NaMu gjør det lettere å gjøre disipler <ul><li>Noe å forstå </li></ul><ul><li>Erfaringer med NaMu </li></ul><ul><li>Hva er...
<ul><li>Jesu befaling om å gjøre disipler </li></ul>
<ul><li>Disippelgjøring skjer i et spenningsfelt </li></ul>Noe å forstå
Lederskapet NaMu
Lederskapet NaMu
NaMu er bare et element i disippelgjøring
<ul><li>Erfaring: </li></ul><ul><li>NaMu gjør det lettere å gjøre disipler </li></ul>
NaMu gjør det lettere å gjøre disipler <ul><li>NaMu siden 1998 </li></ul><ul><li>Nasjonal satsing i 2009 og 2010 </li></ul...
Lettere å gjøre disipler: Eksempler <ul><li>Nord Norge: Hillesøy menighet, Skånland metodistmenighet </li></ul><ul><li>Trø...
<ul><li>Med NaMu ble menigheter og disipler sunnere </li></ul><ul><li>+ 14 (fra 43 til 57) </li></ul>
Med NaMu gjorde menigheter flere disipler <ul><li>+ 15 </li></ul><ul><li>Fra 84 til 99 gudstjenestedeltakere </li></ul>
Hvem skal ha æren for framgangen? Husk spenningsfeltet
Når det er framgang, gi Gud æren <ul><ul><li>Det er så mye vi ikke kontrollerer </li></ul></ul><ul><li>Når det er fram...
Takk og ros hverandre og ledere
<ul><li>Hva bringer NaMu som gjør disippelgjøring lettere? </li></ul>
<ul><li>NaMu gjør disippelgjøring lettere gjennom </li></ul><ul><li>1 prinsipp </li></ul>
1 prinsipp: Det naturlige potensialet (”av seg selv”-vekst)
De runde hjulene = Menighetens potensiale
Motstand = Hindringer for vekst
<ul><li>Hva bringer NaMu som det lettere å gjøre disipler? </li></ul>
<ul><li>NaMu gjør disippelgjøring lettere gjennom </li></ul><ul><li>2 redskaper </li></ul>
Redskap: Menighetsprofilen
Redskap: NaMu-syklusen Gjennomføre testen Tolke testen Planlegge tiltak Gjennomføre tiltak Hva gjør Gud? Forberede testen
<ul><li>Hva har nasjonal satsing bidratt til? </li></ul>
Nasjonal satsing 2009-2010 Et program, oppskrift med 3 ingredienser 1 menighetsprofil + veiledning + 3 kurs MENIGHETSPROFI...
Fortsettelse Forandring Foredling
Flere enn før fortsetter med NaMu-syklusen
Flere enn før forandres og foredles
Veiledning styrker fortsettelse og forandring Veiledning Veiledning Veiledning Veiledning
<ul><li>Med NaMu er det lettere å benytte menighetens gudgitte potensiale til å gjøre disipler </li></ul>En nøyaktig konkl...
of 30

NaMu gjør det lettere å gjøre disipler

Foredrag av Ommund Rolfsen, K-vekst, brukt under kursene høsten 2010
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Spiritual      


