Materiał dla uczestników
programu Szkoła z Klasą 2.0
1
NETOGRAFIA* W SZKOLE,
CZYLI KONIEC Z… „ŹRÓDŁO: INTERNET”!
– poradni...
Materiał dla uczestników
programu Szkoła z Klasą 2.0
2
1. Dlaczego uczyć opisywania źródeł internetowych?
1. Internetjesto...
Materiał dla uczestników
programu Szkoła z Klasą 2.0
3
o odniesień do dokumentów źródłowych (opisu źródeł, bibliografii lu...
Materiał dla uczestników
programu Szkoła z Klasą 2.0
4
2. Co warto powiedzieć uczniom?
Powiedzuczniom,że:
 Dostarczenie n...
Materiał dla uczestników
programu Szkoła z Klasą 2.0
5
6 zasad badania wiarygodności źródeł internetowych
(polecane dla st...
Materiał dla uczestników
programu Szkoła z Klasą 2.0
6
3. Czego wymagać od uczniów?
Nie oczekuj, że uczniowie od początku ...
Materiał dla uczestników
programu Szkoła z Klasą 2.0
7
4. Jak opisywać źródła internetowe?
Źródłointernetowewartopodaćwspo...
Materiał dla uczestników
programu Szkoła z Klasą 2.0
8
5. Przykłady
W Internecie mamydoczynieniazbardzowielomamateriałami....
Materiał dla uczestników
programu Szkoła z Klasą 2.0
9
jako źródło. Poszukajmy go w wynikach wyszukiwania. Jeśli to nie pr...
Materiał dla uczestników
programu Szkoła z Klasą 2.0
10
W przypadku źródeł pochodzących ze stron internetowych czasopism w...
Materiał dla uczestników
programu Szkoła z Klasą 2.0
11
Zdjęcialubgrafiki,wykorzystanewpracy szkolnej lub prezentacji (zwł...
Materiał dla uczestników
programu Szkoła z Klasą 2.0
12
 Należysprawdzić, czy materiał został udostępnionyna licencji Cre...
Materiał dla uczestników
programu Szkoła z Klasą 2.0
13
WYBIERAJ ŹRÓDŁA
AKTUALNE!
Dlaczego? Patrz str. 5:
„6 zasad badania...
Materiał dla uczestników
programu Szkoła z Klasą 2.0
14
Kolejność i interpunkcja
Standardyopisuźródeł internetowych nie są...
Materiał dla uczestników
programu Szkoła z Klasą 2.0
15
7. Ćwiczenia – praca ze źródłami
I. Co wiesz o tej książce?
Poziom...
Materiał dla uczestników
programu Szkoła z Klasą 2.0
16
III. Informator
Poziom: gimnazjum, liceum
Potrzebne materiały: kar...
Materiał dla uczestników
programu Szkoła z Klasą 2.0
17
V. Ułóż rozsypankę źródeł. Stwórz bibliografię
Poziom: liceum
Potr...
Materiał dla uczestników
programu Szkoła z Klasą 2.0
18
http://staropolska.pl/sredniowiecze/poezja_rel
igijna/kwiatek_czys...
Materiał dla uczestników
programu Szkoła z Klasą 2.0
19
Przy pisaniu przewodnika korzystano z następujących materiałów on-...
of 19

Poradnik netograficzny

Szkoła 2.0 CC BY NC
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Poradnik netograficzny

 • 1. Materiał dla uczestników programu Szkoła z Klasą 2.0 1 NETOGRAFIA* W SZKOLE, CZYLI KONIEC Z… „ŹRÓDŁO: INTERNET”! – poradnik dla nauczycielek i nauczycieli W tym poradniku znajdziesz praktyczne przykłady i odpowiedzi na pytania: Dlaczegouczyć opisywaniaźródeł internetowych?.......................................................................1 Co wartopowiedziećuczniom?...................................................................................................4 Czegowymagaćod uczniów? ......................................................................................................6 Jak opisywaćźródłainternetowe?...............................................................................................7 Przykłady ...................................................................................................................................8 Co jeszcze wartowiedzieć?.........................................................................................................12 Ćwiczenia–praca ze źródłami .....................................................................................................14 *Netografia - bibliografia tekstów internetowych (za: Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Copyright © 1997-2013 Wydawnictwo Naukowe PWN SA, http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=2656207, dostęp dnia 19.12.2013).
