Полінейропатії Білоус Ірина Іванівна
Полінейропатія <ul><li>Це захворювання всього організму зі специфічною реалізацією патологічного процесу на рівні перифери...
<ul><li>В основі лежать дистрофічні, токсичні, обмінні,ішемічні та механічні фактори, які призводять до змін сполучно-ткан...
Периферична нервова система <ul><li>Периферійні нерви та провідні шляхи в центральній нервовій системі складаються з відро...
Швидкість проведення <ul><li>В мієлінізованих волокнах – 60-80 м/с </li></ul><ul><li>В немієлінізованих волокнах – 2 м/с <...
Периферичний нерв складається з <ul><li>Епіневрій – пухка сполучна тканина, яка з ‘ єднує пучки нервових волокон у єдиний ...
Морфологічна основа пошкодження периферичних нервів це <ul><li>1. Валлерівське переродження – це реакція на поперечне пере...
Морфологічна основа пошкодження периферичних нервів це <ul><li>2. Аксональна дегенерація (аксонопатія) – це реакція на пор...
Морфологічна основа пошкодження периферичних нервів це <ul><li>3. Сегментарна демієлінізація (мієлінопатія) – це первинне ...
Нейронопатія <ul><li>Це первинне пошкодження нервових клітин, коли патологічні зміни відбуваються в тілах клітин передніх ...
Причини полінейропатій <ul><li>1. Інтоксикації (алкоголь, миш ‘ як, ртуть, талій, сульфокарбонат). </li></ul><ul><li>2. Ві...
Пошкодження дистальних відділів <ul><li>Відбувається внаслідок: </li></ul><ul><li>1. Найбільш диференційовані, філо- та ...
Критерії діагностики набутих аксональних та демієлінізуючих нейропатій <ul><li>Початок поступовий </li></ul><ul><li>Нижні ...
Форми ПНП <ul><li>В залежності від випадіння рухової, чутливої та вегетативної функції : </li></ul><ul><li>- моторно-сенсо...
Форми ПНП <ul><li>1. Гостра – максимальний розвиток рухових та чутливих розладів відбувається до 40 діб; </li></ul><ul><li...
Клінічні прояви <ul><li>1. Рухові </li></ul><ul><li>2. Чутливі </li></ul><ul><li>3. Вегетативні </li></ul>
Характер перебігу <ul><li>1. Гострий (симптоми розвиваються швидше ніж за тиждень; </li></ul><ul><li>2. Підгострий (до 1 м...
Додаткові методи дослідження <ul><li>1. Електрофізіологічні методи: </li></ul><ul><li>- ШПЗ по нервах </li></ul><ul><li>- ...
Додаткові методи дослідження <ul><li>5. Сечовина та креатинін крові: </li></ul><ul><li>- уремія </li></ul><ul><li>6. Функц...
Додаткові методи дослідження <ul><li>11. Визначення рівня фітанової кислоти </li></ul><ul><li>- хвороба Рефсума </li></ul...
Додаткові методи дослідження <ul><li>17. Рентгенологічні методи дослідження </li></ul><ul><li>- паранеопластичний процес <...
Свинцева полінейропатія <ul><li>Лікування : </li></ul><ul><li>Комплексоутворювачі: </li></ul><ul><li>- Тетацин – 5 мл 5% р...
Миш ‘ яковиста полінейропатія <ul><li>Лікування : </li></ul><ul><li>- реополіглюкін 400 мл в/в крап. </li></ul><ul><li>- 0...
Хлорофосна полінейропатія <ul><li>Лікування : </li></ul><ul><li>Промити шлунок 2% розчином натрію гідрогенкарбонату; </li>...
Післядифтерійна полінейропатія <ul><li>Лікування : </li></ul><ul><li>- Антидифтерійна сироватка 5000-10000 ОД в/м. </li></...
Ботулінічна полінейропатія <ul><li>Лікування : </li></ul><ul><li>Антитоксична сироватка. </li></ul><ul><li>Коли збудник ще...
Діабетична полінейропатія <ul><li> Це комплекс клінічних і субклінічних синдромів, кожний з яких характеризується дифузни...
ДІАБЕТИЧНА СТОПА
<ul><li>Це одне з найчастіших хронічних ускладнень ЦД, що діагностується майже у половини таких хворих. Клінічні прояви ді...
