Sissejuhatus projektijuhtimisse programm Euroopa Noored projektide näitel Koolitus noorteorganisatsioonile Jana Kukk 2012
Mis on projekt?
Mis on projekti juhtimise eesmärk? Eesmärk Aeg Resurss
Pea silmas <ul><li>uudsus ja ühekordsus </li></ul><ul><li>spetsiifiline eesmärk </li></ul><ul><li>range ajaline piiritletu...
Kuidas areneb idee projektiks?
 
Vajaduse analüüs <ul><li>Taustainformatsiooni kogumine </li></ul><ul><li>Esmase dokumentatsiooni ettevalmistamine </li></u...
Eesmärkide täpne määratlemine <ul><li>Oodatavate tulemuste sõnastamine </li></ul><ul><li>Vajalike resursside määratlemine ...
Vahendite kogumine <ul><li>Vajalike oskuste omandamine </li></ul><ul><li>Asjakohase juriidilise staatuse valik </li></ul><...
Projekti rakendamine <ul><li>Projekti juhtimine </li></ul><ul><li>Erinevatest faktoritest tingitud takistuste välja selgit...
Analüüs ja arendamine <ul><li>Tagasiside partneritele </li></ul><ul><li>Analüüsi koostamine </li></ul><ul><li>Uute koostöö...
Kes juhib projekti? <ul><li>Projekti juhib meeskond </li></ul><ul><li>Meeskonda juhib liider </li></ul><ul><li>NB! Liider ...
Idee olemas? Siis on aeg sõnastada eesmärgid!
 
Milleks on eesmärke vaja <ul><li>Nõuded tulemusele </li></ul><ul><li>Hindamine </li></ul><ul><li>Juhtimine (suuna näitami...
NB! <ul><li>Eesmärk ei ole ainult projektimeeskonna jaoks! Kasutage seda aktiivselt ka oma projekti kommunikatsioonis! </l...
Näide <ul><li>Siht: Pakkuda Saue valla noortele mitmekülgseid ja harivaid vaba aja veetmise võimalusi, tõsta nende ühiskon...
Ülesanne <ul><li>Määra oma projekti sihid (puu kroon) </li></ul><ul><ul><li>Mis on teie projekti eesmärk? </li></ul></ul><...
Sihtrühm <ul><li>Otsene sihtrühm </li></ul><ul><li>Kaudne sihtrühm </li></ul><ul><li>Kes hakkab vilju sööma? </li></ul>
Ülesehituse kvaliteet <ul><li>Partnerluse kvaliteet - kõigi projekti elluviijate aktiivne osalemine </li></ul><ul><li>Ett...
Sisu kvaliteet <ul><li>Ühist huvi pakkuv, osalejate rühma jaoks oluline teema </li></ul><ul><li>Kohaldatav mitteformaalse...
Mõjuala kvaliteet <ul><li>Mõju, mitmekordistav efekt ja järeltegevused </li></ul><ul><li>Projekti nähtavus/programmi Euro...
Projekti nähtavus <ul><li>Kuidas teha oma projekt nähtavaks? </li></ul>
Projekti nähtavuse planeerimine <ul><li>Kellele? </li></ul><ul><li>Mida soovid öelda – sõnum? </li></ul><ul><li>Milliste k...
Ajurünnak! <ul><li>Kellele? </li></ul><ul><li>Mida? </li></ul><ul><li>Millal? </li></ul><ul><li>Kanal? </li></ul>
Aitäh! :)
of 26

Naidispresentatsioon projektijuhtimine noortele

Projektijuhtimise näidipresentatsioon mille sihtrühmaks on noorteorganisatsiooni liikmed.
Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Naidispresentatsioon projektijuhtimine noortele

