Tarikh : 12/02/2013
Kelas : L6A1
Mata Pelajaran : EKONOMI
Topik : MIKROEKONOMI
Terperinci : Pelajar belum daftar lagi .
( ...
Tarikh : 15/02/2013
Kelas : L6A2
Mata Pelajaran : EKONOMI
Topik : MIKROEKONOMI
Terperinci : Pelajar belum daftar lagi .
( ...
Refleksi :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------...
Refleksi :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------...
------Tarikh : 19/02/2013
Kelas : U6A1
Mata Pelajaran : EKONOMI
Topik : MAKROEKONOMI
Terperinci : 1. MP/TINGKATAN/MASA- Ek...
5. NILAI - Berjimat cermat dan rasional
Kerja Rumah : Mengira indeks nilai wang daripada soalan yang diberikan oleh
guru.
...
Tarikh : 26/02/2013
Kelas : L6A1
Mata Pelajaran : EKONOMI
Topik : MIKROEKONOMI
Terperinci : Pelajar belum daftar lagi .
Ke...
Terperinci : Pelajar belum daftar lagi.
Kerja Rumah :
Refleksi :
---------------------------------------------------------...
Mata Pelajaran : EKONOMI
Topik : MAKROEKONOMI
Terperinci : UJIAN 1 / 2013
MUET 3
8.00 - 9.30
PENGAJIAN PERNIAGAAN
1.00 - 2...
soalan ujian dan pelajar-pelajar dikehendaki menyemak markah dan membuat
pembetulan.
5. NILAI - Tepat dan cermat.
Kerja Ru...
Terperinci : Pelajar belum daftar lagi.
Kerja Rumah :
Refleksi :
---------------------------------------------------------...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...
of 12

Nancy cheah chieu_gaik_10012014 (3)

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Nancy cheah chieu_gaik_10012014 (3)

 • 1. Tarikh : 12/02/2013 Kelas : L6A1 Mata Pelajaran : EKONOMI Topik : MIKROEKONOMI Terperinci : Pelajar belum daftar lagi . ( Cuti am sambutan Tahun Baru cina ) Kerja Rumah : Refleksi : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarikh : 12/02/2013 Kelas : L6A2 Mata Pelajaran : EKONOMI Topik : MIKROEKONOMI Terperinci : Pelajar belum daftar lagi . ( Cuti Am sambutan Tahun Baru cina ) Kerja Rumah : Refleksi : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarikh : 14/02/2013 Kelas : L6A1 Mata Pelajaran : EKONOMI Topik : MIKROEKONOMI Terperinci : Pelajar belum daftar lagi . ( Cuti Berganti sambutan Tahun Baru cina ) Kerja Rumah : Refleksi : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarikh : 14/02/2013 Kelas : L6A2 Mata Pelajaran : EKONOMI Topik : MIKROEKONOMI Terperinci : Pelajar belum daftar lagi . ( Cuti Berganti sambutan Tahun Baru cina ) Kerja Rumah : Refleksi : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarikh : 15/02/2013 Kelas : L6A1 Mata Pelajaran : EKONOMI Topik : MIKROEKONOMI Terperinci : Pelajar belum daftar lagi . ( Cuti Berganti sambutan Tahun Baru cina ) Kerja Rumah : Refleksi : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • 2. Tarikh : 15/02/2013 Kelas : L6A2 Mata Pelajaran : EKONOMI Topik : MIKROEKONOMI Terperinci : Pelajar belum daftar lagi . ( Cuti berganti sambutan Tahun Baru cina ) Kerja Rumah : Refleksi : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarikh : 07/02/2013 Kelas : 3 KUNING Mata Pelajaran : BAHASA MELAYU / BAHASA MALAYSIA Topik : Waktu relief Terperinci : Waktu relief Ganti Guru BM 11 orang dalam kelas. Ramai pelajar keluar wakil sekolah dalam beberapa acara. Kerja