Наведемо одну з найбільш прийнятних класифікацій, запропоновану P.K. Thomas. <ul><li>· Зворотна нейропатія </li></ul><ul><...
Епідеміологія ДПН <ul><li>П оширеність ДПН загалом в популяції хворих на ЦД становить близько 30-34%. За вперше виявленого...
Розподіл ДПН за стадіями: <ul><li>Стадії тяжкості діабетичної полінейропатії (за P.J. Dyck) </li></ul><ul><li>N0: немає об...
 
Патогенез: <ul><li>Можна умовно розділити в часовому аспекті на функціональні й анатомічні порушення. </li></ul><ul><...
 
<ul><li>На сьогодні модель розвитку діабетичної нейропатії можна подати у вигляді багатостадійного процесу, що містить кас...
Патогенез: <ul><li>Гіперглікемія </li></ul><ul><li>Поліоловий шлях </li></ul><ul><li>Глікозилювання </li></ul><ul><li>Окси...
Діагностика і клініка полінейропатії: <ul><li>Ураження периферичної нервової системи: </li></ul><ul><li>·Діабетична поліне...
Методи дослідження:
Методи клінічного скринінгу ДПН <ul><li>Найчастіше в клінічній практиці використовується монофіламент Semmes-Weinstein (10...
<ul><li>Для оцінки нейропатії використовується калібрований неврологічний камертон (Rydel-Seiffer), який дозволяє визначат...
Диференційна діагностика:
Кількісні сенсорні тести: <ul><li>Кількісні сенсорні тести (КСТ) можуть використовуватися для виявлення субклінічної і ...
Поріг вібраційної чутливості: <ul><li>При тестуванні в діапазоні 50-300 Гц, поріг вібраційної чутливості відображає актива...
Поріг температурної чутливості: <ul><li>Порушення температурної чутливості виявляють у 75% пацієнтів із середньою і тяжкою...
Електрофізіологічні методи оцінки: <ul><li>Електрофізіологічні методи оцінки стану периферичних нервів використовуються дл...
Інші методи оцінки: <ul><li>Біопсія нерва; </li></ul><ul><li>Біопсія шкіри; </li></ul><ul><li>Неінвазивні методи: </li></u...
<ul><li>Найчастіше полінейропатії розвиваються в рамках таких нозологій як: </li></ul><ul><li>- гіпотиреоз, </li></ul><ul...
Лікування діабетичної нейропатії: <ul><li>АЛК </li></ul><ul><li>Нестероїдні протизапальні препарати </li></ul><ul><li>Тран...
 
 
<ul><li>Досягнення нормоглікемії вважається основним напрямом профілактики ДПН. Значне зниження частоти розвитку нейропаті...
Дякую за увагу.
of 53

Polyneuropathia

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Polyneuropathia

 • 1. Полінейропатії Білоус Ірина Іванівна
 • 2. Полінейропатія <ul><li>Це захворювання всього організму зі специфічною реалізацією патологічного процесу на рівні периферичної нервової системи. </li></ul><ul><li>Множинне ураження периферичних нервів являє собою переважно дистальний, симетричний моторно-сенсорний процес, пов ‘ язаний з екзогенною інтоксикацією або з ендогенними метаболічними порушеннями, який проявляється периферичними паралічами, чутливими, трофічними та вегето-судинними розладами. </li></ul>
 • 3. <ul><li>В основі лежать дистрофічні, токсичні, обмінні,ішемічні та механічні фактори, які призводять до змін сполучно-тканинного інтерстицію, мієлінової оболонки, осьового циліндра. </li></ul>
 • 4. Периферична нервова система <ul><li>Периферійні нерви та провідні шляхи в центральній нервовій системі складаються з відростків нервових клітин – аксонів або дендритів, оточених гліозними біполярними клітинами (в ЦНС – олігодендроцити, а в периферичних нервах – шванівськими – мамоцитами – клітинами). Відростки цих клітин спіралеподібно оточують аксон чи дендрит. У них утворюється жироподібний ізолятор аксона чи дендрита – мієлінова оболонка. </li></ul>