 • 2. Materiał dla uczestników programu Szkoła z Klasą 2.0 2 1. Dlaczego uczyć opisywania źródeł internetowych? 1. Internetjestogromnąkopalniąwiedzy i rozrasta się w błyskawicznym tempie. Jest większy niż jakakolwiek biblioteka, archiwum telewizyjne, czy radiowe. W tradycyjnej bibliotece można znaleźćksiążki, czasopisma, filmy i inne źródła – internet jest pod tym względem dużo bogatszy. Dlategobezkonkretnychinformacji-wskazówek, jakich dostarcza nam prawidłowy opis, trudno odnaleźć wykorzystane materiały/źródła. 2. Różnorodność źródeł w sieci wymusza wiele form zapisu netograficznego, innego niż tradycyjny zapis bibliograficzny. Tak jak poprawnego zapisu bibliograficznego, tak netograficznego trzeba się nauczyć. 3. Internet ciągle się zmienia – dokumenty i inne źródła znikają, zmieniają lokalizacje lub są edytowane i modyfikowane – zapis netograficzny i poprawny opis źródła internetowego ułatwiają odnalezienie źródła i uwiarygodniają je. 4. Każdymoże być współtwórcązasobów sieci.Uczącopisywaniaźródeł i poszanowania dla autora, uczymyteżdbaniao własne prawa: podpisywania własnej twórczości i świadomego udostępnia jej,np.na odpowiedniej licencji CC.Nauka opisuźródeł internetowychjestdoskonałymwstępem do nauki o prawach zarówno twórcy jak i użytkownika sieci. 5. W internecie częstobrakuje danych,pozwalającychnadokładne opisaniei zlokalizowanie źródeł. Ucząc ich opisu kształtujemy świadome i odpowiedzialne pokolenie, które będzie dbało o uzupełnianie tych informacji, zarówno tworząc własne dzieła, jak i korzystając z czyjejś twórczości. Internet jest obecnie dla uczniów naturalnym i często najszybciej dostępnym środowiskiem poszukiwania informacji i treści. Robią to od najmłodszych lat, na każdym etapie edukacji. Ważne, aby robili to poprawnie i świadomie. Szkoła jest miejscem, w którym powinni nabywać tych umiejętności.Nauczycielemusząumiećprzekazaćwiedzęzwiązanązopisemźródeł internetowych w sposóbodpowiedni dladanegopoziomu kształcenia, oraz powinni sami poprawnie opisywać źródła internetowe, aby stać się dla uczniów przykładem. Wiedzata powinnabyćprzekazywana przede wszystkimpoprzezpraktyczne ćwiczenia,które rozwiną w uczniach umiejętność wydobywania informacji kluczowych dla opisu netograficznego różnorodnych źródeł internetowych. Warto wychowywać świadome pokolenie, które będzie wiedziało, jak ważne jest opisywanie źródeł, po co i jak to robić prawidłowo. Dlaczego czasami niełatwo opisać źródła internetowe?  często nie zawierają elementów, które jednoznacznie je identyfikują: o imion i nazwisk twórców; o tytułów; o dat powstania dokumentów; Każde źródło posiada autora/autorów (nawet jeśli nie są oni znani) i o każdym można podać kilka takich informacji, które pozwolą na jego zidentyfikowanie i odnalezienie. Źródła internetowe nie są dokładnym odwzorowaniem tradycyjnych– dostępnychpozasiecią – ale je również należy opisywać w taki sposób, aby ułatwić ich odnalezienie w sieci i pomóc w zidentyfikowaniu ich twórcy/-ów.
 • 3. Materiał dla uczestników programu Szkoła z Klasą 2.0 3 o odniesień do dokumentów źródłowych (opisu źródeł, bibliografii lub netografii); o i innych, charakterystycznych dla danego typu źródła;  często zmieniają adres w sieci, znikają lub ulegają znacznym zmianom;  powstająnowe rodzaje dokumentów,np.:grupyi listydyskusyjne,bazydanych,stronywww, które wymagająnowej formy opisywania (nie pasują do nich dotychczasowe sposoby opisu źródeł tradycyjnych i innychźródeł obecnych w sieci. Dodatkowo kształtowanie się nowych standardów opisu jest procesem, który wymaga czasu);  często sami twórcy utrudniają opisanie źródła – nie mają świadomości swoich praw, obowiązków i przywilejów i nie umieją opisywać źródeł. Tak jak powszechne jest przekonanie o tym, że należy umieć opisywać źródła tradycyjne, np. książkowe,taksamopowszechnapowinno byćprzekonanieokonieczności i umiejętność opisywania źródeł internetowych. Wszyscyrozumieją,że pod cytatem z książki nie wystarczy napisać „źródło: biblioteka” lub „źródło: książka”. Analogicznie nie wystarczy napisać „źródło: internet” lub „źródło: serwis ze zdjęciami”. Takie zapisy nie ułatwiają odnalezienia, ani nawet zidentyfikowania wykorzystanego źródła. Co nam daje opisywanie źródeł? Pisząc pracę lub tworząc inne dzieło, często czerpie się lub korzysta z różnych źródeł, zawiera się w nim cytaty – wciąż uczymy się od innych. Aby robić to legalnie i nie łamać praw autorskich, trzeba wyszczególnić źródła, z których się czerpało i umieć je poprawnie opisać. Podanie źródeł uwiarygodnia nas jako autorów! Poprawnie podane źródła są atutem, podnoszą wiarygodność pracy i jej wartość (widać ile wysiłku włożone zostało w jej przygotowanie). Warto uczniów o tym przekonywać i nagradzać podawanie źródeł, tym bardziej, że czasem boją się to robić, żeby nie być posądzonymi o odtwórczość albo niesamodzielne przygotowanie prac. Wskazówki dla nauczyciela: 1. dołączpodanie źródeł do kryteriów oceny; 2. bądź przykładem:sampodawaj uczniom źródław sposób,w jaki chcesz,żebyje podawali; 3. rozmawiaj opozytywnychaspektachpodawania źródeł; 4. rozmawiaj oproblemachi pokazuj,że nie zawsze jestto łatwe – buduj ichzaufanie (niechnie wstydząsiępytać); 5. nie wstydźsię,jeśli sam/samanie jesteśpewny/pewnajakopisaćnowe źródło –przecież internetciągle sięzmienia.
