MÁŠ E-SHOP? ZDVIHNI ČOI PROSTŘEDNÍČEK! NAKUPUJEŠ ON-LINE? VYZRAJ NA E-SHOPY...
Autor: Ing. Jan Kalianko E-shop konzultant...
Kdo jsem
Sledujte mě:
•Web: http://www.eshopkonzultant.cz/
•Twitter: @eshopkonzultant
•Google+: http://www.google.com/...
Jak to dnes bude probíhat?
Budeme si povídat…
| Ing. Jan Kalianko | www.eshopkonzultant.cz | @eshopkonzultant |
Obsah
•Aktuální zákony pro e-shop
•Informace před uzavřením smlouvy
•Používání obsahu obchodních podmínek
•Obchodní po...
Aktuální zákony pro e-shop
•Od 1.1.2014 je ve vztahu k e-commerci vhodné znát tyto zákony:
•Zrušení zákona č. 40/1964 Sb...
NOZ – informace před uzavřením kupní smlouvy
•Informační povinnosti upraveny v:
•§ 1811 odst. 2
•§ 1820 odst. 1
•§ 182...
NOZ – uzavření smlouvy
•Okamžik uzavření kupní smlouvy – již při odeslání košíku, nebo až po jeho akceptaci?
•§ 1732 ods...
NOZ – uzavření smlouvy
•§ 1733
„Projev vůle, který nevyhovuje § 1732, není nabídkou a nemůže být proto přijat. Obsahuje-...
NOZ – používání obsahu obchodních podmínek
•Upravuje § 1751 odst. 1:
„Část obsahu smlouvy lze určit odkazem na obchodní ...
NOZ – obchodní podmínky
•Novinkou je „regulace neočekávaných ustanovení v obchodních podmínkách“
•Upravuje § 1753:
„Ust...
NOZ – obchodní podmínky
•§ 1800 odst. 1:
„Obsahuje-li smlouva uzavřená adhezním způsobem doložku, kterou lze přečíst jen...
NOZ – obchodní podmínky
•§ 1800 odst. 2:
„Obsahuje-li smlouva uzavřená adhezním způsobem doložku, která je pro slabší st...
Odstoupení od smlouvy
•Předpoklady odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy bez udání důvodu zůstávají ve své podstatě ne...
Odstoupení od smlouvy
•§ 1829 odst. 1 doplňuje § 1818:
„Má-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy podle ustanovení to...
Lhůty u odstoupení od smlouvy
•Principiálně zůstává zachována lhůta 14 dnů > mění se z „hmotněprávní lhůty“ na „procesní ...
Lhůty u odstoupení od smlouvy
•§ 1829 odst. 2
„Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 18...
Lhůty u odstoupení od smlouvy
•§ 1831 – vrácení zboží:
„Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli...
Lhůty u odstoupení od smlouvy
•§ 1832 odst. 4 – (ne)vrácení peněz bez vráceného zboží:
„Odstoupí-li spotřebitel od kupní...
Základy, které byste měli podle NOZ změnit
•Zobrazovat obchodní podmínky již v košíku
•Přikládat obchodní podmínky k pot...
Obchodní podmínky
•Vzorové obchodní podmínky poskytuje Asociace pro elektronickou komerci (APEK) zdarma:
•http://www.ape...
Diskuze
A teď je čas pro diskuzi
| Ing. Jan Kalianko | www.eshopkonzultant.cz | @eshopkonzultant |
Doporučuji
| Ing. Jan Kalianko | www.eshopkonzultant.cz | @eshopkonzultant |
E-shop kniha
•Komplexní návod jak e-shop p...
Kdo jsem
Sledujte mě:
•Web: http://www.eshopkonzultant.cz/
•Twitter: @eshopkonzultant
•Google+: http://www.google.com/...
Děkuji za pozornost
| Ing. Jan Kalianko | www.eshopkonzultant.cz | @eshopkonzultant |
of 24

BarCamp Plzeň - Máš e-shop? Zdvihni ČOI prostředníček!

Prezentace z Plzeňského BarCampu 2014
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Law      


Transcripts - BarCamp Plzeň - Máš e-shop? Zdvihni ČOI prostředníček!