 • 5. Швидкість проведення <ul><li>В мієлінізованих волокнах – 60-80 м/с </li></ul><ul><li>В немієлінізованих волокнах – 2 м/с </li></ul><ul><li>Швидкість збільшується зі збільшенням діаметру мієлінізованого волокна (згідно закону Ома, коли опір провідника зворотньо пропорційний його діаметру). </li></ul>
 • 6. Периферичний нерв складається з <ul><li>Епіневрій – пухка сполучна тканина, яка з ‘ єднує пучки нервових волокон у єдиний нервовий стовбур. </li></ul><ul><li>Периневрій – сполучнотканинна трубка, яка огортає кожний пучок нервових волокон, виконує гомеостатичну функцію та є бар ‘ єром для більшості макромолекул. </li></ul><ul><li>Ендоневрій – тонка сполучнотканинна строма, яка огортає кожне нервове волокно та виконує функцію гематоневрального бар ‘ єра. </li></ul>
 • 7. Морфологічна основа пошкодження периферичних нервів це <ul><li>1. Валлерівське переродження – це реакція на поперечне пересічення аксону, коли дистальніше місця пошкодження дегенерує мієлінова оболонка та аксон, спостерігається проліферація шванівських клітин та розвивається дегенеративна атрофія м ‘ язів. Регенерація починається майже зразу після пошкодження, однак є повільним процесом. Чим дистальніше пошкодження, тим краще прогноз. </li></ul>
 • 8. Морфологічна основа пошкодження периферичних нервів це <ul><li>2. Аксональна дегенерація (аксонопатія) – це реакція на порушення метаболізму в нейроні, коли порушується вироблення енергії в мітохондріях та зменшується аксональний транспорт. Регенерація аксона більш в ‘ яла та сповільнена. Видуження можливе тільки в випадку своєчасної та адекватної корекції порушеного метаболізму та детоксикації. </li></ul>
 • 9. Морфологічна основа пошкодження периферичних нервів це <ul><li>3. Сегментарна демієлінізація (мієлінопатія) – це первинне пошкодження мієліну або шванівських клітин, коли аксон повністю збережений. Розвивається блок провідності по нервових волокнах. Регенерація наступає доволі швидко (протягом декількох діб, тижнів), але швидкість проведення не завжди нормалізується. </li></ul>
 • 10. Нейронопатія <ul><li>Це первинне пошкодження нервових клітин, коли патологічні зміни відбуваються в тілах клітин передніх рогів (моторні нейронопатії) або спинальних гангліях (сенсорні нейронопатії). </li></ul><ul><li>Відновлення при нейронопатіях часто тривале та неповне. </li></ul>
 • 11. Причини полінейропатій <ul><li>1. Інтоксикації (алкоголь, миш ‘ як, ртуть, талій, сульфокарбонат). </li></ul><ul><li>2. Вірусні та бактеріальні інфекції. </li></ul><ul><li>3. Колагенози, авітамінози. </li></ul><ul><li>4. Злоякісні новоутворення (рак, лімфогранулематоз, лейкози). </li></ul><ul><li>5. Захворювання внутрішніх органів (печінка, нирки, підшлункова залоза). </li></ul><ul><li>6. Захворювання ендокринних залоз (діабет, гіпер-, гіпотиреоз, гіперкортицизм). </li></ul><ul><li>7. Введення сироваток та вакцин. </li></ul><ul><li>8. Лікарські препарати (вісмут, солі золота, сульфаніламіди, ізоніазид, антибіотики). </li></ul>
 • 12. Пошкодження дистальних відділів <ul><li>Відбувається внаслідок: </li></ul><ul><li>1. Найбільш диференційовані, філо- та онтогенетично молоді відділи кінцівок (кисті та стопи) першими реагують на метаболічні зсуви при зміні реактивності організму механізмами дезадаптації та дискомпенсації. </li></ul><ul><li>2. Недостатня забезпеченість дистальних відділів нерва елементами ГЕБ, що створює умови для тканинної гіпоксії, а раніше та сильніше страждають шванівські клітини та мієлінові оболонки. </li></ul>