Rumah : Refleksi : Kelas terkawal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarikh : 08/02/2013 Kelas : 5 JINGGA Mata Pelajaran : BAHASA INGGERIS Topik : Waktu relief Terperinci : Waktu relief Pelajar-pelajar berada di library. Kerja Rumah : Refleksi : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarikh : 18/02/2013 Kelas : L6A2 Mata Pelajaran : EKONOMI Topik : MIKROEKONOMI Terperinci : Pelajar belum daftar lagi. Kerja Rumah : Refleksi : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarikh : 18/02/2013 Kelas : L6A1 Mata Pelajaran : EKONOMI Topik : MIKROEKONOMI Terperinci : Pelajar belum daftar lagi. Kerja Rumah :
 • 3. Refleksi : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarikh : 18/02/2013 Kelas : U6A2 Mata Pelajaran : EKONOMI Topik : MAKROEKONOMI Terperinci : Kelas bergabung dengan U6a1 Kerja Rumah : Refleksi : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarikh : 18/02/2013 Kelas : U6A1 Mata Pelajaran : EKONOMI Topik : MAKROEKONOMI - KESEIMBANGAN EKONOMI 4 SEKTOR Terperinci : 1. MP/TINGKATAN/MASA- Ekonomi / TU6A1 & A2 / 10.40 - 12.00 2. TAJUK DAN ISI- Keseimbangan ekonomi 4 sektor dan perubahan keseimbangan mengikut pendekatan suntikan-bocoran 3. OBJEKTIF/ KEMAHIRAN - Pelajar-pelajar boleh menjelaskan keseimbangan ekonomi terbuka dan menganalisis kesan perubahan eksport dan import terhadap keseimbangan pendapatan negara. 4. AKTIVITI/ABM- Guru memberi penerangan dengan menggunakan pendekatan AE-Y dan pendekatan suntikan - bocoran 5. NILAI - Tepat dan bekerjasama Kerja Rumah : soalan-soalan kuantitatif - Topik keseimbangan ekonomi 2 dan 3 sektor ( Kertas Edaran ). Refleksi : P & p berjalan dengan lancar. kehadiran 100% . P & p mengambil 4 waktu kerana guru ambil 2 waktu Puan Aminah yang hadir Mesyuarat Pentadbir. Pelajar-pelajar dapat melukis rajah keseimbangan suntikan - bocoran untuk ekonomi 4 sektor. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarikh : 19/02/2013 Kelas : L6A1 Mata Pelajaran : EKONOMI Topik : MIKROEKONOMI Terperinci : pelajar belum daftar lagi . Kerja Rumah : Refleksi : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarikh : 19/02/2013 Kelas : L6A2 Mata Pelajaran : EKONOMI Topik : MIKROEKONOMI Terperinci : Pelajar belum daftar lagi. Kerja Rumah :
 • 4. Refleksi : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarikh : 21/02/2013 Kelas : L6A1 Mata Pelajaran : EKONOMI Topik : MIKROEKONOMI Terperinci : Pelajar belum daftar lagi. Kerja Rumah : Refleksi : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarikh : 21/02/2013 Kelas : L6A2 Mata Pelajaran : EKONOMI Topik : MIKROEKONOMI Terperinci : Pelajar belum daftar lagi. Kerja Rumah : Refleksi : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarikh : 22/02/2013 Kelas : L6A1 Mata Pelajaran : EKONOMI Topik : MIKROEKONOMI Terperinci : Pelajar belum daftar lagi. Kerja Rumah : Refleksi : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarikh : 22/02/2013 Kelas : L6A2 Mata Pelajaran : EKONOMI Topik : MIKROEKONOMI Terperinci : Pelajar belum daftar lagi. Kerja Rumah : Refleksi : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarikh : 19/02/2013 Kelas : U6A2 