 • 4. Materiał dla uczestników programu Szkoła z Klasą 2.0 4 2. Co warto powiedzieć uczniom? Powiedzuczniom,że:  Dostarczenie nauczycielowi dokładnej listy źródeł i wskazanie, które z myśli zawartych w pracy są od kogoś zapożyczone, uchroni ich przed podejrzeniem, że popełnili plagiat. Uświadom im, że plagiat traktowany jest jak kradzież – może mieć prawne konsekwencje.  Dokładność przy podaniu źródeł jest dowodem dla nauczyciela, że uczniowie gruntownie przebadali zadanytemati korzystali zwiarygodnychźródeł internetowych.Wieledzięki temu zyskają!  Internetnie jestwyłącznie zbioremanonimowychtreści:tekstów,zdjęć, grafiki. Każde dzieło ma autora, który poświęcił czas na zbadanie i opisanie lub przedstawienie w inny sposób danego tematu. Większość dzieł ma podanych autorów – wystarczy tylko poszukać.  W polskim prawie postać autora jest tak ważna, że jego osobiste prawa autorskie są niezbywalne i wieczne.Dlategojeśli uczeń chce legalnie wykorzystać dane dzieło, powinien podać jegoautora(nawetjeśli jest ono udostępnione na licencji Creative Commons), a jeśli nie może go zidentyfikować – powinien poszukać innego dzieła.  Trudnomiećsatysfakcjęz wykonanej pracy,gdynie podasięźródeł,jeśli jestsięświadomym, że jest to niezgodne z prawem. Jednocześnie zachęcaj do dzielenia się wartościowymi źródłami – powiedz uczniom, że internet zawiera nieograniczenie wiele informacji. Znalezienie bezwartościowych jest łatwe, wartościowych – dużo trudniejsze. Jeśli uczniom udało się znaleźć coś przydatnego – zachęć ich, aby podzielilisiętym z innymi. Sam/-ateż dziel się z nimi wartościowymi zasobami. Aby sprawdzić, czy źródło jestfaktycznie wartościowe wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań sprawdzających (patrz obok). Odpowiedzi na te pytania powinny uwzględniać 6 zasad badania wiarygodności źródeł internetowych (znajdziesz je na następnej stronie przewodnika). Czasem uczniom nie jest łatwo zweryfikować, czy dane źródło jest wiarygodne i wartościowe. Problemy mogąnastręczać m.in.artykułysponsorowane,pisane naczyjeśpolecenie lub dla poparcia jakiejś teorii. Dlatego warto zwrócić uczniom uwagę, aby poszukiwali wiedzy w więcej niż jednym miejscu(zarównowsieci jaki pozanią) i ćwiczyćz nimi umiejętność weryfikacji znalezionych źródeł. Dzięki temu będą rozwijali także umiejętność krytycznego myślenia i analizy. Odpowiedz, aby zweryfikować źródło:  Przezkogotreść zostałanapisana?  W jakimcelu?  Kiedypowstała?  Gdzie powstała?  Na jakimjestpoziomie?  Jak może pomócw mojej pracy? Obowiązkiem każdego twórcy i użytkownika jest szacunek dla pracy innych. Prawo mówi o tym, że nie można wykorzystywać myśli, tekstów czy plików graficznych bez wskazania, kto je stworzył i skąd pochodzą.
 • 5. Materiał dla uczestników programu Szkoła z Klasą 2.0 5 6 zasad badania wiarygodności źródeł internetowych (polecane dla starszych uczniów) Zasada 2 x W Jeśli uczeńszukadoswojej szkolnej prezentacji np.informacji natematzmianklimatu,to znajdziew sieci wieleodmiennychpunktówwidzenia.Różneopinie przedstawiąnp.:  redaktornaukowegoportalu,  działaczochronyśrodowiska,prowadzącyblog,  linie lotniczeodpowiadające nazarzutyzanieczyszczania powietrzaprzezsamoloty. Praca, która uwzględniaróżne punktywidzenia,tylkozyskujenawartości. Wartopokazać uczniom,że powinni krytycznie korzystaćze źródeł i zawsze szukaćwięcej niżjednego. 1. Autorytet Czy strona jest podpisana? Czy autor jest ekspertem w danej dziedzinie? Czy strona jest przez kogoś sponsorowana? Czy jest informacja lub link o autorze lub sponsorze strony? Jeśli nie ma, postaraj się inaczej ustalić źródło informacji. 2. Dokładność Czy na stronie nie ma błędów? Jeśli znalazłeś choć jeden, może być ich więcej. Czy znanyjestredaktor lub korektor, ktoś, kto sprawdza i weryfikuje informacje autora? Na stronachmagazynówi gazet zawarte są takie informacje,naprywatnychblogach,czy stronach internetowych już nie. 3. Obiektywność Czy informacje są stronnicze? Czy strona służy promowaniu konkretnej opinii? Czy na stronie są reklamy? Czy ich treści są powiązane z informacjami na stronie? 4. Aktualność Czy strona ma datę powstania? Czy ma datę ostatniej aktualizacji? Czy linki podane na stronie są aktualne? 5. Zakres materiału Co jest na tej stronie, czego nie znajdziemy na innych? Na ile materiał jest pogłębiony? 6. Intencja Dlaczego dany autor czy organizacja pisze na ten temat? Czy ma w tym jakiś cel? Czy jest stronniczy/-a czy obiektywny/-a? Powiedzuczniom, że wartodzielić się źródłami. Podkreśl jednak, że wcześniej powinni być oni przekonani, że te źródła spełniają zasadę 2xW – czyli są WARTOŚCIOWE I WIARYGODNE
 • 6. Materiał dla uczestników programu Szkoła z Klasą 2.0 6 3. Czego wymagać od uczniów? Nie oczekuj, że uczniowie od początku edukacji będą potrafili prawidłowo opisywać źródła internetowe. Stopniowo wprowadzaj poszczególne elementy. W najmłodszych klasach:  wymagaj podawania linku a także ucz, że każde źródło może być opisane przy pomocy szeregu informacji (patrz: ćwiczenie „Co wiesz o tej książce”, na końcu poradnika). W starszych klasach szkoły podstawowej:  uczniowie powinni mieć także świadomość, że treści wędrują w internecie, dlatego ważne jest,aby obok linkupodawać datę ostatnich odwiedzinstrony,którajestnaszym internetowym źródłem. Na kolejnych poziomach edukacji:  ćwicz pełen zapis (dane o autorze, tytuł, data publikacji) oraz umiejętność jego porządkowania. Pełen opis źródła internetowego powinien zawierać: (1) dane o autorze; (2) tytuł (zdjęcia, artykułu, grafiki itp.); (3) datę ostatnich odwiedzin; (4) link.
