UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT,
PTSL
Portal e-Jurnal Perpustakaan UKM menyediakan akses
kepada
pangkalan data dalam talian atau sumber maklumat
elektronik pelb...
Fungsi Portal e-Jurnal
• Menyediakan akses kepada
pangkalan data pelbagai bidang
yang dilanggan oleh Perpustakaan
untuk ke...
Kelebihan Portal e-Jurnal
• Boleh diakses di mana-mana pada
bila-bila masa
• Pencarian artikel boleh dilakukan
walaupun ti...
Strategi
Pencarian
UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT,
PTSL
1. Basic Search/Quick
Search/Simple Search
• Pencarian secara umum
• Katakunci yang digunakan tidak dikhususkan pencariann...
Penggunaan keyword dengan kaedah Boolean Logic AND, OR ,
NOT.
Pencarian boleh dilakukan melalui :• Pengarang/Author
• Judu...
Boolean Logic
Penggunaan keyword dengan kaedah
Boolean Logic AND, OR , NOT.
AND
untuk mengecilkan hasil pencarian
(to narr...
Bagaimana untuk
mengakses portal
e-jurnal?
UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT,
PTSL
Langkah 1 : Akses melalui Laman web Perpustakaan
http://www.ukm.my/ptsl
UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT,
PTSL
Langkah 2 : Login Portal e-Jurnal
AKSES
DARI
LUAR
KAMPUS
Masukkan
ID
pengguna
dan
katalaluan
 
AKSES DARI DALAM
KAMPUS
Kli...
Langkah 3 : Pemilihan pangkalan data
Pencarian
melalui
nama pangkalan
data yang
disusun
mengikut abjad
Pencarian
melalui
b...
CONTOH 1:
UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT,
PTSL
Pilih kategori pencarian sama
ada menggunakan All fields,
Author name atau
Journal/Book title
Langkah 1:
Contoh:
Masukkan
...
Hasil pencarian dan jumlah rekod bagi
topik “architecture dipaparkan.‟
Klik Abstract
untuk
membaca
abstrak
artikel
Hasil p...
Pangkalan data ScienceDirect menyediakan simbol seperti di
bawah untuk memberitahu pengguna samada artikel yang
dikehendak...
Langkah 1
Klik
Advanced
Search
Langkah 2
Masukkan
kata kunci di
kotak
pencarian.
Cth: Social
problems
AND
Malaysia
Langkah...
Klik Abstract
untuk
membaca
abstrak
artikel
Purchase PDF =
Teks penuh
artikel boleh
didapati melalui
Pay Per View
UNIT PER...
CONTOH 2:
UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT,
PTSL
Contoh: Klik pada pautan ini
Langkah 1
Pilih
pangkalan
data yang
berkaitan
UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT,
PTSL
Langkah 2
Pilih
pangkalan
data mengikut
bidang
pencarian
Langkah 3
Klik Continue
UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT,
PTSL
KAEDAH PENCARIAN:
BASIC SEARCH
Contoh:
Masukkan
katakunci
“information
literacy” di
kotak
pencarian dan
klik search
Boleh
...
Hasil pencarian dan
jumlah rekod bagi
topik “information
literacy dipaparkan.‟
Klik PDF
Full Text
untuk
memuat
turun
artik...
KAEDAH PENCARIAN:
ADVANCED SEARCH
Langkah 1:
Masukkan
kata kunci,
contoh:
chemical
technology Langkah 2:
Pilih jenis
penca...
Hasil pencarian dan
jumlah rekod bagi
topik “chemical
technology‟
dipaparkan.
Klik PDF
Full Text
untuk
memuat
turun
artike...
Contoh teks penuh artikel
Artikel teks
penuh ini
boleh
disimpan
(Save) atau
dicetak
(Print)
UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT,
PT...
CONTOH 3:
UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT,
PTSL
‟
Langkah 1:
Masukkan
kata kunci,
contoh:
“chemical
engineering”
Langkah 2:
Pilih jenis
pencarian,
contoh:
Article title
d...
Hasil
pencarian
boleh
dikecilkan
dengan
memilih
Year, Author
Name,
Subject Area
dsb.
Tandakan √
pada kotak
dan pilih
Limit...
CONTOH 4:
UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT,
PTSL
JCR digunakan untuk mencari nilai faktor impak / impact factor sesuatu jurnal dan
juga kedudukan ( ranking ) jurnal.
Impac...
Bagaimana untuk mencari jurnal berimpak tinggi
menggunakan pangkalan data JCR ?
Langkah 3
Klik SUBMIT
Langkah 2
Langkah 1:...
Pemilihan melalui bidang perkara
Boleh memilih lebih
daripada satu
bidang
dengan menekan
butang “Ctrl”.
Langkah 4:
Pilih b...
