MOBILNÍ TECHNOLOGIE V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH ŘÍJEN 2007
M ...
MOBILNÍ TECHNOLOGIE V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH ŘÍJEN 2007
2
• O...
MOBILNÍ TECHNOLOGIE V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH ŘÍJEN 2007
3
• Str...
MOBILNÍ TECHNOLOGIE V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH ŘÍJEN 2007
Počátek …
...
MOBILNÍ TECHNOLOGIE V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH ŘÍJEN 2007
Počátek mobilního telefonu …
...
MOBILNÍ TECHNOLOGIE V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH ŘÍJEN 2007
Počátek Wi-Fi …
...
MOBILNÍ TECHNOLOGIE V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH ŘÍJEN 2007
7
A...
MOBILNÍ TECHNOLOGIE V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH ŘÍJEN 2007
Technologické vrstvy
...
MOBILNÍ TECHNOLOGIE V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH ŘÍJEN 2007
9
• Str...
MOBILNÍ TECHNOLOGIE V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH ŘÍJEN 2007
Využívání vzdáleného přístupu k fir...
MOBILNÍ TECHNOLOGIE V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH ŘÍJEN 2007
Využívání vzdáleného přístupu ...
MOBILNÍ TECHNOLOGIE V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH ŘÍJEN 2007
12
• St...
MOBILNÍ TECHNOLOGIE V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH ŘÍJEN 2007
Bezdrátové standardy
...
MOBILNÍ TECHNOLOGIE V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH ŘÍJEN 2007
Způsob zajištění vzdáleného ...
MOBILNÍ TECHNOLOGIE V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH ŘÍJEN 2007
Způsob zajištění vzdáleného přístupu mobilních pracov...
MOBILNÍ TECHNOLOGIE V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH ŘÍJEN 2007
• Stručná historie mobilních
...
MOBILNÍ TECHNOLOGIE V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH ŘÍJEN 2007
Mobilní zařízení
...
MOBILNÍ TECHNOLOGIE V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH ŘÍJEN 2007
Stávající vybavení organizací v ČR
...
MOBILNÍ TECHNOLOGIE V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH ŘÍJEN 2007
Zařízení využívaná ke vzdálenému přístupu k firem...
MOBILNÍ TECHNOLOGIE V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH ŘÍJEN 2007
20
• Str...
MOBILNÍ TECHNOLOGIE V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH ŘÍJEN 2007
Model te...
MOBILNÍ TECHNOLOGIE V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH ŘÍJEN 2007
...
MOBILNÍ TECHNOLOGIE V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH ŘÍJEN 2007
...
MOBILNÍ TECHNOLOGIE V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH ŘÍJEN 2007
Co výrobci nabízejí?
… obecné hodnoty sp...
MOBILNÍ TECHNOLOGIE V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH ŘÍJEN 2007
Co uživatelé chtějí?
… konk...
MOBILNÍ TECHNOLOGIE V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH ŘÍJEN 2007
26
...
of 26

