Nationale AdaptatieScan
25 november 2010
Jacob Klaas Star
Adviseur Klimaat & Duurzame Energie
Agenda
Wat is de NAS
Waarom de NAS
Wanneer de NAS te
gebruiken
Een korte demonstratie
Wat is de NAS?
De NAS is het “rangeerstation” tussen
wetenschap en praktijk
Informatie o.a. afkomstig van projecten
die dr...
Toekomst
NAS gebaseerd op KNMI scenario’s 2006
Belang van de NAS
Bewustwording
Draagvlak voor maatregelen
Adaptieve maatregelen worden onderdeel van
het beleid!
Korte en...
Klimaatadaptatie: aanpassen aan klimaatverandering
“Gericht op de vermindering van de risico’s en de
schade als gevolg van...
Doel van de Scan
De Nationale Adaptatie Scan legt de relaties tussen de
effecten en de maatregelen
De NAS laat op een kwal...
Structuur van de NAS
De NAS is gebaseerd op een aanzienlijk aantal
wetenschappelijke gegevens, deze zijn verwerkt
in datab...
De werking van de scan
Zeespiegelstijging
Afvoermogelijkheden
nemen af
Overstromingsrisico
neemt toe
Maar ook..
Toename van de gemiddelde
temperatuur
Intensiever gebuik van de
openbare ruimte, meer en langer
buiten
Overlast...
Primair effect 1 Effect a Maatregel 1
Adaptatie scan
Primair effect 2
Etc.
Effect b
Effect d
Effect c
Maatregel 2
Maatrege...
Wat hebben we geleerd
Lokale overheden hebben nog geen adaptatie beleid, er
dient eerst een beleidsbasis te worden gelegd
...
Hoe de NAS te gebruiken
Individueel, webapplicatie
– Nadeel subjectief beeld
Collectief, workshop
– Objectief
– Draagvlak
...
Wat doen we tijdens een workshop
We werken in tweetallen
Elk team stelt een eigen adaptatieagenda op
Drie ronden met wisse...
Referentie projecten
Voorontwerp POP Groningen
Hoogeveen
– Bestemmingsplan Buitengebied
– Recreatie nota
– Waterplan
Emmen...
Inzoomen op lokaal niveau
Klimaateffect atlas
Nationale AdaptatieScan
Resultaat AdaptatieAgenda
Voorbeeldscherm sector Natuur, Veenafbraak
Een AdaptatieAgenda
2137Tussenboezems ontwikkelen met fluctuerend waterpeilEcologie15
2137Kleinschalig mozaïeklandschap to...
Wie doen er mee?
Inhoudelijke projectleiders
12- 16 deelnemers
Brede vertegenwoordiging, bij voorkeur
iedere sector
De NAS
www.adaptatiescan.nl
U kunt inloggen als gast
Of u maakt een account aan
Bij deelname wordt account aangemaakt
U on...
Resultaat van de NAS
Een Adaptatieagenda of
Een kwalitatieve beoordeling van de plannen
Adaptatieagenda toetst beleidsontw...
Wat doe je met het resultaat
Afhankelijk van onderwerp
Bijvoorbeeld:
– Structuur visie, agenda setting
– Recreatie Nota, b...
De website
http://www.adaptatiescan.nl
Dank voor uw aandacht
Nationale Adaptatie Scan 25 November 2010
Nationale Adaptatie Scan 25 November 2010
Nationale Adaptatie Scan 25 November 2010
of 27

Nationale Adaptatie Scan 25 November 2010

Aanpassen van gemeentelijk beleid aan de klimaatverandering, maar hoe pak je dit aan. De Nationale Adaptatie Scan ondersteunt en biedt structuur in een complexe discussie presentatie
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Technology      


