prezentacja spółki
my Czołowa polska Unikalna ekspozycja Zespół z wielo...
model działania instytucjonalny internet branżowy ...
nasz zespół Maciej Hazubski Prezes Zarzą...
portfel inwestycyjny branże i fazy rozwoju ...
kluczowe wyjścia z inwestycji status: ...
spółki na NewConnect         43,75% 39,71%             53,12% 22,19%             ...
najważniejsze wydarzeniaI kwartał 2012 PERFORMANCE INNOVATIONS ...
najważniejsze wydarzeniaII kwartał 2012 IGOPAY ...
najważniejsze wydarzeniaII kwartał 2012 500.000 ZŁ (ZA 16,54%) + ...
nowe inwestycje InQbe i Ventures Hub2012-2013 27% ...
wyniki finansoweskonsolidowane po II kwartale 2012AKTYWA RAZEM PRZYCHODY NETTO 9%...
akcjonariat Znaczna część akcji IQ Partners skupiona jest w rękach kadry zarządzajacej, co łączy jej interesy z interesam...
IQ Partners S.A.ul. Wołoska 702-675 Warszawatel.: +48 22 567 00 00fax: +48 22 567 00 01e-mail: biuro@iqpartners.plNIP: 113...
of 14

Prezentacja IQ Partners S.A. - II kwartał 2012

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Economy & Finance      


Transcripts - Prezentacja IQ Partners S.A. - II kwartał 2012

 • 1. prezentacja spółki
 • 2. my Czołowa polska Unikalna ekspozycja Zespół z wieloletnimspółka o charakterze na najbardziej doświadczeniemfunduszu venture perspektywiczne capital inwestująca branże [inwestujący m.in.w rozwojowe projekty bezzwrotne środki technologiczne [internet, mobile, z programów UE] e-commerce, IT][seed, startup, early stage]Ponadprzeciętne stopy zwrotu  z  inwestycji [średni IRR: 140%]   2
 • 3. model działania instytucjonalny internet branżowy mobile e-commerce finansowy POIG 3.1 IT * zasady POIG 3.1 zostały opisane w załączniku do prezentacji 3
 • 4. nasz zespół Maciej Hazubski Prezes Zarządu Wojciech Przyłęcki Wiceprezes Zarządutimeline2005 2007 2008 2009 2011Powstaje Debiut Powstają Pozyskanie Debiut środków 4
 • 5. portfel inwestycyjny branże i fazy rozwoju       SEED       STARTUP EARLY       STAGE       MEDIA INTERNET            pomysłE-COMMERCE MOBILE        IT     IT INNE       5
 • 6. kluczowe wyjścia z inwestycji status: niezakończona 191% udziały zbyte: 4,76% udziały pozostałe: 41,9% status: 54% zakończona udziały zbyte: 8,87% status: inwestor 30% zakończona finansowy udziały zbyte: 12,54% status: inwestor niezakończona 61% finansowy udziały zbyte: 22,3% udziały pozostałe: 22,19% status: inwestor niezakończona 18% finansowy udziały zbyte: 48,72% udziały pozostałe: 37,20%Wyjść z inwestycji łącznie: 12; Średni IRR: 140%       6
 • 7. spółki na NewConnect         43,75% 39,71%             53,12% 22,19%             10% 29,41%             40% 42,33%     7
 • 8. najważniejsze wydarzeniaI kwartał 2012 PERFORMANCE INNOVATIONS MARKETING NEXT SP. Z O.O. SOLUTIONS SP. Z O.O. Objęte udziały: Objęte udziały: Objęte udziały: Zbyte udziały: 49,97% 49,99% 49,99% 40,10% Opis działalności: Opis działalności: Opis działalności: Sprzedaż do Niestandardowa Platforma System do inwestorausługa comiesięcznej rozliczeniowa do zarządzania i obiegu finansowego subskrypcji pudełka obsługi internetowych dokumentów dla z miniaturowymi programów niewielkich firm wersjami kosmetyków afiliacyjnych i instytucji IRR: 194,66% przez internet 8
 • 9. najważniejsze wydarzeniaII kwartał 2012 IGOPAY IFOOD + SP. Z O.O. SP. Z O.O. Objęte udziały: Objęte udziały: Objęte udziały:Objęte udziały: Opis transakcji: 49,99% 49,99% 40% 49% Notowana na NewConnect Opis Opis Opis spółka Zakupy.com S.A. Opis zmieniła nazwę na B2B działalności: działalności: działalności: działalności: Partner S.A. Połączenie Internetowa Usługa dla Serwis Jedna z pierwszych jest kolejnym etapem platforma użytkowników internetowy, który w Polsce aplikacji realizacji strategii płatnicza do smartphone’ów do na podstawie do zarządzania wsparcia spółek szybkich tworzenia, kryteriów dot. domowym portfelowych w przelewów dzielenia się, trybu życia budżetem. zwiększaniu skali ich zagranicznych przechowywania i dobierze dietę działalności. online. edycji zdjęć. użytkownikom. 9
 • 10. najważniejsze wydarzeniaII kwartał 2012 500.000 ZŁ (ZA 16,54%) + NOWE KANAŁY SPRZEDAŻY I KNOW-HOW nowa emisja z ograniczonym prawem poboru UNIKATOWA OFERTA I TECHNOLOGIE E-LEARNINGOWE 10
 • 11. nowe inwestycje InQbe i Ventures Hub2012-2013 27% 29 510 000Nowe inwestycje dokonywane przeznasze inkubatory finansowane są wcałości z bezzwrotnych dotacji. 43% 23 250 000 16 250 000 96% 8 300 000 8 300 000 7 950 000 7 000 000 6 260 000 2010 2011 2012 2013 roczna wartość inwestycji skumulowana wartość inwestycji 11
 • 12. wyniki finansoweskonsolidowane po II kwartale 2012AKTYWA RAZEM PRZYCHODY NETTO 9% 4%ZYSK BRUTTO ZYSK NETTO Dane w tys. zł 12
 • 13. akcjonariat Znaczna część akcji IQ Partners skupiona jest w rękach kadry zarządzajacej, co łączy jej interesy z interesami akcjonariuszy mniejszościowychAkcjonariusz Liczba % kapitału akcjiAltraves Limited 5 000 000 22,36%(Maciej Hazubski)Sumixam Limited 4 805 197 21,49%(Wojciech Przyłęcki)ATLANTIS S.A. 4 427 000 19,80%Pozostali 8 120 803 36,35%Razem 100% 13
 • 14. IQ Partners S.A.ul. Wołoska 702-675 Warszawatel.: +48 22 567 00 00fax: +48 22 567 00 01e-mail: biuro@iqpartners.plNIP: 113 268 28 30KRS: 0000290409Kapitał zakładowy: 22 353 000 zł 14

Related Documents