DIPLOMSKA NALOGA
OPTIMIZACIJA STRUKTURNO ODVISNIH PARAMETROVOPTIMIZACIJA STRUKTURNO ODVISNIH PARAMETROV
PRI SKLOPLJENI MAS...
Forenzični del
 Specifična ter rutinska detekcija izbranih
sinteznih kanabinoidov s sklopljeno masno
spektrometrijo
Toksi...
Nove psihoaktivne snovi
• Posnemajo učinke drog
• Legalne ter lahko razpoložljive
• Težave pri odkrivanju
• Težko predvidl...
Kanabinoidi
• endokanabinoidi, fitokanabinoidi ter sintezni kanabinoidi
• uporaba zaradi evforičnih učinkov ter v tradicio...
Sintezni kanabinoidi
• lipidotopni, nepolarni, hlapni
• različna jakost, do 100x večja afiniteta do CB R kot
marihuana
• J...
Sintezni kanabinoidi
1: AM-251; 2: AM-356; 3. AM-2201;
4: CP 55,940; 5: JWH-018*; 6: WIN 51,708
hydrate; 7: R-(+)-WIN 55,2...
Učinki
Centralni živčni sistem
Agitacija, panični napadi, izguba
zavesti, anksioznost, psihoze,
paranoja, zmedenost, krči,...
Forenzična toksikologija
• Analiza bioloških vzorcev ter zaseženih spojin
• Presejalni testi (imunokemijski testi) ter pot...
Tekočinska/plinska kromatografija s
sklopljeno masno spektrometrijo
• Že preizkušena metoda
• Primerna za vse tipe vzorcev...
Optimizacija strukturno-odvisnih parametrov pri sklopljeni masni
spektrometriji za detekcijo izbranih sinteznih kanabinoid...
Optimizacija strukturno-odvisnih parametrov pri sklopljeni masni
spektrometriji za detekcijo izbranih sinteznih kanabinoid...
Optimizirani strukturno-odvisni parametri s
štirimi najintenzivnejšimi fragmenti
AM-251 AM-356 AM-2201 CP 55,940 JWH-018* ...
Kationski kanalčki
• Kv kanali (podtipi 1.1, 1.3, hERG), Nav kanali (podtipi
1.2, 1.3, 1.5)
• Najvišja ekspresija v srcu, ...
TRPV1
• 28 skupin TRP, 1997 izoliran TRPV1
• zelo široka ekspresija
• nocicepcija, migrena, GI motnje, vnetna stanja
• end...
Testiranje na žabjih oocitih
• Jajčne celice žabe krempljače (Xenopus laevis)
• Mikroinjeciranje komplementarne DNK  inku...
Testiranje na Nav ter Kv kanalih
Testiranja na TRPV1 kanalu
SKLEPI
• Določili smo 4 najznačilnejše fragmente za 8
sinteznih kanabinoidov ter optimizirali
strukturno-odvisne parametre...
Nadaljne raziskave
• Dokazati občutljivost in specifičnost naše metode na
primeru forenzičnih vzorcev
• Razviti našo metod...
prezentacija_diplomska_koncna
of 20

prezentacija_diplomska_koncna

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - prezentacija_diplomska_koncna

 • 1. DIPLOMSKA NALOGA OPTIMIZACIJA STRUKTURNO ODVISNIH PARAMETROVOPTIMIZACIJA STRUKTURNO ODVISNIH PARAMETROV PRI SKLOPLJENI MASNI SPEKTROMETRIJI ZA IZBRANEPRI SKLOPLJENI MASNI SPEKTROMETRIJI ZA IZBRANE SINTEZNE KANABINOIDE TER MODULACIJA IONSKIHSINTEZNE KANABINOIDE TER MODULACIJA IONSKIH KANALOVKANALOV UNIVERZITETNI ŠTUDIJ FARMACIJA Iva Hari Mentor: izr. prof. dr. Lucija Peterlin Mašič, mag. farm. Somentor: prof. dr. apr. Jan Tytgat, mag. farm.