 • 1. MÁŠ E-SHOP? ZDVIHNI ČOI PROSTŘEDNÍČEK! NAKUPUJEŠ ON-LINE? VYZRAJ NA E-SHOPY... Autor: Ing. Jan Kalianko E-shop konzultant Tato prezentace již nyní ke stažení na www.eshopkonzultant.cz
 • 2. Kdo jsem Sledujte mě: •Web: http://www.eshopkonzultant.cz/ •Twitter: @eshopkonzultant •Google+: http://www.google.com/+JanKalianko •Facebook: https://www.facebook.com/jan.k.kali Kontakty: •Email: jsem@eshopkonzultant.cz •Jabber: djkali@jabber.krystof.org •ICQ: 108-637-407 •Tel.: +420 606 353 218 Moje projekty: E-shop kniha, SvětBot.cz, E-shop konzultant, PageRank.cz a další… | Ing. Jan Kalianko | www.eshopkonzultant.cz | @eshopkonzultant |
 • 3. Jak to dnes bude probíhat? Budeme si povídat… | Ing. Jan Kalianko | www.eshopkonzultant.cz | @eshopkonzultant |
 • 4. Obsah •Aktuální zákony pro e-shop •Informace před uzavřením smlouvy •Používání obsahu obchodních podmínek •Obchodní podmínky podle NOZ •Odstoupení od smlouvy •Lhůty u odstoupení od smlouvy •Základy, které byste měli podle NOZ na e-shopu změnit •Vzorové obchodní podmínky •„Volná“ diskuze | Ing. Jan Kalianko | www.eshopkonzultant.cz | @eshopkonzultant |
 • 5. Aktuální zákony pro e-shop •Od 1.1.2014 je ve vztahu k e-commerci vhodné znát tyto zákony: •Zrušení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník •Zrušení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník •Zavedení zákona č. 89/2012 Sb., (nový) občanský zákoník •Zůstává platný zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ovšem doznává změn provedených zákonem č. 303/2013 Sb. •Zůstává platný zákon č. 100/2001 Sb., o ochraně osobních údajů | Ing. Jan Kalianko | www.eshopkonzultant.cz | @eshopkonzultant |
 • 6. NOZ – informace před uzavřením kupní smlouvy •Informační povinnosti upraveny v: •§ 1811 odst. 2 •§ 1820 odst. 1 •§ 1826 odst. 1 •Důležité zmínit § 1839: „V případě pochybností musí podnikatel prokázat, že sdělil spotřebiteli údaje, které je povinen sdělit podle tohoto pododdílu.“ | Ing. Jan Kalianko | www.eshopkonzultant.cz | @eshopkonzultant |
 • 7. NOZ – uzavření smlouvy •Okamžik uzavření kupní smlouvy – již při odeslání košíku, nebo až po jeho akceptaci? •§ 1732 odst. 2 „Má se za to, že návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit.“ To by znamenalo, že již odeslání košíku je uzavřena kupní smlouva, bez ohledu na to, zda ji chtěl obchodník uzavřít. | Ing. Jan Kalianko | www.eshopkonzultant.cz | @eshopkonzultant |
 • 8. NOZ – uzavření smlouvy •§ 1733 „Projev vůle, který nevyhovuje § 1732, není nabídkou a nemůže být proto přijat. Obsahuje-li projev vůle slib plnění za určitý výkon nebo výsledek, jedná se o veřejný příslib, jinak o pouhou výzvu k podání nabídky. Totéž platí o projevu, který směřuje vůči neurčitému okruhu osob nebo který má povahu reklamy, pokud z něho jasně neplyne něco jiného.“ •Řešení: Vyloučit § 1732 odst. 2 a to zpracováním do OP výslovné formulace, že „ustanovení § 1732 odst. 2 NOZ se na vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepoužije“. | Ing. Jan Kalianko | www.eshopkonzultant.cz | @eshopkonzultant |
 • 9. NOZ – používání obsahu obchodních podmínek •Upravuje § 1751 odst. 1: „Část obsahu smlouvy lze určit odkazem na obchodní podmínky, které navrhovatel připojí k nabídce nebo které jsou stranám známy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním obchodních podmínek přednost.“ •Zůstává povinnost obchodní podmínky k návrhu na uzavření kupní smlouvy přiložit | Ing. Jan Kalianko | www.eshopkonzultant.cz | @eshopkonzultant |
 • 10. NOZ – obchodní podmínky •Novinkou je „regulace neočekávaných ustanovení v obchodních podmínkách“ •Upravuje § 1753: „Ustanovení obchodních podmínek, které druhá strana nemohla rozumně očekávat, je neúčinné, nepřijala-li je tato strana výslovně; k opačnému ujednání se nepřihlíží. Zda se jedná o takové ustanovení, se posoudí nejen vzhledem k jeho obsahu, ale i ke způsobu jeho vyjádření.“ | Ing. Jan Kalianko | www.eshopkonzultant.cz | @eshopkonzultant |
 • 11. NOZ – obchodní podmínky •§ 1800 odst. 1: „Obsahuje-li smlouva uzavřená adhezním způsobem doložku, kterou lze přečíst jen se zvláštními obtížemi, nebo doložku, která je pro osobu průměrného rozumu nesrozumitelná, je tato doložka platná, nepůsobí-li slabší straně újmu nebo prokáže-li druhá strana, že slabší straně byl význam doložky dostatečně vysvětlen“ | Ing. Jan Kalianko | www.eshopkonzultant.cz | @eshopkonzultant |
