Bella Italia
spaghetti ?
pizza ?
gondolierzy ?
gondolieri ?
moda ?
piłka nożna?
calzio?
samochody ?
automobili ?
kaplica Sykstynska ?
capella Sistina ?
słodkie lenistwo ?
dolce far niente?
Krzywa wieża w Pizie ?
Torre pendente di Pisa ?
Don Corleone ?
Leonardo Da Vinci ?
mozarella ?
Luciano Pavarotti ?
wino ?
vino ?
Bunga bunga ?

z czym kojarzy się
A Tobie
Italia ? ? ?
a che cosa ti fa pensare l’Italia ?
Bo dla mnie to …
Perché per me ...
… życiowa pasja !!!
… è una passione della vita
Moja przygoda z językiem włoskim zaczęła się 5 lat temu w
ostatniej klasie liceum.
Po 8 miesiącach samodzielnej nauki włos...
Ponieważ nie chciałam wybierać pomiędzy studiami a pracą…
Perché non volevo scegliere tra studi e lavoro…
…zdecydowałam się na studia na odległość
czyli e-learning.
… mi sono decisa all’apprendimento a distanza ovvero e-learning.
Wbrew pozorom nie jest to lekki kawałek chleba 
a o powodzeniu kształcenia się w tym systemie
decydują:
Contrariamente al...
A co dają takie studia ???
Ma cosa offrono tali studi???
 Możliwość pogodzenia nauki ze zdobywaniem doświadczenia
i rozwo...
Wygrane stypendium pozwoliłoby mi na:
L’assegnata borsa di studio mi permetterebbe di:
Opłacenie VI semestru studiów (600...
P
i
s
a
K
a
t
o
w
i
c
e
Podróż do Włoch w celu obrony pracy licencjackiej
andare in Italia per laurearmi
I Ty możesz pomóc mi w zrealizowaniu mojego marzenia !
Anche tu puoi aiutarmi a realizzare i miei sogni !
DZIĘKUJĘ ZA KAŻD...
of 27

Prezentacja katarzyna jelonek STYPENDIUM Z WYBORU

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentacja katarzyna jelonek STYPENDIUM Z WYBORU

 • 1. Bella Italia
 • 2. spaghetti ?
 • 3. pizza ?
 • 4. gondolierzy ? gondolieri ?
 • 5. moda ?
 • 6. piłka nożna? calzio?
 • 7. samochody ? automobili ?
 • 8. kaplica Sykstynska ? capella Sistina ?
 • 9. słodkie lenistwo ? dolce far niente?
 • 10. Krzywa wieża w Pizie ? Torre pendente di Pisa ?
 • 11. Don Corleone ?
 • 12. Leonardo Da Vinci ?
 • 13. mozarella ?
 • 14. Luciano Pavarotti ?
 • 15. wino ? vino ?
 • 16. Bunga bunga ? 
 • 17. z czym kojarzy się A Tobie Italia ? ? ? a che cosa ti fa pensare l’Italia ?
 • 18. Bo dla mnie to … Perché per me ...
 • 19. … życiowa pasja !!! … è una passione della vita
 • 20. Moja przygoda z językiem włoskim zaczęła się 5 lat temu w ostatniej klasie liceum. Po 8 miesiącach samodzielnej nauki włoskiego zdecydowałam się na zdawanie z niego matury. Pozwoliło mi to na podjęcie studiów I stopnia na kierunku: italianistyka. La mia avventura con l’italiano ha cominciato 5 anni fa durante l’ultimo anno di liceo. Dopo 8 mesi di autoapprendimento mi sono decisa di dare l’esame di maturita’ di italiano. Cio mi ha permesso di prendere gli studi di laurea in lingua e cultura italiana.
 • 21. Ponieważ nie chciałam wybierać pomiędzy studiami a pracą… Perché non volevo scegliere tra studi e lavoro…
 • 22. …zdecydowałam się na studia na odległość czyli e-learning. … mi sono decisa all’apprendimento a distanza ovvero e-learning.
 • 23. Wbrew pozorom nie jest to lekki kawałek chleba  a o powodzeniu kształcenia się w tym systemie decydują: Contrariamente alle apparenze non e’ una cosa facile e sulla buona riuscita dello studio decidono: Samodyscyplina - autodisciplina Dobra organizacja czasu- buona organizzazione del tempo Zaangażowanie- impegno Samodzielność- indipendenza
 • 24. A co dają takie studia ??? Ma cosa offrono tali studi???  Możliwość pogodzenia nauki ze zdobywaniem doświadczenia i rozwojem zawodowym La possibilità di conciliare lo studio con l'esperienza e lo sviluppo professionale  Możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia w kraju i zagranicą La possibilità di continuare lo studio agli studi di master a patria e all’estero.  Przygotowanie do profesji, którą chcemy się zajmować La preparazione per la professione di cui vogliamo occuparci.  Szansę na sprawdzenie samego siebie: swojej determinacji, zaangażowania i dojrzałości La possibilità di mettersi alla prova: la sua determinazione, impegno e maturità.
 • 25. Wygrane stypendium pozwoliłoby mi na: L’assegnata borsa di studio mi permetterebbe di: Opłacenie VI semestru studiów (600 euro) Pagare la quota dell’iscrizione al sesto semestre (600 euro) Zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych Comprare necessari materiali didattici oraz … e anche…
 • 26. P i s a K a t o w i c e Podróż do Włoch w celu obrony pracy licencjackiej andare in Italia per laurearmi
 • 27. I Ty możesz pomóc mi w zrealizowaniu mojego marzenia ! Anche tu puoi aiutarmi a realizzare i miei sogni ! DZIĘKUJĘ ZA KAŻDY ODDANY GŁOS !  GRAZIE PER OGNI VOTO !