 • 2. Forenzični del  Specifična ter rutinska detekcija izbranih sinteznih kanabinoidov s sklopljeno masno spektrometrijo Toksikološki del  Karakterizacija novih farmakoloških tarč  Modulacija napetosti kationskih kanalov
 • 3. Nove psihoaktivne snovi • Posnemajo učinke drog • Legalne ter lahko razpoložljive • Težave pri odkrivanju • Težko predvidljivi dolgoročni učinki • Smrtni primeri • Katinoni, triptamini, fenetilamini, piperazini, sintetični kanabinoidi
 • 4. Kanabinoidi • endokanabinoidi, fitokanabinoidi ter sintezni kanabinoidi • uporaba zaradi evforičnih učinkov ter v tradicionalni medicini • od 1850-1942 v farmakopeji ZDA za zdravljenje revmatizma, porodnih bolečin in slabosti • ∆9 – tetrahidrokanabinol (THC), kanabidiol (CBD), kanabidol, kanabinoidna receptorja CB1 in CB2, druge farmakološke tarče 1: THC; 2: CBD
 • 5. Sintezni kanabinoidi • lipidotopni, nepolarni, hlapni • različna jakost, do 100x večja afiniteta do CB R kot marihuana • JWH; HU; CP; AM skupine spojin • 2009 o njih poročajo v 21 EU državah
 • 6. Sintezni kanabinoidi 1: AM-251; 2: AM-356; 3. AM-2201; 4: CP 55,940; 5: JWH-018*; 6: WIN 51,708 hydrate; 7: R-(+)-WIN 55,212-2; 8: WIN 62,577  Delovanje na CB receptorje, nekateri tudi na 5HT3A, TRPV1 ter nevronske R  Pomanjkljivo znanje o ADME lastnostih  Zelo raznolike kemijske strukture
 • 7. Učinki Centralni živčni sistem Agitacija, panični napadi, izguba zavesti, anksioznost, psihoze, paranoja, zmedenost, krči, iritacija, poskusi samomora, spremembe v razpoloženju ter percepciji Kardiovaskularni sistem Tahikardija, hipertenzija, bolečina v prsih, srčna ishemija Metabolizem Hiperglikemija, hipokalemija, acidoza Gastrointestinalni sistem Slabost, bruhanje Avtonomni živčni sistem Vročina, razširjene zenice, pordele ter pekoče oči - Analgetičen učinek (TRPV1?) - Učinki na CŽS ter kardiovaskularni sistem – K+ in Na+ ?
 • 8. Forenzična toksikologija • Analiza bioloških vzorcev ter zaseženih spojin • Presejalni testi (imunokemijski testi) ter potrditvena analiza (GC/LC-MS) • Različni vzorci – prisotne različne spojine
 • 9. Tekočinska/plinska kromatografija s sklopljeno masno spektrometrijo • Že preizkušena metoda • Primerna za vse tipe vzorcev (krvni, urinski, vzorci sline) • Kvalitativna in kvantitativna analiza • Specifična ter občutljiva
 • 10. Optimizacija strukturno-odvisnih parametrov pri sklopljeni masni spektrometriji za detekcijo izbranih sinteznih kanabinoidov - Spojine: AM-251, AM-356, AM-2201, CP 55,940, JWH-018*, WIN 51,708, WIN 55,212-2, WIN 62,577 - Ionizacija z razprševanjem raztopin v električnem polju (ESI) - Tandemski masni spektrofotometer v načinu za snemanje izbranih fragmentov (MRM) - MS/MS – identifikacija spojin glede na standarde preko prepoznavanja fragmentov oz. načrtovanja fragmentacijskih poti
