REVOLUCIÓ FRANCESA
FASES
Monarquia
Maig 1789
Estats Generals
Juny 1789
Assemblea Nacional
Sept. 1792
República
Conv...
LIBERALISME I NACIONALISME
Restauració, liberalisme i nacionalisme
El liberalisme polític
Tres principis bàsics

Sobir...
Comentari text històric: DECLARACIÓ DLS DRETS HUMANS
Art. 1:Llibertat i igualtat de drets
Art. 2: drets de l’home:
Llib...
“Una nación es la asociación de todos los hombres que,
agrupados por la lengua, por ciertas condiciones geográficas o por
...
• El ESTADO, por su parte, hace referencia a una
agrupación humana que habita en un
territorio común y que está asociada b...
LIBERALISME I NACIONALISME
Cap a una Europa de les nacions
Cap a una Europa de les nacions
Unificació d’Alemanya
Exist...
LIBERALISME I NACIONALISME
Cap a una Europa de les nacions
Cap a una Europa de les nacions
Unificació d’Itàlia
Existie...
LIBERALISME I NACIONALISME
Revolució Francesa
SISTEMA POLÍTIC
SISTEMA ECONÓMIC
ABANS DE LA REVOLUCIÓ
- Estat absolutist...
QUART ESO: Nació història món contemporani
QUART ESO: Nació història món contemporani
QUART ESO: Nació història món contemporani
of 11

QUART ESO: Nació història món contemporani

Evolució del concepte nació a partir de la il·lustració i la revolució francesa
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - QUART ESO: Nació història món contemporani

  • 1. REVOLUCIÓ FRANCESA FASES Monarquia Maig 1789 Estats Generals Juny 1789 Assemblea Nacional Sept. 1792 República Convenció girondina Sieyés Juny 1793 Danton Convenció jacobina Robespierre Juliol 1794 Convenció termidoriana Sept. 1795 Directori Nov. 1799 1804-1815 •Abolició jurídica de l’Antic Règim •Declaració de Drets de l’Home •Separació Estat-Església •Constitució de 1791. Monarquia constitucional amb sufragi censatari Cop d’estat de Napoleó (18 de Brumari) IMPERI •Luis XVI s’ hi oposa i intenta fugir a Austria, jutjat i condemnat a mort. •Es declara la guerra a Austria , victòria a la batalla de Valmy •Rebelió de pagesos pro monàrquics a la Vendée, poder per als jacobins •El Terror de Robespierre •Constitució repúblicana 1793 no nata; soberania popular, sufragi universal, educaciónuniversal, reformes socials •Constitució de 1795: Sufragi censataro, elimina les reformes socials, poder executiu en mans d’un directori de 5 persones •Constitució de 1799: Napoleó cónsul, en 1804 Emperador. •Mantté molts avenços de la revolució i redacta el Codi Civil •Política expansionista, Imperi
  • 2. LIBERALISME I NACIONALISME Restauració, liberalisme i nacionalisme El liberalisme polític Tres principis bàsics  Sobirania Nacional   Divisió de Poders     Expressada en alguna mena de sufragi  Universal (tots els homes majors d’edat)  Restringit (s’estableix un criteri per votar). El principal és el censatari Legislatiu (Parlament) Executiu (Govern) Judicial (Jutges i Tribunals) Llibertats individuals    Igualtat davant la llei Llibertat Dret a la propietat privada Aquests principis es recullen en una Constitució
  • 3. Comentari text històric: DECLARACIÓ DLS DRETS HUMANS Art. 1:Llibertat i igualtat de drets Art. 2: drets de l’home: Llibertat Propietat Seguretat Resistència a l’opressió Art. 3: Sobirania nacional Art. 4: Limits de la llibertat només es poden establir per llei Art. 6: la llei és l’expressió de la voluntat dels ciutadans Art.7: dret a la seguretat Art. 10: respecte per les opinions i ceences dels altres Art. 11: llibertat d’expressió Art. 13: pagament d’impostos Art. 16: separació de poders Art. 17: propietat privada
  • 4. “Una nación es la asociación de todos los hombres que, agrupados por la lengua, por ciertas condiciones geográficas o por el papel desempeñado en la historia, reconocen un mismo principio y marchan, bajo el impulso de un derecho unificado, a la conquista de un mismo objetivo definido. (...) La patria es, ante todo, la conciencia de la patria.” Mazzini. ¿Qué es una nación? 1850
  • 5. • El ESTADO, por su parte, hace referencia a una agrupación humana que habita en un territorio común y que está asociada bajo una misma autoridad y bajo unas mismas normas que constituyen el gobierno.
  • 6. LIBERALISME I NACIONALISME Cap a una Europa de les nacions Cap a una Europa de les nacions Unificació d’Alemanya Existien 38 Estats que formaven la Confederació Germànica Guillem I Bismark Prússia va rebutjar el 1849 la Constitució redactada pel Parlament de Frankfurt, que atorgava la Corona Imperial d’Alemanya al rei prussià, però sota un model parlamentari i democràtic. Interès polític: Prússia gran potència. Regne fort i liberal :Prússia. Rei Guillem I. Bismarck Bismarck, via militar ”pel ferro i la sang” Interès econòmic: Zollverein
  • 7. LIBERALISME I NACIONALISME Cap a una Europa de les nacions Cap a una Europa de les nacions Unificació d’Itàlia Existien 8 Estats italians Victor Manuel II Cavour Piemont-Sardenya, Estats Pontificis, El Regne de les Dues Sicílies, Vèneto, Llombardia, Parma, Mòdena i la Toscana Regne fort i liberal- Piemont-Sardenya Rei Víctor Manuel II. Cultura i llengua comuna Cavour primer ministre Interès econòmic: eliminar fronteres Societats Secretes: Jove Itàlia
  • 8. LIBERALISME I NACIONALISME Revolució Francesa SISTEMA POLÍTIC SISTEMA ECONÓMIC ABANS DE LA REVOLUCIÓ - Estat absolutista - monarquia absoluta de dret diví - el rei concentra tot el poder - sense constitució - el poder és hereditari - Estats Generals - No es reconeixen drets individuals - No hi ha igualtat: privilegis - SISTEMA SOCIAL - sistema senyorial agrícola propietat vinculada drets senyorials sobre la terra Control de l’economia pels gremis i la monarquia límits a la iniciativa privada i a la competència societat estamental privilegis privilegis fiscals AL FINAL DE LA REVOLUCIÓ - Estat liberal - república parlamentaria - divisió de poders (burgesia) - constitució - poder elegible - Parlament - Es reconeixen drets individuals: sufragi - Hi ha igualtat davant la llei - sistema capitalista industrial propietat privada abolició del feudalisme llibertat econòmica: lliurecanvisme iniciativa privada i competència - societat de classes igualtat davant la llei impost segons la renda -