Jurnal
akan
disusun
mengikut
impact
factor
yang
paling
tinggi
 
Langkah 6:
Pilih cara
susunan
senarai
judul jurnal
Contoh:...
Klik pada judul
jurnal di ruangan ini
untuk mendapat
lebih maklumat
mengenai jurnal
UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT,
PTSL
Klik pada
Journal
Ranking
untuk
melihat
kedudukan
jurnal
termasuk
maklumat
Quartile
Maklumat
lengkap
jurnal
dipaparkan
UNI...
Maklumat mengenai ranking jurnal dipaparkan
UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT,
PTSL
CONTOH 5:
UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT,
PTSL
Apa itu JetP ????
JetP = Jurnal Elektronik Teks Penuh
• Membantu pengguna mengenal pasti judul jurnal teks penuh yang terd...
Langkah 1
Klik JeTP
Langkah 1:
Klik JetP
UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT,
PTSL
y
:
KAEDAH PENCARIAN:
BASIC SEARCH
Langkah 1:
Masukkan
kata kunci,
contoh:
finance
and
accounting
Langkah 2:
Klik JetP
Sea...
Hasil pencarian dan jumlah
rekod dipaparkan
Pencarian
boleh
dikecilkan
dengan
memilih
subject atau
datasources
Klik kepada...
Jurnal tersebut akan terus dipautkan
ke pangkalan data yang memberi
akses, contohnya EBSCOHOST
UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT,...
KAEDAH PENCARIAN:
ADVANCED SEARCH
Langkah 1:
Masukkan
kata kunci,
contoh:
chemical
engineering
Langkah 2:
Pilih jenis
penc...
Pencarian
boleh
dikecilkan
dengan
memilih
subject atau
datasources
Hasil pencarian dan jumlah
rekod dipaparkan
Klik kepada...
Jurnal tersebut akan terus dipautkan
ke pangkalan data yang memberi
akses, contohnya ScienceDirect
UNIT PERKHIDMATAN MAKLU...
UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT,
PTSL
of 47

Portal e jurnal

Kemahiran Portal e-Jurnal
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Portal e jurnal

 • 1. UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT, PTSL
 • 2. Portal e-Jurnal Perpustakaan UKM menyediakan akses kepada pangkalan data dalam talian atau sumber maklumat elektronik pelbagai bidang langganan Perpustakaan di dalam dan di luar rangkaian UKM.Ia menyediakan akses secara online. Pengguna perlu mendaftar sebagai ahli Perpustakaan untuk mengakses Portal e-Jurnal. Pengguna boleh login masuk menggunakan ID pengguna (no matriks pelajar) dan katalaluan (no smp atau katalaluan yang dinyatakan sewaktu mengisi borang ahli Perpustakaan). Pautan terus tanpa login turut disediakan kepada pengguna yang berada di dalam kampus tanpa perlu login. UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT, PTSL
 • 3. Fungsi Portal e-Jurnal • Menyediakan akses kepada pangkalan data pelbagai bidang yang dilanggan oleh Perpustakaan untuk keperluan pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan • Membantu dalam pencarian artikel teks penuh • Pencarian sumber maklumat elektronik secara mudah dan fleksibel UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT, PTSL
 • 4. Kelebihan Portal e-Jurnal • Boleh diakses di mana-mana pada bila-bila masa • Pencarian artikel boleh dilakukan walaupun tidak pasti judul jurnal • Boleh muat turun/simpan/e-mel • Hasil pencarian boleh diperolehi dari pelbagai judul jurnal • Pencarian meliputi tahun semasa dan kebelakangan UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT, PTSL
 • 5. Strategi Pencarian UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT, PTSL
 • 6. 1. Basic Search/Quick Search/Simple Search • Pencarian secara umum • Katakunci yang digunakan tidak dikhususkan pencariannya samada melalui pengarang, judul artikel, judul jurnal dan sebagainya • Hasil pencarian lebih besar skopnya Contoh : * Pencarian maklumat dari pangkalan data luar negara perlu dilakukan dalam bahasa Inggeris UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT, PTSL
 • 7. Penggunaan keyword dengan kaedah Boolean Logic AND, OR , NOT. Pencarian boleh dilakukan melalui :• Pengarang/Author • Judul/Title (jurnal, artikel, buku) • Perkara/Subject • Kata kunci/ keyword Contoh : * Pencarian maklumat dari pangkalan data luar negara perlu dilakukan dalam bahasa Inggeris 2. Advanced Search UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT, PTSL
 • 8. Boolean Logic Penggunaan keyword dengan kaedah Boolean Logic AND, OR , NOT. AND untuk mengecilkan hasil pencarian (to narrow) OR memperluas hasil pencarian (to expand) NOT untuk mengecualikan perkataan tertentu (to exclude) UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT, PTSL
 • 9. Bagaimana untuk mengakses portal e-jurnal? UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT, PTSL
