#Somoborac
Projekt: PressThePresident
Agencija: Jasno i glasno
O projektu
• Press the President politički je blog namijenjen pojedincima
koji žele preuzeti aktivnu ulogu u političkom ži...
O projektu
• Čitatelji su politički entuzijasti zainteresirani za raspravu i
otvoreni dijalog
• Sadržaj stranice u potpuno...
1. Ideje i ciljevi
• Povećati bazu čitatelja
• Povećati bazu aktivnih korisnika odnosno autora članaka
• Okupiti relevantn...
1. Ideje i ciljevi
• Povećati bazu čitatelja
• Povećati bazu aktivnih korisnika odnosno autora članaka
• Okupiti relevantn...
1. Ideje i ciljevi
• Povećati bazu čitatelja
• Povećati bazu aktivnih korisnika odnosno autora članaka
• Okupiti relevantn...
2. Strategija
• Masovnoj američkoj publici pristupamo personalizirano i
individualizirano
• Čitatelje i korisnike koji su ...
2. Strategija
• Individualni pozivi najkvalitetnijim komentatorima na
društvenim mrežama da pišu članke za Press the Presi...
2. Strategija
• Suradnja s PR agencijom MAC Strategies iz Washingtona radi
"pogleda iznutra" u političku scenu kao dodatnu...
2. Strategija
• Suradnja s PR agencijom MAC Strategies iz Washingtona radi
"pogleda iznutra" u političku scenu kao dodatnu...
3. Načini komunikacije i interakcija
#WhatYouSaid
3. Načini komunikacije i interakcija
3. Načini komunikacije i interakcija
3. Načini komunikacije i interakcija
#HillaryClinton
#Obama
#Romney
#Obamacare
#Republicans
#Democrats
3. Načini komunikacije i interakcija
3. Načini komunikacije i interakcija
3. Načini komunikacije i interakcija
3. Načini komunikacije i interakcija
3. Debata
• Debatna aplikacija integrirana
na webu i na Facebook fan
stranici korisnicima
omogućava da daju svoj glas
ZA i...
3. Debata
• Tema se mijenja svaki
tjedan i odnsi se na
najaktualnije teme iz
političkog života SAD-a
#PTPDebate
3. Debata
#PTPDebate
5. Rezultati
• Zajednica na Facebooku broji gotovo 15 000 fanova
#PressThePresident
5. Rezultati
• Zajednica na Facebooku broji gotovo 15 000 fanova
#PressThePresident
5. Rezultati
• Demografija fanova
#PressThePresident
5. Rezultati
• Demografija fanova
#PressThePresident
5. Rezultati
Ono što treba istaknuti je njihova aktivnost i kvaliteta
Fanovi su:
 aktivni i zainteresirani
 raspravljaju...
5. Rezultati
Ono što treba istaknuti je njihova aktivnost i kvaliteta
Fanovi su:
 aktivni i zainteresirani
 raspravljaju...
6. Umjesto zaključka
#PressThePresident
6. Umjesto zaključka
#PressThePresident
PressThePresident Facebook
of 30

