JBC Mertens, psychiaterNIET AANGEBOREN HERSENLETSELBEHANDELING
Achtergrond• Psychiater – Psychiater / manager zorg Centrum Neuropsychiatrie & Niet Aangeboren Hersenletsel, BAV...
Programma onderwerpen• Samenvatting Niet Aangeboren Hersenletsel – Epidemiologie, symptomen, diagnostiek• Behandelmogelij...
LeerdoelenNa de avond ‘NAH, diagnostiek’ is de Na de avond ‘NAH, behandeling’ is (huis-)arts: ...
Programma vanavond1800-1830 Inleiding, Pre-toets, presentatie casus1830-1930 Samenvatting NAH: achtergronden Alge...
Niet Aangeboren Hersenletsel• Definitie:• "Hersenletsel ten gevolge van welke oorzaak dan ook, anders dan rond of vanwege...
Getallen• NAH totaal: ca. 500.000 Nederlanders• CVA: 200.000 Nederlanders, ongeveer de helft daarvan ondervindt hinder• C...
Getallen?• Incidentie NAH totale bevolking bedraagt 80.000- 90.000• 81% van de in het ziekenhuis opgenomen patiënten wor...
Getallen…• Elke dag 110 personen CVA• Per jaar 41.000• 75% overleeft• In Nederland 216.500 personen die een CVA hebben ge...
VENIJN IN DE STAART NA NAH• Verschillende studies, verschillende resultaten: 25-95% van CVA-patiënten (Stulemeijer et al...
Wanneer psychiater in beeld?- Gedragsproblemen- Psychiatrisch beeld ( psychotische ontregeling/stemmingsproblematiek)- O...
Onze ervaring is:In 9 van de 10 gevallen speelt overvraging vanuit het onvoldoende onderkennen van neuropsychologische fun...
Niet of nauwelijks zichtbare gevolgen• Negatief effect op – Motivatie/mogelijkheid tot revalidatie – Herstelverloop – Z...
Cognitieve stoornissen• Aandacht (concentratie problemen)• Verminderde snelheid van info verwerking• Geheugen (korte...
Niet Aangeboren HersenletselFARMACOTHERAPIE
17 Do’s and dont’s• Slaap • Alcohol• Structuur • Canna...
Depressie, Apathie & NAH• Welke impact heeft hersenletsel• Voor welke taak wordt men gesteld, om dit te moeten verwerken....
Depressie specifiek voor NAH.• Eerder genoemde is niet altijd even duidelijk, noch anamnestisch, noch bij observatie• De ...
Verklaring van depressie uit de neuroanatomie• Emoties worden gereguleerd via twee met elkaar verbonden circu...
Depressie: etiologie Vroeg verlies Genen Geslacht (hormonen?) Temperament factoren ...
Predictor voor depressie,depressie weer voorspeller voor….. Afasie, Alleen wonen, Sociale contacten Cere...
medicatie• Geen evidence beschikbaar.• Als er een depressie is:• Het advies in de CBO-richtlijn gaat worden om terughoude...
Eigen richtlijn• Overprikkeling: Depakine• Ontremming: Dopamine agonist – Methylfenidaat – Bupropion – Amantadine• Apat...
BEHANDELING: UITGANGSPUNTEN• Het blijft de vraag of je door training of therapie het oude energieniveau kunt herstellen (...
Behandeling multifactorieel = multidisciplinair:Psychotherapie:CGT, EMDR, Mindfulness, ...
Medicatie• Balans in verwerking: – Depakine (géén benzo’s)• Stimulering – Dopamine agonisten (o.a. methylfenidaat) – Se...
Training en Therapie• Bewegen!• EMDR, Mindfulness• Agendatraining• ‘Leren omgaan met’• CGT, sociale vaardigheids...
Niet Aangeboren HersenletselWAT DOEN WIJ?
Waarom NAH in psychiatrie• In revalidatiecentra en V&V focus vooral op fysieke/somatische stoornissen, minder op de ‘onz...
Ons team• ‘Medische’ staf: • ‘paramedische staf’:• Psychiater • Verpleegkundigen ...
Ons behandelplan• Na goede intake (efficiënt door info opvraag, vragenlijsten en gestroomlijnd onderzoeksverslag):• Beh...
Ontwikkelingen in het zorgaanbod• Nieuwe werkgeheugentraining: ‘Cogmedtraining’, gevalideerde innovatie voor verbetering...
