Napoleonovo ruské tažení
Napoleonovo ruské tažení <ul><li>Trvání: 24. června-2. prosinec 1812 </li></ul><ul><li>Místo: Rusko </li></ul><ul><li>Rus...
<ul><li>Vztahy Francie a Ruska - dohodnuta aliance na Erfuhrtském kongresu (1808) </li></ul><ul><li>Panovníci byli zpočá...
<ul><li>válečné tažení, které před tím zřejmě Napoleon nezamýšlel, začal připravovat čímž potvrdil veškerá carova podezřen...
Začátek tažení <ul><li>24. června se Napoleon se svou armádou začal přepravovat přes Němen, čímž začalo jeho Ruské tažení ...
<ul><li>Proto obě začaly ustupovat, přičemž se snažily spojit, v tom se jim Francouzi pokusili zabránit ( velitelé Barclay...
<ul><li>Získal důležitou základnu pro další operace </li></ul><ul><li>Rusové se již nechtěli vyhýbat generální bitvě a hl...
<ul><li>Zprvu chtěli bojovat u Vjazmy, ale pak se rozhodli pro výhodnější postavení u Carëva-Zajmišča </li></ul><ul><li>29...
<ul><li>Ani situace ruské armády nebyla jednoduchá </li></ul><ul><li>Nerozhodnost vrchního velitele a </li></ul><ul><li>ne...
Bitva u Borodina a obsazení Moskvy <ul><li>Rusové měli v plánu zastavit Napoleonův postup na Moskvu a velký důraz kladl na...
Bitva u Borodina <ul><li>Šlo o nejkrvavější bitvu z celého tažení </li></ul><ul><li>Na konci dne Francouzi ustoupili na sv...
<ul><li>Ruské velení nyní řešilo , zda má ponechat Moskvu nepříteli nebo ji bránit </li></ul><ul><li>Tuto otázku vyřešil K...
<ul><li>Kutuzov mezitím Napoleona nechal vyčkávat </li></ul><ul><li>3. října se utábořil v Tarutinu </li></ul><ul><li>Nako...
Napoleon v Moskvě
<ul><li>V Tarutinském táboře si Rusové odpočinuli a připravovali nyní nové síly </li></ul><ul><li>V Tarutinském táboře byl...
<ul><li>Brzy byl Kutuzov připraven k boji, situaci ale v té době ztěžoval car svými rozkazy odporujícími Kutuzovovým záměr...
<ul><li>Napoleon vyslal proti Rusům generála Murata, který 18. října utrpěl v bitvě u Tarutina porážku </li></ul><ul><li>K...
Útěk z Ruska <ul><li>Po bitvě u Malojaroslavce začal Napoleon z Ruska ustupovat, tento ústup se však spíše podobal útěku <...
<ul><li>31. října utrpěli Francouzi porážku v bitvě u Kolockého kláštera a poté 3. listopadu u Vjazmy, kterážto byla vážná...
<ul><li>Napoleon se blížil k Berezině, u níž ho chtěl Kutuzov obklíčit a zajmout </li></ul><ul><li>Nakonec byl Napoleon op...
<ul><li>I když ruské tažení skončilo, tak válka ne </li></ul><ul><li>Ruský postup se zastavil až v Paříži </li></ul><ul><l...
Následky <ul><li>Napoleonovo ruské tažení skončilo katastrofou, která ho stála nejlepší jednotky a rozhodla o celé válce <...
 