Mata Pelajaran : EKONOMI Topik : MAKROEKONOMI Terperinci : Kelas bergabung dengan Kelas U6A1. Kerja Rumah : Refleksi : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • 5. ------Tarikh : 19/02/2013 Kelas : U6A1 Mata Pelajaran : EKONOMI Topik : MAKROEKONOMI Terperinci : 1. MP/TINGKATAN/MASA- Ekonomi / TU6A1& A2/ 1.20 - 2.40 2. TAJUK DAN ISI- Analisa AD-AS: Keluk penawaran agregat (AS) dan ciri-cirinya dan faktor-faktor yang mempengaruhi peralihan keluk AS, 3. OBJEKTIF/ KEMAHIRAN- Pelajar-pelajar boleh mentakrifkan keluk penawaran agregat ( AS) dan menjelaskan cirinya dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi peralihan keluk AS 4. AKTIVITI/ABM- Guru memberi penerangan dengan menggunakan gambar rajah AS 5. NILAI - Tepat dan Rasional. Kerja Rumah : Soalan esei no 4 ms 108 Buku Teks Refleksi : 1 orang pelajar tidak hadir. P & P berjalan dengan lancar. Pelajarpelajar dapat melukis rajah-rajah yang menunjukkan perubahan keseimbangan AD-AS dan dapat menjawab soalan-soalan guru . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarikh : 20/02/2013 Kelas : U6A2 Mata Pelajaran : EKONOMI Topik : MAKROEKONOMI Terperinci : kelas bergabung dengan kelas TU6A1 Kerja Rumah : Refleksi : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarikh : 21/02/2013 Kelas : U6A2 Mata Pelajaran : EKONOMI Topik : MIKROEKONOMI Terperinci : kelas bergabung dengan kelas TU6A1 Kerja Rumah : Refleksi : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarikh : 20/02/2013 Kelas : U6A1 Mata Pelajaran : EKONOMI Topik : MAKROEKONOMI - BAB 4 WANG ,BANK DAN DASAR KEWANGAN Terperinci : 1. MP/TINGKATAN/MASA- Ekonomi / TU6A1 & A2 / 11.20 - 12.40 2. TAJUK DAN ISI- Wang - fungsi wang, nilai wang dan penawaran wang. 3. OBJEKTIF/ KEMAHIRAN- Pelajar-pelajar boleh mentakrifkan wang, memerihalkan fungsi wang dan komponen M1 dan M2 dan proses penciptaan kredit. 4. AKTIVITI/ABM- Guru memberi penerangan tentang fungsi wang, nilai wang, komponen M1 dan M2 dan proses penciptaan kredit.
 • 6. 5. NILAI - Berjimat cermat dan rasional Kerja Rumah : Mengira indeks nilai wang daripada soalan yang diberikan oleh guru. Refleksi : Pelajar-pelajar sangat minat dalam topik ini. pelajar-pelajar dapat mengira indeks nilai wang dan menerangkan fungsi-fungsi wang . Tajuk Penawaran wang dan proses penciptaan kredit akan diterangkan pada waktu p& P yang akan datang lagi. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarikh : 21/02/2013 Kelas : U6A1 Mata Pelajaran : EKONOMI Topik : MAKROEKONOMI - PENAWARAN WANG DI MALAYSIA DAN PROSES PENCIPTAAN KREDIT. Terperinci : 1. MP/TINGKATAN/MASA - Ekonomi / TU6A1 & A2/ 1.20 - 2.40 2. TAJUK DAN ISI- Penawaran wang dan proses penciptaan kredit. 3. OBJEKTIF/ KEMAHIRAN- Pelajar-pelajar boleh menerangkan definisi M1, dan M2 di Malaysia dan menjelaskan proses penciptaan kredit oleh bank perdagangan. 4. AKTIVITI/ABM- Guru memberi penerangan tentang komponen wang M1 dan M2 dan memberi penjelasan tentang bagaimana proses penciptaan kredit oleh bank perdagangan. 