Vragen & Discussie
Nah Behandeling 2011 Excerpt
of 34

Nah Behandeling 2011 Excerpt

cursus hersenletsel behandeling huisarts
Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Nah Behandeling 2011 Excerpt

 • 1. JBC Mertens, psychiaterNIET AANGEBOREN HERSENLETSELBEHANDELING
 • 2. Achtergrond• Psychiater – Psychiater / manager zorg Centrum Neuropsychiatrie & Niet Aangeboren Hersenletsel, BAVO-Europoort – Trainingen aan o.a. huisartsen – Lid Expert Groep NAH van de Hersenstichting
 • 3. Programma onderwerpen• Samenvatting Niet Aangeboren Hersenletsel – Epidemiologie, symptomen, diagnostiek• Behandelmogelijkheden, training – Cognitieve revalidatie – Richtlijn farmacotherapie van NAH – COGMED werkgeheugentraining – EMDR
 • 4. LeerdoelenNa de avond ‘NAH, diagnostiek’ is de Na de avond ‘NAH, behandeling’ is (huis-)arts: de huisarts• Bekend met de epidemiologie van • Bekend met de mogelijkheden en NAH en de verschillende valkuilen van psychotrope subcategorieën middelen bij patiënten met NAH• In staat om late gevolgen van • Bekend met de richtlijnen NAH te herkennen rondom farmacotherapie bij NAH• In staat om met eenvoudige (kennis niveau) en in staat om te vragen te screenen op ernst van differentiëren in problematiek, deze gevolgen, waarop verder waarbij andere richtlijnen beleid kan worden afgestemd gebruikt kunnen en moeten• Bekend met de globale worden (bijvoorbeeld richtlijn behandelmogelijkheden van de depressie) late gevolgen van NAH. • Bekend met de non farmacotherapeutische behandelmogelijkheden en in staat tot adequate verwijzing.
 • 5. Programma vanavond1800-1830 Inleiding, Pre-toets, presentatie casus1830-1930 Samenvatting NAH: achtergronden Algemene principes Cognitieve training1930-2000 Pauze2000-2100 Farmacotherapie COGMED werkgeheugentraining, EMDR2100-2130 Gelegenheid tot inbrengen casuistiek, stellen van vragen. Afrondende toets, afronding.
 • 6. Niet Aangeboren Hersenletsel• Definitie:• "Hersenletsel ten gevolge van welke oorzaak dan ook, anders dan rond of vanwege de geboorte ontstaan, dat leidt tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn en tot het aangewezen zijn op hulpverlening"
 • 7. Getallen• NAH totaal: ca. 500.000 Nederlanders• CVA: 200.000 Nederlanders, ongeveer de helft daarvan ondervindt hinder• Contusio Cerebri door ongevallen: – 16.000 per jaar uit ziekenhuis – Grijs gebied: veel patiënten bij huisarts (85.000? Onderdiagnostiek?)• Tumoren: 5.000 per jaar
 • 8. Getallen?• Incidentie NAH totale bevolking bedraagt 80.000- 90.000• 81% van de in het ziekenhuis opgenomen patiënten wordt zonder nazorg naar huis toe ontslagen• 50% van hen krijgt problemen in de chronische fase
 • 9. Getallen…• Elke dag 110 personen CVA• Per jaar 41.000• 75% overleeft• In Nederland 216.500 personen die een CVA hebben gehad• 70% blijvend last van stoornissen op gebied van cognitie, emotie, gedrag, communicatie en persoonlijkheidsverandering Bron: Hersenstichting 2010
 • 10. VENIJN IN DE STAART NA NAH• Verschillende studies, verschillende resultaten: 25-95% van CVA-patiënten (Stulemeijer et al., 2005)• Nederlands onderzoek (Hochstenbach, 1999) : 70% van patiënten noemt klacht, 40% als belangrijkste klacht• 70% na een jaar naar 40% later (Stulemeijer et al., 2005)
 • 11. Wanneer psychiater in beeld?- Gedragsproblemen- Psychiatrisch beeld ( psychotische ontregeling/stemmingsproblematiek)- Overbelasting van de omgeving
 • 12. Onze ervaring is:In 9 van de 10 gevallen speelt overvraging vanuit het onvoldoende onderkennen van neuropsychologische functiestoornissen en communicatieve problematiek een rol (met stoornissen in gedrag en emotie ten gevolge)
 • 13. Niet of nauwelijks zichtbare gevolgen• Negatief effect op – Motivatie/mogelijkheid tot revalidatie – Herstelverloop – Zelfstandig uitvoeren van dagelijkse handelingen – Relatie met systeem – Sociaal functioneren/tijdsbesteding – Arbeidsreintegratie
 • 14. Cognitieve stoornissen• Aandacht (concentratie problemen)• Verminderde snelheid van info verwerking• Geheugen (korte en lange termijn geheugenst)• Planning en regulatie (executieve st)• Handelen (apraxie)• Vermoeidheid• Ziekte-inzicht• Waarneming (visueel-ruimtelijke waarnemingsst, neglect)
 • 15. Niet Aangeboren HersenletselFARMACOTHERAPIE
 • 16. 17 Do’s and dont’s• Slaap • Alcohol• Structuur • Cannabis• Ritme • Slaap onthouding• Sport • TV• Voeding • ‘Doe maar’• Voorbeeld! Joost Mertens
 • 17. Depressie, Apathie & NAH• Welke impact heeft hersenletsel• Voor welke taak wordt men gesteld, om dit te moeten verwerken.• Somberheid heeft daar zijn plaats in• Depressie daarentegen is pathologie• Apathie idem
 • 18. Depressie specifiek voor NAH.• Eerder genoemde is niet altijd even duidelijk, noch anamnestisch, noch bij observatie• De presentatie is vaak in de vorm van gedragsproblemen, zoals afweer, oppositioneel gedrag, aspecifieke onrust gecombineerd met angst, ontremming, agressie, moeheid, en terugtrekken.• Bij elk gedragsprobleem ook denken aan depressie.
