HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH
ỨNG DỤNG HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH <ul><li>Trang bị cho Trung tâm và các chi nhánh trực thuộc </li></ul><ul><li>Họp bất kỳ thời...
Giải pháp triển khai lắp đặt kết nối cho HNTH, điểm – điểm (Point to Point) <ul><li>Ảnh phóng của vị trí Near hoặc Far, ho...
Giải pháp triển khai kết nối cho HNTH, điểm – đa điểm (Point to Multipoint) <ul><li>Chế độ Voice Switching (VSW), mỗi vị t...
Giải pháp triển khai lắp đặt kết nối cho HNTH đa điểm (Multipoint) <ul><li>Chế độ Continuous Presence (CP), có thể chọn ...
Các kiểu hiển thị hình ảnh trên MCU
Tính năng chia sẽ thông tin trên máy tính cho hội nghị truyền hình (People+Content) Kết nối thông qua cáp Kết nối thông qu...
Tính năng lòng ảnh người phát biểu lên thông tin chia sẽ trên máy tính cho hội nghị truyền hình (People On Content) <ul><l...
Solution with External MCU and HDX Endpoints Mô hình thiết bị hệ thống hội nghị truyền hình đa điểm điều khiển bởi thiết b...
Mô hình cơ bản MCU cung cấp dịch vụ cho nhiều cuộc hội nghị khác nhau, riêng lẻ diễn ra đồng thời
Mô hình t hiết bị phòng họp, giảng đường lớn
Mô hình t hiết bị tại phòng họp, giảng đường nhỏ
Phần mềm hội nghị truyền hình cho máy tính <ul><li>Máy tính phải cài được chương trình Polycom-PVX </li></ul><ul><li>Phải ...
Phần mềm CMA Desktop cài trên máy tính được quản lý bởi thiết bị CMA4000/5000 <ul><li>Quản lý đến 5000 máy tính sử dụng CM...
Mô hình MCU với các thiết bị nâng cao RSS 2000/4000, DMA 7000 cung cấp dịch vụ cho nhiều hội nghị khác nhau, riêng lẻ diễn...
Mô hình hoạt động RSS2000/4000
Thiết bị VMC1000 cho việc đào tạo qua mạng <ul><li>Máy tính truy cập vào hệ thống thông qua mạng WAN hay Intenret </li></...
Mô hình hoạt động VMC1000 Mô hình 1 Mô hình 2 Polycom Video Conferencing System Telepresence & CMAD Data Center Video on D...
Cách tính băng thông cho thiết bị Số vị trí Băng thông chất lượng(Kbps) Tổng băng thông chất lượng SD tại MCU(Kbps) Yêu cầ...
Tính băng thông cho thiết bị tại trung tâm cho các site có cùng tốc độ đường truyền
Tính băng thông cho thiết bị tại trung tâm cho các site khác tốc độ đường truyền
Định dạng hình ảnh cho hệ thống hội nghị truyền hình Format Image Size ( Width x Height) Sub-QCIF 128 x 96 QCIF 176 x 144 ...
QCIF CIF 4CIF HD SO SÁNH ĐỊNH DẠNG ẢNH
Cám ơn
 
Thiết bị Polycom tại phòng họp trung tâm
Thiết bị Polycom tại các phòng họp khác
Tính năng hẹn thời gian cho cuộc họp New Option in “Frequently Used” tab
Tiện ích cho việc sử dụng thiết bị MCU
of 29

Polycom introduction vietnamese

Short introduction - Polycom.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      