 • 7. Materiał dla uczestników programu Szkoła z Klasą 2.0 7 4. Jak opisywać źródła internetowe? Źródłointernetowewartopodaćwsposóbużytecznydlanas i czytelnika.Opisnie powinien zawierać zbyt wielu informacji ani być zbyt skomplikowany. Co musi zawierać opis źródła internetowego? Opisując źródło internetowe nazwę wydawnictwa zastąp linkiem, a datę wydania publikacji – datą dostępu, czyli datą TWOJEGO ostatniego wejścia na stronę. Po co data dostępu? Dzięki dacie, nawet jeśli treść zniknie z internetu pod wskazanym adresem, czytelnik będzie mógł szukać jej za pośrednictwem jednego z systemów archiwizujących, np.:  w The Wayback Machine [http://archive.org/web/]  lub w kopiach sporządzanych przez wyszukiwarki. Podstawowyopisźródła KSIĄŻKOWEGO: BatorowskaHanna (1),Kultura informacyjna w perspektywiezmian wedukacji(2), Wydawnictwo StowarzyszeniaBibliotekarzyPolskich (3), Warszawa 2009 (4) (1) dane o autorze (2) tytuł publikacji (3) nazwawydawnictwa (4) data wydaniapublikacji Podstawowyopisźródła INTERNETOWEGO: (1) dane o autorze (2) tytuł dzieła (3) data ostatnich odwiedzin (4) link Dodatkowo pozostanie choćby minimalna, ale konkretna informacja, że we wskazanym czasie materiał znajdował się pod podanym adresem.
 • 8. Materiał dla uczestników programu Szkoła z Klasą 2.0 8 5. Przykłady W Internecie mamydoczynieniazbardzowielomamateriałami.Znajdziemytamnie tylkoksiążki, ale również treści na portalach, artykuły z elektronicznych wersji czasopism, zdjęcia, grafiki, wpisy na blogach, wpisy na forach internetowych. Jeśli z nich korzystamy, musimy je prawidłowo opisać. Poniżej znajdują się przykłady opisu źródeł najczęściej wykorzystywanych przez uczniów:  książki opublikowanej on-line  artykułu z portalu internetowego  artykułu ze strony internetowej gazety/czasopisma  tekstu z bloga  grafiki lub fotografii  filmu z serwisu YouTube Pamiętaj,że te przykładynie wyczerpująwszystkichmożliwości. Jednak jeśli Twoi uczniowie nauczą się opisywaćwymienione źródłai zrozumieją,dlaczegonależytorobićwłaśnie tak,tymłatwiej będzie im nauczyć się opisywania innych. Książka jako źródło internetowe Kiedy źródłem jest książka opublikowana w internecie, sprawa z opisem źródła jest prosta – łatwo odszukać jej autora oraz tytuł. Opis źródła: HenrykSienkiewicz, Wpustynii w puszczy,Wyszukano 29.10.2013, w: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/w-pustyni-i-w- puszczy/ Artykuł z portalu internetowego Opis takiego źródła może nastręczać pewne trudności. Opis źródła: Encyklopediazdrowia, Szkorbut,Wyszukano29.10.2013, w: http://zdrowie.wieszjak.pl/encyklopedia- zdrowia/255032,Szkorbut.html Po wejściu pod podany adres trudno określić, jak nazywa się strona/serwis. „Zdrowie wiesz jak?”, „Encyklopediazdrowia” – która nazwa jest właściwa? W opisie źródła podano nazwę „Encyklopedia zdrowia”. Dlaczego? W tym wypadku odwołaliśmy się do wyników w wyszukiwarce Google. Tam strona,z której korzystamy,występuje podtakąnazwą.Zatem, gdy brakinformacji onazwie serwisu, warto cofnąć się do wyników wyszukiwania. Podobnie może być z danymi o autorze – niekiedy brakuje informacji o nim pod artykułem. Wtedy należy poszukać ich w linku, w wynikach wyszukiwania, opisie artykułu lub w innych miejscach na stronie.Oczywiście, brak autora nie powoduje, że nie możemy zacytować dzieła lub wykorzystać je
 • 9. Materiał dla uczestników programu Szkoła z Klasą 2.0 9 jako źródło. Poszukajmy go w wynikach wyszukiwania. Jeśli to nie przyniesie skutku – warto zaznaczyć, że autor jest nieznany. Artykuł ze strony internetowej gazety/czasopisma Opis źródła: DŻEK, PAP, Uwaga na ctrl+c i ctrl+v; wirus podmienia numer konta bankowego, www.gazeta.pl, Wyszukano 29.10.2013, w: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114885,14858299,Uwaga_na_ctrl_c_i_ctrl_v__wirus_po dmienia_numer_konta.html Czasem źródła internetowe nie są podpisane imieniem i nazwiskiem. To jednak nie znaczy, że nie mają autorów. Wręcz przeciwnie – jesteśmy zobowiązani do tego, żeby ze szczególną uwagą sprawdzić, czy gdzieś nad tekstem (jak w przypadku obok) lub pod nim nie ma inicjałów, pseudonimów, czy nicków, informujących o autorze. Należy je podać w opisie (także wtedy,jeśli autor napisał tekst korzystającz innego źródła, które podał). Jeśli
