Analiza badania metodą Zogniskowanego Wywiadu Grupowego na przykładzie badania „Kobiety Wiejskie na lokalnym rynku pracy...
Cel i problematyka badania <ul><li>„ Analiza: </li></ul><ul><li>- Aktywności Zawodowej Kobiet Wiejskich </li></ul><ul><li...
Pytania badawcze: <ul><li>Które ograniczenia wynikają z </li></ul><ul><li>wieku, wykształcenia, zawodu? </li></ul><ul><li...
<ul><li>Hipotezy & -Zagadnienia </li></ul><ul><li>15 hipotez sprowadzających się do tego, że k.w. z wielu powodów mają c...
Metoda badania: Zogniskowany Wywiad Grupowy <ul><li>6 sesji po 2 godziny: </li></ul><ul><li>3 z udziałem 7-8 kobiet w wie...
Scenariusz wywiadu z grupą k.w. <ul><li>Aranżacja: budowanie atmosfery zaufania i pracy </li></ul><ul><li>I: winieta porów...
Scenariusz wywiadu z liderami <ul><li>Aranżacja: budowanie atmosfery zaufania i pracy </li></ul><ul><li>I: abstrakcyjna sy...
Koniec opisu narzędzia i celu badania. … dziękuję za uwagę…
of 8

Prezentacja do referatu na Jakość

Prezentacja do tekstu opisującego badanie fokusowe dotyczące aktywności zawodowej kobiet wiejskich. tekst zawierający wyniki tego badania powinien wisieć na blogu.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentacja do referatu na Jakość

  • 1. Analiza badania metodą Zogniskowanego Wywiadu Grupowego na przykładzie badania „Kobiety Wiejskie na lokalnym rynku pracy. Uwarunkowania i perspektywy” Tymon Radwański 2008
  • 2. Cel i problematyka badania <ul><li>„ Analiza: </li></ul><ul><li>- Aktywności Zawodowej Kobiet Wiejskich </li></ul><ul><li>oraz </li></ul><ul><li>jej uwarunkowań wynikających z układu lokalnego </li></ul><ul><li>W oczach: </li></ul><ul><li>Kobiet </li></ul><ul><li>Lokalnych liderów (których postawy determinują aktywność zawodową kobiet) ” </li></ul>
  • 3. Pytania badawcze: <ul><li>Które ograniczenia wynikają z </li></ul><ul><li>wieku, wykształcenia, zawodu? </li></ul><ul><li>Pełnionych ról (matki, żony i kochanki)? </li></ul><ul><li>Postawy wobec pracy i strategii na rynku pracy? </li></ul><ul><li>Jakie są postawy lokalnych aktorów wobec a.z.k.w.? </li></ul><ul><li>Jaki jest wpływ lokalnych problemów na a.z.k.w.? </li></ul>
  • 4. <ul><li>Hipotezy & -Zagadnienia </li></ul><ul><li>15 hipotez sprowadzających się do tego, że k.w. z wielu powodów mają ciężko a nikogo to nie obchodzi. </li></ul><ul><li>Postawy k.w. wobec a.z.k.w. </li></ul><ul><li>Postawy lokalnych aktorów wobec a.z.k.w. </li></ul>
  • 5. Metoda badania: Zogniskowany Wywiad Grupowy <ul><li>6 sesji po 2 godziny: </li></ul><ul><li>3 z udziałem 7-8 kobiet w wieku 25-60 dobranych z 3 gmin z 3 województw na podstawie kwestionariusza rekrutacyjnego </li></ul><ul><li>3 z udziałem liderów gmin z których pochodziły focusowane k.w. </li></ul>
  • 6. Scenariusz wywiadu z grupą k.w. <ul><li>Aranżacja: budowanie atmosfery zaufania i pracy </li></ul><ul><li>I: winieta porównująca mężczyzn i kobiety jako pracowników – opinie </li></ul><ul><li>II: opinia k.w. o a.z. (pytanie o wartości) </li></ul><ul><li>III: w kontekście I możliwości k.w. </li></ul><ul><li>IV: agroturystyka jako szansa zwiększenia a.z.k.w. </li></ul><ul><li>V: usługi opiekuńcze jako szansa zwiększenia a.z.k.w. </li></ul>
  • 7. Scenariusz wywiadu z liderami <ul><li>Aranżacja: budowanie atmosfery zaufania i pracy </li></ul><ul><li>I: abstrakcyjna sytuacja porównująca mężczyzn i kobiety jako pracowników – opinie </li></ul><ul><li>II: opinia o a.z.k.w. </li></ul><ul><li>III: w kontekście I możliwości k.w. </li></ul><ul><li>IV: stosunek do a.z.k.w. (pytanie o wartości) </li></ul><ul><li>V: agroturystyka jako szansa zwiększenia a.z.k.w. </li></ul><ul><li>VI: usługi opiekuńcze jako szansa zwiększenia a.z.k.w. </li></ul>
  • 8. Koniec opisu narzędzia i celu badania. … dziękuję za uwagę…