PREZENTAČNÉ
ZRUČNOSTI
nové trendy
Ivana Miklovič GtoG, s.r.o.
Svet sa mení ...
Ako sa to
odzrkadľuje
vo svete prezentácií ?
Doba sa mení ...
Design
Dôraz na design, estetično
Design – ako sa banky učia od kaviarní
Umpqua Banka, Oregon – Lifestylová banka, kam chodia zákazníci radi
Design a prezentácie
Design – zúčastnite sa tretej priemyselnej revolúcie
„V budúcnosti
budú zákazníci očakávať
originálne predmety“.
Vďaka tom...
Doba sa mení ...
Design Príbeh
Prečo príbeh?
Príbehy bavia.
Fakty poučujú.
Prečo príbeh?
Fakty sú široko dostupné. → Strácajú hodnotu.
Záleží na schopnosti
umiestňovať fakty
do kontextu.
→ Odkomuni...
Prečo príbeh?
Žijeme v rýchlej dobe.
Jediný spôsob,
ako zaujať,
je
VYVOLAŤ EMÓCIE.
On to vedel ...
Jobs má schopnosť
vytvárať okolo nudných vecí
strhujúce príbehy.
Doba sa mení ...
Design Príbeh Symfónia
Symfónia = spájať zdanlivo nespojiteľné
Symfónia = pozerať sa na veci z iných uhlov pohľadu
... A prečo nie?
Doba si od nás žiada viac.
Schopnosť vidieť celkový obraz,
ako aj vidieť za hranice
tradičného vnímania sveta.
Doba sa mení ...
Design Príbeh Symfónia
Empatia
Empatia
Schopnosť „postaviť sa“ do topánok niekoho iného
Empatia
Čo by som sa JA chcel
dozvedieť,
ak by som sedel na ich
mieste?
Doba sa mení ...
Design Príbeh Symfónia
Empatia Hra
Hra – hravý štýl vedenia prezentácie
Jobs chápe prezentácie
ako
divadelné predstavenie
cítiť.
Chcú byť súčasťou diania.
ĽUDIA
chcú niečo
Doba sa mení ...
Design Príbeh Symfónia
Empatia Hra Zmysel
Zmysel – dať veciam vyšší význam
Howard Schultz
nepredáva kávu,
ale ...
„tretí priestor“,
ktorý sa nachádza
medzi prácou
a domovom.
Jobs
nepredáva
počítače,
ale
nástroje
k rozvoju
ľudského
potenciálu.
Dajte veciam
vyšší zmysel.
Žijeme v novej dobe,
novej ére,
kde sú potrebné
NOVÉ ZRUČNOSTI ...
GtoG, s.r.o.
Ivana Miklovič
www.gtog.eu
of 31

Prezentačné zručnosti - nové trendy

Svet sa mení. Kde sa posunuli trendy v oblasti prezentácií, vedenia školení, seminárov? Ktoré kľúčové prvky charakterizujú dnešnú dobu?
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Leadership & Management      


Transcripts - Prezentačné zručnosti - nové trendy

 • 1. PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI nové trendy Ivana Miklovič GtoG, s.r.o.
 • 2. Svet sa mení ... Ako sa to odzrkadľuje vo svete prezentácií ?
 • 3. Doba sa mení ... Design
 • 4. Dôraz na design, estetično
 • 5. Design – ako sa banky učia od kaviarní Umpqua Banka, Oregon – Lifestylová banka, kam chodia zákazníci radi
 • 6. Design a prezentácie
 • 7. Design – zúčastnite sa tretej priemyselnej revolúcie „V budúcnosti budú zákazníci očakávať originálne predmety“. Vďaka tomu každý bude mať možnosť získať jedinečný kúsok. Taliansky designér Gaetano Pesce
 • 8. Doba sa mení ... Design Príbeh
 • 9. Prečo príbeh? Príbehy bavia. Fakty poučujú.
 • 10. Prečo príbeh? Fakty sú široko dostupné. → Strácajú hodnotu. Záleží na schopnosti umiestňovať fakty do kontextu. → Odkomunikovať ich tak, aby mali emocionálny dopad.
 • 11. Prečo príbeh? Žijeme v rýchlej dobe. Jediný spôsob, ako zaujať, je VYVOLAŤ EMÓCIE.
 • 12. On to vedel ... Jobs má schopnosť vytvárať okolo nudných vecí strhujúce príbehy.
 • 13. Doba sa mení ... Design Príbeh Symfónia
 • 14. Symfónia = spájať zdanlivo nespojiteľné
 • 15. Symfónia = pozerať sa na veci z iných uhlov pohľadu
 • 16. ... A prečo nie?
 • 17. Doba si od nás žiada viac. Schopnosť vidieť celkový obraz, ako aj vidieť za hranice tradičného vnímania sveta.
 • 18. Doba sa mení ... Design Príbeh Symfónia Empatia
 • 19. Empatia Schopnosť „postaviť sa“ do topánok niekoho iného
 • 20. Empatia Čo by som sa JA chcel dozvedieť, ak by som sedel na ich mieste?
 • 21. Doba sa mení ... Design Príbeh Symfónia Empatia Hra
 • 22. Hra – hravý štýl vedenia prezentácie
 • 23. Jobs chápe prezentácie ako divadelné predstavenie
 • 24. cítiť. Chcú byť súčasťou diania. ĽUDIA chcú niečo
 • 25. Doba sa mení ... Design Príbeh Symfónia Empatia Hra Zmysel
 • 26. Zmysel – dať veciam vyšší význam
 • 27. Howard Schultz nepredáva kávu, ale ... „tretí priestor“, ktorý sa nachádza medzi prácou a domovom.
 • 28. Jobs nepredáva počítače, ale nástroje k rozvoju ľudského potenciálu.
 • 29. Dajte veciam vyšší zmysel.
 • 30. Žijeme v novej dobe, novej ére, kde sú potrebné NOVÉ ZRUČNOSTI ...
 • 31. GtoG, s.r.o. Ivana Miklovič www.gtog.eu

Related Documents