 • 10. Materiał dla uczestników programu Szkoła z Klasą 2.0 10 W przypadku źródeł pochodzących ze stron internetowych czasopism warto podać nazwę gazety lub czasopisma: „Gazeta Wyborcza”, „Historia i media”, itp. nie udam nam się, pomimo zachowania szczególnej staranności, znaleźć informacji autora, warto o tym poinformować – napisać np. autor nieznany. Możliwyjestteżinny rodzaj opisu. Opis artykułu ze strony internetowej, o charakterze czasopisma, może wyglądać tak, jak poniżej. Opis źródła: Marcin Wilkowski, (Nie) znalezione w polskich bibliotekach cyfrowych: Powstanie Warszawskie, „Historiai media”, Wyszukano 29.10.2013, w: http://historiaimedia.org/2010/07/31/nieznalezione- w-polskich-bibliotekach-cyfrowych-powstanie-warszawskie/ Tekst z bloga Opis źródła: ChwastekDanuta, [Wpisnablogu – Jakpracować], W pustynii w puszczy,Wyszukano:29.10.2013, w: http://lekturawpustyniiwpuszczy.blogspot.com/p/proces. html W przypadku źródeł pochodzących z blogów należy zaznaczyć, że pochodzi ono właśnie z tej formuły obecności autora w Internecie oraz podać nazwę zakładki lub tytuł wpisu. Informacje te ułatwią dotarcie do treści, jeśli w przyszłości link będzie nieaktywny. Grafiki i fotografie Opis źródła: Allert Aalders (1), Dog sunny Day Afternoon (2), www.flickr.com(3), CC BY-NC 2.0(4) Adres serwisu oraz licencja (jej treść) powinny być „podlinkowane”. WprzypadkuserwisuFlickr można podlinkować również autora w taki sposób, żeby łącze przenosiło do jego galerii. W przypadku, gdy praca, w której zdecydowaliśmy się wykorzystać grafikę, czy fotografię jest pracą, przeznaczoną do wydruku, warto zastosować taki zapis: Allert Aalders, Dog sunny Day Afternoon, Wyszukano 29.10.2013, w: http://www.flickr.com/photos/allert/424644321/
 • 11. Materiał dla uczestników programu Szkoła z Klasą 2.0 11 Zdjęcialubgrafiki,wykorzystanewpracy szkolnej lub prezentacji (zwłaszcza te publikowane w sieci lub w inny sposób udostępniane poza szkołą),najbezpieczniej, jeśli pochodzić będą z serwisów, na których znajdują się materiały na wolnych licencjach (Creative Commons). Nie zwalnia to jednak z obowiązku podania:(1) danych autora, (2) tytułu„dzieła”, (3) nazwyserwisu,zktóregoonopochodzi oraz (4) rodzaju licencji Creative Commons (CC), na której zostało udostępnione. Warto jednakpamiętać,że na potrzebyszkolne uczniowie i nauczyciele mogąkorzystać z materiałów objętych nie tylko CC, ale także C, czyli tradycyjnym copyrightem. Wynika to z zasad działania tzw. dozwolonegoużytkuwedukacji. Te konkretne zapisyw prawie autorskimdają w tej chwili podstawę uczestnikom„sytuacji edukacyjnych”dolegalnegokorzystaniazokreślonychzasobów. Należyjedynie pamiętać, że nie można takich zasobów rozpowszechniać i upubliczniać grupie osób, które nie uczestniczą w tej sytuacji edukacyjnej (czyli nie można np. publikować w sieci prac uczniów, zawierającychzdjęciaczymuzykęobjętą copyrightem, chybaże dziejesiętow zamkniętej grupie i ma cel edukacyjny). Wszystkiego na temat dozwolonego użytku można dowiedzieć się w tekście poniżej: Marcin Grudzień, Cyfryzacja polskiej szkoły a dozwolony użytek edukacyjny, Wyszukano 20.01.2014, w: http://www.edunews.pl/edukacja-na-co-dzien/media-i-edukacja/2379-cyfryzacja-polskiej-szkoly- a-dozwolony-uzytek-edukacyjny Filmy z serwisu YouTube Opis źródła: Kopiowanieto nie kradzież;Animacja,tekst,melodia–NinaPaley,aranżacja– NikPhelps;wokal - Connie Champagne,napisypolskie –WeronikaPaszewska,Wyszukano:29.10.2013, w: http://www.youtube.com/watch?v=fnQzDbM-u0w,licencjaCCBY-SA 3.0. SerwisYouTube tonie tylkoźródłozabawnychfilmików,czymuzyki,ale także olbrzymiabaza materiałów,które możnawykorzystaćwedukacji.  W celach edukacyjnych można z nich korzystać w ramach lekcji lub zajęć szkolnych, niezależnie od ich źródła i nawet jeśli wszystkie prawa ich dotyczące są zastrzeżone. Nieodpłatnie i bez pytania o zgodę, można też film/muzykę wykorzystać na bezpłatnej imprezie szkolnej. Istotne jest jednak, aby zgodnie z zasadami dozwolonego użytku edukacyjnego, wykorzystany film nie był rozpowszechniony poza szkołą. To oznacza, że nie można udostępniać w sieci nagrań wideo, na których pojawią się wykorzystane materiały filmowe, czy muzyczne, jeśli materiały te nie są udostępnione przez ich autora na odpowiedniej licencji CC;  Na podstawie prawa cytatu można wykorzystywać fragmenty filmów i muzyki z tego serwisu, tworząc własny materiał, będący np. fragmentem szkolnej prezentacji, w której to dziełobędzie omawiane. Należy jednak pamiętać, że stosunek pracy ucznia i cytowanego fragmentu/cytowanych fragmentów musi jasno wskazywać na to, że cytat pełni jedynie funkcję pomocniczą. Jeśli ten stosunek będzie zaburzony, istnieje prawdopodobieństwo uznania go za plagiat. Bez względu na te udogodnienia – niezbędna jest szczególna ostrożność, jeśli chodzi o podawanie i opisywanie źródeł pochodzących z serwisu YouTube:
 • 12. Materiał dla uczestników programu Szkoła z Klasą 2.0 12  Należysprawdzić, czy materiał został udostępnionyna licencji Creative Commons. Jeśli tak – podać, jakiego rodzaju jest ta licencja.  Przy zastosowaniu cytatu, korzystając z YouTube, trzeba podać tytuł, twórcę, datę wyszukania oraz licencję, jeśli taka informacja jest dostępna. Kiedy do serwisu zostanie wgrany pokaz zdjęć lub filmik z prezentacją, YouTube często sam podpowiada,żebypodmienićmuzykę,jeśli wykryje„naruszeniepraw”. Zwykle przesyławtedymailaz informacją,że wykorzystanamuzykajestwłasnościąfirmyfonograficznej. Wartojednak sprawdzić to na własną rękę, gdyż ta funkcja w serwisie nie zawsze zadziała.
