LA IMPORTÀNCIA DELS PORTALS DE COMUNICACIÓ El portal del patrimoni industrial del Museu de la Ciència i de la Tècnica de C...
Índex <ul><li>Introducció </li></ul><ul><li>El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya </li></ul><ul><li>Els cent...
Introducció <ul><li>El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, que ha de fer palès el període de progrés tècnic ...
Introducció <ul><li>Des de la seva declaració com a museu nacional l’any 1990, el Museu de la Ciència i de la Tècnica de C...
El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) <ul><li>Un museu de la industrialització </li></ul><ul><li>E...
El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) Joan Muñoz. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya...
<ul><li>Un dels actius que, sens dubte, ho ha fet possible és la seva organització en Sistema Territorial, ja que la volu...
<ul><li>Organització museística territorial formada per centres especialitzats de qualitat que...expliqui la industrialitz...
<ul><li>Passats nou anys de la creació per decret (85/1998) del Sistema Territorial del mNACTEC </li></ul><ul><li>són 25 e...
Joan Muñoz. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya comunicARC. El prat de Llobregat, 15 octubre 2009
Els centres patrimonials del Sistema Territorial del mNACTEC Joan Muñoz. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya ...
Joan Muñoz. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya comunicARC. El prat de Llobregat, 15 octubre 2009
El portal del patrimoni industrial <ul><li>Objectius </li></ul><ul><li>Sostenibilitat: reduir els costos </li></ul><ul><l...
<ul><li>Sostenibilitat </li></ul>El portal del patrimoni industrial Joan Muñoz. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Cat...
<ul><li>Sostenibilitat </li></ul>Joan Muñoz. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya comunicARC. El prat de Llobr...
<ul><li>Sostenibilitat </li></ul>Joan Muñoz. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya comunicARC. El prat de Llobr...
<ul><li>Sostenibilitat </li></ul>Joan Muñoz. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya comunicARC. El prat de Llobr...
<ul><li>Sostenibilitat </li></ul>Joan Muñoz. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya comunicARC. El prat de Llobr...
<ul><li>Sostenibilitat </li></ul>Joan Muñoz. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya comunicARC. El prat de Llobr...
<ul><li>Sostenibilitat </li></ul>Joan Muñoz. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya comunicARC. El prat de Llobr...
El portal del patrimoni industrial <ul><li>Implantació / desenvolupament </li></ul><ul><li>Alineació amb els objectius ins...
El portal del patrimoni industrial <ul><li>Avaluació / resultats </li></ul><ul><li>El Posicionament </li></ul>Joan Muñoz....
<ul><ul><li>Més de 100.000 visites i més de 250.000 pàgines vistes/any </li></ul></ul><ul><ul><li>2.34 minuts promig d’est...
Joan Muñoz. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya comunicARC. El prat de Llobregat, 15 octubre 2009 [email_addr...
of 24

Portal web 2009

New projectes. Museu de la ciencia i de la Tecnica de Catalunya
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      


