz ditzakegu; ondasun eta zerbitzu materialak, ondasun sinboliko/kulturalak eta bortxa. Egitura horietan eragile sozialen etengabeko borrokak gertatzen dira errekurtsoakhobetzeko, handitzeko zein kontzerbatzeko asmoz. Ez dira soilik egitura politikoak halaxe berazbotere harreman guztien gramatika dira. Ala ere, hirugarren elementu bat ere kontuan hartu behardugu, arauak bitartekaritza lana egiten du, estrategiak, errekurtsoen mobilizazioak mugatzendituztenak… 2) Legalitatea, legitimitatea, legitimazioa: ·Legalitatea:Boterearen jarduerari dagokion kontzeptua da. Legalitateak adierazi nahi duena, boterearen jardueraezarritako ordenamendu juridikoaren mugen barruan burutzen da. Legezko boterearen aurkakoabotere arbitrarioa litzateke. · Legitimitatea:Boterearen titularitateari dagokion kontzeptua litzateke. Boterearen justifikazio gisara uler daiteke(boterearen titularitatea). Justizia edo arrazionalitatearen sinonimotzat hartu daiteke.Ikuspegi zehatzago bathetic, obedientzia eskuratzeko botere batek duen gaitasuna izango litzateke.Botere legitimoaren kontrakoa, fakto boterea litzateke. ·Legitimazioa:Legitimazio kontzeptua legitimitatearen onarpen sozialari dagokiona da. Legitimitatearen onarpensoziala, legitimazio prozesua da, prozezu horretan borroka ideologiko kulturalak legitimizazioarenprozesuan hartzen du parte. Legalitatearen oinarriak gaur egun, estatua eta zuzenbidea dira. Ordenamendu juridikoa daeta ordenamendu juridikoaren baldintzak, baliagarritasuna eta indarrean egoten dira. (arauak
 • 7. gizartearen eskaerekin bat egin behar du). Esan bezala, legalitatearen oinarriari begiratuaz, boterepublikoa erabiltzerakoan erakunde zein ordezkari orok, legearen inperioaren menpe kokatzen direlaesan nahi du.*Isonomia: legeak denontzat berdinak.*Legearen nagusitasuna: rule of law*Zuzenbide estatua: Rechtstaat Legitimazio prozesua da prozesu horretan legitimitatea eraginkor bihurtzen da. Legitimazioaez da soilik maila bakarrean hematen, legitimazioa lau maila ezberdinetan gertatzen da. 1)Komunitate politikoa.(nortasun politkoa)Legitimazio mota hau, identitate nazionalaz, identitate kolektiboaz etab…sortzen da. 2)Sistema politikoa.Erregimen politikoa erakunde politikoa arautzeko prozesua da.(Monarkia /errepublika,…) 3)Gobernuaren maila.Gobernuaren maila legitimatu/deslegitimatzeko gertatzen den borroka. 4)Potentzia hegemonikoaren maila.Prozesu hauek “gobernu satelite” batzuen inguruan gertatzen dira.3)Eredu Weberiarra. Eredu Weberiarrean menerapenak beti izan behar du legitimoa. Termino honi beti itxastendio legitimoaren izenlaguna. Bere ustez, boterea bestearen portaeran norbere borondatea inposatzeko gaitasuna da. Bereustez, boterea “fakto” boterea litzateke. Menerapena definitzerako orduan Weberren arabera, egoera bat da, egoera horretandominatzaileak agertutako borondateak menpekoaren ekintzetan du eragina, maila sozial inportantebatean menpekoen ekintzak beraiek sortutakotzat eta beraiek sortutako jardueraren eredutzat jotzendutelarik. Beraz, menerapena ez da boterea erabiltzeko probabilitate bat, beste maila batean kokatzenda. Menerapenak legitimoa izan behar du, motiboak ez dira nahiko menerapena mantentzeko. Menerapenaren zutabeak legitimitatearekiko sinismenak dira, era honetara menerapenguztiek sortu eta zabaltzen dituzte beraien buruari buruzko legitimitatearekiko sinismenak. Menerapen legitimoaren zutabeak hartzean, hiru eredu ideal sortzen ditugu; menerapenlegitimo tradizionala, menerapen legitimo karismatikoa eta menerapen legal arrazionala. Bereizketahau bere ekintzaren tipologiaren arabera aztertzen da. Ekintza bat soziala izan dadin, esanahi subjektiboa izan behar du beste eragileen jardueraraesanahi propioz bideratutako ekintza izan behar du hain zuzen ere. Ekintza soziala lehen aipatutako hiru mailatan banatzen da:-Ekintza tradizionala:Ohiturak izango dira, gure gizartean era inkosziente batean barneratzen ditugunak.