 • 13. Materiał dla uczestników programu Szkoła z Klasą 2.0 13 WYBIERAJ ŹRÓDŁA AKTUALNE! Dlaczego? Patrz str. 5: „6 zasad badania wiarygodności źródeł internetowych”. PODAWAJ PEŁEN ZAPIS LINKU! TAKI TO ZA MAŁO: http://historiaimedia.org TAKI LINK JEST UŻYTECZNY: http://historiaimedia.org/2010/07/31/nieznalezione-w-polskich-bibliotekach-cyfrowych- powstanie-warszawskie/ 6. Co jeszcze warto wiedzieć o opisywaniu źródeł? Co jeśli źródłem jest zeskanowana książka? Wiele publikacji dostępnych w internecie to po prostu zeskanowane książki i artykuły, pierwotnie opublikowane na papierze. W takich przypadkach, w czasie przygotowywania opisu źródeł, najrozsądniej jest sporządzić przypis odwołujący się do wersji papierowej – według opisanego wcześniej wzoru: Batorowska Hanna, Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2009 Można ewentualnie,nakońcuopisu,dodaćw nawiasie kwadratowym dopisek w rodzaju: [dostępna także wersja elektroniczna].Jestonjednakuzasadnionytylko wtedy,gdy chodzi o publikację trudno dostępną w wersji papierowej (niskonakładową lub bardzo starą). Co z numeracją stron? Podajemynumery stron, jeśli nasze źródło je zawiera (np. kiedy ma formę plikupdf) oraz gdy informacja, z którego konkretnego fragmentu czyjejś publikacji korzystamy, jest istotna. Można równieżpodać datę publikacji źródła internetowego,jeśli jestto istotne i jeśli taka informacja jest dostępna. Czy ten link nie jest za długi? Internetto źródło bardzo wielu treści. Im bardziej będziemy precyzyjni w podawaniu miejsca, skąd pochodzi źródło, tym bardziej będziemy wiarygodni jako autorzy. Długi link może wydawać się skomplikowany. Jednak zainteresowany może przecież użyć skrótu „ctrl+c” – skopiować link, a skrótem „ctrl+v” wkleić kompletny link w wyszukiwarce.
 • 14. Materiał dla uczestników programu Szkoła z Klasą 2.0 14 Kolejność i interpunkcja Standardyopisuźródeł internetowych nie są do końca ujednolicone. Pamiętaj, że od Twojej decyzji zależą:  kolejność niektórych elementów opisu (autor i tytuł zawsze powinny być na początku);  zastosowanie znaków przestankowych. Ucząc swoich podopiecznych prawidłowego opisu źródeł wybierz jeden ze sposobów zapisu informacji – stosuj go i wymagaj od swoich uczniów, aby i oni stosowali go konsekwentnie. Zauważ, jak różne mogą być prawidłowe opisy źródeł. Marcin Wilkowski, (Nie) znalezione w polskich bibliotekach cyfrowych: Powstanie Warszawskie, „Historia i media”, Wyszukano 29.10.2013, w: http://historiaimedia.org/2010/07/31/nieznalezione-w-polskich- bibliotekach-cyfrowych-powstanie-warszawskie/ Marcin Wilkowski, (Nie) znalezione w polskich bibliotekach cyfrowych: Powstanie Warszawskie, „Historia i media”, http://historiaimedia.org/2010/07/31/nieznalezione-w-polskich- bibliotekach-cyfrowych-powstanie-warszawskie/, (data dostępu 29.10. 2013) Marcin Wilkowski, (Nie) znalezione w polskich bibliotekach cyfrowych: Powstanie Warszawskie. „Historia i media”. Wyszukano 29.10.2013, w: http://historiaimedia.org/2010/07/31/nieznalezione-w-polskich- bibliotekach-cyfrowych-powstanie-warszawskie/ Marcin Wilkowski, (Nie) znalezione w polskich bibliotekach cyfrowych: Powstanie Warszawskie, „Historia i media”, Wyszukano 29.10.2013, w: http://historiaimedia.org/2010/07/31/nieznalezione-w-polskich bibliotekach-cyfrowych-powstanie-warszawskie/ Te dwa opisy różnią się kolejnością podanych informacji. Zapisy mogą różnić się też kropkami i przecinkami. Najważniejsza jest konsekwencja, czyli aby wszystkie źródła danego typu były opisane w ten sam sposób!
