NAIS MO BANGMAGING HARI OREYNA?
KUNG MAGIGINGHARI KA, ANONGMGA PATAKARAN OBATAS ANG IYONGIPATUTUPAD?
MGA DINASTIYA / HARI SA PAG- UNLAD NGNASYONALISMO SA FRANCE
DINASTIYAN GMEROVINGIA N
CLOVIS (481 – 511) Nagtatag ng dinastiyang Merovingian Tinanggap ang Kristiyanismo Salic Law – nagmamana sa kababa...
DINASTIYAN GCAROLINGIA N
PEPIN III /PEPIN THE SHORT(741 - 768) Nagtatag ng dinastiyang Carolingian Anak ni Charles Martel Tinalo ang mga Lom...
CHARLES THE GREAT /CHARLEMAGNE(768 - 814) Pinakadakilang haring Carolingan Pagtulong sa paglaganap ng kabihasnang Kr...
CHARLES THE GREAT /CHARLEMAGNE(768 - 814) Anak ni Pepin Pagtatatag ng mga paaralan sa palasyo Pag-anyaya sa mga paham...
CHARLES THE GREAT /CHARLEMAGNE(768 - 814), Anak ni Pepin Pagpapadala ng mga tauhan sa lahat ng sulok ng kanyang ...
DINASTIYANG CAPETIAN
PHILIP II /PHILIP AUGUSTUS(1180 – 1223) Pinabagsak ang piyudalismo sa France Pinalakas ang kapangyarihan ng hari sa ...
PHILIP II /PHILIP AUGUSTUS(1180 – 1223) Pinalawak ang kaharian sa pamamagita ng pagsamsam sa mga lupaing sa...
LOUIS IX /LOUIS THE SAINT(1226 - 1270) Tinaguriang santo dahil sa kanyang pagiging mabuting at marangal na pinuno Is...
LOUIS IX /LOUIS THE SAINT(1226 - 1270) Tinalo ang mga baron at pinalaya ang maraming alipin Namuno sa dalawang Krusad...
PHILIP IV (1285 - 1314) Isinailalim niya sa kanyang kapangyarihan ang lahat halos ng mga estadong piyudal 1302 – isi...
PHILIP IV (1285 - 1314) Estates General (parlamento ng France) Tatlong pangkat1. First State – alagad ng Simbaha...
DINASTIYAN G VALOIS
PHILIP V (1316 - 1322) Ang kanyang pag- angkin sa trono ay batay sa pagiging apo ni Philip the Fair sa pani...
PHILIP V (1316 - 1322) 1337 – nagsimula ang Hundred Years War
PHILIP V (1316 - 1322) Nagtagumpay ang England noong una ngunit natalo sa bandang huli dahil kay Joan of Arc
DINASTIYANG BOURBON
HENRY IV /HENRY NG NAVARRE(1316 - 1322) Nagtatag ng dinastiyang Bourbon
HENRY IV /HENRY NG NAVARRE(1316 - 1322) Edict of Nantes – nagbigay-kalayaan sa mga Huguenot (Protestanteng ...
LOUIS XIII (1610 - 1643) Napatanyag dahil kay Cardinal Richelieu, pinakadakilang estadistang Pranses / Red Eminence...
LOUIS XIII (1610 - 1643) Kinilala ang France bilang isang superpower dahil sa paglupig sa mga Hapsburg, Hug...
LOUIS XIV (1643 - 1713) Tinawag na Grand Monarch at Sun King “I am the State” Dahilan ng kahinaan ng France Sumali ...
LOUIS XIV (1643 - 1713) Walang awang pang-aapi sa mga Huguenot ang nakaubos sa salapi ng bayan Nagpahina sa industr...
LOUIS XV (1715 - 1774) Mahinang pinuno at mahilig sa karangyaan. Pinalibutan ang sarili ng mga babae Inubos ng mga t...
LOUIS XV (1715 - 1774) Nakipagdigmaan upang makabalik sa trono si Stanislas, hari ng Poland at dalawa pang ...
LOUIS XV (1715 - 1774) Kamuhi – kamuhing hari at dahil sa mga digmaan at iskandalong kinasangkutan, sumiklab ang ...
LOUIS XVI (1774 - 1793) Naubos ang kaban ng bayan dahil sa maluhong asawang si Marie Antoinette
LOUIS XVI (1774 - 1793) Naubos ang kaban ng bayan dahil sa maluhong asawang si Marie Antoinette Nalubog sa utang ang...
LOUIS XVI (1774 - 1793) Sumiklab ang French Revolution. Tinangkang tumakas ngunit naaresto. Nilitis at ipinapatay s...