 • 13. Критерії діагностики набутих аксональних та демієлінізуючих нейропатій <ul><li>Початок поступовий </li></ul><ul><li>Нижні кінцівки пошкоджуються першими </li></ul><ul><li>Порушення чутливості по типу “рукавичок” та “шкарпеток” </li></ul><ul><li>Першими зникають ахіллові рефлекси </li></ul><ul><li>Ліквор (білок в нормі) </li></ul><ul><li>Видужання протягом декількох місяців або років </li></ul><ul><li>Резидуальний дефект лишається </li></ul><ul><li>ШПЗ в нормі або незначно знижена </li></ul><ul><li>Гольчаста ЕМГ (нейрогенні зміни-денервація та реіннервація) </li></ul><ul><li>Токсичні ПНП (+ЦНС) </li></ul><ul><li>Початок поступовий або гострий </li></ul><ul><li>Проксимальне та дистальне залучення кінцівок </li></ul><ul><li>Варіабельні порушення чутливості </li></ul><ul><li>Всі рефлекси зникають рано </li></ul><ul><li>Ліквор (вміст білка підвищений) </li></ul><ul><li>Видужання може бути швидким </li></ul><ul><li>Резидуальний дефект мінімальний </li></ul><ul><li>ШПЗ по нерваз різко знижена </li></ul><ul><li>Гольчаста ЕМГ – мінімальні зміни </li></ul><ul><li>Рідко втягується ЦНС </li></ul>
 • 14. Форми ПНП <ul><li>В залежності від випадіння рухової, чутливої та вегетативної функції : </li></ul><ul><li>- моторно-сенсорно-вегетативна; </li></ul><ul><li>- вегетативно-сенсорно-моторна та інш. </li></ul>
 • 15. Форми ПНП <ul><li>1. Гостра – максимальний розвиток рухових та чутливих розладів відбувається до 40 діб; </li></ul><ul><li>2. Підгостра – від 40 до 60 діб; </li></ul><ul><li>3. Хронічна – від 60 діб. </li></ul>
 • 16. Клінічні прояви <ul><li>1. Рухові </li></ul><ul><li>2. Чутливі </li></ul><ul><li>3. Вегетативні </li></ul>
 • 17. Характер перебігу <ul><li>1. Гострий (симптоми розвиваються швидше ніж за тиждень; </li></ul><ul><li>2. Підгострий (до 1 місяця) </li></ul><ul><li>3. Хронічний (більше 1 місяця) </li></ul><ul><li>4. Рецидивуючим (повторні загострення протягом багатьох років) </li></ul><ul><li>5. Прогресуючим (генетично детермінована, діабетична) </li></ul>
 • 18. Додаткові методи дослідження <ul><li>1. Електрофізіологічні методи: </li></ul><ul><li>- ШПЗ по нервах </li></ul><ul><li>- соматосенсорні ВП </li></ul><ul><li>- ЕМГ гольчаста (нейрогенна чи міогенна слабкість м ‘ язів) </li></ul><ul><li>2. ШЗЕ: </li></ul><ul><li>- захворювання сполучної тканини </li></ul><ul><li>- запальні процеси </li></ul><ul><li>- диспротеінемії </li></ul><ul><li>- злоякісні пухлини </li></ul><ul><li>3. Клінічний аналіз крові: </li></ul><ul><li>- запальні процеси </li></ul><ul><li>- отруєння свинцем </li></ul><ul><li>- лейкози </li></ul><ul><li>- поліцитемія </li></ul><ul><li>4. Глюкоза крові, тест на толерантність до глюкози </li></ul><ul><li>- цукровий діабет </li></ul>
 • 19. Додаткові методи дослідження <ul><li>5. Сечовина та креатинін крові: </li></ul><ul><li>- уремія </li></ul><ul><li>6. Функція печінки (рівень печінкових ферментів в крові): </li></ul><ul><li>- захворювання печінки </li></ul><ul><li>- алкоголізм </li></ul><ul><li>- коагулопатії, кровотечі внаслідок прийому антикоагулянтів (протромбіновий індекс) </li></ul><ul><li>7. Оцінка функції щитоподібної залози: </li></ul><ul><li>- гіпотиреоз </li></ul><ul><li>8. Концентрація в плазмі віт. В12, фолієвої кислоти, віт. Е, тіаміну. </li></ul><ul><li>- мальабсорбція </li></ul><ul><li>- дефіцит харчування </li></ul><ul><li>9. Проба Шиллінга </li></ul><ul><li>- дефіцит віт. В12 </li></ul><ul><li>10. Ревматичні проби, ЦИК </li></ul><ul><li>- ревматоідний артрит </li></ul><ul><li>- захворювання сполучної тканини </li></ul>