Transcripts - Polycom introduction vietnamese

 • 1. HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH
 • 2. ỨNG DỤNG HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH <ul><li>Trang bị cho Trung tâm và các chi nhánh trực thuộc </li></ul><ul><li>Họp bất kỳ thời điểm nào trong ngày </li></ul><ul><li>Họp giữa bất kỳ chi nhánh nào trong ngày </li></ul><ul><li>Họp với toàn bộ các chi nhánh với nhau </li></ul><ul><li>Cuộc họp giữa 2 chi nhánh bất kỳ với nhau </li></ul><ul><li>Phục vụ nhiều nhóm chi nhánh họp riêng lẻ </li></ul><ul><li>Phục vụ cho huấn luyện, đào tạo giữa 2 chi nhánh </li></ul><ul><li>Phục vụ đào tạo giữa chi nhánh với học viên từ xa </li></ul><ul><li>Họat động trên đường truyền mạng WAN, Internet </li></ul><ul><li>Khả năng mở rộng hệ thống </li></ul>
 • 3. Giải pháp triển khai lắp đặt kết nối cho HNTH, điểm – điểm (Point to Point) <ul><li>Ảnh phóng của vị trí Near hoặc Far, hoặc 2 ảnh nhỏ gồm Near và Far, hoặc 1 nhỏ và 1 ảnh lớn trên cùng màn hình </li></ul><ul><li>Thiết lập hội nghị giữa 2 điểm không cần thông qua thiết bị điều khiển đa điểm (MCU) </li></ul><ul><li>Băng thông kết nối giữa 2 điểm sẽ phụ thuộc vào băng thông được ấn định trước từ phía thiết bị nào khởi tạo cuộc gọi, kể cả khi sử dụng chức năng presentation. </li></ul><ul><li>Thể loại đường truyền có thể Internet ADSL, MegaWAN, MetroNet, Leased Line,.. </li></ul>
 • 4. Giải pháp triển khai kết nối cho HNTH, điểm – đa điểm (Point to Multipoint) <ul><li>Chế độ Voice Switching (VSW), mỗi vị trí chỉ thấy được ảnh phóng của 1 vị trí nào đang phát biểu (Far), hoặc 2 ảnh nhỏ gồm Near và Far. </li></ul><ul><li>Thiết lập hội nghị giữa theo cách này cần phải thông qua thiết bị điều khiển đa điểm (MCU) mới thực hiện được giải pháp yêu cầu. </li></ul><ul><li>Băng thông kết nối từ các điểm về MCU sẽ phụ thuộc vào băng thông được ấn định trước từ phía thiết bị nào khởi tạo cuộc gọi, hoặc qui định bởi người quản trị. </li></ul><ul><li>Băng thông tại MCU phải bằng tổng băng thông các điểm gọi về MCU trong cùng thời điểm diễn ra hội nghị. </li></ul><ul><li>Thể loại đường truyền có thể Internet ADSL, MegaWAN, MetroNet, Leased Line,.. </li></ul>
 • 5. Giải pháp triển khai lắp đặt kết nối cho HNTH đa điểm (Multipoint) <ul><li>Chế độ Continuous Presence (CP), có thể chọn xem ảnh ở bất cứ điểm nào tham gia hội nghị, xem 16 điểm đồng thời trên 1 màn hình </li></ul><ul><li>Thiết lập hội nghị giữa theo cách này cần phải thông qua thiết bị điều khiển đa điểm (MCU) mới thực hiện được giải pháp yêu cầu. </li></ul><ul><li>Băng thông kết nối từ các điểm về MCU sẽ phụ thuộc vào băng thông được ấn định trước từ phía thiết bị nào khởi tạo cuộc gọi, hoặc qui định bởi người quản trị. </li></ul><ul><li>Băng thông tại MCU phải bằng tổng băng thông các điểm gọi về MCU trong cùng thời điểm diễn ra hội nghị. </li></ul><ul><li>Thể loại đường truyền có thể Internet ADSL, MegaWAN, MetroNet, Leased Line,.. </li></ul>
 • 6. Các kiểu hiển thị hình ảnh trên MCU
 • 7. Tính năng chia sẽ thông tin trên máy tính cho hội nghị truyền hình (People+Content) Kết nối thông qua cáp Kết nối thông qua phần mềm trên máy tính
 • 8. Tính năng lòng ảnh người phát biểu lên thông tin chia sẽ trên máy tính cho hội nghị truyền hình (People On Content) <ul><li>Kỹ thuật giống như phần People +Content </li></ul><ul><li>Yêu cầu thêm thiết bị đầu cuối có thêm tính năng PoC </li></ul><ul><li>Màn hình màu xanh lá cây làm phong nền phía sau người phát biểu khi lòng ảnh chung với nội dung </li></ul>
 • 9. Solution with External MCU and HDX Endpoints Mô hình thiết bị hệ thống hội nghị truyền hình đa điểm điều khiển bởi thiết bị MCU Polycom RMX2000
 • 10. Mô hình cơ bản MCU cung cấp dịch vụ cho nhiều cuộc hội nghị khác nhau, riêng lẻ diễn ra đồng thời
 • 11. Mô hình t hiết bị phòng họp, giảng đường lớn
 • 12. Mô hình t hiết bị tại phòng họp, giảng đường nhỏ