 • 11. Optimizacija strukturno-odvisnih parametrov pri sklopljeni masni spektrometriji za detekcijo izbranih sinteznih kanabinoidov  Kolizijska energija oz. “collision energy” (CE)  Fragmentacijski potencial oz. “declustering potential”(DP)  Vhodni potencial oz. “entrance potential”(EP)  Vhodni potencial v kolizijsko celico oz. “collision cell entrance potential”(CEP)  Izhodni potencial iz kolizijske celice oz. “collision cell exit potential” (CXP)  Pritisk kolizijskega plina v kolizijski celici oz. “CAD gas parameter”
 • 12. Optimizirani strukturno-odvisni parametri s štirimi najintenzivnejšimi fragmenti AM-251 AM-356 AM-2201 CP 55,940 JWH-018* WIN 51,708 WIN 55,212-2 WIN 62,577 DP (V) 76 41 56 36 71 111 61 96 EP (V) 9 5 7 9.5 8 6 8 10 CEP (V) 24 14 16 16 14 20 18 18 Q1 (amu) 557.0 362.3 360.2 377.4 356.2 440.3 427.3 438.3 Q31 (amu) 129.2 76.0 77.1 71.1 115.2 220.2 77.1 232.2 Q32 (amu) 229.2 91.1 126.6 77.1 141.2 234.2 100.1 233.2 Q33 (amu) 330.1 79.1 127.1 121.2 169.2 236.2 127.2 234.3 Q34 (amu) 457.0 105.1 155.1 233.3 214.2 344.3 155.2 246.3 CXP1 (V) 4 4 4 4 4 4 4 4 CXP2 (V) 4 4 4 4 4 4 4 4 CXP3 (V) 4 4 4 4 4 4 4 4 CXP4 (V) 6 4 4 4 4 6 4 4 CE1 (V) 81 29 116 31 91 103 129 107 CE2 (V) 99 63 108 105 55 89 56 71 CE3 (V) 61 60 66 26 91 71 79 67 CE4 (V) 41 43 33 17 32 59 33 65
 • 13. Kationski kanalčki • Kv kanali (podtipi 1.1, 1.3, hERG), Nav kanali (podtipi 1.2, 1.3, 1.5) • Najvišja ekspresija v srcu, možganih & imunskem s. • Integralni membranski proteini odgovorni za prevajanje signalov preko membrane • Vpleteni v množici bioloških rkc ter bolezni • α (odp. kanala, ionska sel., deakt.) + pomožne β enote (napetostna odv.)
 • 14. TRPV1 • 28 skupin TRP, 1997 izoliran TRPV1 • zelo široka ekspresija • nocicepcija, migrena, GI motnje, vnetna stanja • endogeni & eksogeni aktivatorji (T, pH, meh. dražljaji) • nezadostni podatki o zvezi med strukturo in delovanjem
 • 15. Testiranje na žabjih oocitih • Jajčne celice žabe krempljače (Xenopus laevis) • Mikroinjeciranje komplementarne DNK  inkubacija • Metoda vpete napetosti med dvema mikroelektrodama • Težave
 • 16. Testiranje na Nav ter Kv kanalih
 • 17. Testiranja na TRPV1 kanalu
 • 18. SKLEPI • Določili smo 4 najznačilnejše fragmente za 8 sinteznih kanabinoidov ter optimizirali strukturno-odvisne parametre pri tandemski masni spektrometriji za specifično detekcijo le- teh • Testiranje na kationskih kanalih ni pokazalo efektov, kar je koristno v primeru kanala hERG • Rezultati na TRPV1 so preliminarni za AM-2201, CP 55,940 in WIN 62,577 – možen sinergističen efekt po aplikaciji z CAP
 • 19. Nadaljne raziskave • Dokazati občutljivost in specifičnost naše metode na primeru forenzičnih vzorcev • Razviti našo metodo za metabolite • Testiranja na serotoninskih receptorjih, Kv 1.2 (MS) • Indirektni efekt ?

Related Documents