-Ekintza karismatikoa (afektiboa)Sentimentuak, edo elementu afketiboz kargatutako ekintzak.-Ekintza sozial arrazionala:Bi azpimota aurki ditzazkegu, helburuetara bideratutako ekintzak, xede zehatz bat dutenak(estrategia, kalkulua…) eta bestetik baloreetara bideratutako ekintza. Dauzkazun balioak batzendituena (Zure helburue beteko ezula jakin arren aurrera segitzen zunien) ·Menerapen legitmo tradizionala.Weberrek hiru mota bereiztu zituen:-Gerontokrazia (zaharren gobernua)-Patrialkalismoa (familia buruak gobernua eratzea)-Patrimonialismoa (ondasun materialmen araberako gobernua) ·Menerapen legitimo karismatikoaOso garrantzitzua da lider politikoentzako baina esan beharra dago karisma ez dela betirako,
 • 8. denborarekin ahuldu eta desagertu egiten da. (Ceacescuren kasua.)2.GAIAPolitika: Ordena eta Botere Politikoa.1.Politikari buruzko definizioa:-Boterea eta estatuaren artean: Kasu hontan bi kontzeptu bereiz daitezke; politikaren objetua, boterea edo estatua izan dira.Gaur egun ezin gara zentratu kontzeptu bakar batean politikaren edukia definitzerakoan. Ikuspegiinstituzional honek, politika zuzenbidearen zientzia gisa ikusten du, izan ere osagai juridikoak pisuhandia hartzen du. Bestalde, politikaren objektuak boterearen azterketan datza. Botere harremanak harremansozialen egitura baitira. Botere harremanak politikaren gunean kokatzen dira eta botere azterketakestatuaren muga instituzionalak gainditzen ditu. Era honetan aurreko ikuspuntuak zuen gabezia gainditzen du baina arazo kontzeptual batdaukagu.·Boterea politikaren gunea da? Politikak boterea ezkuratzeko borroka prozesu bat da ala boterepolitikoaren “errekurso bitarteko” bat al da?·Botere fenomeno guztiak, fenomeno politikoak al dira? Tarteko egoera batetik ikusiz gero, politika kontzeptua ezagutzen dugunetik hiritarren etakomunitatearen arteko harremanen inguruan kokatzen ditugu (Grezia, Erroma). Gaur egun berriz, murrizketa eta bereizketa prozesu baten ondorioz, politikoa gizartesistemaren zati bat dugu. Zati horretan obedientzia/aginte botere harremanak ezartzen dira;gizartearen zati horretan ondasun kolektiboen ingurko gatazkak planteatu, konpondu edotaborrokatu egiten dira, alor honek bere arau/bitartekariak ditu. Alor honek bere helburu propioakditu; ordena sozietatea ezartzea, gatazka bideratzea eta helburu horretarako komunitate hortakokideak behartzen dituen erabakiak hartzen dira. Gizartean ezberdintasunak daude eta honek gatazkak sortzen ditu, esaterako ideiendefentsak, eskubideen aldeko borrokak, errekurtso materialen banaketa, kontrolerako estrategiak…tentsioa berezkoa da gizartean. Beraz, politika, erabakiak artzeko prozesu gisara ulertu behar da, bai alde baterantz zeinbesterantz, helburu ezberdinak dituzten taldeen arteko talka dela esan daiteke. Erabaki hauek hartzeko bitarteko batzuk azaltzen dira, instituzioak alegia, beraz, politikaprozesua da, politika egitura da, beraz, politika emaitza da. Hau da hartutako erabakia.*Politika ezberdintasunak daudelako dago.*Politika, botere fenomenoak ditugu, erabakiak hartzeko prozesu instituzional horretan eraginaizaten saiatzen diren botere harremanak dira.-Zenbait definizio klasiko: ÞK. von Clausewitz (Militar Prusiarra)