 • 20. Додаткові методи дослідження <ul><li>11. Визначення рівня фітанової кислоти </li></ul><ul><li>- хвороба Рефсума </li></ul><ul><li>12. Електрофорез плазми </li></ul><ul><li>- захворювання сполучної тканини </li></ul><ul><li>13. Газова хроматографія </li></ul><ul><li>- виявлення важких металів та токсинів </li></ul><ul><li>14. Мікробіологічні та серологічні методики </li></ul><ul><li>- інфекційні та параінфекційні невропатії </li></ul><ul><li>15. Біопсія кісткового мозку </li></ul><ul><li>- лейкози </li></ul><ul><li>- мієлома </li></ul><ul><li>- макроглобулінемія Вальденстрема </li></ul><ul><li>16. ЛП </li></ul><ul><li>- білково-клітинна дисоціація (Гійєна – Барре) </li></ul><ul><li>- пухлинні клітини (карциноматоз мозкових оболонок, лейкемія) </li></ul>
 • 21. Додаткові методи дослідження <ul><li>17. Рентгенологічні методи дослідження </li></ul><ul><li>- паранеопластичний процес </li></ul><ul><li>- мієлома (хребет, череп) </li></ul><ul><li>- отруєння свинцем (дослідження трубчастих кісток, свинцева кайма) </li></ul><ul><li>18. Ендоскопія </li></ul><ul><li>- паранеопластичний синдром </li></ul><ul><li>19. Сцинтіграфія </li></ul><ul><li>- кісткові метастази </li></ul><ul><li>- мієлома </li></ul><ul><li>20. Біопсія нерву </li></ul><ul><li>21. Біопсія м ‘ язу </li></ul>
 • 22. Свинцева полінейропатія <ul><li>Лікування : </li></ul><ul><li>Комплексоутворювачі: </li></ul><ul><li>- Тетацин – 5 мл 5% розчину у 20 мл 40% розчину глюкози в/в струминно; </li></ul><ul><li>- Британський антилюїзит (БАЛ) – 2,5 мг/кг в/м протягом 5-7 діб; </li></ul><ul><li>- Купреніл – 250 мг на добу протягом 1-2 тиж.; </li></ul><ul><li>- Унітіол – 5 мл в/м; </li></ul><ul><li>- Вітаміни групи В; </li></ul><ul><li>- ацетилсаліцилова кислота%; </li></ul><ul><li>- Для виведення свинцю із депо призначають діатермію печінки, </li></ul><ul><li>- в/в введення натрію гіпосульфіту – 10-20 мл 20% розчину. </li></ul><ul><li>У відновний період використовують біостимулятори, антихолінестеразні препарати, масаж, ЛФК, водні процедури, санаторно-курортне лікування (Хмельник, Миронівка). </li></ul>
 • 23. Миш ‘ яковиста полінейропатія <ul><li>Лікування : </li></ul><ul><li>- реополіглюкін 400 мл в/в крап. </li></ul><ul><li>- 0,9%-500-1000 мл фіз. Розчина </li></ul><ul><li>- БАЛ – 2,5мг/кг 2-3 рази на добу; </li></ul><ul><li>- купреніл 250 мг на добу з поступовим підвищенням дози до 750 мг на добу. </li></ul><ul><li>- знеболювальні, </li></ul><ul><li>- віт. Гр. В </li></ul><ul><li>- аскорбінову кислоту, </li></ul><ul><li>- антихолінестеразні препарати, </li></ul><ul><li>- фізіотерапевтичне лікування. </li></ul>
 • 24. Хлорофосна полінейропатія <ul><li>Лікування : </li></ul><ul><li>Промити шлунок 2% розчином натрію гідрогенкарбонату; </li></ul><ul><li>Атропіну сульфат – 1-2 мл 0,1% розчину у 20 мл 40% розчину глюкози в/в; </li></ul><ul><li>Дипіроксим – 1 мл 15% розчину в/в. </li></ul>
 • 25. Післядифтерійна полінейропатія <ul><li>Лікування : </li></ul><ul><li>- Антидифтерійна сироватка 5000-10000 ОД в/м. </li></ul><ul><li>Преднізолон 1-2 мг/кг на добу (в середньому 80-100 мг на добу) </li></ul><ul><li>Антигістамінні препарати </li></ul><ul><li>Віт гр В </li></ul><ul><li>Преднізолон </li></ul>
