TEMA 5
NAIXEM I CREIXEM
LES PLANTES AMB FLOR
LA FLOR LA POL.LINITZACIÓ
La flor és el principal òrgan
reproductor de les plantes. Al seu
interior ...
EL CICLE REPRODUCTOR DE LES
PLANTES AMB FLOR
LA REPRODUCCIÓ DELS ANIMALS
TIPUS DE REPRODUCCIÓ
ANIMAL
LA REPRODUCCIÓ SEXUAL
DELS ANIMALS
●Reproducció sexual: hi interve...
LA REPRODUCCIÓ
HUMANA
L’APARELL REPRODUCTOR
HUMÀ
L’aparell reproductor és el
conjunt d’òrgans encarregats
de la reproducci...
ALBERT SOLÉ GIRALT
of 6

Naixem i creixem

educació
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Naixem i creixem

  • 1. TEMA 5 NAIXEM I CREIXEM
  • 2. LES PLANTES AMB FLOR LA FLOR LA POL.LINITZACIÓ La flor és el principal òrgan reproductor de les plantes. Al seu interior s’hi forma el fruit amb les llavors, que donaran lloc a les noves plantes. Els estams són uns filaments que hi ha dins la flor. Cada filament té una bossa a l’extrem superior anomenada antera, que és on hi ha el pol.len. El pistil conté els òvuls, que és on es forma el fruit i està situat enmig dels estams. La pol.linització és el transport del pol.len des dels estams d’una flor fins a l’estigma d’una altra. El pol.len baixa per l’estil fins a l’ovari de la flor, on té lloc la fecundació, que és la unió d’una cèl.lula reproductora masculina amb una de femenina. Formes de pol.linització: ● Algunes plantes són pol.linitzades pel vent. ●Altres plantes són pol.linitzades pels insectes. El pol.len queda enganxat a les potes i les antenes i així viatja fins a una altra flor.
  • 3. EL CICLE REPRODUCTOR DE LES PLANTES AMB FLOR
  • 4. LA REPRODUCCIÓ DELS ANIMALS TIPUS DE REPRODUCCIÓ ANIMAL LA REPRODUCCIÓ SEXUAL DELS ANIMALS ●Reproducció sexual: hi intervenen un òvul i un espermatozoide. ●Reproducció asexual: només hi intervé un individu. En la reproducció sexual hi ha fecundació. La fecundació és la unió de l’espermatozoide i de l’òvul per donar un nou individu. La fecundació pot ser: ▪Fecundació interna: l’òvul i l’espermatozoide s’uneixen a l’interior del cos de la femella. ▪Fecundació externa: l’òvul i l’espermatozoide s’uneixen fora del cos de la femella. L’aparell reproductor duu a terme la reproducció. Les gònades són els òrgan on es formen les cèl.lules reproductores:els òvuls i els espermatozoides. Segons el desenvolupament de l’embrió, els animals poden ser: ▪Ovípars: Quan l’embrió es desenvolupa dins d’un ou: -Si l’animal que surt d’un ou no està format, sinó que és una larva que es transformarà, es diu que té un desenvolupament indirecte. -Si l’animal que surt de l’ou ja és com l’adult però en petit que té un desenvolupament directe. ▪Vivípars:Quan l’embrió es desenvolupa dins el cos de la mare.
  • 5. LA REPRODUCCIÓ HUMANA L’APARELL REPRODUCTOR HUMÀ L’aparell reproductor és el conjunt d’òrgans encarregats de la reproducció i és on es produeixen les cèl.lules sexuals. Els espermatozoides són les cèl.lules sexuals masculines i els òvuls són les cel.lules sexuals femenines. LA FECUNDACIÓ I LA GESTACIÓ La fecundació es produeix a les Trompes de Fal.lopi quan, després de l’acte sexual, un espermatozoide penetra a l’interior de l’òvul. El resultat és una cèl.lula filla anomenada zigot. El zigot comença a dividir-se i al cap de sis dies ja té un centanar de cel.lules. És l’embrió que arriba a l’úter per desenvolupar-se. Al cap de tres mesos, l’embrió ja té forma de fetus. La gestació humana dura uns nou mesos.
  • 6. ALBERT SOLÉ GIRALT

Related Documents