 • 9. Estrategia militarrari buruzko liburu bat idatzi zuen. Bere ustez, “Politika gerraren jarraipenada, baina beste bitarteko batzuk erabilita” ÞC. Schmitt (Alemaniarra)(Zuzenbidean aditua) Bere ustez politika “etsai lagun harremana da” ÞH. Lasswel (1950, Amerikako Estatu Batuarra) “Politikak dihardu nork, zerk, nola eta noiz eskuratzen duen ortan” ÞM. Weber “Menerapen politiko bat gertatzen da kuadro administratibo baten bidez, lurralde zehatzbateko biztanlegoaren kontrola eta obedientzia lortzen da, eta bortxa legitimoaren bitartekoazmonopolio gisara edukitzen delarik ”. Definizio hontan, hiru elementu objektibo agertzen dira; lurraldea, beharkizuna eta erakundeadministratiboak. Honekin batera, elementu subjetiboak ere agertzen dira; Agintea (hemandakoaginduak obedituak izan daitezen posibilitatea), obedientzia (posibilitate horiek gauzatzendirenean), eta legitimitatea (hemandako aginduen edukien mailen onarpena), koartzioa (bortxalegitimoaren monopolioa)2.Gizarte ordena eta ordena politikoa:1.Gizartea eta politika. Bi gertaera nagusi aipa daitezke, a)Kristautasunaren hedapena; gertaera historiko honekin politikaren ezparrua mugatu egitenda eremu lurtarrera. Erlijioa autonomizatu egiten da. b)Burgesiaren sorrera; merkataritza ekonomia sortzen den unean, klase berria sortzen da.Ekonomia ere autonomizatu egiten da.2.Gizarte ordena: Bortxa, kontzentzua eta interesa. Hiru bide nagusi daudela esan daiteke. a) “Gizartearen ordena bortxa-ren erabilpenaz bermatzen da”T. Hobbes;( monarkia absolutuari apologia egiten dio “Leviatan”) Bere ustez, “naturaegoeran”egoera ohikoena gerra zibila litzateke.“Gizakiarentzat, gizakia otsoa da” beraz eredu zibiko bat sortu behar da. b)KontzentzuaOrdena, kontzentzuaren bidez ezartzen da, korronte honetan balioak oso kontzeptu garrantzitzuakdira. Ordena balio batzuen inguruan kontzentsua lortzean datza. Balio horiek gidatuko baidutegizarte ekintza. (jardueraren onarpena). c) Interesak. Aldaera ezberdinak daude: -Aldaera liberala: Gizabanakoan, merkatuan eta interes pribatuan oinarritzen da. “Bizio pribatuak,bertute publikoak” direla diote. -Aldaera anarkista: Orden soziala interes komunetatik sortzen da. Gizakiak gizartea behar du. Rousseau-ren arabera, hitzarmen sozialaren bidez, (gizabanako bakoitzak gizarte berri baten parte hartzeaerabakitzen du) interes komuna deneon babesa dela, hori bai, denok eskubide berdinak ditugu etajaso ere nehurri berean jasotzen dugu.·Bortxan oinarritutako ordenurik izan daiteke? Ez, kontsentzu batera iristeko beti dago gatazka
 • 10. ideologiko bat. Ordena (edo desordena, interes kontrajarriak direlako);bortxa, kontzentzua eta interesenarabera ezartzen dira. Erakunde barruan ez dauden eragileak, erakundeen erabakietan influitzen alegintzen dira,hauei gizarte zibila deritze.3.Gizarte zibila.-Etorri ezberdineko gaur egungo bi ekarpen:ÞBobbio (Eratorri Marxista) Gizarte zibila aztertzerakoan, hiru maila bereizi zituen. Gizarte gatazka sozial, ekonomikozein kulturalaren ezparrua da, eta estatuak gatazka horiei soluzio bidea hemateko bete beharra du,negoziazioaren bidez edo desagerraraziz. -Gizarte zibila, sistema politikoari eskaerak egiten dizkion esparrua da eta estatuak erantzunegin beharko dizkio. -Gizarte zibila, indar sozialen elkarketarako/mobilizaziorako/antolaketarako ezparrua da. -Gizarte zibila, “fakto” boterearen ezparrua da. ÞGinner Gizarte zibila ezaugarri hauen bidez definitzen du: -Gizarte zibila, indibidualismoaren ezparua da. (pribazitatearen ezparrua da) -Gizabanakoen eskubideen jardueren babes eremua da estatuaren boterearen aurrean. -Gizarte zibilaÞmerkatua -Gizarte zibila Þanistasuna da.