ศูนย์ข้อมูลการเมืองไทย<br />Thailand Political Base<br />http://politicalbase.in.th<br />
Thailand Political Base<br />ฐานข้อมูลเปิด ใครๆ ก็แก้ไขได้<br />ใช้ระบบแบบเดียวกับ Wikipedia<br />เชื่อมโยงด้วยลิงก์อิสระ<...
Content Type<br />บุคคล<br />คณะรัฐมนตรี<br />ส.ส.<br />ส.ว.<br />นักการเมืองท้องถิ่น<br />นายพลตำรวจ-ทหาร<br />พรรคการเมื...
Statistics<br />เนื้อหา 1,324 หน้า<br />ภาพ 565 ภาพ<br />ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน 234 คน<br />เนื้อหาถูกแก้ไขไปแล้ว 5,075 ครั้ง<...
Statistics<br />ผู้ชมรวมทั้งหมด 926,000 ครั้ง<br />ปัจจุบันมีผู้ชมวันละ 2,000 ครั้ง<br />
Keywords / Top Content<br />
Referrers - เว็บไซต์ที่อ้างอิงมา<br />นอกจากนี้ยังมี<br />Parliament.go.th<br />Kapook.com<br />Wikipedia.org<br />Nesac.g...
Media References<br />http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9530000043702<br />
ความตื่นตัวทางการเมืองของผู้ใช้เน็ตไทย<br />7 ตุลา<br />ปิดสนามบิน<br />ปี 2551<br />
ความตื่นตัวทางการเมืองของผู้ใช้เน็ตไทย<br />ปี 2553<br />
ผลงานอื่น: รายการทีวีออนไลน์ Practical Utopia<br />
ผลงานอื่น: หนังสือ Think Tank<br />รวมบทสัมภาษณ์ 12 นักคิดของสังคมไทย<br />
งานสัมมนา “ก้าวข้ามความขัดแย้งสังคมไทย”<br />28 มกราคม 2553 ที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br />
Thank You<br />http://www.siamintelligence.com<br />
of 14

Politicalbase

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Politicalbase

 • 1. ศูนย์ข้อมูลการเมืองไทย<br />Thailand Political Base<br />http://politicalbase.in.th<br />
 • 2. Thailand Political Base<br />ฐานข้อมูลเปิด ใครๆ ก็แก้ไขได้<br />ใช้ระบบแบบเดียวกับ Wikipedia<br />เชื่อมโยงด้วยลิงก์อิสระ<br />http://politicalbase.in.th<br />
 • 3. Content Type<br />บุคคล<br />คณะรัฐมนตรี<br />ส.ส.<br />ส.ว.<br />นักการเมืองท้องถิ่น<br />นายพลตำรวจ-ทหาร<br />พรรคการเมือง<br />ประเด็นอื่นๆ ด้านการเมือง เช่น เหตุการณ์ สถานที่<br />
 • 4. Statistics<br />เนื้อหา 1,324 หน้า<br />ภาพ 565 ภาพ<br />ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน 234 คน<br />เนื้อหาถูกแก้ไขไปแล้ว 5,075 ครั้ง<br />
 • 5. Statistics<br />ผู้ชมรวมทั้งหมด 926,000 ครั้ง<br />ปัจจุบันมีผู้ชมวันละ 2,000 ครั้ง<br />
 • 6. Keywords / Top Content<br />
 • 7. Referrers - เว็บไซต์ที่อ้างอิงมา<br />นอกจากนี้ยังมี<br />Parliament.go.th<br />Kapook.com<br />Wikipedia.org<br />Nesac.go.th<br />OKNation<br />Buabarn.com<br />Sae-dang.com<br />Serithai.net<br />
 • 8. Media References<br />http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9530000043702<br />
 • 9. ความตื่นตัวทางการเมืองของผู้ใช้เน็ตไทย<br />7 ตุลา<br />ปิดสนามบิน<br />ปี 2551<br />
 • 10. ความตื่นตัวทางการเมืองของผู้ใช้เน็ตไทย<br />ปี 2553<br />
 • 11. ผลงานอื่น: รายการทีวีออนไลน์ Practical Utopia<br />
 • 12. ผลงานอื่น: หนังสือ Think Tank<br />รวมบทสัมภาษณ์ 12 นักคิดของสังคมไทย<br />
 • 13. งานสัมมนา “ก้าวข้ามความขัดแย้งสังคมไทย”<br />28 มกราคม 2553 ที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br />
 • 14. Thank You<br />http://www.siamintelligence.com<br />

Related Documents