 • 15. Materiał dla uczestników programu Szkoła z Klasą 2.0 15 7. Ćwiczenia – praca ze źródłami I. Co wiesz o tej książce? Poziom: edukacja wczesnoszkolna/szkoły podstawowe Potrzebne materiały: książka, komputer, link do wybranego artykułu, kartka papieru, długopis Ćwiczenie jest wstępem do nauki o źródłach i ich opisywaniu. Każdyuczeńma przedsobą egzemplarzksiążki,np.lektury.Poproś,abykażdy „dowiedział się” o niej jak najwięcej. Informacje, które „zdobywa”, notuje na kartce. Uczniowie pracują samodzielnie – zakładamy, że notują imię i nazwisko autora, liczbę stron, coś na temat treści z okładki, itp. Omów wyniki ćwiczenia – stwórzcie katalog informacji na temat książki. Następnie poproś, żeby uczniowie wybrali maksymalnie 3 najważniejsze, ich zdaniem, informacje. Powiedz:„wyobraźcie sobie,że musicie podaćkoleżance 3 informacje, których będzie potrzebowała do wypożyczenia książki z biblioteki”. Stwórzcie katalog 3 informacji: imię i nazwisko autora, tytuł, nazwa wydawcy. Przeprowadź analogiczne ćwiczenie, z wykorzystaniem internetowego źródła, np. artykułu w internecie – „co powiesz koleżance/koledze, aby znalazł/a artykuł w internecie?”. Podsumuj ćwiczenie: Podsumowaniem obu ćwiczeń powinno być wypisanie różnic w podawaniu informacji dotyczących papierowej książki i artykułu on-line. II. Galeryjka Poziom: edukacja wczesnoszkolna/szkoły podstawowe Potrzebne materiały: zdjęcia Rozwieś w sali zdjęcia jezior, mórz i fontann (takich, z których akurat wypływa woda). Rozmieść je tak, aby obejrzenie wszystkich wymagało rozejrzenia się. Poprośuczniówopodanie różnychskojarzeńzfontanną.Zakończ„burzęmózgów”,gdypadnie słowo klucz – „źródło”. Porozmawiaj z uczniami o znaczeniu tego słowa, w kontekście pochodzenia informacji. Następnie każdyzuczniówotrzymuje dodomujednozdjęcie. Możesztakże zamiastwydrukowanego zdjęcia podać niektórym uczniom link do niego. Każdy z uczniów ma za zadanie dowiedzieć się jak najwięcej o tym, co znajduje się na obrazku. Podkreśl, że ważna jest nie tylko ilość informacji, jakie zdobędzie,ale także ichpochodzenie – poproś, żeby każdy notował źródła. Uprzedź, że nie chodzi o notatkę typu: „książka”, „internet” – niech opiszą, jaka to książka lub podadzą, z jakiej konkretnie strony internetowej korzystali. Podsumuj ćwiczenie: Na następnych zajęciach zapytaj, jak uczniowie szukali informacji i co stanowiło największą trudność w ich zdobywaniu. Sprawdź, jakie źródła udało się pozyskać i co uczniowie o nich wiedzą. Możesz też pokazać, czym różnią się informacje zdobyte o zdjęciu zamieszczonym on-line, jak i o zdjęciu, które otrzymali w formie papierowej.
 • 16. Materiał dla uczestników programu Szkoła z Klasą 2.0 16 III. Informator Poziom: gimnazjum, liceum Potrzebne materiały: kartki papieru z opisanymi informacjami i źródłami Poprośkilkuuczniów,abystali sięźródłami informacji (każdy uczeń innym). Wcześniej przygotuj dl a nichkartki z notatkami,jakie informacjekażde „źródło”posiadai w jaki sposób można je nazwać, np. strona internetowa czasopisma i link. Reszta uczniów wciela się w reporterów. Ćwiczenie należy tak skonstruować, żeby wszystkie „źródła” mówiły na ten sam temat, ale w odmienny sposób – część z nich powinno posiadać informacje niesprawdzone, albo sprzeczne z pozostałymi „źródłami”. „Źródła” rozchodzą się po sali. Zadaniempozostałychosób –„reporterów”,jestnapisanie krótkiej, kilkuzdaniowej informacji. Mają czas na rozmowę z każdym „źródłem”, chodząc swobodnie po sali. „Reporterzy” piszą informację/krótką pracę. Na końcu tej pracy muszą podać, z jakich źródeł korzystali. Muszą również zacytować te źródła w informacji. Podsumuj ćwiczenie: Celemćwiczenia jest pokazanie, jak różnie można mówić na ten sam temat. Napisanie dobrego tekstu wymaga sięgania do różnorodnych źródeł, sprawdzania danych, ich weryfikacji i dociekliwości. Oraz… podawania źródeł naszych informacji. Zapytaj uczniów,jakie powstałybyteksty,gdybypisaćje wyłącznie w oparciuojednoze źródeł.Wjaki sposóbwiadomości różniłybysiętreścią i znaczeniem? Czy byłyby równie wiarygodne, pożyteczne i ciekawe dla czytelnika bez podania źródeł informacji? IV. Stanął w ogniu dom… Poziom: gimnazjum, liceum Potrzebne materiały: kartka z hasłem Podziel uczniów na dwie grupy. Każda grupa dostaje kartkę z hasłem, np.: „O 7:00 rano zawalił się nowo wybudowany budynek”. Zadaniem jest znalezienie/wymyślenie przez uczniów jak najwięcej źródeł, z których można by skorzystać pisząc wiadomość/notatkę o tym wydarzeniu. Wśród pomysłów mogą się pojawić: rozmowy z mieszkańcami sąsiedniego budynku, nadzór budowlany, różne źródła internetowe itp. Kiedyuczniowie są gotowi, każda grupa odczytuje swoją kartkę z informacją dotyczącą wydarzenia i wymienia swoje źródła informacji. Podsumuj ćwiczenie: Wszyscy sprawdzają poprawność opisu źródeł i omawiają wyniki – co było najprostsze, gdzie pojawiły się błędy i dlaczego.