 • 12. NOZ – obchodní podmínky •§ 1800 odst. 2: „Obsahuje-li smlouva uzavřená adhezním způsobem doložku, která je pro slabší stranu zvláště nevýhodná, aniž je pro to rozumný důvod, zejména odchyluje-li se smlouva závažně a bez zvláštního důvodu od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech, je doložka neplatná. Vyžaduje-li to spravedlivé uspořádání práv a povinností stran, soud rozhodne obdobně podle § 577. “ | Ing. Jan Kalianko | www.eshopkonzultant.cz | @eshopkonzultant |
 • 13. Odstoupení od smlouvy •Předpoklady odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy bez udání důvodu zůstávají ve své podstatě nezměněny •Základní úprava v § 1829 odst. 1 Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. | Ing. Jan Kalianko | www.eshopkonzultant.cz | @eshopkonzultant |
 • 14. Odstoupení od smlouvy •§ 1829 odst. 1 doplňuje § 1818: „Má-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy podle ustanovení tohoto dílu, nevyžaduje se, aby uvedl důvod, a s právem odstoupit od smlouvy nelze spojit postih. Využije-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy podle ustanovení tohoto dílu, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.“ | Ing. Jan Kalianko | www.eshopkonzultant.cz | @eshopkonzultant |
 • 15. Lhůty u odstoupení od smlouvy •Principiálně zůstává zachována lhůta 14 dnů > mění se z „hmotněprávní lhůty“ na „procesní lhůtu“. To upravuje § 1818. •Prodloužení lhůty upravuje § 1829 odst. 2 •Lhůta se při nepoučení dle §1820 odst. 1 písmene f) prodlužuje na 1 rok a 14 dnů •Lhůty začínají běžet datem převzetí zboží | Ing. Jan Kalianko | www.eshopkonzultant.cz | @eshopkonzultant |
 • 16. Lhůty u odstoupení od smlouvy •§ 1829 odst. 2 „Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f), může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení podle odstavce 1. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.“ | Ing. Jan Kalianko | www.eshopkonzultant.cz | @eshopkonzultant |
 • 17. Lhůty u odstoupení od smlouvy •§ 1831 – vrácení zboží: „Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel…“ •§ 1832 odst. 1– vrácení peněz: „Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. “ | Ing. Jan Kalianko | www.eshopkonzultant.cz | @eshopkonzultant |
 • 18. Lhůty u odstoupení od smlouvy •§ 1832 odst. 4 – (ne)vrácení peněz bez vráceného zboží: „Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.“ •§ 1832 odst. 2 – výše vracených nákladů na doručení: „Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.“ | Ing. Jan Kalianko | www.eshopkonzultant.cz | @eshopkonzultant |
 • 19. Základy, které byste měli podle NOZ změnit •Zobrazovat obchodní podmínky již v košíku •Přikládat obchodní podmínky k potvrzení objednávky •Přikládat k objednávce formulář pro odstoupení od kupní smlouvy – zákazník ho může, ale nemusí využít, vy ho poskytnout musíte! | Ing. Jan Kalianko | www.eshopkonzultant.cz | @eshopkonzultant |
 • 20. Obchodní podmínky •Vzorové obchodní podmínky poskytuje Asociace pro elektronickou komerci (APEK) zdarma: •http://www.apek.cz/vzorove-obchodni-podminky/ | Ing. Jan Kalianko | www.eshopkonzultant.cz | @eshopkonzultant |
 • 21. Diskuze A teď je čas pro diskuzi | Ing. Jan Kalianko | www.eshopkonzultant.cz | @eshopkonzultant |
 • 22. Doporučuji | Ing. Jan Kalianko | www.eshopkonzultant.cz | @eshopkonzultant | E-shop kniha •Komplexní návod jak e-shop provozovat a jak nad ním přemýšlet •505 stran •Výborné recenze od čtenářů i odborníků www.eshopkniha.cz
 • 23. Kdo jsem Sledujte mě: •Web: http://www.eshopkonzultant.cz/ •Twitter: @eshopkonzultant •Google+: http://www.google.com/+JanKalianko •Facebook: https://www.facebook.com/jan.k.kali Kontakty: •Email: jsem@eshopkonzultant.cz •Jabber: djkali@jabber.krystof.org •ICQ: 108-637-407 •Tel.: +420 606 353 218 | Ing. Jan Kalianko | www.eshopkonzultant.cz | @eshopkonzultant |
 • 24. Děkuji za pozornost | Ing. Jan Kalianko | www.eshopkonzultant.cz | @eshopkonzultant |

Related Documents