-Kontzeptuaren historia: -Jusnaturalistak: Historian zehar gizarte zibilaren terminoa lehen aldiz erabiliko dutenak jusnaturalistakizango dira (Kant, Loke, Hobbes…).Pentsalari hauek gizarte zibila, estatudun gizartea dela esangodute eta ez gizarte naturala, izan ere, gizarte zibilak jabegoa, bizitza, askatasuna, bakea… bermatzenditu. -Rousseau: Bere ustez gizarte zibila eta gizarte naturala gauza bera dira. Baieztapen hau emateko,“basati onaren” mitoan oinarritzen da (Gizakia naturaz ez da gaiztoa). Estatua eta gizarte zibilagauza bera dira eta zapalkuntza egoeran daude. Esan beharra dago bere garaiko gizarte zibilarenkontzepzio nahiko ezkorra duela. Gizarte zibila, itun/hitzarmen sozialaren ondorioa da. Hiritar bakoitzak, bere eskubideekingizarte berri bat sortzen alegintzen da (non gizarte zibila berrekoizten ez den). -Marx: Gizarte zibila, gizartearen azpi egituran kokatzen da. Honen egitura ekonomikoa eta interespribatuak direla medio gizabanakoek sortzen dituzten egiturak dira. -Gramsci: Italiako alderdi komunistaren sortzaileetako bat izan da (1910-20). Aldaketa bat proposatzendu marxismoaren barruan eta barrutik. Bere ustez, gizarte zibila, legitimazioa irabazteko esparruada.4.Sistema politikoaren autonomia erlatiboa: Politikari buruzko egoera, bi poloen arteko pozisioetan azaldu da. Menpekoa--------------------------------------------------------------Independientea(ekonomiarena) (politikoki) Politikaren autonomia erlatiboa da. Politika ezparru autonomo bat da eta autonomia maila hori egoera sozial orokorren araberaaldatzen da.
 • 11. Gai batzutan autonomoagoa da beste batzuekin alderatuz, ala ere bati du autonomia mailabat.-Politikaren profesionalizazioa, klase politikoa, erreklutamendua, ordezkaritza politikoa. a) Politikaren profesionalizazioa: -Alderdiek botanteei begira egiten dute propaganda, hau da alderdiek bezeroak behardituzte (ahalik eta gehien). Harreman hori ez dago guztiz ekonomiaren menpe, baina taldeak etaindar ekonomiko nagusiak harremanetan egon daitezke. b)Klase politikoa: -Klase politikoak interes propioak dituzte, hauek dinamika propioak sortzen dituzte,dinamikok ezin dira soilik oinarri ekonomiko batetik ulertu. c)Erreklutamendu politikoa: -Ordezkari posibleen hautaketa, alderdi politikoetako erpinek erabakitzen dute, erahonetara ere bere ingurura biltzen direnak interes politiko batzuei eusten diete, gertaera hau besteerreklutamendu mota batera ere zabal daiteke, erreklutamendu administratiboaren goi karguetarahain zuzen ere.(Administrazioak partidu politiko baten helburuak aurrera eramateko balio du.)Beraz, administrazioa, eragile politioko bihurtzen da izan ere, administrazioan haritzen direnakinteres politikoak dituzte.(aurrekontuetan esaterako) d)Ordezkaritza politikoa: -Gehiengo sistema eta sistema proportzionalen bidez izendatzen dira ordezkariak,gertakari hauek fenomeno politikoak dira; alderdiak baitira ordezkaritza motak ezartzen dituztenak.Alegia, fenomeno politiko bat osagai politikoen bidez azaltzen dira, beraz, politikak badaukaautonomia maila bat.3.Gizarte boterea eta botere politikoa1.