OGÓLNOPOLSKI PROGRAMAKTYWNEJ EDUKACJIEKOLOGICZNEJ „Ożywić POLa”„ ROK KaCZKI ”
Nagrodą dla wychowanków, którzy byli najbardziej zaangażowanii przy zbiórce kasztanów i żołędzi była jednodniowa wycieczka...
Zainteresowanie wystawąbyło duże,wszyscy dobrze się bawili,zdobywając i rozszerzającswoją wiedzę.
Podopieczni - członkowie koła, podkierunkiem wychowawcy B. Malczykaodnowili karmniki dla ptaków, którenastępnie zamontowal...
Do chwili obecnej - odbyłosię z tego tytułu - kilkawyjść do lasu.Wykładaliśmy różnegorodzaju karmę dopaśników (siano,warzy...
Udało się też nam zlikwidować 6sztuk wnyków. W trakcie spacerówdo lasu wykorzystywaliśmy lornetki iwykonywaliśmy pamiątkow...
Uzyskaliśmy wiele ciekawych informacji i odrazu umówiliśmy się na kolejne spotkanie.Według Zarządu WKŁ „ODYNIEC” sytuacjak...
Zmęczeni po pracy zjedliśmy smacznekiełbaski, które upiekliśmy w ognisku
Zrealizowane w OGÓLNOPOLSKIM PROGRAMIEAKTYWNEJ EDUKACJI EKOLOGICZNEJ „OżywićPOLa” działania, przyniosły wymierne efekty wr...
Prezentacja koło łowieckie 2013
Prezentacja koło łowieckie 2013
Prezentacja koło łowieckie 2013
Prezentacja koło łowieckie 2013
Prezentacja koło łowieckie 2013
Prezentacja koło łowieckie 2013
Prezentacja koło łowieckie 2013
Prezentacja koło łowieckie 2013
Prezentacja koło łowieckie 2013
Prezentacja koło łowieckie 2013
Prezentacja koło łowieckie 2013
Prezentacja koło łowieckie 2013
Prezentacja koło łowieckie 2013
Prezentacja koło łowieckie 2013
Prezentacja koło łowieckie 2013
Prezentacja koło łowieckie 2013
Prezentacja koło łowieckie 2013
Prezentacja koło łowieckie 2013
Prezentacja koło łowieckie 2013
Prezentacja koło łowieckie 2013
Prezentacja koło łowieckie 2013
Prezentacja koło łowieckie 2013
of 31

Prezentacja koło łowieckie 2013

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentacja koło łowieckie 2013

  • 1. OGÓLNOPOLSKI PROGRAMAKTYWNEJ EDUKACJIEKOLOGICZNEJ „Ożywić POLa”„ ROK KaCZKI ”
  • 2. Nagrodą dla wychowanków, którzy byli najbardziej zaangażowanii przy zbiórce kasztanów i żołędzi była jednodniowa wycieczka doTrójmiasta.
  • 3. Zainteresowanie wystawąbyło duże,wszyscy dobrze się bawili,zdobywając i rozszerzającswoją wiedzę.
  • 4. Podopieczni - członkowie koła, podkierunkiem wychowawcy B. Malczykaodnowili karmniki dla ptaków, którenastępnie zamontowali na terenienaszego ośrodka z chwilą rozpoczęciaakcji.
  • 5. Do chwili obecnej - odbyłosię z tego tytułu - kilkawyjść do lasu.Wykładaliśmy różnegorodzaju karmę dopaśników (siano,warzywa, owoce) ikarmników (słonina,kasza, chleb).
  • 6. Udało się też nam zlikwidować 6sztuk wnyków. W trakcie spacerówdo lasu wykorzystywaliśmy lornetki iwykonywaliśmy pamiątkowe zdjęcia;
  • 7. Uzyskaliśmy wiele ciekawych informacji i odrazu umówiliśmy się na kolejne spotkanie.Według Zarządu WKŁ „ODYNIEC” sytuacjakaczki na terenie obwodów łowieckich kołajest dobra, stabilna, co sprawia, że niemusimy na terenach na których działamyzakładać oczek wodnych. Obwody łowieckiegraniczą z brzegiem Zalewu Wiślanego wtym rezerwatem ornitologicznym” ZATOKAELBLĄSKA” oraz rezerwatem ptasim„JEZIORO DRUŻNO”. Ponadto na terenieobwodów znajduje się kilkanaście stawów irozlewisk na których bytują kaczki głowniekrzyżówki, ale także inne, nie łowne. Mimo,iż nie ma potrzeby tworzenia kaczkomspecjalnych miejsc siedliskowych - koło nanaszą prośbę zakupiło 5 koszy lęgowych dlakaczek, z czego w br zasiedlony został tylko.Dzikie kaczki, a także dzikie gęsi masowoprzebywają w naszym regionie wiosną(marzec, kwiecień) oraz jesienią (wrzesień,październik). Są to, jak twierdzą myśliwi,ptaki migrujące, nie zainteresowanegniazdowaniem w naszym regionie. Wrozlewisku NOGATU – STAREGO k / Elblągapodczas wspólnego patrolu obserwujemycoraz więcej gniazd kaczek krzyżówek,płaskonosów, czernic oraz gęsi gęgawy. Wobwodach zaprzyjaźnionego KołaŁowieckiego „ODYNIEC” dzikich kaczek, gęsii łysek jest dużo, a myśliwi coroczniepozyskują ok. 200 kaczek i 50 gęsi głównietzw. przelotnych. Kaczki i gęsi urodzone wnaszym regionie wg relacji myśliwychmigrują na południe (DOLNY ŚLĄSK) - przedrozpoczęciem sezonu polowań na nie.
  • 8. Zmęczeni po pracy zjedliśmy smacznekiełbaski, które upiekliśmy w ognisku
  • 9. Zrealizowane w OGÓLNOPOLSKIM PROGRAMIEAKTYWNEJ EDUKACJI EKOLOGICZNEJ „OżywićPOLa” działania, przyniosły wymierne efekty wresocjalizacji naszych nieletnich. Najistotniejsze znich to:poszerzona wiedza przyrodnicza chłopców,podniesiona świadomość ekologiczna,integracja wychowanków ze środowiskiemmyśliwych,przełamywany izolacjonizm w procesie wychowaniaresocjalizującego nieletnich,pojawiające się u niektórych uczestników programuzainteresowanie łowiectwem i sprawami przyrody.Wychowankowie w trakcie organizowanych zajęćwyzwalali swoją aktywność w pożądanym społeczniekierunku, uczyli się pracy oraz zdrowegowspółzawodnictwa a wreszcie przeżywaliróżnorodne, pozytywne i konstruktywne emocje.

Related Documents