PAANO UMUNLADANGNASYONALISMO SAFRANCE?
Sa pagnanais ngkalayaan,pagkakapantay – pantayat pagkakapatiran.
PAANO NAGSIMULAANG FRANCE?
 Dumating at nanirahan sa Gaul ang tatlong tribung Aleman;
 Dumating at nanirahan sa Gaul ang tatlong tribung Aleman; VISIGOTHS (kanluran)
 Dumating at nanirahan sa Gaul ang tatlong tribung Aleman; VISIGOTHS (kanluran), BURGUNDINIANS (sa kapatagan ng R...
 Dumating at nanirahan sa Gaul ang tatlong tribung Aleman; VISIGOTHS (kanluran), BURGUNDINIANS (sa kapatagan ng R...
BAKIT FRANCE ANGTAW SA AGFRANCE?
 Unti – unting tinalo ng mga Frank ang ibang mga tribo hanggang sa tinawag ang buong Gaul na FRANCE o lupain ng m...
REFERENCE Kasaysayan ng Daigdig, pp. 203 - 205 www.google.com/images www.wikipedia.org Microsoft Student with Encarta
DOWNLOAD LINK http://www.slideshare.net/jaredram55 E-mail: jaredram55@yahoo.com
THANK YOUVERY MUCH! Prepared by: JARED RAM A. JUEZAN Teacher I, AP III December 15, 2012
of 46

Nasyonalismo sa france

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Nasyonalismo sa france

 • 1. NAIS MO BANGMAGING HARI OREYNA?
 • 2. KUNG MAGIGINGHARI KA, ANONGMGA PATAKARAN OBATAS ANG IYONGIPATUTUPAD?
 • 3. MGA DINASTIYA / HARI SA PAG- UNLAD NGNASYONALISMO SA FRANCE
 • 4. DINASTIYAN GMEROVINGIA N
 • 5. CLOVIS (481 – 511) Nagtatag ng dinastiyang Merovingian Tinanggap ang Kristiyanismo Salic Law – nagmamana sa kababaihan na magmana ng trono
 • 6. DINASTIYAN GCAROLINGIA N
 • 7. PEPIN III /PEPIN THE SHORT(741 - 768) Nagtatag ng dinastiyang Carolingian Anak ni Charles Martel Tinalo ang mga Lombard at inihandog so Simbahan ang nakuhang lupain
 • 8. CHARLES THE GREAT /CHARLEMAGNE(768 - 814) Pinakadakilang haring Carolingan Pagtulong sa paglaganap ng kabihasnang Kristiyano – Romano sa kanlurang Europe sa pamamagitan ng pagtataguyod ng
 • 9. CHARLES THE GREAT /CHARLEMAGNE(768 - 814) Anak ni Pepin Pagtatatag ng mga paaralan sa palasyo Pag-anyaya sa mga paham, Pagbibigay ng mga makatarungang batas na tinawag na capitularies
 • 10. CHARLES THE GREAT /CHARLEMAGNE(768 - 814), Anak ni Pepin Pagpapadala ng mga tauhan sa lahat ng sulok ng kanyang kaharian upang tingnan ang kalagayan ng mga mamamayan
 • 11. DINASTIYANG CAPETIAN
 • 12. PHILIP II /PHILIP AUGUSTUS(1180 – 1223) Pinabagsak ang piyudalismo sa France Pinalakas ang kapangyarihan ng hari sa pamamagitan ng paghihigpit sa mga maharlika at alagad ng Simbahan
 • 13. PHILIP II /PHILIP AUGUSTUS(1180 – 1223) Pinalawak ang kaharian sa pamamagita ng pagsamsam sa mga lupaing sakop ng England sa France
 • 14. LOUIS IX /LOUIS THE SAINT(1226 - 1270) Tinaguriang santo dahil sa kanyang pagiging mabuting at marangal na pinuno Isinaayos ang hukuman Ipinagbawal ang paglilitis sa pamamagitan ng
 • 15. LOUIS IX /LOUIS THE SAINT(1226 - 1270) Tinalo ang mga baron at pinalaya ang maraming alipin Namuno sa dalawang Krusada sa Jerusalem (1248 at 1270)
 • 16. PHILIP IV (1285 - 1314) Isinailalim niya sa kanyang kapangyarihan ang lahat halos ng mga estadong piyudal 1302 – isinali niya ang ang mga pangkariwang mamayan sa Estates General
 • 17. PHILIP IV (1285 - 1314) Estates General (parlamento ng France) Tatlong pangkat1. First State – alagad ng Simbahan2. Second State – maharlika3. Third State - commoner
 • 18. DINASTIYAN G VALOIS