Transcripts - Portal web 2009

 • 1. LA IMPORTÀNCIA DELS PORTALS DE COMUNICACIÓ El portal del patrimoni industrial del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya Joan Muñoz. Cap de l’Àrea de Difusió i Exposicions. www.mnactec.cat comunicARC. El Prat de Llobregat, 15 d’octubre de 2009
 • 2. Índex <ul><li>Introducció </li></ul><ul><li>El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya </li></ul><ul><li>Els centres patrimonials del ST del mNACTEC </li></ul><ul><li>El portal del Patrimoni industrial </li></ul><ul><li>Conclusions </li></ul>Joan Muñoz. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. www.mnactec.cat comunicARC. El prat de Llobregat, 15 octubre 2009
 • 3. Introducció <ul><li>El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, que ha de fer palès el període de progrés tècnic i de transformacions socials i econòmiques que van determinar la industrialització de Catalunya, pretén construir-se, a més llarg termini, com una organització de museus distribuïts en diversos indrets de la geografia catalana. </li></ul><ul><li>Eusebi Casanelles. D e museus , 1988 </li></ul>Joan Muñoz. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya comunicARC. El prat de Llobregat, 15 octubre 2009
 • 4. Introducció <ul><li>Des de la seva declaració com a museu nacional l’any 1990, el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya ha portat a terme nombroses accions per salvar, protegir, documentar i donar a conèixer el patrimoni cientificotècnic i industrial de Catalunya. </li></ul>Joan Muñoz. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya comunicARC. El prat de Llobregat, 15 octubre 2009
 • 5. El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) <ul><li>Un museu de la industrialització </li></ul><ul><li>Encapçala un Sistema Territorial </li></ul><ul><li>Vertebra el patrimoni industrial del territori </li></ul><ul><li>Preserva els béns mobles </li></ul><ul><li>Fomenta la conservació dels béns i mmobles </li></ul>Joan Muñoz. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya comunicARC. El prat de Llobregat, 15 octubre 2009
 • 6. El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) Joan Muñoz. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya comunicARC. El prat de Llobregat, 15 octubre 2009
 • 7. <ul><li>Un dels actius que, sens dubte, ho ha fet possible és la seva organització en Sistema Territorial, ja que la voluntat de respectar el patrimoni in situ, amb tot el que això comporta de contextualització, comprensió i revaloració plena d’aquest, és un dels seus fonaments filosòfics. </li></ul>Joan Muñoz. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya comunicARC. El prat de Llobregat, 15 octubre 2009
 • 8. <ul><li>Organització museística territorial formada per centres especialitzats de qualitat que...expliqui la industrialització </li></ul><ul><ul><li>sigui flexible </li></ul></ul><ul><ul><li>fomenti la creativitat </li></ul></ul><ul><ul><li>disposi d’un museu central que actuí de locomotora </li></ul></ul><ul><li>El museu central ha de coordinar les accions museístiques i ha de donar serveis </li></ul>Joan Muñoz. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya comunicARC. El prat de Llobregat, 15 octubre 2009
 • 9. <ul><li>Passats nou anys de la creació per decret (85/1998) del Sistema Territorial del mNACTEC </li></ul><ul><li>són 25 el nombre de museus i centres patrimonials adscrits </li></ul><ul><li>augmenta l’interès d’altres equipaments patrimonials per vincular-s’hi </li></ul><ul><li>la voluntat de dur a terme noves accions de salvaguarda, estudi i difusió en patrimonis industrials i cientificotècnics no revalorats fins ara, </li></ul>Joan Muñoz. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya comunicARC. El prat de Llobregat, 15 octubre 2009
 • 10. Joan Muñoz. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya comunicARC. El prat de Llobregat, 15 octubre 2009
 • 11. Els centres patrimonials del Sistema Territorial del mNACTEC Joan Muñoz. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya comunicARC. El prat de Llobregat, 15 octubre 2009
 • 12. Joan Muñoz. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya comunicARC. El prat de Llobregat, 15 octubre 2009
 • 13. El portal del patrimoni industrial <ul><li>Objectius </li></ul><ul><li>Sostenibilitat: reduir els costos </li></ul><ul><li>Multienfocament: diversificar informació </li></ul><ul><li>Acció educativa: fomentar la participació </li></ul><ul><li>Eficiència: optimitzar els recursos TIC disponibles </li></ul><ul><li>Treball en xarxa: millorar l’aprenentatge compartit </li></ul><ul><li>Orientació vocacional: contribuir a la comprensió del patrimoni </li></ul><ul><li>Posar en valor: donar a conèixer el patrimoni </li></ul>Joan Muñoz. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya comunicARC. El prat de Llobregat, 15 octubre 2009
 • 14. <ul><li>Sostenibilitat </li></ul>El portal del patrimoni industrial Joan Muñoz. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya comunicARC. El prat de Llobregat, 15 octubre 2009
 • 15. <ul><li>Sostenibilitat </li></ul>Joan Muñoz. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya comunicARC. El prat de Llobregat, 15 octubre 2009
 • 16. <ul><li>Sostenibilitat </li></ul>Joan Muñoz. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya comunicARC. El prat de Llobregat, 15 octubre 2009
 • 17. <ul><li>Sostenibilitat </li></ul>Joan Muñoz. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya comunicARC. El prat de Llobregat, 15 octubre 2009
 • 18. <ul><li>Sostenibilitat </li></ul>Joan Muñoz. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya comunicARC. El prat de Llobregat, 15 octubre 2009
 • 19. <ul><li>Sostenibilitat </li></ul>Joan Muñoz. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya comunicARC. El prat de Llobregat, 15 octubre 2009
 • 20. <ul><li>Sostenibilitat </li></ul>Joan Muñoz. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya comunicARC. El prat de Llobregat, 15 octubre 2009
 • 21. El portal del patrimoni industrial <ul><li>Implantació / desenvolupament </li></ul><ul><li>Alineació amb els objectius institucionals: Definir els continguts </li></ul><ul><li>Organització dels continguts </li></ul><ul><li>Configuració d’usabilitat: facilitar l’intercanvi d’informació i la navegació </li></ul><ul><li>Estructura de perfils d’usuaris </li></ul><ul><li>El disseny del portal </li></ul><ul><li>Modificació de continguts i manteniment </li></ul><ul><li>L’equip de treball </li></ul>Joan Muñoz. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya comunicARC. El prat de Llobregat, 15 octubre 2009
 • 22. El portal del patrimoni industrial <ul><li>Avaluació / resultats </li></ul><ul><li>El Posicionament </li></ul>Joan Muñoz. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya comunicARC. El prat de Llobregat, 15 octubre 2009
 • 23. <ul><ul><li>Més de 100.000 visites i més de 250.000 pàgines vistes/any </li></ul></ul><ul><ul><li>2.34 minuts promig d’estada </li></ul></ul><ul><ul><li>Conveni amb el Departament d’educació per a la creació de productes virtuals adaptats a l’entorn educatiu </li></ul></ul><ul><ul><li>Conveni amb la UPC per a la creació de continguts de caràcter científic i tecnològic </li></ul></ul><ul><ul><li>Accions finançades per la FECYT per a la producció de continguts digitals </li></ul></ul><ul><ul><li>Pàgina a Facebook amb uns 150 amics </li></ul></ul><ul><ul><li>Pàgina al youtube amb més de 25 videos ... </li></ul></ul>Conclusions Joan Muñoz. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya comunicARC. El prat de Llobregat, 15 octubre 2009
 • 24. Joan Muñoz. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya comunicARC. El prat de Llobregat, 15 octubre 2009 [email_address]

Related Documents