5. NILAI - berjimat cermat dan rasional Kerja Rumah : latihan mengira jumlah M1 dan M2 dan peratus pertambahan bekalan wang . Refleksi : 2 orang pengawas tidak hadir kelas. Pelajar-pelajar yang lain (17 orang ) dapat menjelaskan M1 dan M2 dan menjawab soalan yang diberi. Tetapi pelajar-pelajar agak kurang jelas tentang proses penciptaan kredit. Guru akan menerangkan lagi proses tersebut dalam kelas yang akan datang. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarikh : 25/02/2013 Kelas : L6A1 Mata Pelajaran : EKONOMI Topik : MIKROEKONOMI Terperinci : Pelajar belum daftar lagi. Kerja Rumah : Refleksi : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarikh : 25/02/2013 Kelas : L6A2 Mata Pelajaran : EKONOMI Topik : MIKROEKONOMI Terperinci : Pelajar belum daftar lagi. Kerja Rumah : Refleksi : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • 7. Tarikh : 26/02/2013 Kelas : L6A1 Mata Pelajaran : EKONOMI Topik : MIKROEKONOMI Terperinci : Pelajar belum daftar lagi . Kerja Rumah : Refleksi : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarikh : 26/02/2013 Kelas : L6A2 Mata Pelajaran : EKONOMI Topik : MIKROEKONOMI Terperinci : Pelajar belum daftar lagi. Kerja Rumah : Refleksi : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarikh : 28/02/2013 Kelas : L6A1 Mata Pelajaran : EKONOMI Topik : MIKROEKONOMI Terperinci : Pelajar belum daftar lagi. Kerja Rumah : Refleksi : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarikh : 28/02/2013 Kelas : L6A2 Mata Pelajaran : EKONOMI Topik : MIKROEKONOMI Terperinci : Pelajar belum daftar lagi. Kerja Rumah : Refleksi : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarikh : 01/03/2013 Kelas : L6A1 Mata Pelajaran : EKONOMI Topik : MIKROEKONOMI Terperinci : Pelajar belum daftar lagi. Kerja Rumah : Refleksi : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarikh : 01/03/2013 Kelas : L6A2 Mata Pelajaran : EKONOMI Topik : MIKROEKONOMI
 • 8. Terperinci : Pelajar belum daftar lagi. Kerja Rumah : Refleksi : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarikh : 25/02/2013 Kelas : U6A1 Mata Pelajaran : EKONOMI Topik : MAKROEKONOMI Terperinci : Ujian 1 / 2013 Pengajian Am 9.00 - 10.30 Ekonomi / BM 1.00 - 2.30 Kerja Rumah : Refleksi : Semua pelajar hadir. Ujian berjalan dengan lancar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarikh : 25/02/2013 Kelas : U6A2 Mata Pelajaran : EKONOMI Topik : MAKROEKONOMI Terperinci : Ujian 1 / 2013 Pengajian Am 9.00 - 10.30 Ekonomi / BM 1.00 - 2.30 Kerja Rumah : Refleksi : Ujian berjalan dengan lancar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarikh : 26/02/2013 Kelas : U6A1 Mata Pelajaran : EKONOMI Topik : MAKROEKONOMI Terperinci : Ujian 1 / 2013 MUET 3 8.00 - 9.30 Pagi Pengajian Perniagaan 1.00 - 2.30 Kerja Rumah : Refleksi : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarikh : 26/02/2013 Kelas : U6A2
