POLJOPRIVREDNA POLITIKA HSLS-A Nova i drugačija “Ţivo selo”
STANJE I AKTUALNA PROBLEMATIKA U POLJOPRIVREDI
Institucionalna potpora poljoprivredi Izvan proračuna Na proračunu
Unatoč tome što.... svi o poljoprivredi i njenim problemima sve znaju i svi znaju rješenje, a ipak se problemi ...
Prekomjeran uvozZemlja Kapital Birokracija -skup i -Komplicirana i- usitnjena nedost...
U 10 godina... Izgubili 650 tisuća ha Izgubili 50 tisuća proizvoĎača mlijeka 4 x povećali uvoz hrane Stvorili susta...
Uvoz – izvoz (Izvor HGK) – mil. $ UVOZ IZVOZ 2000. 687 406 ...
Izgubljena moguća proizvodnja Ako se ukupan uvoz živih goveda i svinja i mesnih preraĎevina preračuna na živu vagu, ...
Financijski gubitak (sjenokoša) gubitak 9700 krava = gubitak 9700 ha sjenokoša 1 ha = 5000-7000 kg sijena (3 otkos...
“Sprječavanje uvoza” – nije istinada se protiv uvoza baš ništa nemože... Zakonom o trgovini (NN 49/03- pročišćeni tekst)...
Poljoprivredno zemljište – temeljpoljoprivrede Poljoprivredno zemljište je nekretnina koja je podložna proce...
U 13 godina izgubili smo poljoprivredih površina za više od 1 Slovenije !!!! (DZS) Godina Ukupno poljop. Li...
Rezultat – izmeĎu ostalog Enorman gubitak proizvoĎača mlijeka: 2000 godine – 67.000 proizvoĎača mlijeka 2010 godine ...
Zaključak Hrvatska poljoprivreda preživjela je rat, elementarne nepogode ali nije.... “poljoprivrednu politiku” H...
HSLS – program zapoljoprivredu Programi koji imaju za cilj smanjiti uvoz hrane, osigurati samodostatnost u većini polj...
Pet koraka za opstanak i razvoj ZEMLJA - okrupnjavanje i upravljanje poljoprivrednim zemljištem PROSTOR – zaštita...
1. Poljoprivredno zemljište Uspostava fonda za okrupnjavanja i uređenje poljoprivrednog zemljišta Sustav zemljišn...
2. RURALNI PROSTOR IEKOLOGIJA Očuvanje seoskog prostora i krajobraza i zadržavanje ljudi u njemu Donošenje Pol...
3. OBITELJSKO GOSPODARSTVO (OBITELJSKO PODUZETNIŠTVO) - LJUDI Zaokret od industrijskog tipa poljoprivrede (kombinati) p...
4. UDRUŢIVANJE I OBRAZOVANJEPOLJOPRIVREDNIKA Institucionalna potpora radu obiteljskih gospodarstava – a ne samo kontrol...
5. PRAVNA I FINANCIJSKASIGURNOST - NAPLATA Donošenje zakona o naplati poljoprivrednih proizvoda Smanjenje PDV-a n...
ZAKLJUČAKUz uvijet da se radikalno promijeni način upravljanja poljoprivrednim resursima moguće je spasiti, odr...
Za kraj ili bolji početak... IzaĎite na izbore 4. prosinca, razmislite i dajte šansu onima koji o poljoprivredi r...
Poljoprivredna politika HSLS-a
Poljoprivredna politika HSLS-a
Poljoprivredna politika HSLS-a
of 26

Poljoprivredna politika HSLS-a

Nova i drugačija “Živo selo”
Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      