PressThePresident Facebook

Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      


Transcripts - PressThePresident Facebook

 • 1. #Somoborac Projekt: PressThePresident Agencija: Jasno i glasno
 • 2. O projektu • Press the President politički je blog namijenjen pojedincima koji žele preuzeti aktivnu ulogu u političkom životu SAD-a iskazujući svoje mišljenje o aktualnim političkim temama i pitanjima javne sfere #PressThePresident Press him good or press him bad, whatever he deserves.
 • 3. O projektu • Čitatelji su politički entuzijasti zainteresirani za raspravu i otvoreni dijalog • Sadržaj stranice u potpunosti je produciran od strane korisnika, bez cenzure ili prethodnog odobrenja uredništva #PressThePresident Politics involves all of us and – your vote counts too.
 • 4. 1. Ideje i ciljevi • Povećati bazu čitatelja • Povećati bazu aktivnih korisnika odnosno autora članaka • Okupiti relevantnu zajednicu političkih blogera i političkih opinion makera, političara i utjecajnih osoba iz političkog života SAD-a
 • 5. 1. Ideje i ciljevi • Povećati bazu čitatelja • Povećati bazu aktivnih korisnika odnosno autora članaka • Okupiti relevantnu zajednicu političkih blogera i političkih opinion makera, političara i utjecajnih osoba iz političkog života SAD-a
 • 6. 1. Ideje i ciljevi • Povećati bazu čitatelja • Povećati bazu aktivnih korisnika odnosno autora članaka • Okupiti relevantnu zajednicu političkih blogera i političkih opinion makera, političara i utjecajnih osoba iz političkog života SAD-a
 • 7. 2. Strategija • Masovnoj američkoj publici pristupamo personalizirano i individualizirano • Čitatelje i korisnike koji su uključeni u raspravu o političkoj sceni u SAD-u, koji vole i žele argumentirano raspravljati o njoj te koji imaju znanje o njoj, zainteresirati jednog po jednog za suradnju na projektu #PressThePresident Be aware and be active!
 • 8. 2. Strategija • Individualni pozivi najkvalitetnijim komentatorima na društvenim mrežama da pišu članke za Press the President • Korištenje komentara korisnika kao sadržaja na društvenim mrežama #Write!
 • 9. 2. Strategija • Suradnja s PR agencijom MAC Strategies iz Washingtona radi "pogleda iznutra" u političku scenu kao dodatnu smjernicu u komunikaciji sa zajednicom i orijentir za individualizirani pristup korisnicima, s obzirom na određene teme koje su im zanimljive ili njihovu političku orijentaciju
 • 10. 2. Strategija • Suradnja s PR agencijom MAC Strategies iz Washingtona radi "pogleda iznutra" u političku scenu kao dodatnu smjernicu u komunikaciji sa zajednicom i orijentir za individualizirani pristup korisnicima, s obzirom na određene teme koje su im zanimljive ili njihovu političku orijentaciju
 • 11. 3. Načini komunikacije i interakcija #WhatYouSaid
 • 12. 3. Načini komunikacije i interakcija
 • 13. 3. Načini komunikacije i interakcija
 • 14. 3. Načini komunikacije i interakcija #HillaryClinton #Obama #Romney #Obamacare #Republicans #Democrats
 • 15. 3. Načini komunikacije i interakcija
 • 16. 3. Načini komunikacije i interakcija
 • 17. 3. Načini komunikacije i interakcija
 • 18. 3. Načini komunikacije i interakcija
 • 19. 3. Debata • Debatna aplikacija integrirana na webu i na Facebook fan stranici korisnicima omogućava da daju svoj glas ZA ili PROTIV, iznesu svoj stav i argumente te raspravljaju s drugim sudionicima debate #PTPDebate
 • 20. 3. Debata • Tema se mijenja svaki tjedan i odnsi se na najaktualnije teme iz političkog života SAD-a #PTPDebate
 • 21. 3. Debata #PTPDebate
 • 22. 5. Rezultati • Zajednica na Facebooku broji gotovo 15 000 fanova #PressThePresident
 • 23. 5. Rezultati • Zajednica na Facebooku broji gotovo 15 000 fanova #PressThePresident
 • 24. 5. Rezultati • Demografija fanova #PressThePresident
 • 25. 5. Rezultati • Demografija fanova #PressThePresident
 • 26. 5. Rezultati Ono što treba istaknuti je njihova aktivnost i kvaliteta Fanovi su:  aktivni i zainteresirani  raspravljaju, komentiraju,  debatiraju,  pišu i objavljuju vlastite tekstove
 • 27. 5. Rezultati Ono što treba istaknuti je njihova aktivnost i kvaliteta Fanovi su:  aktivni i zainteresirani  raspravljaju, komentiraju,  debatiraju,  pišu i objavljuju vlastite tekstove
 • 28. 6. Umjesto zaključka #PressThePresident
 • 29. 6. Umjesto zaključka #PressThePresident

Related Documents