Magnetyzm Autorzy: Artur Rajca Gabriel Bartoszek Krzysztof Beruś Patryk Płoskoński
Wiadomości ogólne Pole magnetyczne — stan przestrzeni, w której siły działają na poruszające się ładunki elektryczne, a ta...
Linie Pola Magnetycznego Linie pola magnetycznego wyznaczają hipotetyczne tory, po których poruszałby się pojedynczy biegu...
Siła Lorentza Siła Lorentza — siła jaka działa na cząstkę obdarzoną ładunkiem elektrycznym poruszającą się w polu elektrom...
Reguła lewej dłoni Reguła lewej dłoni, Reguła Fleminga - reguła określająca kierunek i zwrot wektora siły magnetycznej (el...
Reguła prawej dłoni W fizyce druga forma reguły prawej dłoni określa regułę, w myśl której jeśli prawą dłonią obejmiemy pr...
Silnik Elektryczny Silnik Elektryczny - maszyna przetwarzająca energię elektryczną na energię mechaniczną, zwykle w postac...
Zasada Działania Silnika Prosty silnik prądu stałego z trwałymi magnesami. W uzwojeniu wirnika płynie prąd, wokół wirnika ...
Prądnica Prądnica, będąc szczególnym przypadkiem maszyny elektrycznej i generatora elektrycznego jest urządzeniem przekszt...
Zasada działania prądnicy Uzwojenie cewki umieszczonej w wirniku prądnicy przecina linie pola magnetycznego wytwarzanego ...
of 10

Prezentacja magnetyzm

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacja magnetyzm

  • 1. Magnetyzm Autorzy: Artur Rajca Gabriel Bartoszek Krzysztof Beruś Patryk Płoskoński
  • 2. Wiadomości ogólne Pole magnetyczne — stan przestrzeni, w której siły działają na poruszające się ładunki elektryczne, a także na ciała mające moment magnetyczny niezależnie od ich ruchu. Pole magnetyczne, obok pola elektrycznego, jest przejawem pola elektromagnetycznego. W zależności od układu odniesienia w jakim znajduje się obserwator, to samo zjawisko może być opisywane jako objaw pola elektrycznego, magnetycznego lub obu.
  • 3. Linie Pola Magnetycznego Linie pola magnetycznego wyznaczają hipotetyczne tory, po których poruszałby się pojedynczy biegun magnetyczny N. W miejscach większego zagęszczenia linii oddziaływania magnetyczne są silniejsze. Linie pola magnetycznego, w przeciwieństwie do linii pól: grawitacyjnego i elektrostatycznego, są zawsze zamknięte (zaczynają się na biegunie N, kończą na biegunie S).
  • 4. Siła Lorentza Siła Lorentza — siła jaka działa na cząstkę obdarzoną ładunkiem elektrycznym poruszającą się w polu elektromagnetycznymWzór określa, jak siła działająca na ładunek zależy od pola elektrycznego i pola magnetycznego (składników pola elektromagnetycznego): gdzie: * F – wektor siły (w niutonach), * q – ładunek elektryczny cząstki (w kulombach), * E – wektor natężenia pola elektrycznego (w woltach / metr), * B – wektor indukcji magnetycznej (w teslach), * v – wektor prędkośći cząstki (w metrach na sekundę), * × – iloczyn wektorowy.
  • 5. Reguła lewej dłoni Reguła lewej dłoni, Reguła Fleminga - reguła określająca kierunek i zwrot wektora siły magnetycznej (elektrodynamicznej). Jeżeli lewą dłoń ustawi się tak, aby linie pola magnetycznego zwrócone były prostopadle ku wewnętrznej powierzchni dłoni (aby wnikały w wewnętrzną stronę dłoni), a wszystkie palce - z wyjątkiem kciuka - wskazywały kierunek płynącego prądu dodatniego (poruszającej się cząsteczki), to odchylony kciuk wskaże kierunek i zwrot siły elektrodynamicznej działającej na dodatni ładunek elektryczny umieszczony w tym polu (dla ładunku ujemnego zwrot siły będzie przeciwny).
  • 6. Reguła prawej dłoni W fizyce druga forma reguły prawej dłoni określa regułę, w myśl której jeśli prawą dłonią obejmiemy przewodnik elektryczny tak, że kciuk wskazuje kierunek przepływu prądu elektrycznego I w przewodniku, to zgięte pozostałe palce wskażą zwrot wektora indukcji magnetycznej B (zwrot linii sił pola magnetycznego).
  • 7. Silnik Elektryczny Silnik Elektryczny - maszyna przetwarzająca energię elektryczną na energię mechaniczną, zwykle w postaci energii ruchu obrotowego. Moment obrotowy powstaje w silniku elektrycznym w wyniku oddziaływania pola magnetycznego i prądu elektrycznego (siła elektrodynamiczna). Filmik
  • 8. Zasada Działania Silnika Prosty silnik prądu stałego z trwałymi magnesami. W uzwojeniu wirnika płynie prąd, wokół wirnika powstaje pole magnetyczne. Lewa strona wirnika jest odpychana przez lewy biegun trwałego magnesu w prawo, powodując obrót wirnika. Wirnik kontynuuje obrót. Gdy wirnik osiągnie położenie pionowe, komutator zmienia kierunek płynącego przez elektromagnesy wirnika prądu, zmieniając kierunek wytworzonego pola magnetycznego. Proces powtarza się.
  • 9. Prądnica Prądnica, będąc szczególnym przypadkiem maszyny elektrycznej i generatora elektrycznego jest urządzeniem przekształcającym energię mechaniczną w energie elektryczną. Wytwarzanie energii elektrycznej odbywa się w prądnicach dzięki zjawisku indukcji elektromagnetycznej. Odbywa się to na skutek względnego ruchu przewodnika i zewnętrznego pola magnetycznego.
  • 10. Zasada działania prądnicy Uzwojenie cewki umieszczonej w wirniku prądnicy przecina linie pola magnetycznego wytwarzanego przez uzwojenie wzbudzające i dzięki temu indukuje się w nim zmienna siła elektromotoryczna. Aplet

Related Documents