Nasazení mobilních technologií v českých podnicích

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Technology      Business      


Transcripts - Nasazení mobilních technologií v českých podnicích

 • 1. MOBILNÍ TECHNOLOGIE V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH ŘÍJEN 2007 M říjen 2007 1 A R K MOBILNÍ TECHNOLOGIE E V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH N T Heřmanova 22, CZ 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580 Fax: +420 220 190 590 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ
 • 2. MOBILNÍ TECHNOLOGIE V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH ŘÍJEN 2007 2 • Obsah • Stručná historie mobilních technologií • Datová vrstva • Síťová vrstva • Vrstva koncových zařízení a uživatelského interface • Aplikační vrstva
 • 3. MOBILNÍ TECHNOLOGIE V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH ŘÍJEN 2007 3 • Stručná historie mobilních technologií • Datová vrstva • Síťová vrstva • Vrstva koncových zařízení a uživatelského interface • Aplikační vrstva
 • 4. MOBILNÍ TECHNOLOGIE V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH ŘÍJEN 2007 Počátek … 4 • 1894 Marconi experimentuje s Hertzovými vlnami (rádiovými vlnami), které se šíří na velkou vzdálenost • 1901 V St. John’s Marconi přijal první Trans-atlantický bezdrátový rádiový přenos z Poldhu • 1905 Byl poslán první nouzový signál v Morseově abecedě • 1919 Byla založena Americká rozhlasová korporace (RCA); rozvoj rádiového vysílání zpráv a zábavy
 • 5. MOBILNÍ TECHNOLOGIE V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH ŘÍJEN 2007 Počátek mobilního telefonu … 5 • 1971 První bezdrátová lokální síť (WLAN) využívající rádiovou technologii byla založena na Hawaiské Universitě (ALOHANET) • 1973 M. Cooper sestrojil první mobilní telefon (vážil cca 5 kg, obsahoval 30 obvodových desek s tištěnými spoji, neměl žádný displej, měl rozměry 20×15×5cm, 35 min. provozu telefonu vyžadovalo 10 hodin nabíjení) • 1978 Spuštění AMR (Automatizovaný městský radiotelefon)
 • 6. MOBILNÍ TECHNOLOGIE V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH ŘÍJEN 2007 Počátek Wi-Fi … 6 • 1990 Výkonná komise IEEE založila pracovní skupinu 802.11, která měla za úkol vytvořit bezdrátový standard pro lokální sítě • 1997 Pracovní skupina schválila IEEE 802.11 jako první světový bezdrátový standard pro lokální sítě
 • 7. MOBILNÍ TECHNOLOGIE V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH ŘÍJEN 2007 7 Analýza současné situace v českých organizacích
 • 8. MOBILNÍ TECHNOLOGIE V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH ŘÍJEN 2007 Technologické vrstvy 8 Mobilní řešení, uživatelsky Aplikační relevantní systémy vrstva a prakticky využitelné aplikace Mobilní zařízení (mobilní telefony, Vrstva koncových zařízení SmartPhone, PDA, notebooky …) a uživatelského interface Síťová Protokoly, standardy vrstva Centralizace dat, získání a zajištění Datová přístupu k firemním datům vrstva
 • 9. MOBILNÍ TECHNOLOGIE V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH ŘÍJEN 2007 9 • Stručná historie mobilních technologií • Datová vrstva • Síťová vrstva • Vrstva koncových zařízení a uživatelského interface • Aplikační vrstva
 • 10. MOBILNÍ TECHNOLOGIE V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH ŘÍJEN 2007 Využívání vzdáleného přístupu k firemní síti Využívání vzdáleného přístupu firemní síti 10 29% 14% 3% 54% rutinně se využívá, změny se neplánují nevyužívá se, ale uvažuje se o zavedení využívá se a uvažuje se o zpřístupnění dalším zaměstnancům nevyužívá se, neplánuje se 68% organizací využívá vzdálený přístup k firemní síti 17% organizací plánuje zavedení nebo rozšíření vzdáleného přístupu k firemní síti
 • 11. MOBILNÍ TECHNOLOGIE V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH ŘÍJEN 2007 Využívání vzdáleného přístupu k firemní síti (vývoj v čase) Využívání vzdáleného přístupu firemní síti čase) 11 100% 46 33 29 80% 10 13 60% 14 12 10 40% 3 20% 32 44 54 0% 2003 2005 2007 údaje jsou v procentech nevyužívá se, neplánuje se využívá se a uvažuje se o zpřístupnění dalším zaměstnancům nevyužívá se, ale uvažuje se o zavedení rutinně se využívá, změny se neplánují
 • 12. MOBILNÍ TECHNOLOGIE V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH ŘÍJEN 2007 12 • Stručná historie mobilních technologií • Datová vrstva • Síťová vrstva • Vrstva koncových zařízení a uživatelského interface • Aplikační vrstva
