Tiap hari guru berpesan,Rajin selalu baca buku,Pesan guruku itu,Tidaklah ku lupakan,Supaya ku menjadi maju.Guru selalulah ...
of 1

Nasihat guru

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Nasihat guru

  • 1. Tiap hari guru berpesan,Rajin selalu baca buku,Pesan guruku itu,Tidaklah ku lupakan,Supaya ku menjadi maju.Guru selalulah berkata,Hormat kepada orang tua,Tolong ibu dan bapa walau apa pun kerja,Itulah anak yang berjasa.Nasihat guru

Related Documents