Papīrs.
Temats « Papīrs» paredzēts sākumskolas audzēkņiem projekta nedēļas ietvaros apvienojot ar
piedalīšanos makulatūras...
IEVADS
Papīrs ir viens no izstrādājumiem, ko mēs lietojam katru dienu un
visdažādākajos veidos. Vai vispār varam iedomātie...
UZDEVUMI
Papīra vēsture?
Papīra veidi?
Papīra ražošana?
Izgatavot papīru pašiem.
NORISE
 Iepazīties ar darba uzdevumiem.
 Sadalīties darba grupās, izlozēt tēmu.
 Atvēlētais laiks, 3 kontaktstundas + m...
 Kāda procesa rezultātā top papīrs?
/
http://www.zalajosta.lv/lat/vides_izglitibas_materiali/macibu_gramata/papirs
 Kā tu pats vari izgatavot papīru?
http://read4343.pbworks.com/w/page/30343592/Paper%20Making%20Images
AVOTI
 http://lv.wikipedia.org/wiki/Pap%C4%Abrs
 http://www.zalajosta.lv/lv
 http://www.zalais.lv/files/papirs+papirs.p...
VĒRTĒŠANA
 Skolēni savu darbu stundā novērtē ar pašvērtējuma
lapām.
 Skolēni izvērtē arī grupas biedru darbu, veicot
sav...
VĒRTĒŠANAS TABULA
Nepietiekoši
1 punkts
Pietiekoši
2 punkti
Ļoti labi/labi
3 punkti
Iegūtie punkti
1. Satura pareizība un ...
NOBEIGUMS
 Kopīga diskusija par projektu « Papīrs»
 Manas iegūtās zināšanas
 Radošo darbu izstāde
Paldies!
Sagatavoja Lībagu sākumskolas skolotāja Irina Statņuka
Prezentācija papirs
of 12

Prezentācija papirs

"Papīrs man zināms un nezināms"
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentācija papirs

 • 1. Papīrs. Temats « Papīrs» paredzēts sākumskolas audzēkņiem projekta nedēļas ietvaros apvienojot ar piedalīšanos makulatūras vākšanas konkursu « Tīrai Latvijai.» IEVADS UZDEVUMI NORISE AVOTI VĒRTĒŠANA NOBEIGUMS
 • 2. IEVADS Papīrs ir viens no izstrādājumiem, ko mēs lietojam katru dienu un visdažādākajos veidos. Vai vispār varam iedomāties vienu dienu bez papīra? Avīzes, žurnāli, mācību līdzekļi, dažādu preču iepakojums, papīrs sadzīves vajadzībām, biļetes, – tie ir daži papīra patēriņa veidi, bez kuriem ikdienas dzīve nav iedomājama.  http://www.zalais.lv/files/papirs+papirs.pdf
 • 3. UZDEVUMI Papīra vēsture? Papīra veidi? Papīra ražošana? Izgatavot papīru pašiem.
 • 4. NORISE  Iepazīties ar darba uzdevumiem.  Sadalīties darba grupās, izlozēt tēmu.  Atvēlētais laiks, 3 kontaktstundas + mājas darbs.  No informācijas avotiem, izveidot prezentāciju par savu izlozēto tēmu.  Prezentācija. Papīra izgatavošana un radošs darbs.
 • 5.  Kāda procesa rezultātā top papīrs? / http://www.zalajosta.lv/lat/vides_izglitibas_materiali/macibu_gramata/papirs
 • 6.  Kā tu pats vari izgatavot papīru? http://read4343.pbworks.com/w/page/30343592/Paper%20Making%20Images
 • 7. AVOTI  http://lv.wikipedia.org/wiki/Pap%C4%Abrs  http://www.zalajosta.lv/lv  http://www.zalais.lv/files/papirs+papirs.pdf  http://uztaisipapiru.wordpress.lv/2012/07/31/hello-world/  http://www.mammamuntetiem.lv/articles/27805/ka-majas-apstaklos-uzmeistarot-papiru-pamaciba/  http://www.tejasistaba.lv/lv/vai-zini-ka-top-papirs-2/  http://makulatura.lv/  http://www.videsvestis.lv/content.asp?ID=132&what=50  http://www.videsvestis.lv/content.asp?ID=39&what=16  http://www.draugiem.lv/lienecreations/gallery/?pid=260847752  http://spoki.tvnet.lv/praktiskais/Ka-uzstaisit-papiru/492024  http://youtu.be/DH8nGw5KOx0  http://lv.wikipedia.org/wiki/Pap%C4%ABrs
 • 8. VĒRTĒŠANA  Skolēni savu darbu stundā novērtē ar pašvērtējuma lapām.  Skolēni izvērtē arī grupas biedru darbu, veicot savstarpējo vērtēšanu.  Ar atzīmi tiek novērtēts galarezultāts - gatavais produkts.  Katra skolēna veikums tiek novērtēts pēc dotās tabulas.
 • 9. VĒRTĒŠANAS TABULA Nepietiekoši 1 punkts Pietiekoši 2 punkti Ļoti labi/labi 3 punkti Iegūtie punkti 1. Satura pareizība un pilnīgums. Trūkst svarīgākā informācija vai tā nav pareiza. Pietiekoši izklāstīti svarīgākie jautājumi. Visi temata jautājumi izklāstīti pareizi un pilnīgi. 2. Daudzveidīga mediju izmantošana Izmantoti daži avoti. Izmantoti dažādi avoti. Meklēta informācija visos pieejamos medijos. 3. Prezentācijas materiāla noformējums Trūcīgs ilustratīvais materiāls. Informācijas izklāstā daļēji ievērots secīgums un plānveidība. Pietiekams ilustratīvais materiāls. Informācijas izklāstā ir dažas nepilnības. Bagāts ilustratīvais materiāls. Informācija izklāstīta secīgi, plānveidīgi, viegli pārskatāmi. 4. Uzstāšanās Uzstāšanās nesagatavota, teksts tiek vienkārši nolasīts. Veiksmīga uzstāšanās, daži trūkumi brīvā stāstījumā. Brīva uzstāšanās, nezaudējot pamatdomu.
 • 10. NOBEIGUMS  Kopīga diskusija par projektu « Papīrs»  Manas iegūtās zināšanas  Radošo darbu izstāde
 • 11. Paldies! Sagatavoja Lībagu sākumskolas skolotāja Irina Statņuka

Related Documents