Kistótfalui
NAP ~ LOPÓZÓ * * * * *
I I . / Augus z tus 2 0 1 4
Egy falu amit vadban gazdag erdők, halban gazdag tavak v...
tölgyesekkel és a ritkaságszámba
menő aranysárga színben pompázó
tavaszi- hériccsel. Itt vezetett a
római hadiút, és a ...
of 2

Nap lopózó aug.-2014.pdf

II._Kistótfalui_NAP-LOPÓZÓ_Augusztus-2014
Published on: Mar 3, 2016
Published in: News & Politics      


Transcripts - Nap lopózó aug.-2014.pdf

  • 1. Kistótfalui NAP ~ LOPÓZÓ * * * * * I I . / Augus z tus 2 0 1 4 Egy falu amit vadban gazdag erdők, halban gazdag tavak vesznek körül, egy falu ahol családokban gyermekek nőnek fel, egy falu ahol idős emberek élnek, akik mindezt létrehozták nekünk … Gondolatok… Vannak adottsága-ink ami más falvakban nincs, és mégis azt látjuk a kisebből, sokkal többet tudnak érdekeltséggel megteremteni. Halászat & Vadászat, a tavon és a környékbeli erdőkben halásznak, vadásznak de sajnos mégis ezeket az embereket, csoportokat nem tudjuk kellőképpen fogadni mint vendéget, olyan lehetőségünk nincs a minőségi vendéglátásra, ahol ezt biztosítani tudnánk. Vendéglátásra, turizmusra is hangsúlyt kell fektetni, egy színvonalas fogadási lehetőséggel. A turisták a pénzüket nem nálunk költik el, nem Kistótfaluban, hanem a környező falvakban, ahol ezt kihasználva munkahelyeket teremtenek ez által. Ha az erdő-ben tennénk egy kirándulást, túrát, még megvannak a felfestett kopott jelek a fákon, táblákon, de sajnos az ösvények kijelölt utak már járhatatlanok. A régi idők hangulatát, a KÉK túra útvonal, ma már csak az akkori újságcikkekből olvashatjuk, a turisták százai járták, de erről nincs se prospek-tus, se egy kiadvány, információ Kistótfalui - Rejtély! ● A falu feje egyszer kérdezte: Kedves drága Marikám, kezét csókolom, tudna nekem segíteni: „Hány villanyoszlop van a Kossuth Lajos utcában?“ (Megfejtést a NAP-LOPÓZÓ e-mail-cimére küldjék: nap-lopozo@gmail.hu) ami ezt népszerűsíthetné, sajnos most már csak az elhanyagolt, részben járhatatlan útvonal hirdeti magát az egykori túraútnak. — A szomszéd faluban, Vokány-ban van egy nagyszerű iskolaveze-tés, amely az ottani rendezvények színvonalát rendszeresen emeli a gyerekek közreműködésével, ebből mi egy évben 3-szór 20 percet kapunk, talán érdemes lenne a falubeli gyermekek érde-keit, kihasználva az adott lehető-ségeket a jobb együttműködéssel, biztosítani. Ezeket a gondolatokat egy nagy kérdőjel követ, miért törődünk mind ebbe bele, mit adunk tovább a következő generá-ciónak, hisz a gyermekeink a jövőnk, az értékeink a hagyomá-nyunk. — Az itt élő időseknek, köszönettel és hálával tartozunk, mégis azt látjuk hogy sokan egyedül, esetleg párjukkal ketten mégis magányosan múlatják idős napjaikat. Talán megérdemelhet-nének évente egy két alkalmat ami csak róluk szól, elismerni fáradozásaikat, és egy kis szint hozni hétköznapjaikba. Ne kelljen arra ébrednünk egy reggel hogy KecskeFészek.hu Neeeezd meeeeeg!!! Egy jól keresö apa úgy döntött, elviszi vidékre 7 éves kisfiát azzal a céllal, hogy megmutassa neki, milyen szegény emberek is vannak, és hogy a gyermek meglássa a dolgok értékét, és felfogja azt, hogy milyen szerencsés