 • 10. Langkah 1 : Akses melalui Laman web Perpustakaan http://www.ukm.my/ptsl UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT, PTSL
 • 11. Langkah 2 : Login Portal e-Jurnal AKSES DARI LUAR KAMPUS Masukkan ID pengguna dan katalaluan   AKSES DARI DALAM KAMPUS Klik pada pautan ini UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT, PTSL
 • 12. Langkah 3 : Pemilihan pangkalan data Pencarian melalui nama pangkalan data yang disusun mengikut abjad Pencarian melalui bidang perkara UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT, PTSL
 • 13. CONTOH 1: UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT, PTSL
 • 14. Pilih kategori pencarian sama ada menggunakan All fields, Author name atau Journal/Book title Langkah 1: Contoh: Masukkan katakunci “Architecture” Langkah 2: Klik Go KAEDAH PENCARIAN: BASIC SEARCH UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT, PTSL
 • 15. Hasil pencarian dan jumlah rekod bagi topik “architecture dipaparkan.‟ Klik Abstract untuk membaca abstrak artikel Hasil pencarian boleh dikecilkan dengan memilih Content Type, Journal/Book title, Year dsbnya. Tandakan √ pada kotak dan pilih Limit To atau Exclude. Purchase PDF = Teks penuh artikel boleh didapati melalui Pay Per View UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT, PTSL
 • 16. Pangkalan data ScienceDirect menyediakan simbol seperti di bawah untuk memberitahu pengguna samada artikel yang dikehendaki adalah akses terbuka, mempunyai teks penuh atau abstrak sahaja. UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT, PTSL
 • 17. Langkah 1 Klik Advanced Search Langkah 2 Masukkan kata kunci di kotak pencarian. Cth: Social problems AND Malaysia Langkah 3 Klik Search Boleh buat pilihan tahun KAEDAH PENCARIAN: ADVANCED SEARCH UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT, PTSL
 • 18. Klik Abstract untuk membaca abstrak artikel Purchase PDF = Teks penuh artikel boleh didapati melalui Pay Per View UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT, PTSL
 • 19. CONTOH 2: UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT, PTSL
 • 20. Contoh: Klik pada pautan ini Langkah 1 Pilih pangkalan data yang berkaitan UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT, PTSL
 • 21. Langkah 2 Pilih pangkalan data mengikut bidang pencarian Langkah 3 Klik Continue UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT, PTSL
 • 22. KAEDAH PENCARIAN: BASIC SEARCH Contoh: Masukkan katakunci “information literacy” di kotak pencarian dan klik search Boleh mengecilkan hasil pencarian seperti tahun dan jenis penerbitan UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT, PTSL
 • 23. Hasil pencarian dan jumlah rekod bagi topik “information literacy dipaparkan.‟ Klik PDF Full Text untuk memuat turun artikel teks penuh. Hasil pencarian boleh dikecilkan dengan memilih jenis kandungan, tahun dan jenis penerbitan, dll UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT, PTSL
 • 24. KAEDAH PENCARIAN: ADVANCED SEARCH Langkah 1: Masukkan kata kunci, contoh: chemical technology Langkah 2: Pilih jenis pencarian, contoh: Title (judul artikel) dan klik search Boleh mengecilkan hasil pencarian seperti tahun dan jenis penerbitan UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT, PTSL
 • 25. Hasil pencarian dan jumlah rekod bagi topik “chemical technology‟ dipaparkan. Klik PDF Full Text untuk memuat turun artikel teks penuh. UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT, PTSL
 • 26. Contoh teks penuh artikel Artikel teks penuh ini boleh disimpan (Save) atau dicetak (Print) UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT, PTSL
 • 27. CONTOH 3: UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT, PTSL
 • 28. ‟ Langkah 1: Masukkan kata kunci, contoh: “chemical engineering” Langkah 2: Pilih jenis pencarian, contoh: Article title dan klik search Scopus adalah Pangkalan data bibliografik yang memberi akses kepada senarai artikel jurnal yang diindeks oleh Scopus. Ia tidak menyediakan teks penuh kepada artikel jurnal. Teks penuh bagi artikel hanya boleh diperolehi sekiranya artikel tersebut diterbitkan dalam jurnal yang dilanggan oleh Perpustakaan UKM melalui pangkalan data lain (akan dipautkan). PENCARIAN MENGGUNAKAN FUNGSI DOCUMENT SEARCH UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT, PTSL
 • 29. Hasil pencarian boleh dikecilkan dengan memilih Year, Author Name, Subject Area dsb. Tandakan √ pada kotak dan pilih Limit to atau Exclude. Klik View more untuk melihat lebih pilihan Langkah 3: Klik pada View at Publisher. Sekiranya artikel tersebut diterbitkan di dalam jurnal langganan Perpustakaan UKM, ia akan dipautkan kepada pangkalan data lain. UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT, PTSL