 • 26. Ботулінічна полінейропатія <ul><li>Лікування : </li></ul><ul><li>Антитоксична сироватка. </li></ul><ul><li>Коли збудник ще невідомий, призначають полівалентну сироватку типів А, В, С, Е. </li></ul><ul><li>Після визначення типу збудника застосовують відповідну моновалентну сироватку </li></ul><ul><li>В першу добу вводять в/м (в/в) 50000-100000 АО кожного типу сироватки (загальна кількість 200000-400000 АО) двічі, а в подальшому щоденно або через добу. </li></ul><ul><li>Нативний анатоксин по 0,5 мл кожного типу, тобто всього 2 мл під час першої інфузії, по 1 мл кожного типу, тобто всього 4 мл під час другої інфузії, які призначають через 5-7 днів. </li></ul><ul><li>Дітям до 13 років – ½ дози. </li></ul><ul><li>Фіз. Розчин, 5% р-н глюкози. </li></ul><ul><li>Великі дози віт гр. В, аскорбінову </li></ul>
 • 27. Діабетична полінейропатія <ul><li> Це комплекс клінічних і субклінічних синдромів, кожний з яких характеризується дифузним або вогнищевим ураженням периферичних і/або автономних нервових волокон внаслідок цукрового діабету (ЦД). </li></ul>
 • 28. ДІАБЕТИЧНА СТОПА
 • 29. <ul><li>Це одне з найчастіших хронічних ускладнень ЦД, що діагностується майже у половини таких хворих. Клінічні прояви діабетичної полінейропатії (ДПН) досить різноманітні і трапляються в практиці спеціалістів різного профілю. </li></ul>
 • 30. Наведемо одну з найбільш прийнятних класифікацій, запропоновану P.K. Thomas. <ul><li>· Зворотна нейропатія </li></ul><ul><li>· Гіперглікемічна нейропатія </li></ul><ul><li>· Генералізована симетрична полінейропатія (діабетична полінейропатія) </li></ul><ul><li>· Хронічна сенсомоторна нейропатія (дистальна симетрична полінейропатія) </li></ul><ul><li>· Гостра больова нейропатія </li></ul><ul><li>· Автономна нейропатія </li></ul><ul><li>· Фокальні і мультифокальні нейропатії </li></ul><ul><li>· Нейропатія краніальних нервів </li></ul><ul><li>· Тораколюмбальна радикулонейропатія </li></ul><ul><li>· Фокальні нейропатії кінцівок </li></ul><ul><li>· Проксимальна моторна нейропатія (аміотрофія) </li></ul><ul><li>· Співіснуюча хронічна запальна демієлінізуюча нейропатія </li></ul>
 • 31. Епідеміологія ДПН <ul><li>П оширеність ДПН загалом в популяції хворих на ЦД становить близько 30-34%. За вперше виявленого ЦД 2 типу вона досягає 7,5-10% і зростає у разі збільшення тривалості захворювання. За тривалості ЦД понад 25 років ДПН діагностується більше, ніж в 50% хворих. </li></ul>
 • 32. Розподіл ДПН за стадіями: <ul><li>Стадії тяжкості діабетичної полінейропатії (за P.J. Dyck) </li></ul><ul><li>N0: немає об’єктивних даних за ДПН </li></ul><ul><li>N1: Безсимптомна полінейропатія </li></ul><ul><li>N1a: Немає симптомів ДПН, але наявні порушення неврологічних тестів (провідність по нерву, кількісне сенсорне тестування, тести автономної нервової системи) </li></ul><ul><li>N1b: Немає симптомів ДПН, але наявні порушення вищезазначених неврологічних тестів у поєднанні з порушеннями, виявленими при неврологічному огляді </li></ul><ul><li>N2: Симптоматична нейропатія </li></ul><ul><li>N2a: Наявні симптоми ДПН у поєднанні з позитивними результатами неврологічних тестів </li></ul><ul><li>N2b: N2a у поєднанні із слабкістю тильних згиначів стопи </li></ul><ul><li>N3: ДПН з порушенням працездатності </li></ul><ul><li>Як бачимо, клінічна стадія «відсутність нейропатії» є еквівалентною N0; стадія N1a «клінічна нейропатія» – еквівалентна N1b, N2a або N2b; стадія «пізні ускладнення» – еквівалентна N3. </li></ul>