-Botere harremanak eta gizarte elkarrekintza. Boterea, gizarte zentzu batean, besteen portaerak bideratzeko gaitasun gisa defini dezakegu.Hau horrela ulertuz gero, bi ondorio aterako ditugu. 1.Boterea harremana da. 2.Harremana desorekatua da.ÞWeber Boterea, harreman sozial batean eta erresistentzia guztien kontra norberaren borondatea,(borondate horren oinarria edozein delarik) besteengan inposatzeko probabilitatea da.ÞFoucault Boterea ez da egitura, ez da erakundea; boterea gizarte zehatz batean egoera estrategikokonplexuari hematen zaion izena da.Boterea harremana baldin bada, bi posibilitate daude: a) Obedientzia, mehatxupean dagelako (kontzientzia eza). b)Interes gatazka, aginduari erresistentzia maila bat jartzen zaio. Era analitiko batean: ·Maila zehatz batean gertatzen dena. ·Ahalezko mailan gertatzen dena; kontzientzia dago baina ez da gauzatzen santzioenbeldurrez. ·Interes gatazka latentea; ez dago gatazkari buruzko kontzientziarik, ez da sortu gatazkariburuzko diskurtsorik.2.Tipologia. -Ageriko boterea.(erabiltzen dena)Portaeren arteko harremana da. Daukaguna, ahalmen arteko harreman bat da, honek errekursoenerabilpena dakar. Errekursoen bidez agertzen zaio besteari menpekotasun egoera batean dagoela.
 • 12. -Ahalezko boterea Ez dago errekursoen erabilpenik, informazioan oinarritutako kalkulu estrategiko bat da. -Aginte boterea eta eragin boterea. -Aginte boterea. Arauak eta zigorrak daude, beraz kohertsioa dago. -Eragin boterea. Ez dago zigorrik/araurik ez da kohertsiorik egiten.3.Boterearen gizarte antolaketa. Boterea hiru ezparru nagusitan dago antolaturik gizartean. 1.Ekonomikoa. Jabetzen jabegoan datza, errekurso materialen banaketa desorekatuan hain zuzen ere.(bitartekoen kontrolean) 2.Botere kultural sinbolikoan. Erakunde ideologikoen kontrolaz (eliza, alderdiak, hedabideak…) 3.Botere politikoaren ezparrua. Gizarte batean biolentzia legitimoaren monopolioak ezartzen duen ezparruaz harigara.Hiru forma antolatu hauei hainbat dikatomia dagozkie.-Aberatzak / pobreak. (harremana)-Manipulatzaileak / manipulatuak.(kulturala)-Gobernari / gobernatuak.(politikoa)JAKITEKO:Botere politikoaren definizioa,ÞBobbio.Botere politikoaren ezaugarriak honako hauek dira bere ustez-Esklusiboa da. (bere ezparruan ez du inor onartzen)-Unibertsala da.(Ezarritako eremuan denei eragiten die)-Inklusiboa da .(Ez du inor kanpo geratzea onartzen)* Biolentziaren monopoliotik datoz.ÞLasswell, Kaplan, Mont, Powell (korronte enpirikoetan kokatzen dira). Jarduera politikoarenelementu egituratzailea indar fisiko legitimoa da, horrek ematen dio sistema politikoari koherentzia.Azken batean, sozietate politikoaren ezaugarria koakzioa erabiltzeko eskubidea da. Beraz, boterepolitikoak bilatutako eraginak bete daitezen zigorren erabilpenerako eskubidea du.2.-Botere politikoaren ezaugarriak.1.Definizioak eta ezaugarriak: Botere politikoaren zehaztasuna osatzen duten ezaugarriak, gizarte politizatu baterakooinarrizko bost baldintza dauzkate.-Biztanlegoa-Lurraldea-Ekoizpen ekonomiko modu bat (biztanleriaren beharrak asetzeko)-Komunikazio kode komunak.-Arau sistema bat (Sistema juridiko normatibo bat) Bost baldintzak hemanez gero, ordena sozialaren bermatzaile gisara agertzenzaizkigu.Gizarte historiko guztietan desoreka sozialak izan dira, puntu hauetan gatazka guneaksortu direlako. Historikoki antropologo, soziologo, politologo…ek lau gatazka gune nagusi definitu dituzte:-kanpo mehatxua.
