Srbija je kontinentalna država. Nalazi se u Južnoj
Evropi. Većim delom zahvata Balkansko
poluostrvo a manjim Panonsku nizi...
Lidija Gajić IV/3
Položaj republike Srbije
Položaj republike Srbije
of 4

Položaj republike Srbije

Osnovni podaci o položaju Republike Srbije.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Položaj republike Srbije

  • 1. Srbija je kontinentalna država. Nalazi se u Južnoj Evropi. Većim delom zahvata Balkansko poluostrvo a manjim Panonsku niziju. Graniči se na severu sa Mađarskom, na severo-istoku sa Rumunijom, na istoku sa Bugarskom, na jugu sa Makedonijom, na jugo-zapadu sa Albanijom i Crnom Gorom a na zapadu sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom. Kroz Srbiju prolaze mnogi važni putevi.
  • 2. Lidija Gajić IV/3

Related Documents