 • 34. Патогенез: <ul><li>Можна умовно розділити в часовому аспекті на функціональні й анатомічні порушення. </li></ul><ul><li>Функціональні зміни розвиваються на ранніх стадіях нейропатії й повністю або частково зворотні на тлі стабільного глікемічного контролю і/або впливу засобів патогенетичної терапії. Лише на тлі стабільного глікемічного контролю саме у пацієнтів з нещодавно виявленою ДПН відзначається регрес клінічних проявів цього ускладнення. </li></ul><ul><li>Згодом розвиваються анатомічні або структурні зміни, але зворотний розвиток процесу вже неможливий </li></ul>
 • 36. <ul><li>На сьогодні модель розвитку діабетичної нейропатії можна подати у вигляді багатостадійного процесу, що містить каскад патогенетичних механізмів </li></ul>
 • 37. Патогенез: <ul><li>Гіперглікемія </li></ul><ul><li>Поліоловий шлях </li></ul><ul><li>Глікозилювання </li></ul><ul><li>Оксидативний стрес </li></ul><ul><li>Судинні фактори </li></ul><ul><li>Фактори росту </li></ul><ul><li>C-пептид </li></ul><ul><li>Імунні механізми </li></ul>
 • 38. Діагностика і клініка полінейропатії: <ul><li>Ураження периферичної нервової системи: </li></ul><ul><li>·Діабетична полінейропатія: </li></ul><ul><li>- сенсорна (симетрична); </li></ul><ul><li>- моторна (симетрична); </li></ul><ul><li>- сенсомоторна (симетрична); </li></ul><ul><li>·Діабетична мононейропатія (ізольоване ураження провідних шляхів черепних або спинномозкових нервів); </li></ul><ul><li>·Автономна (вегетативна) нейропатія: </li></ul><ul><li>- кардіоваскулярна, </li></ul><ul><li>- гастроінтестинальна, </li></ul><ul><li>- урогенітальна форми, </li></ul><ul><li>- порушення розпізнавання гіпоглікемії та ін. </li></ul>
 • 39. Методи дослідження:
 • 40. Методи клінічного скринінгу ДПН <ul><li>Найчастіше в клінічній практиці використовується монофіламент Semmes-Weinstein (10 г), з його допомогою оцінюють тактильну чутливість. При застосуванні монофіламенту для оцінки ризику розвитку СДС чутливість методу перебуває в межах від 86 до 100%. Дотепер немає єдиної думки щодо ділянок стопи для тестування. Найчастіше рекомендують досліджувати тактильну чутливість на великому пальці, у проекції головок 1, 3 і 5 метатарзальних кісток, при цьому рекомендується багаторазова оцінка кожної ділянки. Також відсутні чіткі рекомендації стосовно того, що вважати негативним результатом тесту (один, два, три, або чотири неправильних відповіді). Незважаючи на ці проблеми, 10-грамовий монофіламент широко використовується для клінічної оцінки нейропатії. </li></ul>
 • 41. <ul><li>Для оцінки нейропатії використовується калібрований неврологічний камертон (Rydel-Seiffer), який дозволяє визначати вібраційну чутливість за 8-бальною шкалою. </li></ul><ul><li>Відносно недавно запропоновано використання пристрою Нейропен (Neuropen), який дозволяє оцінити больову і тактильну чутливість. Нейропен придатний для оцінки функції периферичної нервової системи, його можна порівняти із спрощеним варіантом шкали НДР. </li></ul>
 • 42. Диференційна діагностика:
 • 43. Кількісні сенсорні тести: <ul><li>Кількісні сенсорні тести (КСТ) можуть використовуватися для виявлення субклінічної і клінічної нейропатії, оцінки прогресування нейропатії і для виявлення осіб з групи ризику розвитку СДС. Крім того, методи КСТ активно використовуються в клінічних дослідженнях з профілактики і лікування діабетичної нейропатії. Незважаючи на позитивні характеристики, КСТ мають низку обмежень, оскільки вони є «напівоб’єктивним» методом оцінки, який залежить від уваги пацієнта, його мотивації і здатності до співпраці, від антропометричних показників (віку, статі, маси тіла, наявності в анамнезі паління і вживання алкоголю). </li></ul><ul><li>КСТ – безпечний і ефективний метод діагностики ДПН, однак такі тести не повинні застосовуватися як єдина методика діагностики діабетичної нейропатії. </li></ul>
 • 44. Поріг вібраційної чутливості: <ul><li>При тестуванні в діапазоні 50-300 Гц, поріг вібраційної чутливості відображає активацію механорецепторів (тільця Мейснера і Пачіні). Дослідженнями підтверджено, що визначення порогу вібраційної чутливості доцільно здійснювати для діагностики помірної або субклінічної нейропатії і виявлення осіб з високим ризиком розвитку СДС. В іншому 4-річному проспективному дослідженні показано, що пацієнти з порогом чутливості понад 25 Вт. мають більшу в 7 разів імовірність розвитку СДС. </li></ul>
 • 45. Поріг температурної чутливості: <ul><li>Порушення температурної чутливості виявляють у 75% пацієнтів із середньою і тяжкою ДПН, а в 39% цих пацієнтів спостерігається підвищення порогу больової температурної чутливості. Відзначено чітку кореляцію між підвищенням порогу температурної і вібраційної чутливості, але ці зміни можуть спостерігатися й окремо, у випадку якщо у пацієнта вибірково уражені тонкі або товсті сенсорні нервові волокна. </li></ul>
 • 46. Електрофізіологічні методи оцінки: <ul><li>Електрофізіологічні методи оцінки стану периферичних нервів використовуються для виявлення початкових симптомів ДПН і ознак її прогресування. </li></ul><ul><li>Ключова роль електрофізіологічних методів оцінки полягає в диференційній діагностиці причин нейропатії. </li></ul>
 • 47. Інші методи оцінки: <ul><li>Біопсія нерва; </li></ul><ul><li>Біопсія шкіри; </li></ul><ul><li>Неінвазивні методи: </li></ul><ul><li>(використали МРТ) </li></ul><ul><li>корнеальна конфокальна мікроскопія </li></ul>
 • 48. <ul><li>Найчастіше полінейропатії розвиваються в рамках таких нозологій як: </li></ul><ul><li>- гіпотиреоз, </li></ul><ul><li>- дефіцит вітаміну В12, </li></ul><ul><li>- ВІЛ-інфекція, </li></ul><ul><li>- герпетична інфекція, </li></ul><ul><li>- уремія. </li></ul><ul><li>При цих патологіях можливий розвиток хронічної запальної демієлінізованої полінейропатії. </li></ul>
 • 49. Лікування діабетичної нейропатії: <ul><li>АЛК </li></ul><ul><li>Нестероїдні протизапальні препарати </li></ul><ul><li>Трансдермальна терапевтична система (ТТС) з лідокаїном (5%) </li></ul><ul><li>прегабалін, </li></ul><ul><li>Габапентин </li></ul><ul><li>карбамазепін, дифеніл і ламотриджин </li></ul><ul><li>трициклічні антидепресанти </li></ul>
 • 52. <ul><li>Досягнення нормоглікемії вважається основним напрямом профілактики ДПН. Значне зниження частоти розвитку нейропатії (на 64%), частоти виявлення порушень провідності по нервових волокнах (на 44%) і розвитку автономної дисфункції (знижується на 53%) на тлі інтенсивної інсулінотерапії через 5 років спостереження. Важливий не тільки ступінь гіперглікемії, а й її тривалість. Підтримання нормоглікемії впродовж тривалого часу у хворих з виразними проявами ДПН призводить до затримки прогресування ураження периферичних нервів, що є надзвичайно важливим, але не сприяє швидкій ліквідації її проявів. </li></ul>
 • 53. Дякую за увагу.

Related Documents