 • 13. MOBILNÍ TECHNOLOGIE V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH ŘÍJEN 2007 Bezdrátové standardy 13 RAN IEEE 802.22 WAN 3GPP (GPRS/UMTS) IEEE 802.20 3GPP2 (1X--/CDMA2000) IEEE 802.16e GSMA MAN ETSI HiperMAN & IEEE 802.16d HIPERACCESS WiMAX LAN IEEE 802.11 HiperLAN2 Wi-Fi PAN IEEE 802.15.3, HiperPAN Bluetooth Wi-Media IEEE 802.15.4 Senzory RFID (ZigBee)
 • 14. MOBILNÍ TECHNOLOGIE V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH ŘÍJEN 2007 Způsob zajištění vzdáleného přístupu uživatelům Způsob zajištění vzdáleného přístupu uživatelům 14 59 Wi-Fi 54 GPRS/EDGE 21 CDMA 0 20 40 60 80 údaje jsou v procentech homeworkers 76 GPRS/EDGE 37 Wi-Fi 23 CDMA 0 20 40 60 80 údaje jsou v procentech mobilní pracovníci
 • 15. MOBILNÍ TECHNOLOGIE V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH ŘÍJEN 2007 Způsob zajištění vzdáleného přístupu mobilních pracovníků Způsob zajištění vzdáleného přístupu mobilních pracovníků (2003 - 2007) 15 GPRS/EDGE 74 71 76 80 60 40 20 0 2003 2005 2007 údaje jsou v procentech Wi-Fi Wi-Fi 37 40 19 30 8 20 10 0 2003 2005 2007 údaje jsou v procentech
 • 16. MOBILNÍ TECHNOLOGIE V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH ŘÍJEN 2007 • Stručná historie mobilních 16 technologií • Datová vrstva • Síťová vrstva • Vrstva koncových zařízení a uživatelského interface • Aplikační vrstva
 • 17. MOBILNÍ TECHNOLOGIE V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH ŘÍJEN 2007 Mobilní zařízení 17 Notebooky, subnotebooky, Tablet PC Hand-held počítače, kapesní počítače PDA SmartPhone Základní mobilní telefony Velikost displeje, Mobilita Funkčnost
 • 18. MOBILNÍ TECHNOLOGIE V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH ŘÍJEN 2007 Stávající vybavení organizací v ČR 18 základní mobilní 2 98 telefony 6 94 notebooky 54 46 PDA 69 31 SmartPhones údaje jsou v procentech nevlastní vlastní
 • 19. MOBILNÍ TECHNOLOGIE V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH ŘÍJEN 2007 Zařízení využívaná ke vzdálenému přístupu k firemní síti 19 Celková penetrace: 94% 46% 31% 94 100 80 27 23 60 40 20 0 notebook PDA SmartPhone údaje jsou v procentech
 • 20. MOBILNÍ TECHNOLOGIE V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH ŘÍJEN 2007 20 • Stručná historie mobilních technologií • Datová vrstva • Síťová vrstva • Vrstva koncových zařízení a uživatelského interface • Aplikační vrstva
 • 21. MOBILNÍ TECHNOLOGIE V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH ŘÍJEN 2007 Model technologické akceptace 21 Vnímaná snadnost používání Záměr k Aktuální Efektivní používání používání používání Vnímaná užitečnost Spolehlivost technologie Chenoweth, Tim; Minch, Robert; and Tabor, Sharon. ”User Security Behavior on Wireless Networks: An Empirical Study.“
 • 22. MOBILNÍ TECHNOLOGIE V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH ŘÍJEN 2007 22 „Technologie jsou obecně nespolehlivé.“ „Technologie obecně nespolehlivé.“ 13% 87% ano ne
 • 23. MOBILNÍ TECHNOLOGIE V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH ŘÍJEN 2007 23 „Výrobci technologií rozumí mým zákaznickým potřebám.“ „Výrobci technologií rozumí zákaznickým potřebám.“ 32% 68% ano ne
 • 24. MOBILNÍ TECHNOLOGIE V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH ŘÍJEN 2007 Co výrobci nabízejí? … obecné hodnoty spojované s mobilními technologiemi 24 možnost komunikovat kdekoliv Všudypřítomnost možnost komunikovat kdykoliv, bez Vysoká dostupnost prodlev či výpadků stejná či podobná koncová zařízení Kompatibilita pro různé (všechny dostupné) služby dlouhodobě udržitelný standard Stabilita klesající náklady (za služby, za data, …) Nízké náklady
 • 25. MOBILNÍ TECHNOLOGIE V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH ŘÍJEN 2007 Co uživatelé chtějí? … konkrétní očekávání 25 Telefonování, SMS, e-mail, Základní komunikační videokonference funkce Organizační Diář, schůzky, úkoly funkce Zálohování, synchronizace, Technologické přístup k datům funkce Navigace, plánování tras, lokalizace Funkce určování (vozidel, objektů, …) polohy Funkce týkající se Hry, hudba, video zábavy a volného času
 • 26. MOBILNÍ TECHNOLOGIE V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH ŘÍJEN 2007 26 Děkuji za pozornost Mgr. Jiří REMR jiri.remr@markent.cz 220 190 580, 602 373 855

Related Documents