 • 13. -Lanaren banketan oinarritutako estratifikazioak sortzen duen gatazka.-Genero gatzaka.-Gobernari eta gobernatuen arteko dialektika.2.Desoreka eta gatazka:beharkizun sozialaren sorburuak. Botere politikoa beharkizun eta legitimitatearen arteko aliantzaren ondorioa dira. Boterepolitikoa eskuratzen dutenek, kohertzioa lortzen dute. Bortxaren erabilpenaz soilik ez da ordenamantentzen, botere politikoaren “titularrek” legitimitatearen erabilpena ere egin behar dute,horretarako irudikapen sozialak erabiliko dituzte (jainkoa, iraultza, klasea…) Legitimazioaren helburua biztanlegoaren onarpena da legitimitatea sozialki edatuak daudenbalioetan oinarritzen da. Legitimitateak sistema kultural batean dauden sinismen sozialekin harreman zuzena du,beraz, legitimitatearen erabilpena, menerapen politikoaren superbizipenerako eta reprodukzioarenarteko bitartekoa da. Gaur egun beharkizuna eta legitimitatearen arteko aliantza hori, zuzenbide estatuaren arteangauzatzen da.4.Botere politikoaren eraginkortasuna. Botere politikoa eraginkorra da erabakiak hartzen dituelako eta eragina duelako gizartean. Erabakiak artzeko bideratuta hiru prozesu mota bizi izan ditu; banaketa bereizketa,erakundetze prozesua eta erabaki gunearen eraikuntza. ·Banaketa bereizketa: Espezializazio prozesu bat da. Sistema politikoa espezializatu egiten da funtziolegislatiboan, administrazioan, gobernu funtzioan, eremu judizialean, funtziokoaktiboan... Erabakiak artzeko prozesu hori ere erakundetze prozesu bat da. Funtzio bakoitzaribitarteko propioak hematen zaizkio (erakundeak). ·Sistema politikoa; erabakiak hartzeko prozesua: ErabakI gune bakar baten eraikuntza prozesua da, eraikuntza hori, errekurso politikoenmetaketa da eta metaketa hori, erresistentzia guneak deusestatzetik dator. Prozezu bukatua lurralde bakar bat izango litzateke non subiranotasuna herrian datzan. Kasuhonetan, boterea arau sistema bakar batean aurkitzen da. Bi gune baldin baditu, botere politikoak izaera autoritarioa du, beraz eraikuntza prozesuakjarraituko du erresistentzia sozial guztiak deusestu arte.4.Menerapena eta legitimazioa.1.Menerapena eta bere egiturak 1)Menerapena, botere harremanak egituratzen dituen ezparruetan hematen da. Menerapenaerrekurtsoen banaketa ezberdintzat jo dezakegu. Menerapena gizarte bateko boterearen oinarriak dira eta egitura horiek hiru mota nagusitanbereiz ditzakegu; ondasun eta zerbitzu materialak, ondasun sinboliko/kulturalak eta bortxa. Egitura horietan eragile sozialen etengabeko borrokak gertatzen dira errekurtsoakhobetzeko, handitzeko zein kontzerbatzeko asmoz. Ez dira soilik egitura politikoak halaxe berazbotere harreman guztien gramatika dira. Ala ere, hirugarren elementu bat ere kontuan hartu behardugu, arauak bitartekaritza lana egiten du, estrategiak, errekurtsoen mobilizazioak mugatzendituztenak… 2) Legalitatea, legitimitatea, legitimazioa: ·Legalitatea:Boterearen jarduerari dagokion kontzeptua da. Legalitateak adierazi nahi duena, boterearen jardueraezarritako ordenamendu juridikoaren mugen barruan burutzen da. Legezko boterearen aurkakoabotere arbitrarioa litzateke. · Legitimitatea:Boterearen titularitateari dagokion kontzeptua litzateke. Boterearen justifikazio gisara uler daiteke