Transcripts - Nationale Adaptatie Scan 25 November 2010

 • 1. Nationale AdaptatieScan 25 november 2010 Jacob Klaas Star Adviseur Klimaat & Duurzame Energie
 • 2. Agenda Wat is de NAS Waarom de NAS Wanneer de NAS te gebruiken Een korte demonstratie
 • 3. Wat is de NAS? De NAS is het “rangeerstation” tussen wetenschap en praktijk Informatie o.a. afkomstig van projecten die draai(d)en onder Klimaat voor Ruimte Vertalen naar lokaal beleid
 • 4. Toekomst NAS gebaseerd op KNMI scenario’s 2006
 • 5. Belang van de NAS Bewustwording Draagvlak voor maatregelen Adaptieve maatregelen worden onderdeel van het beleid! Korte en lange termijn
 • 6. Klimaatadaptatie: aanpassen aan klimaatverandering “Gericht op de vermindering van de risico’s en de schade als gevolg van actuele en toekomstige schadelijke klimaateffecten of te profiteren van eventuele voordelen van klimaatverandering”. Streven naar klimaatbestendigheid Voor de volledigheid
 • 7. Doel van de Scan De Nationale Adaptatie Scan legt de relaties tussen de effecten en de maatregelen De NAS laat op een kwalitatieve wijze zien, welke adaptieve maatregelen kunnen worden genomen De NAS stelt een Adaptatieagenda op en of werkt toetsend op bestaand beleid De NAS is breed inzetbaar en versterkt de bewustwording
 • 8. Structuur van de NAS De NAS is gebaseerd op een aanzienlijk aantal wetenschappelijke gegevens, deze zijn verwerkt in databases Onze database bevatten: – Alle mogelijke effecten van klimaatverandering (>250) – De aan te wijzen oorzaken van deze effecten (11) – De maatregelen die hiertegen genomen kunnen worden (130 op dit moment) – De interactie tussen de effecten, de maatregelen en de oorzaken
 • 9. De werking van de scan Zeespiegelstijging Afvoermogelijkheden nemen af Overstromingsrisico neemt toe
 • 10. Maar ook.. Toename van de gemiddelde temperatuur Intensiever gebuik van de openbare ruimte, meer en langer buiten Overlast neemt toe
 • 11. Primair effect 1 Effect a Maatregel 1 Adaptatie scan Primair effect 2 Etc. Effect b Effect d Effect c Maatregel 2 Maatregel 3 + + - + Sectorale en maatschappelijke betrokkenheid
 • 12. Wat hebben we geleerd Lokale overheden hebben nog geen adaptatie beleid, er dient eerst een beleidsbasis te worden gelegd Maatregelen vs. effecten De NAS kan worden ingezet voor: – Bewustwording – Agenda setting – Beleidsontwikkeling – ‘Controle’ van het bestaande beleid Onzekerheid
 • 13. Hoe de NAS te gebruiken Individueel, webapplicatie – Nadeel subjectief beeld Collectief, workshop – Objectief – Draagvlak – Bewustwording Handleiding
 • 14. Wat doen we tijdens een workshop We werken in tweetallen Elk team stelt een eigen adaptatieagenda op Drie ronden met wissellende samenstelling Na afloop gezamenlijk conclusies trekken
 • 15. Referentie projecten Voorontwerp POP Groningen Hoogeveen – Bestemmingsplan Buitengebied – Recreatie nota – Waterplan Emmen – Werkas Emmen, 3e bedrijventerrein Noord Nederland Coevorden – Structuurvisie Provincie Drenthe
 • 16. Inzoomen op lokaal niveau Klimaateffect atlas Nationale AdaptatieScan Resultaat AdaptatieAgenda
 • 17. Voorbeeldscherm sector Natuur, Veenafbraak
 • 18. Een AdaptatieAgenda 2137Tussenboezems ontwikkelen met fluctuerend waterpeilEcologie15 2137Kleinschalig mozaïeklandschap toepassenEcologie14 2137Hemelwater en afvalwater scheidenEcologie13 2847Multifunctionele zone rondom EHS ontwikkelenEcologie12 4267Natuur-, water- en kustbeheer integrerenEcologie11 4267Watergericht wonenVeiligheid10 3248Hulpdiensten professionaliserenVeiligheid9 4058Semi verharde grondbebouwingEcologie8 2739Capaciteit kunstwerken vergrotenEcologie7 3649Warmte/ koudeopslag realiserenComfort6 3649Capaciteit rioleringsstelsel vergrotenEcologie5 4559Klimaatbestendige nieuwbouw construerenComfort4 4559Waterbestendig bouwenVeiligheid3 44411Overloopgebieden aanleggenEcologie2 77711Meer ruimte voor water creërenEcologie1 CBAMaatregelThema
 • 19. Wie doen er mee? Inhoudelijke projectleiders 12- 16 deelnemers Brede vertegenwoordiging, bij voorkeur iedere sector
 • 20. De NAS www.adaptatiescan.nl U kunt inloggen als gast Of u maakt een account aan Bij deelname wordt account aangemaakt U ontvangt een account en kunt inloggen
 • 21. Resultaat van de NAS Een Adaptatieagenda of Een kwalitatieve beoordeling van de plannen Adaptatieagenda toetst beleidsontwikkeling Inzet is adaptatie passend in het beleid Organisatiebreed draagvlak
 • 22. Wat doe je met het resultaat Afhankelijk van onderwerp Bijvoorbeeld: – Structuur visie, agenda setting – Recreatie Nota, bewustwording – Ontwikkeling Bedrijventerrein
 • 23. De website http://www.adaptatiescan.nl
 • 24. Dank voor uw aandacht

Related Documents