Napoleon Bonaparte a sprawa polska
Legiony Dąbrowskiego <ul><li>Utworzone w 1797 r. na mocy umowy między J.H. Dąbrowskim a rządem Republiki Lombardzkiej </li...
Udział w kampaniach Napoleona <ul><li>1797 r. – klęski w bitwach pod Mantuą, Magnano i Trebbią. </li></ul><ul><li>1798 r. ...
Powstanie Księstwa Warszawskiego – 1807 <ul><li>Na mocy pokoju w Tylży (7 VII 1807) z ziem zaboru pruskiego, Napoleon utwo...
Księstwo Warszawskie <ul><li>Księstwo miało charakter polski: językiem urzędowym był polski, walutą talar. Urzędy sprawowa...
Somosierra, 30 XI 1808 <ul><li>Na rozkaz Napoleona wojska polskie brały udział w walkach z Hiszpanami (po obaleniu Józefa ...
January Suchodolski - Somosierra
Udział Polaków w wojnach z Austrią i Rosją <ul><li>1812 – 100 tys. armia Księstwa wzięła udział w wyprawie na Moskwę. Jedn...
January Suchodolski Przejście przez Berezynę
of 9

Napoleon a sprawa polska

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Napoleon a sprawa polska

  • 1. Napoleon Bonaparte a sprawa polska
  • 2. Legiony Dąbrowskiego <ul><li>Utworzone w 1797 r. na mocy umowy między J.H. Dąbrowskim a rządem Republiki Lombardzkiej </li></ul><ul><li>Legiony liczyły wtedy 7 tysięcy ludzi </li></ul><ul><li>Legioniści otrzymywali żołd i obywatelstwo Republiki Lombardzkiej, prawo powrotu do Polski, polskie mundury, sztandary, stopnie i język komend </li></ul>
  • 3. Udział w kampaniach Napoleona <ul><li>1797 r. – klęski w bitwach pod Mantuą, Magnano i Trebbią. </li></ul><ul><li>1798 r. – Legia Naddunajska Karola Kniaziewicza przyczyniła się do zwycięstwa pod Hohenlinden. </li></ul><ul><li>W tym czasie (1801) Napoleon zobowiązał się w układach z Austrią i Rosją, że nie będzie popierał wolnościowych ruchów w Europie Środkowej i Wschodniej. Legiony rozwiązano i wcielono do armii francuskiej. </li></ul><ul><li>Ok. 6 tys. Polaków wysłano na wyspę San Domingo (Haiti), aby stłumili powstanie murzyńskich niewolników (wróciło kilkuset). </li></ul><ul><li>Reszta z nich pozostała we Włoszech, tłumiąc bunty antynapoleońskie i walcząc z Austrią. </li></ul>
  • 4. Powstanie Księstwa Warszawskiego – 1807 <ul><li>Na mocy pokoju w Tylży (7 VII 1807) z ziem zaboru pruskiego, Napoleon utworzył Księstwo Warszawskie – pow. ponad 100 tys. km 2 , 2.5 mln ludności. </li></ul><ul><li>Napoleon zaproponował carowi Aleksandrowi I, aby ten został księciem nowego państwa, ten odmówił, proponując na to miejsce brata cesarza – Hieronima Bonaparte </li></ul><ul><li>Ostatecznie na czele Księstwa stanął elektor saski, Fryderyk August </li></ul><ul><li>Podstawą ustroju Księstwa była narzucona przez Napoleona konstytucja (autorstwa Adama Czartoryskiego) </li></ul><ul><li>W roku 1809 Księstwo zostało powiększone o część zaboru austriackiego </li></ul>
  • 5. Księstwo Warszawskie <ul><li>Księstwo miało charakter polski: językiem urzędowym był polski, walutą talar. Urzędy sprawowali jedynie obywatele Księstwa. Pomimo tego, stale polskie władze były kontrolowane przez rezydenta francuskiego. </li></ul><ul><li>Księstwo nie miało odrębnej dyplomacji, polityka zagraniczna należała do uprawnień króla saskiego. </li></ul><ul><li>Księstwo miało własną armię, pod zwierzchnictwem francuskim (ok. 30 tys. żołnierzy). Ministrem wojny w Radzie Ministrów był książę Józef Poniatowski </li></ul>
  • 6. Somosierra, 30 XI 1808 <ul><li>Na rozkaz Napoleona wojska polskie brały udział w walkach z Hiszpanami (po obaleniu Józefa Bonaparte) </li></ul><ul><li>Marsz armii napoleońskiej na Madryt został powstrzymany przez Hiszpanów na odcinku drogi biegnącym wąwozem w górach Sierra de Guadarrama. Gdy oddziały straży przedniej marszałka Victora nie mogły sforsować hiszpańskiej obrony (8 tys. ludzi i 16 dział), Napoleon nakazał przybocznemu 3 szwadronowi szwoleżerów gwardii, kpt. Jana Kozietulskiego (135 ludzi) wykonanie szarży na 4 hiszpańskie baterie. </li></ul><ul><li>Szarżujący czwórkami w krętym wąwozie szwoleżerowie wykonali zadanie tracąc przy tym 57 ludzi. </li></ul><ul><li>Szarża ta obrosła legendą i stała się jednym z najważniejszych składników tradycji polskiej kawalerii. </li></ul>
  • 7. January Suchodolski - Somosierra
  • 8. Udział Polaków w wojnach z Austrią i Rosją <ul><li>1812 – 100 tys. armia Księstwa wzięła udział w wyprawie na Moskwę. Jednostki polskie walczyły o Smoleńsk, pod Borodino, wkroczyły do Moskwy, i osłaniały odwrót wojsk francuskich pod Berezyną (w tej bitwie, polskie formacje utraciły wszystkich dowódców dywizji i 300 oficerów) </li></ul><ul><li>1813 – Księstwo zostało zajęte przez wojska rosyjskie. Wojska polskie walczyły pod Lipskiem (Bitwa Narodów); resztki armii polskiej (70% zabitych, rannych, zaginionych) wycofały się do Saksonii, a po abdykacji Napoleona wróciły do kraju pod rosyjską komendę wielkiego księcia Konstantego </li></ul><ul><li>W 1815 r. decyzją kongresu wiedeńskiego, Księstwo Warszawskie zostało podzielone. Na czele nowego Królestwa Polskiego stanął car, w zaborze pruskim powstało Księstwo Poznańskie, a Kraków stał się wolnym miastem. </li></ul>
  • 9. January Suchodolski Przejście przez Berezynę

Related Documents