of 23

Napoleon v Rusku

jhg
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Technology      


Transcripts - Napoleon v Rusku

 • 1. Napoleonovo ruské tažení
 • 2. Napoleonovo ruské tažení <ul><li>Trvání: 24. června-2. prosinec 1812 </li></ul><ul><li>Místo: Rusko </li></ul><ul><li>Rusko vyhrálo </li></ul>Bojující strany Francie Rusko Síla 610 000 vojáků 1370 děl 650 000 vojáků 1600 děl Ztráty asi 550 000 vojáků 1200 děl asi 210 000 vojáků Panovníci Napoleon Bonaparte Alexandr I. Pavlovič
 • 3. <ul><li>Vztahy Francie a Ruska - dohodnuta aliance na Erfuhrtském kongresu (1808) </li></ul><ul><li>Panovníci byli zpočátku přátelé </li></ul><ul><li>Později se vztahy zhoršovaly </li></ul><ul><li>(jiné cíle, vliv ruské šlechty) </li></ul><ul><li>Rádce Alexandra 1. nebylo těžké přesvědčit, že Napoleon chystá útok </li></ul><ul><li>Alexandr 1. začal mobilizovat armádu a soustřeďovat jednotky u hranic </li></ul><ul><li>Napoleon dospěl k názoru, že se jej Rusko chystá napadnout </li></ul>
 • 4. <ul><li>válečné tažení, které před tím zřejmě Napoleon nezamýšlel, začal připravovat čímž potvrdil veškerá carova podezření </li></ul><ul><li>To vedlo k dalšímu zhoršení vztahů a sérii nepřátelských kroků a válečné řešení pak bylo již jen logickým vyústěním dané situace </li></ul>
 • 5. Začátek tažení <ul><li>24. června se Napoleon se svou armádou začal přepravovat přes Němen, čímž začalo jeho Ruské tažení </li></ul><ul><li>Velká armáda měla celkově asi 600 000 mužů </li></ul><ul><li>Na sever od Polesí postupovalo 412 000 Francouzů proti 166 000 Rusům </li></ul><ul><li>ve směru na Vilno stálo 300 000 Francouzů proti 127 000 Rusům </li></ul><ul><li>Ruské armády v strategicky nevýhodném postavení </li></ul>
 • 6. <ul><li>Proto obě začaly ustupovat, přičemž se snažily spojit, v tom se jim Francouzi pokusili zabránit ( velitelé Barclay de Tolly, Generál Bagration ) </li></ul><ul><li>3. srpna se obě armády konečně spojily </li></ul><ul><li>Po spojení u Smolenska měli Rusové asi 120 000 mužů </li></ul><ul><li>16. srpna se u Smolenska objevil i Napoleon </li></ul><ul><li>Po dvoudenní bitvě nakonec Rusové ustoupili, ale Francii se nepovedlo ruskou armádu zničit </li></ul>
 • 7. <ul><li>Získal důležitou základnu pro další operace </li></ul><ul><li>Rusové se již nechtěli vyhýbat generální bitvě a hledali místo, kde ji svést. </li></ul>Bitva u Smolenska
 • 8. <ul><li>Zprvu chtěli bojovat u Vjazmy, ale pak se rozhodli pro výhodnější postavení u Carëva-Zajmišča </li></ul><ul><li>29. srpna Rusové opustili Vjazmu a ustupovali k Carëvu-Zajmišči </li></ul><ul><li>Hlavní francouzské síly se za dva a půl měsíce následkem bojů a dlouhých denních pochodů o polovinu zmenšily Navíc ruští partyzáni ztěžovali Francouzům zásobování </li></ul><ul><li>Obyvatelé měst a vesnic se chovali k Francouzům nepřátelsky </li></ul>
 • 9. <ul><li>Ani situace ruské armády nebyla jednoduchá </li></ul><ul><li>Nerozhodnost vrchního velitele a </li></ul><ul><li>nespokojenost s ní, způsobivší zkomplikování vztahů, rozpory a nejednotné velení zhoršovaly situaci </li></ul><ul><li>Špatné vztahy velitelů vedly k tomu, že armády nedostávaly včas posily, zálohy se pomalu budovaly a bylo jich málo, nebylo děláno nic, co by ztížilo postup francouzské armády </li></ul>
 • 10. Bitva u Borodina a obsazení Moskvy <ul><li>Rusové měli v plánu zastavit Napoleonův postup na Moskvu a velký důraz kladl na zálohy </li></ul><ul><li>30. srpna ale Rusové ustoupili i od Carëva-Zajmišča </li></ul><ul><li>Ruská armáda dostala zálohy jen o 15 000 mužích, což bylo málo </li></ul><ul><li>Nakonec se Kutuzov zastavil u Borodina </li></ul><ul><li>Byly zde vybudovány valy na obranu. </li></ul><ul><li>7. září proběhla bitva u Borodina. </li></ul>
 • 11. Bitva u Borodina <ul><li>Šlo o nejkrvavější bitvu z celého tažení </li></ul><ul><li>Na konci dne Francouzi ustoupili na svou původní pozici </li></ul><ul><li>Rusové ale druhý den nakonec opustili i toto postavení - utrpěli masivní ztráty a znovu jim bylo odmítnuto dát posily </li></ul><ul><li>Nakonec obě strany prohlásily bitvu za své vítězství. </li></ul>
