UNESCO Līdzdalības programmas darbības plāns "Nemateriālā kultūras mantojuma integrēšana formālajā un neformālajā iz...
Pasākuma iecere <ul><li>Pasākuma mērķis - popularizēt mutvārdu stāstīšanu; </li></ul><ul><li>Plānotā auditorija – sākumsko...
Pasākuma organizēšanas priekšdarbi <ul><li>Informēt un ieinteresēt pasniedzēju par plānoto pasākumu; </li></ul><ul><li>Gūt...
Norises vieta un izkārtojums 1 <ul><li>Bērzu sociālā dienas atbalsta centra telpas- bērnu istaba. Šajā ēkā blakus telpā at...
Norises vieta un izkārtojums 2
Pasākuma scenārijs <ul><li>Pasākums plānots, apmēram, 1 stundu garš; </li></ul><ul><li>Vispirms bērni iepazīstas ar biblio...
Pasākuma norises gaita 1 <ul><li>Pasākums iecerēts kā stāstījums ar auditorijas piedalīšanos. Šim nolūkam iegādātas rotaļl...
Pasākuma norises gaita 2
Palīgmateriāli 1
Palīgmateriāli 2 <ul><li>Dalībniekiem tiek izgatavotas piemiņas kartes ar Brēmenes pilsētas statujas attēlu, kurā redzami ...
Uz tikšanos turpmākajos pasākumos! 
of 11

Stāstu laiks bibliotēkās_MD

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Stāstu laiks bibliotēkās_MD

 • 1. UNESCO Līdzdalības programmas darbības plāns &quot;Nemateriālā kultūras mantojuma integrēšana formālajā un neformālajā izglītībā“ projekts “Stāstu laiks bibliotēkās” /Īslīces 2. bibliotēkas stāstīšanas pasākums/
 • 2. Pasākuma iecere <ul><li>Pasākuma mērķis - popularizēt mutvārdu stāstīšanu; </li></ul><ul><li>Plānotā auditorija – sākumskolas skolēni; </li></ul><ul><li>Stāstāmā materiāla izvēle – pasaka </li></ul>
 • 3. Pasākuma organizēšanas priekšdarbi <ul><li>Informēt un ieinteresēt pasniedzēju par plānoto pasākumu; </li></ul><ul><li>Gūt apstiprinājumu pasākuma īstenošanai; </li></ul><ul><li>Tematikas noteikšana – vienošanās par konkrētas pasakas stāstīšanu; </li></ul><ul><li>Izvēlēta Brāļu Grimmu pasaka “Brēmenes muzikanti”; </li></ul><ul><li>Informācija par auditorijas līdzdalību pasākumā; </li></ul><ul><li>Vienošanās par norises vietu un laiku. </li></ul>
 • 4. Norises vieta un izkārtojums 1 <ul><li>Bērzu sociālā dienas atbalsta centra telpas- bērnu istaba. Šajā ēkā blakus telpā atrodas Īslīces pagasta 2. bibliotēkas grāmatu izsniegšanas punkts, telpas ir savā starpā savienotas ar durvīm. </li></ul>
 • 5. Norises vieta un izkārtojums 2
 • 6. Pasākuma scenārijs <ul><li>Pasākums plānots, apmēram, 1 stundu garš; </li></ul><ul><li>Vispirms bērni iepazīstas ar bibliotēku; </li></ul><ul><li>Pēc tam ieņem savas vietas , seko pasākuma norises gaitas izskaidrojums un bērnu līdzdalības skaidrojums; </li></ul><ul><li>Pasākums iecerēts divās daļās: pasakas stāstīšana un multiplikācijas filmiņas noskatīšanās. </li></ul>
 • 7. Pasākuma norises gaita 1 <ul><li>Pasākums iecerēts kā stāstījums ar auditorijas piedalīšanos. Šim nolūkam iegādātas rotaļlietas- galveno varoņu prototipi. Bērniem jāseko līdzi stāstījumam un, iesaistoties kādam no varoņiem, kurš tiek arī parādīts, jānosauc tā vārds. </li></ul><ul><li>Pēc pasakas noklausīšanās tiek parādīta multiplikācijas filmiņa. Pirms filmiņas noskatīšanās notiek vienošanās par tās noskatīšanās ilgumu. </li></ul>
 • 8. Pasākuma norises gaita 2
 • 9. Palīgmateriāli 1
 • 10. Palīgmateriāli 2 <ul><li>Dalībniekiem tiek izgatavotas piemiņas kartes ar Brēmenes pilsētas statujas attēlu, kurā redzami pasaku varoņi un tiek izsniegtas nozīmītes ar smaidiņu, kuras hipotētiski apzīmē pasakai draudzīgu bērnu. </li></ul>
 • 11. Uz tikšanos turpmākajos pasākumos! 