 • 19. PHILIP V (1316 - 1322) Ang kanyang pag- angkin sa trono ay batay sa pagiging apo ni Philip the Fair sa panig ng kanyang ina
 • 20. PHILIP V (1316 - 1322) 1337 – nagsimula ang Hundred Years War
 • 21. PHILIP V (1316 - 1322) Nagtagumpay ang England noong una ngunit natalo sa bandang huli dahil kay Joan of Arc
 • 22. DINASTIYANG BOURBON
 • 23. HENRY IV /HENRY NG NAVARRE(1316 - 1322) Nagtatag ng dinastiyang Bourbon
 • 24. HENRY IV /HENRY NG NAVARRE(1316 - 1322) Edict of Nantes – nagbigay-kalayaan sa mga Huguenot (Protestanteng Pranses) sa pagsamba, karapatang sibil at karapatang humawak ng tungkulin sa pamahalaan
 • 25. LOUIS XIII (1610 - 1643) Napatanyag dahil kay Cardinal Richelieu, pinakadakilang estadistang Pranses / Red Eminence Nagtaglay ang hari ng lahat ng kapangyarihan
 • 26. LOUIS XIII (1610 - 1643) Kinilala ang France bilang isang superpower dahil sa paglupig sa mga Hapsburg, Huguenot at mga maharlika
 • 27. LOUIS XIV (1643 - 1713) Tinawag na Grand Monarch at Sun King “I am the State” Dahilan ng kahinaan ng France Sumali sa maraming digmaan Walang katapusang paggasta sa palasyo
 • 28. LOUIS XIV (1643 - 1713) Walang awang pang-aapi sa mga Huguenot ang nakaubos sa salapi ng bayan Nagpahina sa industriya Nagdulot ng malawakang paghihirap ng mga
 • 29. LOUIS XV (1715 - 1774) Mahinang pinuno at mahilig sa karangyaan. Pinalibutan ang sarili ng mga babae Inubos ng mga tao ang laman ng kaban ng bayan Lumubha ang paghihirap ng bayan
 • 30. LOUIS XV (1715 - 1774) Nakipagdigmaan upang makabalik sa trono si Stanislas, hari ng Poland at dalawa pang digmaan ng pagkawala ng Canada at India bilang mga kolonya.
 • 31. LOUIS XV (1715 - 1774) Kamuhi – kamuhing hari at dahil sa mga digmaan at iskandalong kinasangkutan, sumiklab ang Rebolusyong Pranses (French Revolution)
 • 32. LOUIS XVI (1774 - 1793) Naubos ang kaban ng bayan dahil sa maluhong asawang si Marie Antoinette
 • 33. LOUIS XVI (1774 - 1793) Naubos ang kaban ng bayan dahil sa maluhong asawang si Marie Antoinette Nalubog sa utang ang France dahil sa digmaan at tumulong sa US laban sa Britain
 • 34. LOUIS XVI (1774 - 1793) Sumiklab ang French Revolution. Tinangkang tumakas ngunit naaresto. Nilitis at ipinapatay sa pamamagitan ng guillotine (January 21, 1793)
 • 35. PAANO UMUNLADANGNASYONALISMO SAFRANCE?
 • 36. Sa pagnanais ngkalayaan,pagkakapantay – pantayat pagkakapatiran.
 • 37. PAANO NAGSIMULAANG FRANCE?
 • 38.  Dumating at nanirahan sa Gaul ang tatlong tribung Aleman;
 • 39.  Dumating at nanirahan sa Gaul ang tatlong tribung Aleman; VISIGOTHS (kanluran)
 • 40.  Dumating at nanirahan sa Gaul ang tatlong tribung Aleman; VISIGOTHS (kanluran), BURGUNDINIANS (sa kapatagan ng Rhine)
 • 41.  Dumating at nanirahan sa Gaul ang tatlong tribung Aleman; VISIGOTHS (kanluran), BURGUNDINIANS (sa kapatagan ng Rhine) at FRANKS (hilaga)
 • 42. BAKIT FRANCE ANGTAW SA AGFRANCE?
 • 43.  Unti – unting tinalo ng mga Frank ang ibang mga tribo hanggang sa tinawag ang buong Gaul na FRANCE o lupain ng mga Frank
 • 44. REFERENCE Kasaysayan ng Daigdig, pp. 203 - 205 www.google.com/images www.wikipedia.org Microsoft Student with Encarta
 • 45. DOWNLOAD LINK http://www.slideshare.net/jaredram55 E-mail: jaredram55@yahoo.com
 • 46. THANK YOUVERY MUCH! Prepared by: JARED RAM A. JUEZAN Teacher I, AP III December 15, 2012

Related Documents