Скриньки, податки,
он-лайн платежі
як зібрати кошти
і не потрапити в фінансову халепу
Одеса,
25 квітня 2015
1.
• Публічний збір благодійних пожертв є видом благодійної
діяльності (ст. 5 п. 6).
• Публічним збором благодійних пожерт...
2.
• Благодійною пожертвою визнається безоплатна передача
благодійником коштів, іншого майна, майнових прав у
власність бе...
3.
• Особи, які здійснюють публічний збір благодійних пожертв
від імені благодійної організації, діють на підставі нотаріа...
4.
• Благодійна скринька = каса організації?
• Золоті правила фінансової безпеки публічного збіру
благодійних пожертв
5.
• Волонтерська діяльність є формою благодійної діяльності.
• Для включення до Реєстру волонтерів антитерористичної
опер...
6.
• До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
не включається сума (вартість) благодійної допомоги
виплаче...
6.1
– учасників бойових дій-військовослужбовців (резервістів,
військовозобов'язаних) та працівників Збройних Сил України,
...
6.2
– учасників масових акцій громадського протесту в Україні, які зазнали
поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров...
6.3
• До членів сімей учасників бойових дій та/або учасників
масових акцій громадського протесту в Україні належать:
дружи...
7.
• Зазначені доходи не включаються до загального місячного
(річного) оподатковуваного доходу у будь-якій сумі
(вартості)...
8.
• Зазначені доходи також не включаються до загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу у сумі, що
сукупно пр...
9.
• Фізичні особи - платники податку на доходи фізичних осіб
зобов'язані вести облік доходів і витрат в обсягах, необхідн...
9.1
• Факт придбання матеріальних цінностей у фізичних осіб
повинен бути зафіксований у письмовому вигляді та
підписаний с...
10.
• Благодійна допомога, яка надається юридичною особою на
користь учасників АТО та вимушених переселенців згідно з
Дові...
of 15

Financial tools for CSOs

Yulia Kirsanova presentation for her session during Capacity Development School at Odesa, 25 of April
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Government & Nonprofit      