Transcripts - Poljoprivredna politika HSLS-a

 • 1. POLJOPRIVREDNA POLITIKA HSLS-A Nova i drugačija “Ţivo selo”
 • 2. STANJE I AKTUALNA PROBLEMATIKA U POLJOPRIVREDI
 • 3. Institucionalna potpora poljoprivredi Izvan proračuna Na proračunu
 • 4. Unatoč tome što.... svi o poljoprivredi i njenim problemima sve znaju i svi znaju rješenje, a ipak se problemi povećavaju i ipak uvozimo previše hrane često upitne kvalitete i sumnjivog porijekla!
 • 5. Prekomjeran uvozZemlja Kapital Birokracija -skup i -Komplicirana i- usitnjena nedostupan kruta Neorganiziranost seljaka
 • 6. U 10 godina... Izgubili 650 tisuća ha Izgubili 50 tisuća proizvoĎača mlijeka 4 x povećali uvoz hrane Stvorili sustav kontrolnih a ne potpornih institucija
 • 7. Uvoz – izvoz (Izvor HGK) – mil. $ UVOZ IZVOZ 2000. 687 406 2001. 845 470 2002. 918 482 2003. 1.256 768 2004. 1.455 740 2005. 1.616 920 2006. 1.848 1.190 2007. 2.150 1.313 2008. 2.625 1.399 2009. 2.239 1.360
 • 8. Izgubljena moguća proizvodnja Ako se ukupan uvoz živih goveda i svinja i mesnih preraĎevina preračuna na živu vagu, u 2009. godini uvezeno je:  138.575 goveda (420 kg) – 700 mil. kn  886.506 svinja (100 kg) – 600 mil. kn = 1.3 milijarde kn ili 175 mil. €
 • 9. Financijski gubitak (sjenokoša) gubitak 9700 krava = gubitak 9700 ha sjenokoša 1 ha = 5000-7000 kg sijena (3 otkosa) = 2700-3600 l mlijeka po kravi 9.700 ha = 26-39 mil. lit. odnosno oko 60-90 mil. kuna godišnje
 • 10. “Sprječavanje uvoza” – nije istinada se protiv uvoza baš ništa nemože... Zakonom o trgovini (NN 49/03- pročišćeni tekst) definirani su načini i zaštitne mjere uslijed povećanog uvoza (članci od 45 do 50) te tko ih je dužan provoditi. Ova mogućnost se ne koristi
 • 11. Poljoprivredno zemljište – temeljpoljoprivrede Poljoprivredno zemljište je nekretnina koja je podložna procesu nasljeĎivanja (Zakon o nasljeĎivanju NN 48/03 i 163/03 čl 8 st. 1) što je izazvalo slijedeće:  Dijeljenje postojećih parcela na nekoliko dijelova,  Disperzija parcela u vlasništvu jednog vlasnika,  Dodjeljivanje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvo osobama koji nemaju interesa za poljoprivredom
 • 12. U 13 godina izgubili smo poljoprivredih površina za više od 1 Slovenije !!!! (DZS) Godina Ukupno poljop. Livade i pašnjaci zemljište 1996 1.935 824 2009 1.299 343 Razlika - 636 - 481Ukupne poljopr. površine Slovenije iznose 508.759 ha, a naš 13-godišnji gubitak površina 636.000 ha
 • 13. Rezultat – izmeĎu ostalog Enorman gubitak proizvoĎača mlijeka: 2000 godine – 67.000 proizvoĎača mlijeka 2010 godine – 17.000 proizvoĎača Prognoza 2011 godine – oko 10.000
 • 14. Zaključak Hrvatska poljoprivreda preživjela je rat, elementarne nepogode ali nije.... “poljoprivrednu politiku” HDZ-a i HSS-a i  sad se bori za opstanak....
 • 15. HSLS – program zapoljoprivredu Programi koji imaju za cilj smanjiti uvoz hrane, osigurati samodostatnost u većini poljoprivrednih proizvoda, zaštiti okoliš od zagaĎenja i u konačnici očuvati ruralni prostor.
 • 16. Pet koraka za opstanak i razvoj ZEMLJA - okrupnjavanje i upravljanje poljoprivrednim zemljištem PROSTOR – zaštita i očuvanje seoskog prostora i prirode LJUDI – obiteljska poljoprivredna gospodarstva su temelj proizvodnje hrane SIGURNOST – naplata proizvoda i legalizacija objekata UDRUŢIVANJE – pretpostavka za konkurentnost domaćih proizvoda
 • 17. 1. Poljoprivredno zemljište Uspostava fonda za okrupnjavanja i uređenje poljoprivrednog zemljišta Sustav zemljišnih ureda i zemljišne banke Prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta obiteljskim gospodarstvima
 • 18. 2. RURALNI PROSTOR IEKOLOGIJA Očuvanje seoskog prostora i krajobraza i zadržavanje ljudi u njemu Donošenje Poljoprivrednog okolišnog programa Agrobiodiverzitet
 • 19. 3. OBITELJSKO GOSPODARSTVO (OBITELJSKO PODUZETNIŠTVO) - LJUDI Zaokret od industrijskog tipa poljoprivrede (kombinati) prema obiteljskom gospodarstvu Uključivanje poljoprivrednika u vlasništvo procesne industrije Udruživanje – udruge -
 • 20. 4. UDRUŢIVANJE I OBRAZOVANJEPOLJOPRIVREDNIKA Institucionalna potpora radu obiteljskih gospodarstava – a ne samo kontrola Mreža tržnih jedinica – prodaja proizvoda Udruge i zadruge Jačanje kapaciteta za korištenje fondova EU
 • 21. 5. PRAVNA I FINANCIJSKASIGURNOST - NAPLATA Donošenje zakona o naplati poljoprivrednih proizvoda Smanjenje PDV-a na hranu, te na repromaterijale i usluge u poljoprivredi
 • 22. ZAKLJUČAKUz uvijet da se radikalno promijeni način upravljanja poljoprivrednim resursima moguće je spasiti, održati i početi razvijati poljoprivredu u Hrvatskoj To neće učiniti oni koji su dosada upravljali poljoprivredom
 • 23. Za kraj ili bolji početak... IzaĎite na izbore 4. prosinca, razmislite i dajte šansu onima koji o poljoprivredi razmišljaju drugačije da vam se opet ne dogodi isto pitanje poslije izbora.... Kaj sam napravil, za koga sam to glasal ?

Related Documents