 • 19. Verklaring van depressie uit de neuroanatomie• Emoties worden gereguleerd via twee met elkaar verbonden circuits• Amygdala/orbitofrontale deel van het limbische systeem.• Deel van het limbisch systeem bestaand uit hippocampus/gyrus cinguli en dorsolaterale prefrontale cortex• Voorste gedeelte gyrus cinguli
 • 20. Depressie: etiologie Vroeg verlies Genen Geslacht (hormonen?) Temperament factoren Stressoren Dysbalans Limbisch – diëncephalisch – Δ Neuro- Pre Frontale Cortex Circuit transmittersAdapted from Kaplan & Saddock
 • 21. Predictor voor depressie,depressie weer voorspeller voor….. Afasie, Alleen wonen, Sociale contacten Cerebrale atrofie Inactiviteit Vermoeidheid Depressie Minder bewegen Minder sociale contacten
 • 22. medicatie• Geen evidence beschikbaar.• Als er een depressie is:• Het advies in de CBO-richtlijn gaat worden om terughoudend te zijn en pas bij grote ernst in de zin van lijden en/of disfunctioneren door de slechte stemming, medicatie te geven.• Antidepressiva in principe conform normale richtlijnen voor depressiebehandeling.(nortriptyline, citalopram)
 • 23. Eigen richtlijn• Overprikkeling: Depakine• Ontremming: Dopamine agonist – Methylfenidaat – Bupropion – Amantadine• Apathie: idem• Slaap: melatonine• Stemming: SSRI
 • 24. BEHANDELING: UITGANGSPUNTEN• Het blijft de vraag of je door training of therapie het oude energieniveau kunt herstellen (werkgeheugen training lijkt hier wel iets aan te doen)• Alle therapie-inspanning is er op gericht om de patiënt met hersenletsel te leren zo efficiënt als mogelijk om te gaan met zijn huidige energieniveau• 3 compensatiestrategieën: aanpassing activiteiten- patroon, planning, ontspanning (avoidance strategies - vermijdingsstrategieën)
 • 25. Behandeling multifactorieel = multidisciplinair:Psychotherapie:CGT, EMDR, Mindfulness, Oefenen:enz. • Computer •Ergo •Beweging / Activatie: Fysio beweging •Logo •CGtraining, enz Medicatie
 • 26. Medicatie• Balans in verwerking: – Depakine (géén benzo’s)• Stimulering – Dopamine agonisten (o.a. methylfenidaat) – Serotonine agonisten (SSRI)• Liever geen antagonisten – Géén antipsychotica! – Uitzondering: Quietiapine
 • 27. Training en Therapie• Bewegen!• EMDR, Mindfulness• Agendatraining• ‘Leren omgaan met’• CGT, sociale vaardigheidstraining• Trainingen in aanpassingen ADL/BDL (verkeersdeelname, bijvoorbeeld)
 • 28. Niet Aangeboren HersenletselWAT DOEN WIJ?
 • 29. Waarom NAH in psychiatrie• In revalidatiecentra en V&V focus vooral op fysieke/somatische stoornissen, minder op de ‘onzichtbare stoornissen’;• Ernst emotionele en gedragsproblemen leidt vaak tot onmogelijkheid behandeling revalidatiecentra / V&V;• Veel patiënten door gebrekkig inzicht partieel wilsonbekwaam; – In psychiatrie veel ervaring BOPZ, IBS/RM mogelijk – Veel ervaring nieuwe richtlijnen wilsonbekwaamheid – Ondersteuning maatschappelijk werk voor betrekken systeem.
 • 30. Ons team• ‘Medische’ staf: • ‘paramedische staf’:• Psychiater • Verpleegkundigen (HBO/MBO, A&B) (12)• Neuroloog • SPH (10)• Specialist • Logopedist (1) ouderengeneeskunde • Ergotherapeut (2)• GZ psycholoog • Fysiotherapeut (2)• Neuropsycholoog • Bewegingstherapeut (1) • Creatieve / activiteiten (1)• Internist op consult basis • Maatschappelijk werk (2)
 • 31. Ons behandelplan• Na goede intake (efficiënt door info opvraag, vragenlijsten en gestroomlijnd onderzoeksverslag):• Behandelplan met tenminste 5 probleemgebieden• Neurologie• Psychiatrie• Overig somatiek• ADL/BDL• Psychosociaal
 • 32. Ontwikkelingen in het zorgaanbod• Nieuwe werkgeheugentraining: ‘Cogmedtraining’, gevalideerde innovatie voor verbetering werkgeheugen na CVA of behandeling cytostatica;• Slaaponderzoek: eerder opsporen en behandelen slaapstoornis: verbetert ‘outcome’ en versnelt revalidatieproces;• Verbeteren inzet medicatie: geen (klassieke) antipsychotica, wel gericht toepassen stimulantia;• Mindfulness/EMDR voor specifieke subgroepen (2012?).
 • 33. Vragen & Discussie

Related Documents