In da detaljnije pretražim tržišta Treba ipak biti na oprezu: onlajn da komunicirate - konstantno...
of 1

Na dorucku sa Silikonskom dolinom 2

Biznis i Finansije, clanak od JJ, maj 2008. godine
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Career      Business      Technology      


Transcripts - Na dorucku sa Silikonskom dolinom 2

  • 1. In da detaljnije pretražim tržišta Treba ipak biti na oprezu: onlajn da komunicirate - konstantno imaš koja me zanimaju. Pravim planove dogovori imaju manju težinu nego pristup ciljnim grupama. Na ovaj da jednom odvojim 7 dana da je kad pregovarate licem u lice. Nema način firme se vežbaju da osluškuju celu pročešljam i pogledam detalj- kontakta pogledom, nema provere tržište i da reauguju na adekvatan no. U međuvremenu, i sam sam govora tela koji bi dao uvid u to koje način“, kaže Dragan Varagić, iz no- osnovao jednu grupu na Linked strategije za saradnju ili pregovara- vosadske poslovne škole za inže- in, grupu SAM - Srpske Asocija- nje da koristite. “Pristupanje onlajn njerstvo i menadžment. cije Menadžera. Kako sam jedan mrežama ima prednosti, ali ne treba Nikola Jovanović, HR menadžer, od osnivača poželeo sam da SAM precenjivati rezultate. Čist networ- ovisnik je o virtuelnim zajednicama približim i onima koji nisu članovi, king daje veoma čiste rezultate, po- – koristi i Linked In, i Xing, i Facebo- i već nakon desetak dana života nekad bez ikakve veze sa stvarnim ok, a pored toga i AIESEC.net jer nu- grupa Linked In SAM imala je 65 de mogućnost timskog povezivanja članova iz celog sveta. Potreban je i kolaboracije na projektima napor i vreme – mreža će pružiti „Takav tip mreža je zarazan. Nije tačno onoliko koliko uložite u nju”, retkost da u noćnim klubovima ču- dodaje Šćepanović. jete kako se umesto starih dobrih brojeva telefona razmenuju profili lepo i korisno na Myspace i Facebook. Siguran Angažman je ključna reč kada sa, da će svi ovi sistemi nastaviti je u pitanju najveća evropska po- da se razvijaju tako da neprekidno slovno orijentisana mreža XING sa budemo povezani na njih i da bez sedištem u Hamburgu, Barseloni, njih jednostavno nećemo moći da Pekingu i Istanbulu. Budući da su živimo. Očekujem u narednih par među osnivačima i pokretačima že- godina pristup bukvalno svemu ne, Xing je mnogo više od registra preko mobilnog, računajući tu i e- poslovnih kontakata - on doslovce upravu i pozive za vojsku...“, kaže čini profesionalne kontakte delom Jovanović. aktivnog života. Tu je još pregršt sajtova za građe- Temelj na kome se insistira - u nje reputacije (kao što je Naymz), XING-u uprkos tome što tokom povezivanje IT stručnjaka na celom dana ima po 20.000 korisnika, su svetu (Blue Chip) ili isključivo mla- poverenje i profesionalizam. Ne- dih IT entuzijasta iz Indije (Yaari). ma lažnih profila. Ovo je uslov da Tu je još i Connects (popularan me- dobijete pozivnicu, kao i da sa- đu frankofonima), Rhyze i mnogi mi pozivate. Wim Stube, belgijski drugi e-Svetovi koje kreiraju poseb- advokat zaposlen u ERDF (Euro- životom. Rukovanje sa živim čove- ne grupe ljudi, od naučnika i akade- pean Regional Development Fun- kom i dalje ne može zameniti nijed- mika, do NVO entuzijasta… A kuda ds), pristupio je XING-u u potrazi na usluga virtuelnih mreža”. to vodi? za temama kao što su obnovljiva Što se tiče FaceBook-a situacija je Za sada se kvantnim koracima gra- energija, e-Zdravlje, logistika, ino- jasna - niko nije ravnodušan prema bi napred: Mozzila Weave izbacila je vacije. neformalnoj i neskriveno zabavnoj pretraživač (još je u beta verziji) koji “Brzina i sadržaj informacija su mreži. omogućuje pristup netu bez tragova presudni. Ovakve mreže nude op- “Za ovih 15 godina koliko intenziv- u vidu “kolačića”. Google je lansirao cije koje povezivanje u realnom no radim stekao sam strašno mnogo set uobičajenih aplikacija za gradite- vremenu nema - štede vreme i re- kontakata, poznanstava, prijateljsta- lje mreža pod nazivom sa namerom surse, jer jedini način da ljude koje va. Neki su u mejlu, neki su na da olakšaju posao građenja i vođe- sam preko Xinga upoznao bio bi papirima ovde-onde, a Fejsbuk mi nja olajn zajednice, i svakog meseca da svaki dan putujem oko sveta (!). pruža mogućnost da ih okupim na saznajemo za još ponešto novo. Pomoću XING-a sam stvorio šansu jednom mestu. Iako je neformalni “Domet našeg Open Social se stal- da pronađem partnere za međuna- kanal Fejsbuk je odličan za follow- no uvećava, te aplikacije trenutno rodnu saradnju na polju logistike i up i podsećanje da se nešto u Beo- koristi više od 200 miliona ljudi. e-Zdravlja, i evo sad već pola godine gradu dešava“ , kaže Miloje Sekulić, Suština svega je – ako želite da idete tražim avion za transport ribe i jasto- e-PR direkor McCann Ericsson. brzo, idite sami. Ako hoćete da sti- ga iz Kanade i Islanda do Belgije…”, „Sve mreže su dobre, u zavisnosti gnete daleko – idite u društvu”, kaže kaže Stube. koja je vaša ciljna grupa i šta hoćete Džo Kraus iz Google-a. B&F, broj 43, maj 2008. 73

Related Documents