Prestatiebeloning  niet  voor  leraren,  maar  voor  schoolleiders.    Binnenkort  wil  het  kabinet  een  vo...
 
of 2

Prestatiebeloning

Artikel over het voornemen om prestatiebeloning in te voeren. (16 december 2010 gepubliceerd in Trouw)
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Travel      Entertainment & Humor      


Transcripts - Prestatiebeloning

  • 1. Prestatiebeloning  niet  voor  leraren,  maar  voor  schoolleiders.    Binnenkort  wil  het  kabinet  een  voorstel  in  de  Ministerraad  bespreken  om  voor  leraren  in  het  voortgezet  onderwijs  prestatiebeloning  in  te  voeren.  Ik  wil  hier  een  pleidooi  houden  om  prestatiebeloning  niet  aan  leraren,  maar  aan  schoolleiders  toe  te  kennen.  Om  twee  redenen:    1.  De  prestatiebeloning  voor  leraren  is  er  al.  Op  dit  moment  voeren  alle  scholen  afspraken  uit  het  Convenant  LeerKracht  in  waardoor  leraren  sneller  carrière  kunnen  maken  en  meer  gaan  verdienen.    2.  McKinsey  heeft  in  twee  rapporten  uit  2007  en  2010  laten  zien  dat  de  leerprestaties  van  leerlingen  niet  alleen  afhankelijk  zijn  van  de  kwaliteit  van  de  leraren,  maar  ook  van  het  leiderschap  van  schoolleiders.  Schoolleiders  investeren  al  jaren  in  hun  leiderschap,  omdat  ze  weten  dat  goed  leiderschap  onmisbaar  is  voor  optimale  leerprestaties  van  leerlingen.  Ken  die  200  miljoen  prestatiebeloning  toe  aan  schoolleiders,  niet  als  extra  salaris,  maar  als  extra  professionaliseringsmiddel.  Leiderschap  in  scholen  krijgt  zo  de  waardering  die  het  verdient  en  scholen  kunnen  blijven  investeren  in  krachtig  leiderschap  en  daarmee  in  de  kwaliteit  van  ons  onderwijs.      Nederland  heeft  de  ambitie  om  naar  de  top-­‐5  van  kennisnaties  op  te  stomen.  Het  huidige  kabinet  wil  die  ambitie  een  impuls  geven  door  leraren  een  prestatiebeloning  toe  te  kennen,  blijkbaar  in  de  veronderstelling  dat  dan  de  kwaliteit  van  onderwijs  vanzelf  verbetert.  En  daar  zit  een  denkfout.  Willen  we  echt  bij  de  top-­‐5  gaan  horen  dan  moet  er  iets  veranderen  in  de  manier  waarop  scholen  inhoud  geven  aan  het  leren  van  leerlingen  en  de  rol  die  een  leraar  daarin  vervult.  Een  leraar  die  dertig  jaar  geleden  voor  de  klas  stond  zou  op  dit  moment  zonder  al  te  veel  inwerken  zijn  (oude  vertrouwde)  rol  weer  snel  kunnen  oppakken.  Blijkbaar  is  er  de  laatste  decennia  in  de  manier  van  werken  tussen  leraar  en  leerling  niet  veel  veranderd.  De  school  in  het  boek  Suezkade  van  Jan  Siebelink  ziet  er  niet  veel  anders  uit  dan  veel  scholen  nu.  Wanneer  dat  zo  blijft  kunnen  we  die  top-­‐5  wel  vergeten.  Zowel  in  de  literatuur  als  op  scholen  zie  je  een  beweging  op  gang  komen  die,  onder  sterke  invloed  van  ICT,  het  leren  op  scholen  verandert.  Boeken  maken  plaats  voor  laptops,  pda’s  of  ipads.  Beschikbare  kennis  wordt  niet  meer  begrensd  door  de  muren  van  de  school.  In  het  binnenhalen  en  toepassen  van  al  die  kennis  gaan  leerlingen  steeds  zelfstandiger  te  werk.  Deze  ontwikkeling  mag  niet  gefrustreerd  worden.  Voor  leraren  ligt  hier  een  uitdaging.  Zij  moeten  hun  oude  veren  afschudden  en  anders  naar  leren  en  leerlingen  gaan  kijken.  Wil  er  echt  iets  veranderen  op  scholen,  dan  zal  de  leraar  moeten  opschuiven  van  volger  van  een  voorgeschreven  methode  naar  maker  van  aansprekend  en  uitdagend  onderwijs.  Niet  de  uitgever,  maar  de  leraar  wordt  dan  de  regisseur  van  een  leerproces  dat  de  leerling,  met  inzet  van  ICT  en  een  variatie  aan  leermiddelen,  uitdaagt  de  leerdoelen  te  realiseren.  De  stap  van  volger  naar  maker  van  onderwijs  vraagt  van  de  meeste  leraren  een  grote  mentale  switch.  Die  switch  maken  ze  niet  vanzelf.  Ook  niet  met  een  prestatiebeloning  in  het  vooruitzicht.  Daar  is  krachtig  leiderschap  vanuit  de  schoolleiding  voor  nodig.  Inspirerend  leiderschap  met  een  heldere  visie  op  leren  en  met  een  concreet  resultaat  voor  ogen.  Leiderschap  dat  gericht  is  op  veranderen,  vernieuwen,  ontwikkelen  en  presteren.  Dat  in  staat  is  om  dat  wat  leerlingen  in  de  school  moeten  leren  af  te  stemmen  op  wat  de  samenleving  straks  nodig  heeft.  Dat  in  de  lerarenkamers  het  gesprek  op  gang  weet  te  brengen  over  wat  hedendaags  leraarschap  inhoudt  en  hoe  leerlingen  dan  het  best  voorbereid  worden  op  een  betekenisvolle  toekomst.  En  misschien  nog  wel  het  belangrijkste:  leiderschap  dat  leraren  hun  vakmanschap  in  vertrouwen  durft  terug  te  geven.  Erkenning  van  dat  vakmanschap  is  een  groot  goed  voor  leraren  en  uiteindelijk  belangrijker  dan  een  prestatiebeloning.    Ons  onderwijs  wordt  al  decennia  gedreven  door  het  in  kaart  brengen  van  tekorten  bij  leerlingen.  De  overheid  stelt  op  basis  daarvan  de  kwaliteit  van  scholen  vast  en  bepaalt  welke  scholen  wel  en  niet  onder  verscherpt  toezicht  worden  geplaatst.  Terwijl  onderwijs  juist  gericht  moet  zijn  op  het  ontwikkelen  van  talenten  van  leerlingen  binnen  een  inspirerende  en  uitdagende  leeromgeving.  Dat  vereist  een  heldere,  op  de  toekomst  gerichte  opvatting  van  het  begrip  leren  en  de  rol  van  de  leraar  daarin.  Beloon  schoolleiders  die  in  staat  zijn  om  in  hun  school  krachtig  en  duurzaam  leiding  te  geven  aan  leren.  Die  scholen  zullen  in  de  toekomst  het  verschil  maken  en  verdienen  het  om  voor  die  prestatie  beloond  te  worden.      Jan  Fasen  Voorzitter  Centrale  Directie  Connect  College      November  2010.    (gepubliceerd  in  Trouw  dd.  16  december  2010)
  • 2.

Related Documents