 • 12. <ul><li>Ruské velení nyní řešilo , zda má ponechat Moskvu nepříteli nebo ji bránit </li></ul><ul><li>Tuto otázku vyřešil Kutuzov (r. velitel), když dal rozkaz k ústupu a ponechal Napoleonovi Moskvu </li></ul><ul><li>14. září ji Napoleon obsadil </li></ul><ul><li>Dodnes jsou dohady o tom, zda Moskvu zapálili Rusové či Francouzi </li></ul><ul><li>Pravdou ale je, že požár Moskvy byl na škodu Napoleonovi, který čekal že car uzavře mír </li></ul>
 • 13. <ul><li>Kutuzov mezitím Napoleona nechal vyčkávat </li></ul><ul><li>3. října se utábořil v Tarutinu </li></ul><ul><li>Nakonec Napoleon nevěděl, kde ruská armáda je, ale stále věřil, že car uzavře mír </li></ul><ul><li>Nakonec byla situace Francouzů každý den horší a horší </li></ul><ul><li>Rusové se vzpamatovávali ze ztrát </li></ul>
 • 14. Napoleon v Moskvě
 • 15. <ul><li>V Tarutinském táboře si Rusové odpočinuli a připravovali nyní nové síly </li></ul><ul><li>V Tarutinském táboře byla kázeň a byl prováděn výcvik </li></ul><ul><li>Rusové svou pozici opevnili </li></ul><ul><li>V Tarutinu se doplnila ruská armáda. V této době byla vedena blokáda Moskvy domobranou a zesílila se aktivita partyzánských oddílů </li></ul>
 • 16. <ul><li>Brzy byl Kutuzov připraven k boji, situaci ale v té době ztěžoval car svými rozkazy odporujícími Kutuzovovým záměrům, které dával generálu Wittgensteinovi a admirálu Čičagovovi. </li></ul><ul><li>5. října se v Tarutinu objevil dopis pro Kutuzova, v němž Napoleon žádal o příměří. Současně s tímto dopisem Napoleon poslal také dopis carovi, v němž rovněž žádal o mír. </li></ul><ul><li>Nakonec ani jedno nebylo uzavřeno. </li></ul>
 • 17. <ul><li>Napoleon vyslal proti Rusům generála Murata, který 18. října utrpěl v bitvě u Tarutina porážku </li></ul><ul><li>Když se o této bitvě Napoleon dozvěděl, vyklidil Moskvu a vytáhl ke Kaluze </li></ul><ul><li>Napoleon se chtěl dostat do Kalugy a odtud ustoupit ke Smolensku, čímž by zachránil armádu </li></ul><ul><li>Tento záměr zmařila Bitva u Malojaroslavce, jež se odehrála 24.10. </li></ul><ul><li>Od této chvíle Napoleon ustupoval stejnou cestou, jakou přišel. </li></ul>
 • 18. Útěk z Ruska <ul><li>Po bitvě u Malojaroslavce začal Napoleon z Ruska ustupovat, tento ústup se však spíše podobal útěku </li></ul><ul><li>Zatímco ustupoval, začali Rusové jeho vojska pronásledovat </li></ul><ul><li>27. října se Francouzi dostali na Smolenskou silnici, tam se spojili s Poniatowským </li></ul><ul><li>29. října ráno projel Napoleon Borodinem, kde byly stále viditelné stopy po bitvě. </li></ul>
 • 19. <ul><li>31. října utrpěli Francouzi porážku v bitvě u Kolockého kláštera a poté 3. listopadu u Vjazmy, kterážto byla vážná a rozšířila mezi francouzskými vojsky nekázeň a paniku </li></ul><ul><li>2. listopadu Napoleon dorazil do Smolenska a zůstal tam čtyři dny, poté se vydal na další cestu </li></ul><ul><li>Bitva u Krasného, jež se odehrála </li></ul><ul><li>15. - 18. listopadu, skončila Napoleonovou porážkou. </li></ul>
 • 20. <ul><li>Napoleon se blížil k Berezině, u níž ho chtěl Kutuzov obklíčit a zajmout </li></ul><ul><li>Nakonec byl Napoleon opravdu obklíčen, během bitvy na Berezině se ale za cenu vysokých ztrát probil z obklíčen </li></ul><ul><li>Z Napoleonovy Velké armády pouhé trosky </li></ul><ul><li>Na dalším ústupu byla již armáda zničena prakticky celá a 14. prosince nakonec žalostný zbytek z více než půlmilionové armády opustil ruské území </li></ul>
 • 21. <ul><li>I když ruské tažení skončilo, tak válka ne </li></ul><ul><li>Ruský postup se zastavil až v Paříži </li></ul><ul><li>Kutuzov se dobytí Paříže nedožil, když 28. dubna 1813 zemřel při pronásledování </li></ul>
 • 22. Následky <ul><li>Napoleonovo ruské tažení skončilo katastrofou, která ho stála nejlepší jednotky a rozhodla o celé válce </li></ul><ul><li>Napoleon nedokázal zastavit postup Spojenců a v bitvě u Lipska byl poražen, později donucen k abdikaci a poslán na ostrov Elba </li></ul><ul><li>Na jeho konečné porážce nezměnil nic ani jeho návrat, protože byl 18. června 1815 poražen u Waterloo a poslán na ostrov Svatá Helena. </li></ul>

Related Documents