Transcripts - NaMu gjør det lettere å gjøre disipler

 • 1. NaMu gjør det lettere å gjøre disipler <ul><li>Noe å forstå </li></ul><ul><li>Erfaringer med NaMu </li></ul><ul><li>Hva er det med NaMu som gjør det lettere? </li></ul>
 • 2. <ul><li>Jesu befaling om å gjøre disipler </li></ul>
 • 3. <ul><li>Disippelgjøring skjer i et spenningsfelt </li></ul>Noe å forstå
 • 4. Lederskapet NaMu
 • 5. Lederskapet NaMu
 • 6. NaMu er bare et element i disippelgjøring
 • 7. <ul><li>Erfaring: </li></ul><ul><li>NaMu gjør det lettere å gjøre disipler </li></ul>
 • 8. NaMu gjør det lettere å gjøre disipler <ul><li>NaMu siden 1998 </li></ul><ul><li>Nasjonal satsing i 2009 og 2010 </li></ul><ul><li>Forskning og bøker siden 1981 </li></ul>
 • 9. Lettere å gjøre disipler: Eksempler <ul><li>Nord Norge: Hillesøy menighet, Skånland metodistmenighet </li></ul><ul><li>Trøndelag: Salem menighet </li></ul><ul><li>Vestlandet: Loddefjord menighet, Bergen misjonsmenighet, Egersund korps, Fredheim forsamling, Sandnes adventistmenighet, Bore menighet </li></ul><ul><li>Sørlandet: Arendal frikirke, Guds Menighet, Grimstad Misjonskirke, Barbu menighet </li></ul><ul><li>Østlandet: Teie menighet, Gulset menighet, </li></ul><ul><li>Pinsemenigheten Filadelfia Hamar, Kråkstad menighet, </li></ul><ul><li>Oslo 1. baptistmenighet </li></ul><ul><li>Hinna menighet, Lyngdal frikirke, Tønsberg frikirke, Lommedalen menighet </li></ul><ul><li>Meland menighet, Kristent fellesskap i Tromsø, Drammen metodistmenighet, Tromsø korps, Kråkerøy menighet, Frimisjonen, </li></ul><ul><li>Vear og Hogsnes menighet, Porsgrunn frikirke, Frøyland og Orstad menighet, Hundvåg menighet, Vats menighet, Tromsø korps, Toten frikirke, Drammen baptistmenighet, Arna menighet, Randesund misjonsmenighet </li></ul><ul><li>Molde domkirke, Pinsemenigheten iladelfia Hamar, Larvik metodistmenighet, Jesuskirka i Tromsø, Barbu menighet, Forsand menighet, </li></ul><ul><li>Hånes frikirke, Bredtvet menighet, Porsgrunn menighet, Apostolisk tro, Bergen misjonsmenighet, Pinsemenigheten Betel Trondheim, Nordberg menighet, Skien misjonskirke osv. </li></ul>
 • 10. <ul><li>Med NaMu ble menigheter og disipler sunnere </li></ul><ul><li>+ 14 (fra 43 til 57) </li></ul>
 • 11. Med NaMu gjorde menigheter flere disipler <ul><li>+ 15 </li></ul><ul><li>Fra 84 til 99 gudstjenestedeltakere </li></ul>
 • 12. Hvem skal ha æren for framgangen? Husk spenningsfeltet
 • 13. Når det er framgang, gi Gud æren <ul><ul><li>Det er så mye vi ikke kontrollerer </li></ul></ul><ul><li>Når det er framgang, </li></ul><ul><ul><li>takk og ros hverandre og ledere </li></ul></ul><ul><li>Fortsett med NaMu som gjør det lettere å gjøre disipler </li></ul>
 • 14. Takk og ros hverandre og ledere
 • 15. <ul><li>Hva bringer NaMu som gjør disippelgjøring lettere? </li></ul>
 • 16. <ul><li>NaMu gjør disippelgjøring lettere gjennom </li></ul><ul><li>1 prinsipp </li></ul>
 • 17. 1 prinsipp: Det naturlige potensialet (”av seg selv”-vekst)
 • 18. De runde hjulene = Menighetens potensiale
 • 19. Motstand = Hindringer for vekst
 • 20. <ul><li>Hva bringer NaMu som det lettere å gjøre disipler? </li></ul>
 • 21. <ul><li>NaMu gjør disippelgjøring lettere gjennom </li></ul><ul><li>2 redskaper </li></ul>
 • 22. Redskap: Menighetsprofilen
 • 23. Redskap: NaMu-syklusen Gjennomføre testen Tolke testen Planlegge tiltak Gjennomføre tiltak Hva gjør Gud? Forberede testen
 • 24. <ul><li>Hva har nasjonal satsing bidratt til? </li></ul>
 • 25. Nasjonal satsing 2009-2010 Et program, oppskrift med 3 ingredienser 1 menighetsprofil + veiledning + 3 kurs MENIGHETSPROFIL VEILEDNING KURS
 • 26. Fortsettelse Forandring Foredling
 • 27. Flere enn før fortsetter med NaMu-syklusen
 • 28. Flere enn før forandres og foredles
 • 29. Veiledning styrker fortsettelse og forandring Veiledning Veiledning Veiledning Veiledning
 • 30. <ul><li>Med NaMu er det lettere å benytte menighetens gudgitte potensiale til å gjøre disipler </li></ul>En nøyaktig konklusjon

Related Documents