 • 17. Materiał dla uczestników programu Szkoła z Klasą 2.0 17 V. Ułóż rozsypankę źródeł. Stwórz bibliografię Poziom: liceum Potrzebne materiały: kartka z różnymi elementami opisu źródeł tradycyjnych i internetowych Każdy uczeń otrzymuje kartkę z rozsypanymi (podanymi w przypadkowej kolejności) elementami opisu kilku różnych źródeł: książki, czasopisma, strony internetowej. Z rozsypanychelementów opisów bibliograficznych uczeń ma ułożyć poprawny opis poszczególnych dokumentów, dokonując niezbędnych poprawek, zgodnie z poznanymi na zajęciach schematami. Następnie uczeń ma ułożyć całość w ujednoliconą bibliografię. Jeśli – według ucznia – jakieś informacje są zbędne, może z nich zrezygnować. W trudniejszym wariancie ćwiczenia można stworzyć dodatkowe karteczki, z błędnymi lub niepełnymi informacjami i powiedzieć uczniom, że powinni je znaleźć i wskazać w nich, których elementów brakuje lub jak należałoby je poprawnie podać. Poniżej przykładowa układanka: Wydanie II Warszawa Jerzy Ziomek 1976 PWN Renesans Literaturapolska.Przewodnikencyklopedyczny. Tom drugi N-Ż Warszawa PWN 1989 Wydanie piąte, poszerzone redaktor Julian Krzyżanowski Warszawa „Reader's Digest” Przegląd, cop. 2005. Ewangelie. CD 1-8 płyt (CD) CD 1-2, Ewangeliawedługśw.Mateusza.CzęśćI i II (czyta Jerzy Trela). Adam Mickiewicz wiersze i świat. Część 1: widowisko multimedialne scenariusz programu Agnieszka Zawadowska, Magdalena Maciejewska rok copyright’u 2000 dysk optyczny (CD-ROM) Wrocław Słownik barokowej symboliki natury 2000 hasło: Barokowa księga natury Jacek Sokolski Red. Jacek Sokolski wydawnictwo uniwersytetu wrocławskiego Niezależna Oficyna Wydawnicza 1982 Antologia wierszy wojennych oprac. Inga [pseud.], Jot Em [pseud.], Spectator [pseud.] grafika Be [pseud.] ; wstęp Krzysztof Zawrat [pseud.] Warszawa Nazwy oprac. : Iwona Smolka, Jarosław Markiewicz, Aleksander Wirpsza, nazwa aut. grafik : Jan Bokiewicz, nazwa aut. wstępu : A. Wirpsza
 • 18. Materiał dla uczestników programu Szkoła z Klasą 2.0 18 http://staropolska.pl/sredniowiecze/poezja_rel igijna/kwiatek_czysty_01.html MATKA BOSKA KWIETNA O średniowiecznej pieśni maryjnej "Kwiatekczysty,smutnegosiercaucieszenie..." korzystanie ze strony dnia 15 stycznia 2010 Roman Mazurkiewicz Podsumuj ćwiczenie: Nazakończenie wartoomówićz uczniami, co było najprostsze, a co sprawiło im najwięcej trudności i jakie refleksje wywołało w nich to ćwiczenie.
 • 19. Materiał dla uczestników programu Szkoła z Klasą 2.0 19 Przy pisaniu przewodnika korzystano z następujących materiałów on-line:  Marta Owczarek,Googlajciea znajdziecie, Wyszukano20.01.2014, w: http://wyborcza.pl/szkola20/1,106745,8456085,Googlajcie__a_znajdziecie.html  mat. Szkoła zKlasą 2.0, Jakkorzystaćzeźródeł internetowych,Wyszukano 20.01.2014, w: http://www.ceo.org.pl/pl/koss/news/jak-korzystac-ze-zrodel-internetowych  Kamil Janicki, Przypisy do Internetu w pracy naukowej,Wyszukano20.01.2014, w: http://historiaimedia.org/2010/08/02/przypisy-do-internetu-w-pracy-naukowej/  ChwastekDanuta, [Wpisnablogu – Jakopisywaćźródła],Wyszukano:20.01.2014, w: http://blogiceo.nq.pl/tiknapolskim/2012/12/04/jak-opisywac-zrodla/  ElwiraŚliwińska,Opisbibliograficzny dokumentów:standardy dla potrzeb cytowania w przypisach,Wyszukano:20.01.2014, w: http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib14/sliwinska.html Autor: Marcin Grudzień Redakcja merytoryczna: Joanna Sroka-Małolepszy Agata Łuczyńska Korekta: Katarzyna Rymarek Joanna Sroka-Małolepszy Oprawa graficzna: Joanna Sroka-Małolepszy Podręcznik udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Related Documents