Transcripts - Financial tools for CSOs

 • 1. Скриньки, податки, он-лайн платежі як зібрати кошти і не потрапити в фінансову халепу Одеса, 25 квітня 2015
 • 2. 1. • Публічний збір благодійних пожертв є видом благодійної діяльності (ст. 5 п. 6). • Публічним збором благодійних пожертв визнається добровільний збір цільової допомоги у формі коштів або майна серед невизначеного кола осіб, зокрема з використанням засобів електронного зв’язку або телекомунікації з метою здійснення благодійної діяльності (ст.7)
 • 3. 2. • Благодійною пожертвою визнається безоплатна передача благодійником коштів, іншого майна, майнових прав у власність бенефіціарів для досягнення певних, наперед обумовлених цілей благодійної діяльності (ст.6) • Благодійним грантом визнається цільова допомога у формі валютних цінностей, яка має бути використана бенефіціаром протягом строку, визначеного благодійником.
 • 4. 3. • Особи, які здійснюють публічний збір благодійних пожертв від імені благодійної організації, діють на підставі нотаріально посвідченої довіреності керівника благодійної організації. Довіреність має визначати, зокрема, цілі, місце і строк збору коштів або іншого майна, порядок їх використання та порядок загального доступу до фінансових звітів благодійної організації. • Особи, які здійснюють публічний збір благодійних пожертв на користь благодійної організації від власного імені, діють на підставі контракту (договору) про благодійну діяльність з такою благодійною організацією. Контракт (договір) має визначати, зокрема, цілі, місце і строк збору коштів або іншого майна, порядок їх використання, порядок загального доступу до фінансових звітів благодійної організації та відповідальність сторін у разі порушення контракту (договору)
 • 5. 4. • Благодійна скринька = каса організації? • Золоті правила фінансової безпеки публічного збіру благодійних пожертв
 • 6. 5. • Волонтерська діяльність є формою благодійної діяльності. • Для включення до Реєстру волонтерів антитерористичної операції благодійник - фізична особа подає заяву, копію документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) та довідку з банку (довідки з банків) із зазначенням реквізитів рахунків, відкритих на ім’я такого волонтера, що призначені для здійснення благодійної діяльності.
 • 7. 6. • До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу не включається сума (вартість) благодійної допомоги виплаченої (наданої) благодійниками, у тому числі благодійниками - фізичними особами, які внесені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції в порядку, визначеному Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", на користь декількох категорій осіб:
 • 8. 6.1 – учасників бойових дій-військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищають (захищали) незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і беруть (брали) безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції; працівників підприємств, установ, організацій, які залучаються (залучалися) та беруть (брали) безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення у порядку, встановленому законодавством, або на користь членів сімей таких учасників бойових дій, які під час участі в антитерористичній операції, участі в забезпеченні її проведення
 • 9. 6.2 – учасників масових акцій громадського протесту в Україні, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров'я під час участі в цих акціях у період з 21 листопада 2013 року по 28 лютого 2014 року, а також 2 травня 2014 року в місті Одесі, або на користь членів сімей таких учасників, які загинули чи померли внаслідок отриманих у цей період поранень, контузії чи іншого ушкодження здоров'я або визнані безвісно відсутніми в установленому порядку; – фізичних осіб, які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, де проводиться (проводилася) антитерористична операція, та/або вимушено покинули місце проживання у зв'язку з проведенням антитерористичної операції в таких населених пунктах; – фізичних осіб, які мешкали на території Автономної Республіки Крим та вимушено покинули місце проживання у зв'язку з тимчасовою окупацією території України, визначеної Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України";
 • 10. 6.3 • До членів сімей учасників бойових дій та/або учасників масових акцій громадського протесту в Україні належать: дружина, чоловік, які не одружилися вдруге, батьки, дід та баба (якщо батьки померли), неповнолітні діти, повнолітні діти-інваліди
 • 11. 7. • Зазначені доходи не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу у будь-якій сумі (вартості), що надається вищезазначеним особам: – для закупівлі або у вигляді спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення чи інших товарів (робіт, послуг) за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України – для оплати (компенсації) вартості лікарських засобів, донорських компонентів, виробів медичного призначення, технічних та інших засобів реабілітації, платних послуг з лікування, забезпечення виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації, послуг медичної реабілітації, санаторно-курортного оздоровлення
 • 12. 8. • Зазначені доходи також не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу у сумі, що сукупно протягом звітного (податкового) року не перевищує одну тисячу розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, – на відновлення втраченого майна та на інші потреби за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України.
 • 13. 9. • Фізичні особи - платники податку на доходи фізичних осіб зобов'язані вести облік доходів і витрат в обсягах, необхідних для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу, тобто вести Книгу обліку доходів і витрат (п.п. «а» п.176.1 ст. 176 ПКУ), форму та порядок ведення якої затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 11.12.2013р. № 794. • Для волонтера фактом понесення витрат при придбанні матеріальних цінностей (касок, бронежилетів, лікарських засобів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування тощо) та послуг у юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців є наявність первинних документів, до яких, зокрема, але не виключно відноситься договір, платіжне доручення, касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, накладна, акт прийому-передачі тощо.
 • 14. 9.1 • Факт придбання матеріальних цінностей у фізичних осіб повинен бути зафіксований у письмовому вигляді та підписаний сторонами, який підтверджує факт придбання товару та понесені грошові витрати волонтера. Слід зазначити, що відповідно до п.п. 163.1.2, п.п. 164.2, п.п. 171.2 для громадянина, який відчуджує матеріальні цінності, зазначена операція розглядається як дохід, при цьому відповідальною особою за декларуванням та сплатою податку виступає саме така фізична особа.
 • 15. 10. • Благодійна допомога, яка надається юридичною особою на користь учасників АТО та вимушених переселенців згідно з Довідником ознак доходів фізичних осіб до порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) відображається за ,,169” ознакою доходу.

Related Documents