 • 9. Mata Pelajaran : EKONOMI Topik : MAKROEKONOMI Terperinci : UJIAN 1 / 2013 MUET 3 8.00 - 9.30 PENGAJIAN PERNIAGAAN 1.00 - 2.30 Kerja Rumah : Refleksi : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarikh : 27/02/2013 Kelas : U6A1 Mata Pelajaran : EKONOMI Topik : MAKROEKONOMI Terperinci : UJIAN 1 / 2013 MUET 4 8.00 - 9.30 PERAKAUNAN / SEJARAH 12.20 - 1.50 Kerja Rumah : Refleksi : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarikh : 27/02/2013 Kelas : U6A2 Mata Pelajaran : EKONOMI Topik : MAKROEKONOMI Terperinci : MUET 4 8.00 - 9.30 PERAKAUNAN / SEJARAH 12.20 - 1.50 Kerja Rumah : Refleksi : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarikh : 28/02/2013 Kelas : U6A1 Mata Pelajaran : EKONOMI Topik : MAKROEKONOMI Terperinci : 1. MP/TINGKATAN/MASA- Ekonomi / Ting U6A1 & A2 / 1.20 - 2.40 2. TAJUK DAN ISI- soalan-soalan ujian 3. OBJEKTIF/ KEMAHIRAN- Supaya pelajar-pelajar dapat membetulkan jawapan untuk soalan-soalan ujian dengan tepat 4. AKTIVITI/ABM- Guru memberi penerangan tentang cara untuk menjawab soalan-
 • 10. soalan ujian dan pelajar-pelajar dikehendaki menyemak markah dan membuat pembetulan. 5. NILAI - Tepat dan cermat. Kerja Rumah : Buat pembetulan soalan-soalan ujian . Refleksi : Pelajar-pelajar faham dan tahu kehendak soalan selepas diterangkan oleh guru. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarikh : 28/02/2013 Kelas : U6A2 Mata Pelajaran : EKONOMI Topik : makroekonomi Terperinci : Kelas bergabung dengan kelas U6A1. Kerja Rumah : Refleksi : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarikh : 04/03/2013 Kelas : L6A2 Mata Pelajaran : EKONOMI Topik : MIKROEKONOMI Terperinci : Pelajar belum daftar lagi. Kerja Rumah : Refleksi : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarikh : 04/03/2013 Kelas : L6A1 Mata Pelajaran : EKONOMI Topik : MIKROEKONOMI Terperinci : Pelajar belum daftar Kerja Rumah : Refleksi : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarikh : 05/03/2013 Kelas : L6A2 Mata Pelajaran : EKONOMI Topik : MIKROEKONOMI Terperinci : Pelajar belum daftar lagi. Kerja Rumah : Refleksi : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarikh : 05/03/2013 Kelas : L6A1 Mata Pelajaran : EKONOMI Topik : MIKROEKONOMI
 • 11. Terperinci : Pelajar belum daftar lagi. Kerja Rumah : Refleksi : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarikh : 07/03/2013 Kelas : L6A2 Mata Pelajaran : EKONOMI Topik : MIKROEKONOMI Terperinci : Pelajar belum daftar lagi. Kerja Rumah : Refleksi : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarikh : 07/03/2013 Kelas : L6A1 Mata Pelajaran : EKONOMI Topik : MIKROEKONOMI Terperinci : Pelajar belum daftar lagi. Kerja Rumah : Refleksi : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarikh : 08/03/2013 Kelas : L6A2 Mata Pelajaran : EKONOMI Topik : MIKROEKONOMI Terperinci : Pelajar belum daftar lagi . Kerja Rumah : Refleksi : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarikh : 09/03/2013 Kelas : L6A2 Mata Pelajaran : EKONOMI Topik : MIKROEKONOMI Terperinci : Pelajar belum daftar lagi. Kerja Rumah : Refleksi : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarikh : 08/03/2013 Kelas : L6A1 Mata Pelajaran : EKONOMI Topik : MIKROEKONOMI Terperinci : Pelajar belum daftar lagi. Kerja Rumah : Refleksi :
 • 12. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarikh : 09/03/2013 Kelas : L6A1 Mata Pelajaran : EKONOMI Topik : MIKROEKONOMI Terperinci : Pelajar belum daftar lagi. Kerja Rumah : Refleksi : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Related Documents