családban él. Egy egyszerű falusi család házában szálltak meg, ahol egy napot és egy éjszakát töltöttek. Amikor a vidéki út végén tartottak, az apa megkérdezte fiát. - Nos, mit gondolsz erről az útról? - Nagyon jó volt, apa! - Láttad, hogy némelyek milyen szükségben és szegén-ységben élnek? - Igen. - És mit láttál meg mindebből? - Azt, apa, hogy nekünk egy kutyánk van, nekik négy. Nekünk egy medencénk van otthon, ők meg egy tó partján laknak. A mi kertünket lámpák árasztják el fénnyel, az övékére pedig csillagok világítanak. A mi udvarunk a kerítésig tart, az övéké addig amíg a szem ellát. És végül láttam, hogy nekik van idejük beszélgetni egymással, és hogy boldog családként élnek. Te és anyu viszont egész nap dolgoztok, és alig látlak titeket. Az apa csak fogta a kormányt, vezetett csöndben, mire a kisfiú hozzátette: - Köszönöm apa, hogy megmutattad, milyen gazdagok is lehetnénk. szomszéd már csak a harmadik házban lakik, gyerek zsivaj helyett csak a mozgó árusok zaját halljuk, segítséget falubelitől már nem várhatsz, „NEM LEHET EZ A JÖVŐ CÉLJA” ~~~M. S. & K. I. > Kistótfalu< • Nyi l v áno s Szó ról ap > > > > Koch I r én v á l a s z tó kö r < < < < •
  • 2. tölgyesekkel és a ritkaságszámba menő aranysárga színben pompázó tavaszi- hériccsel. Itt vezetett a római hadiút, és a római birodalom XXII. légiója itt állomásozott. Ásatá-sok bizonyítják az őrhelyek és temetkezési helyek jelenlétét, melyek Marcus Aurelius hadviselé-sének bizonyítékai. Kistótfalu ligetes pincesora részben a Kéktúra útvonal Máriagyűd felőli levezető ága. Kistótfalu turisztikai látványos-ságai közé tartozik, az 1839-ben épült bádogtornyú református templom. { http://villanyiborvidek.hu/hu/ telepulesek/kistotfalu } Kistótfalu a Villányi-hegység északi előterében, az Átai-hegy lábánál található. Kistótfalu zártságának, az átmenő forgalom hiányá-nak, a levegő kiváló minőségének köszönhetően igazi természetbe ágyazott település. A déli hegygerincen vonul végig az országos kéktúra útvonal, mely mentén botanikai ritkaságok, védett növénykultúra található. A turisztikai útvonal mentén látható a 36o-37o éves karszt bokor erdő a különböző fajtájú molyhos- REKLÁM Compmania: Siklós, Felszabadulás utca 70. Nyitvatartás: Telefon: Hétfő-péntek: 9-17 Üzlet: 72/351-058 (tel/fax) Szombat: 9-14 Szerviz: 70/204-9293 Szolgáltatásaink: Számítógép alkatrészek, monitorok, nyomtatók Fényképek, videók CD-re, DVD-re írása Fénymásolás, lapolvasás, nyomtatás Internet, Rendszerfelügyelet Szerviz és Mobil szerviz Szoftvertelepítés és forgalmazása Festékpatronok, tonerek töltése Új és használt számítógépek értekésítése Egyedi konfigurációk készítése Honlapok szerkesztése A környékbeli Villányi / Siklósi- Borút táblánk van: A lehetőség adott, a Borút programjaihoz csatlakozni, ami által népszerűségre tehetnénk szert. Kistótfalunak adottsága-ival élni kell, nem pedig sem-mibe venni, a lehetőségeket felismerni, megszerezni a falu javára fordítani, esélyt adni a jövőnek, Kistótfalu jövőjének. ~~~ Koch Irén > Kistótfalu < • www. f a c ebook . com/ i r en. koch. 3 7 > > > > koch. i r en77 6 8@gma i l .hu < << < •

Related Documents