 • 30. CONTOH 4: UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT, PTSL
 • 31. JCR digunakan untuk mencari nilai faktor impak / impact factor sesuatu jurnal dan juga kedudukan ( ranking ) jurnal. Impact factor adalah purata bilangan petikan (citation ) bagi artikel di dalam jurnal yang diterbitkan dalam tempoh dua tahun yang lepas. Impact factor jurnal dikira menggunakan pengiraan seperti di bawah : Petikan dalam tahun 2013 bagi artikel tahun 2011 & 2012 Impact Factor (2013) = Bilangan artikel diterbitkan dalam tahun 2011 & 2012 Contoh : Impak Faktor 2.0 bermakna, secara purata, artikel yang diterbitkan setahun atau dua tahun yang lalu telah dipetik ( cited ) sebanyak dua kali. Impak Faktor 3.5 bermakna, secara purata, artikel yang diterbitkan setahun atau dua tahun yang lalu telah dipetik ( cited ) sebanyak tiga setengah kali. UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT, PTSL
 • 32. Bagaimana untuk mencari jurnal berimpak tinggi menggunakan pangkalan data JCR ? Langkah 3 Klik SUBMIT Langkah 2 Langkah 1: Pilih bidang dan tahun JCR (tahun yang teratas adalah tahun terkini JCR) Langkah 2: Pilih cara pencarian. Contoh: View a group of journals by ---Subject Category Langkah 3: Klik SUBMIT UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT, PTSL
 • 33. Pemilihan melalui bidang perkara Boleh memilih lebih daripada satu bidang dengan menekan butang “Ctrl”. Langkah 4: Pilih bidang yang dikehendaki Langkah 5: Klik SUBMIT UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT, PTSL
 • 34. Jurnal akan disusun mengikut impact factor yang paling tinggi   Langkah 6: Pilih cara susunan senarai judul jurnal Contoh: impact factor   Langkah 7: Klik Sort Again UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT, PTSL
 • 35. Klik pada judul jurnal di ruangan ini untuk mendapat lebih maklumat mengenai jurnal UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT, PTSL
 • 36. Klik pada Journal Ranking untuk melihat kedudukan jurnal termasuk maklumat Quartile Maklumat lengkap jurnal dipaparkan UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT, PTSL
 • 37. Maklumat mengenai ranking jurnal dipaparkan UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT, PTSL
 • 38. CONTOH 5: UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT, PTSL
 • 39. Apa itu JetP ???? JetP = Jurnal Elektronik Teks Penuh • Membantu pengguna mengenal pasti judul jurnal teks penuh yang terdapat dalam langganan Perpustakaan UKM. •Jurnal yang dipaparkan, boleh dipautkan terus ke pangkalan data yang memberi akses. •Turut memberi akses kepada e-jurnal akses terbuka (open access ) •Jurnal boleh diakses secara teks penuh, kerana semua jurnal yang tersenarai (kecuali jurnal akses terbuka) di dalam JetP adalah langganan Perpustakaan UKM tertakluk kepada tahun liputan langganan •Pengguna dapat mengetahui pangkalan data yang banyak mengandungi jurnal dalam sesuatu bidang •Menyediakan Impact Factor kepada jurnal yang diindeks oleh ISI Web of Science UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT, PTSL
 • 40. Langkah 1 Klik JeTP Langkah 1: Klik JetP UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT, PTSL
 • 41. y : KAEDAH PENCARIAN: BASIC SEARCH Langkah 1: Masukkan kata kunci, contoh: finance and accounting Langkah 2: Klik JetP Search UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT, PTSL
 • 42. Hasil pencarian dan jumlah rekod dipaparkan Pencarian boleh dikecilkan dengan memilih subject atau datasources Klik kepada pautan datasource UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT, PTSL
 • 43. Jurnal tersebut akan terus dipautkan ke pangkalan data yang memberi akses, contohnya EBSCOHOST UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT, PTSL
 • 44. KAEDAH PENCARIAN: ADVANCED SEARCH Langkah 1: Masukkan kata kunci, contoh: chemical engineering Langkah 2: Pilih jenis pencarian, contoh: Journal name dan klik Advanced Search UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT, PTSL
 • 45. Pencarian boleh dikecilkan dengan memilih subject atau datasources Hasil pencarian dan jumlah rekod dipaparkan Klik kepada pautan datasource UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT, PTSL
 • 46. Jurnal tersebut akan terus dipautkan ke pangkalan data yang memberi akses, contohnya ScienceDirect UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT, PTSL
 • 47. UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT, PTSL

Related Documents