O NAS…
EURO – EKO Sp. z o.o. istnieje
od 2000 roku i jest Spółką Agencji Rozwoju
Przemysłu S.A. w Warszawie.
Podstawową dz...
PALIWO ALTERNATYWNE
Produkcja paliwa alternatywnego oparta jest o nowoczesną technologię,
w której surowcem są odpady kalo...
INSTALACJE EURO – EKO SP. Z O.O.
Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych w Kozodrzy i w Mielcu posiada status
zastępczej ins...
ZAKŁAD
INWESTYCYJNO - REMONTOWY
W skład Spółki EURO - EKO wchodzi Zakład
Inwestycynjo – Remontowy, który jest
producentem ...
LABORATORIUM
Wykonuje badania fizykochemiczne przyjmowanych odpadów, paliwa alternatywnego
oraz biomasy. Posiada wieloletn...
Naszym Klientom zapewniamy :
Wysoki poziom odzysku odpadów,
Atrakcyjne ceny z możliwością negocjacji
Prowadzenie wymaganej...
KONTAKT:
Ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec
Tel. 773-78-50
Dział handlu i marketingu
handlowy@euro-eko.mielec.pl
Tel. 79...
Prezentacja Firmy EURO - EKO Sp. z o.o.
of 8

Prezentacja Firmy EURO - EKO Sp. z o.o.

Działalność Spółki obejmuje: odbiór i przetwarzanie odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne i niebezpiecznych, odbiór i przetwarzanie odpadów komunalnych, badania laboratoryjne, produkcję urządzeń i instalacji wykorzystywanych w zakresie mechanicznego przetwarzania odpadów
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Environment      


Transcripts - Prezentacja Firmy EURO - EKO Sp. z o.o.

  • 1. O NAS… EURO – EKO Sp. z o.o. istnieje od 2000 roku i jest Spółką Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie. Podstawową działalnością Firmy jest świadczenie usług w dziedzinie gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Spółka posiada Certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie produkcji stałych paliw alternatywnych oraz Certyfikat PN-EN ISO 9001 obejmujący badania laboratoryjne oraz projektowanie instalacji. EURO – EKO Sp. z o.o. na bieżąco dostosowuje się do obowiązujących przepisów Unii Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami, pod tym względem jest liderem w branży odpadowej.
  • 2. PALIWO ALTERNATYWNE Produkcja paliwa alternatywnego oparta jest o nowoczesną technologię, w której surowcem są odpady kaloryczne , m.in. przemysłowe i komunalne. Linie produkcyjne tworzą nowoczesne maszyny umożliwiające przetwarzanie odpadów poprzez: wstępne rozdrobnienie, mieszanie, sortowanie oraz wytwarzanie gotowego paliwa alternatywnego. Produkowane przez Spółkę EURO – EKO paliwa wykorzystywane są jako zamiennik węgla w przemyśle cementowym, co pozwala w sposób racjonalny gospodarować nieodnawialnymi źródłami energii.
  • 3. INSTALACJE EURO – EKO SP. Z O.O. Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych w Kozodrzy i w Mielcu posiada status zastępczej instalacji RIPOK – Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Wytwórnie w Kozodrzy i Chełmie specjalizują się w unieszkodliwianiu odpadów przemysłowych i komunalnych (innych niż niebezpieczne), natomiast odpady przemysłowe niebezpieczne unieszkodliwiane są w WPA Mielec.  Wytwórnia Paliw Alternatywnych w Mielcu  Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych w Kozodrzy  Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych w Chełmie
  • 4. ZAKŁAD INWESTYCYJNO - REMONTOWY W skład Spółki EURO - EKO wchodzi Zakład Inwestycynjo – Remontowy, który jest producentem urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesie mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów:  przesiewaczy bębnowych,  przenośników taśmowych,  rozrywaczy do worków,  części zamiennych do maszyn rozdrabniających odpady,  suszarni paliwa alternatywnego w systemie biologicznym i termicznym
  • 5. LABORATORIUM Wykonuje badania fizykochemiczne przyjmowanych odpadów, paliwa alternatywnego oraz biomasy. Posiada wieloletnie doświadczenie, profesjonalny sprzęt i wykwalifikowaną kadrę. Wykaz badan prowadzonych w laboratorium: • ciepło spalania i wartość opałowa • zawartość wilgoci całkowitej i analitycznej • zawartość popiołu • zawartość chloru, • oznaczenie gęstości nasypowej • pobieranie próbek odpadu • wymywanie (wyciąg wodny) • Wartość AT 4 Procedury poboru próbek oraz badań laboratoryjnych opracowane zostały na podstawie Polskich Norm. Powyższy zakres dotyczy badania odpadów obojętnych, niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne. W laboratorium funkcjonuje System zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami Normy PN-EN ISO 9001.
  • 6. Naszym Klientom zapewniamy : Wysoki poziom odzysku odpadów, Atrakcyjne ceny z możliwością negocjacji Prowadzenie wymaganej dokumentacji potwierdzającej przetworzenie odpadu Profesjonalna i miła obsługa
  • 7. KONTAKT: Ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec Tel. 773-78-50 Dział handlu i marketingu handlowy@euro-eko.mielec.pl Tel. 793 793 166 www.euro-eko.mielec.pl

Related Documents