Obec Poniky a Základná škola s materskou školou v Ponikách
Vás srdečne pozývajú
n...
of 1

Poniky Pozvánka - Štefan Žáry

Pozvánka z obecného úradu v Ponikách na slávnostné udalosti spojené s rodákom Štefanom Žárym
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      News & Politics      


Transcripts - Poniky Pozvánka - Štefan Žáry

  • 1. Obec Poniky a Základná škola s materskou školou v Ponikách Vás srdečne pozývajú na slávnostné otvorenie „Ponickýho domu kultúrneho dedičstva“ a Pamätnej izby Štefana Žáryho spojené s udelením čestného názvu ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU ŠTEFANA ŽÁRYHO v priestoroch budovy Pod Dielcom 364 v Ponikách dňa 13. marca 2010 o 16:30, s pokračovaním programu v Kultúrnom dome v Ponikách. Po slávnosti Vás pozývame na pohostenie do reštaurácie na Námestí Štefana Ţáryho 222 v Ponikách. Priestory „Ponickýho domu“ a Pamätnej izby Štefana Ţáryho budú verejnosti prístupné od 9:00 do 16:00. TEŠÍME SA NA VÁS!