ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА
ГИМНАЗИЯ
“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
25 НОЕМВРИ – ПАТРОНЕН ПРАЗНИК
Кой е Климент Охридски?
• един от най-изявените ученици на
светите братя Кирил и Методий
• създател на кирилицата
• де...
История
на ПМГ „Св.Климент Охридски“
• 1910 – 1911: превръщане на педагогическото
училище в гр.Силистра в реална гимназ...
Отличия
• 1971г.: гимназията е наградена с орден
„Кирил и Методий“ – I степен, по случай
своята 60годишнина
• 1985г.: ...
Кой е Вергил Крумов?
ддооссттооеенн ннаассллеедднниикк ннаа ККллииммееннтт
• Един от най-изявените
учители в историята ...
Гимназията преди и сега
Гимназията преди и сега
of 7

25 ноември - Патронен празник

Патронен празник на ПМГ
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - 25 ноември - Патронен празник

  • 1. ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 25 НОЕМВРИ – ПАТРОНЕН ПРАЗНИК
  • 2. Кой е Климент Охридски? • един от най-изявените ученици на светите братя Кирил и Методий • създател на кирилицата • дейност: Охридска книжовна школа; усилена просветна дейност • обучава над 3500 ученици
  • 3. История на ПМГ „Св.Климент Охридски“ • 1910 – 1911: превръщане на педагогическото училище в гр.Силистра в реална гимназия • юни 1913г.: закриване на училището от румънските власти • Силистренската гимназия: в Русе(1914г.), Свищов(1914-1916г.), Ловеч(мъжка гимназия) и Дряновския манастир(девическа) • от 1918г. – двете гимназии са в Силистра • гимназията по време на румънския режим • 1940г. патрон на гимназията - Св.Кл.Охридски
  • 4. Отличия • 1971г.: гимназията е наградена с орден „Кирил и Методий“ – I степен, по случай своята 60годишнина • 1985г.: орден Народна „Република България“ – I степен
  • 5. Кой е Вергил Крумов? ддооссттооеенн ннаассллеедднниикк ннаа ККллииммееннтт • Един от най-изявените учители в историята на гимназията • Преподавател по математика • Носител на орден „Кирил и Методий“ – I степен • 1997г. – провежда се за първи път математическо състезание „В.Крумов“ със спонсорството на Никола Кръстев
  • 6. Гимназията преди и сега
  • 7. Гимназията преди и сега