 • 1. Sissejuhatus projektijuhtimisse programm Euroopa Noored projektide näitel Koolitus noorteorganisatsioonile Jana Kukk 2012
 • 2. Mis on projekt?
 • 3. Mis on projekti juhtimise eesmärk? Eesmärk Aeg Resurss
 • 4. Pea silmas <ul><li>uudsus ja ühekordsus </li></ul><ul><li>spetsiifiline eesmärk </li></ul><ul><li>range ajaline piiritletus </li></ul><ul><li>iseseisev organisatsioon </li></ul><ul><li>piiritletud ja autonoomne eelarve </li></ul><ul><li>kõrge riskide tõenäosus </li></ul>
 • 5. Kuidas areneb idee projektiks?
 • 7. Vajaduse analüüs <ul><li>Taustainformatsiooni kogumine </li></ul><ul><li>Esmase dokumentatsiooni ettevalmistamine </li></ul><ul><li>Idee heakskiitmine </li></ul>
 • 8. Eesmärkide täpne määratlemine <ul><li>Oodatavate tulemuste sõnastamine </li></ul><ul><li>Vajalike resursside määratlemine </li></ul><ul><li>Ajakava visandamine </li></ul>
 • 9. Vahendite kogumine <ul><li>Vajalike oskuste omandamine </li></ul><ul><li>Asjakohase juriidilise staatuse valik </li></ul><ul><li>Finantsvahendite kaasamine </li></ul><ul><li>Tehniliste vahendite leidmine </li></ul><ul><li>Partnerite otsing </li></ul>
 • 10. Projekti rakendamine <ul><li>Projekti juhtimine </li></ul><ul><li>Erinevatest faktoritest tingitud takistuste välja selgitamine </li></ul><ul><li>Projekti esialgse plaani korrigeerimine </li></ul><ul><li>Väline ja sisene kommunikatsioon </li></ul><ul><li>Raamatupidamine </li></ul>
 • 11. Analüüs ja arendamine <ul><li>Tagasiside partneritele </li></ul><ul><li>Analüüsi koostamine </li></ul><ul><li>Uute koostöö- ja projektivõimaluste kaardistamine </li></ul>
 • 12. Kes juhib projekti? <ul><li>Projekti juhib meeskond </li></ul><ul><li>Meeskonda juhib liider </li></ul><ul><li>NB! Liider vs juht – eestvedamine vs vastutus </li></ul>
 • 13. Idee olemas? Siis on aeg sõnastada eesmärgid!
 • 15. Milleks on eesmärke vaja <ul><li>Nõuded tulemusele </li></ul><ul><li>Hindamine </li></ul><ul><li>Juhtimine (suuna näitamine) </li></ul><ul><li>Motivatsioon </li></ul>
 • 16. NB! <ul><li>Eesmärk ei ole ainult projektimeeskonna jaoks! Kasutage seda aktiivselt ka oma projekti kommunikatsioonis! </li></ul>
 • 17. Näide <ul><li>Siht: Pakkuda Saue valla noortele mitmekülgseid ja harivaid vaba aja veetmise võimalusi, tõsta nende ühiskondlikku aktiivsust ning suurendada nende osalust noortevaldkonna otsuste tegemisel. </li></ul><ul><li>Konkreetsed eesmärgid: </li></ul><ul><ul><li>Luua noortekeskus valla vaba aja keskuse baasil </li></ul></ul><ul><ul><li>Organiseerida valla noorte aktiiv, mis räägiks kaasa noortevaldkonna otsuste tegemisel valla tasandil </li></ul></ul><ul><ul><li>Viia läbi osalust populariseeriv sotsiaalmeediakampaania </li></ul></ul><ul><ul><li>jne </li></ul></ul>
 • 18. Ülesanne <ul><li>Määra oma projekti sihid (puu kroon) </li></ul><ul><ul><li>Mis on teie projekti eesmärk? </li></ul></ul><ul><ul><li>Milliseid muutusi kutsub projekt esile sotsiaalses keskkonnas? </li></ul></ul><ul><ul><li>Mida peaks projekt 100% edukuse juures saavutama? </li></ul></ul><ul><li>Konkreetsed eesmärgid (viljad) </li></ul><ul><ul><li>Mida täpselt oma projektiga saavutada soovite? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kuidas ja millal saate kontrollida, et eesmärgid on täidetud? </li></ul></ul><ul><ul><li>Milliseid eesmärke on lubatud muuta? </li></ul></ul>
 • 19. Sihtrühm <ul><li>Otsene sihtrühm </li></ul><ul><li>Kaudne sihtrühm </li></ul><ul><li>Kes hakkab vilju sööma? </li></ul>
 • 20. Ülesehituse kvaliteet <ul><li>Partnerluse kvaliteet - kõigi projekti elluviijate aktiivne osalemine </li></ul><ul><li>Ettevalmistava etapi kvaliteet </li></ul><ul><li>Tegevuskava kvaliteet </li></ul><ul><li>Hindamisetapi kvaliteet </li></ul>
 • 21. Sisu kvaliteet <ul><li>Ühist huvi pakkuv, osalejate rühma jaoks oluline teema </li></ul><ul><li>Kohaldatav mitteformaalse õppimise meetod </li></ul><ul><li>Osalejate aktiivne osavõtt projektist </li></ul><ul><li>Sotsiaalse ja isikliku arengu edendamine </li></ul><ul><li>Kultuuridevaheline mõõde </li></ul><ul><li>Euroopa mõõde </li></ul>
 • 22. Mõjuala kvaliteet <ul><li>Mõju, mitmekordistav efekt ja järeltegevused </li></ul><ul><li>Projekti nähtavus/programmi Euroopa Noored nähtavus </li></ul><ul><li>Mõju suurendamine </li></ul>
 • 23. Projekti nähtavus <ul><li>Kuidas teha oma projekt nähtavaks? </li></ul>
 • 24. Projekti nähtavuse planeerimine <ul><li>Kellele? </li></ul><ul><li>Mida soovid öelda – sõnum? </li></ul><ul><li>Milliste kanalite kaudu neile ligi pääseb? </li></ul><ul><li>Taktika – igapäevaselt kes ja kuidas? </li></ul><ul><li>Ajastus – millal (projekti ajagraafiku lõikes, võrreldes teiste sündmustega)? </li></ul><ul><li>Konkreetne ajagraafik (kommunikatsiooni plaan) </li></ul>
 • 25. Ajurünnak! <ul><li>Kellele? </li></ul><ul><li>Mida? </li></ul><ul><li>Millal? </li></ul><ul><li>Kanal? </li></ul>
 • 26. Aitäh! :)

Related Documents