 • 14. (boterearen titularitatea). Justizia edo arrazionalitatearen sinonimotzat hartu daiteke.Ikuspegi zehatzago bathetic, obedientzia eskuratzeko botere batek duen gaitasuna izango litzateke.Botere legitimoaren kontrakoa, fakto boterea litzateke. ·Legitimazioa:Legitimazio kontzeptua legitimitatearen onarpen sozialari dagokiona da. Legitimitatearen onarpensoziala, legitimazio prozesua da, prozezu horretan borroka ideologiko kulturalak legitimizazioarenprozesuan hartzen du parte. Legalitatearen oinarriak gaur egun, estatua eta zuzenbidea dira. Ordenamendu juridikoa daeta ordenamendu juridikoaren baldintzak, baliagarritasuna eta indarrean egoten dira. (arauakgizartearen eskaerekin bat egin behar du). Esan bezala, legalitatearen oinarriari begiratuaz, boterepublikoa erabiltzerakoan erakunde zein ordezkari orok, legearen inperioaren menpe kokatzen direlaesan nahi du.*Isonomia: legeak denontzat berdinak.*Legearen nagusitasuna: rule of law*Zuzenbide estatua: Rechtstaat Legitimazio prozesua da prozesu horretan legitimitatea eraginkor bihurtzen da. Legitimazioaez da soilik maila bakarrean hematen, legitimazioa lau maila ezberdinetan gertatzen da. 1)Komunitate politikoa.(nortasun politkoa)Legitimazio mota hau, identitate nazionalaz, identitate kolektiboaz etab…sortzen da. 2)Sistema politikoa.Erregimen politikoa erakunde politikoa arautzeko prozesua da.(Monarkia /errepublika,…) 3)Gobernuaren maila.Gobernuaren maila legitimatu/deslegitimatzeko gertatzen den borroka. 4)Potentzia hegemonikoaren maila.Prozesu hauek “gobernu satelite” batzuen inguruan gertatzen dira.3)Eredu Weberiarra. Eredu Weberiarrean menerapenak beti izan behar du legitimoa. Termino honi beti itxastendio legitimoaren izenlaguna. Bere ustez, boterea bestearen portaeran norbere borondatea inposatzeko gaitasuna da. Bereustez, boterea “fakto” boterea litzateke. Menerapena definitzerako orduan Weberren arabera, egoera bat da, egoera horretandominatzaileak agertutako borondateak menpekoaren ekintzetan du eragina, maila sozial inportantebatean menpekoen ekintzak beraiek sortutakotzat eta beraiek sortutako jardueraren eredutzat jotzendutelarik. Beraz, menerapena ez da boterea erabiltzeko probabilitate bat, beste maila batean kokatzenda. Menerapenak legitimoa izan behar du, motiboak ez dira nahiko menerapena mantentzeko. Menerapenaren zutabeak legitimitatearekiko sinismenak dira, era honetara menerapenguztiek sortu eta zabaltzen dituzte beraien buruari buruzko legitimitatearekiko sinismenak. Menerapen legitimoaren zutabeak hartzean, hiru eredu ideal sortzen ditugu; menerapenlegitimo tradizionala, menerapen legitimo karismatikoa eta menerapen legal arrazionala. Bereizketahau bere ekintzaren tipologiaren arabera aztertzen da. Ekintza bat soziala izan dadin, esanahi subjektiboa izan behar du beste eragileen jardueraraesanahi propioz bideratutako ekintza izan behar du hain zuzen ere. Ekintza soziala lehen aipatutako hiru mailatan banatzen da:-Ekintza tradizionala:Ohiturak izango dira, gure gizartean era inkosziente batean barneratzen ditugunak.-Ekintza karismatikoa (afektiboa)Sentimentuak, edo elementu afketiboz kargatutako ekintzak.-Ekintza sozial arrazionala:
 • 15. Bi azpimota aurki ditzazkegu, helburuetara bideratutako ekintzak, xede zehatz bat dutenak(estrategia, kalkulua…) eta bestetik baloreetara bideratutako ekintza. Dauzkazun balioak batzendituena (Zure helburue beteko ezula jakin arren aurrera segitzen zunien) ·Menerapen legitmo tradizionala.Weberrek hiru mota bereiztu zituen:-Gerontokrazia (zaharren gobernua)-Patrialkalismoa (familia buruak gobernua eratzea)-Patrimonialismoa (ondasun materialmen araberako gobernua) ·Menerapen legitimo karismatikoaOso garrantzitzua da lider politikoentzako baina esan beharra dago karisma ez dela betirako,denborarekin ahuldu eta desagertu egiten da. (Ceacescuren kasua.)

Related Documents