 • 13. Phần mềm hội nghị truyền hình cho máy tính <ul><li>Máy tính phải cài được chương trình Polycom-PVX </li></ul><ul><li>Phải có Internet / WAN kết nối về được trung tâm có RMX với tốc độ không nhỏ hơn 64Kbps. </li></ul><ul><li>Máy tính cá nhân có camera </li></ul><ul><li>Máy tính phải có micro dùng cho phát biểu </li></ul><ul><li>Máy tính có loa để nghe âm thanh </li></ul><ul><li>PVX có khả năng trình chiếu dữ liệu từ màn hình máy tính </li></ul><ul><li>Mỗi máy tính phải mua license PVX </li></ul>
 • 14. Phần mềm CMA Desktop cài trên máy tính được quản lý bởi thiết bị CMA4000/5000 <ul><li>Quản lý đến 5000 máy tính sử dụng CMA Destop trên mỗi CMA đồng thời </li></ul><ul><li>Chỉ cần mua license trên CMA </li></ul><ul><li>Phải có Internet / WAN kết nối về trung tâm có CMA với tốc độ không nhỏ hơn 64Kbps. </li></ul><ul><li>CMA Desktop có khả năng trình chiếu dữ liệu từ màn hình máy tính </li></ul><ul><li>Máy tính cá nhân có camera, mic, loa </li></ul><ul><li>MCU phải có dung lượng đủ lớn đáp ứng số lượng CMA Desktop truy cập đồng thời </li></ul><ul><li>Đường truyền tại MCU phải đủ lớn đáp ứng số lượng CMA Desktop truy cập đồng thời </li></ul>
 • 15. Mô hình MCU với các thiết bị nâng cao RSS 2000/4000, DMA 7000 cung cấp dịch vụ cho nhiều hội nghị khác nhau, riêng lẻ diễn ra đồng thời <ul><li>Thiết bị RSS2000/4000 lưu trữ thông tin cuộc hội nghị, buổi học, đào tạo, huấn luyện lên 15 cuộc đồng thời </li></ul><ul><li>Xem lại các thông tin đã lưu cho 15 kết nối đồng thời qua thiết bị HNTH </li></ul><ul><li>Xem trực tiếp các thông tin đang lưu trữ cho 200 kết nối đồng thời qua web </li></ul><ul><li>Lưu trữ khoảng 700 giờ và có thể lưu ra máy chủ FTP khác </li></ul>
 • 16. Mô hình hoạt động RSS2000/4000
 • 17. Thiết bị VMC1000 cho việc đào tạo qua mạng <ul><li>Máy tính truy cập vào hệ thống thông qua mạng WAN hay Intenret </li></ul><ul><li>Phải có tài khoản truy cập cung cấp bởi quản trị </li></ul><ul><li>Hệ thống cung cấp đồng thời 1000 máy tính truy cập đồng thời cho việc học trực tuyến </li></ul><ul><li>Học viên có thể xem lại thông tin </li></ul><ul><li>buổi học sau thời gian </li></ul><ul><li>Học viên nghe được lời bài giảng </li></ul><ul><li>Học viên sẽ thấy được nội dung </li></ul><ul><li>bài giảng và thấy được người thầy </li></ul>
 • 18. Mô hình hoạt động VMC1000 Mô hình 1 Mô hình 2 Polycom Video Conferencing System Telepresence & CMAD Data Center Video on Demand & Web Streaming to Thousands of Non-active Participants With Q&A Polycom RSS 4000 Polycom VMC 1000 Content Management & Distribution User / Employee Generated Content H.264 / MPEG4 MP3 Audio EndPoint Video Media Center 1000 RSS 2000/4000
 • 19. Cách tính băng thông cho thiết bị Số vị trí Băng thông chất lượng(Kbps) Tổng băng thông chất lượng SD tại MCU(Kbps) Yêu cầu băng thông đường truyền tại Router (Kbps) Chất lượng hình ảnh với độ phân giải thường (Standard Definition) 1 384 384 461 2 384 768 922 3 384 1,152 1,382 4 384 1,536 1,843 5 384 1,920 2,304 Số vị trí Băng thông chất lượng (Kbps) Tổng băng thông chất lượng HD tại MCU (Kbps) Yêu cầu băng thông đường truyền tại Router (Mbps) Chất lượng hình ảnh với độ phân giải thường (High Definition) 1 832 1,024 1 2 832 1,664 2 3 832 2,496 3 4 832 3,328 4 5 832 4,160 5
 • 20. Tính băng thông cho thiết bị tại trung tâm cho các site có cùng tốc độ đường truyền
 • 21. Tính băng thông cho thiết bị tại trung tâm cho các site khác tốc độ đường truyền
 • 22. Định dạng hình ảnh cho hệ thống hội nghị truyền hình Format Image Size ( Width x Height) Sub-QCIF 128 x 96 QCIF 176 x 144 CIF 352 x 288 2CIF (1/2SD) 704 x 288 4CIF (SD) 702 x 576 HD720p 1280 x 720 HD1080p 1920 x 1080
 • 23. QCIF CIF 4CIF HD SO SÁNH ĐỊNH DẠNG ẢNH
 • 24. Cám ơn
 • 26. Thiết bị Polycom tại phòng họp trung tâm
 • 27. Thiết bị Polycom tại các phòng họp khác
 • 28. Tính năng hẹn thời gian cho cuộc họp New Option in “Frequently Used” tab
 • 29. Tiện ích cho việc sử dụng thiết bị MCU

Related Documents