Optimizacija konverzije internet trgovine Toni Aničić Inchoo d.o.o.
Vaša Internet trgovina je vaš prodavač. CC image: petesimon.blogspot.com/2009/03/salesman.html 
AIDA <ul><li>Attention (pažnja) </li></ul><ul><li>Interest (interes, zanimanje) </li></ul><ul><li>Desire (želja) </li></ul...
Postupak kreiranja testa <ul><li>Identificiranje problema </li></ul><ul><li>Postavljanje teze o rješenju problema </li></u...
Google Website Optimizer A/B Experiment Multivariat Experiment
Koliki je dobar conversion rate ? Koliki conversion rate ima moja konkurencija? Kriva pitanja: Pravo pitanje: Što mogu ...
HVALA!
of 7

Optimizacija konverzije internet trgovine

Prezentacija "Optimizacija konverzije internet trgovine" koju je Toni Aničić održao na konferenciji E-trgovina 2010 21. aprila 2010. godine na Paliću.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      


Transcripts - Optimizacija konverzije internet trgovine

  • 1. Optimizacija konverzije internet trgovine Toni Aničić Inchoo d.o.o.
  • 2. Vaša Internet trgovina je vaš prodavač. CC image: petesimon.blogspot.com/2009/03/salesman.html
  • 3. AIDA <ul><li>Attention (pažnja) </li></ul><ul><li>Interest (interes, zanimanje) </li></ul><ul><li>Desire (želja) </li></ul><ul><li>Action (akcija) </li></ul>
  • 4. Postupak kreiranja testa <ul><li>Identificiranje problema </li></ul><ul><li>Postavljanje teze o rješenju problema </li></ul><ul><li>Testiranje teze </li></ul><ul><li>Donošenje zaključka </li></ul>
  • 5. Google Website Optimizer A/B Experiment Multivariat Experiment
  • 6. Koliki je dobar conversion rate ? Koliki conversion rate ima moja konkurencija? Kriva pitanja: Pravo pitanje: Što mogu poduzeti da popravim svoj conversion rate ?
  • 7. HVALA!

Related Documents