RAPORT ZA DWA KWARTAŁY 2014
2 PAŹDZIERNIKA 2014
PODSUMOWANIE 1H2014
AGENDA
Istotne wydarzenia / Kwartał powyżej oczekiwań
Sezonowość rynku / Optymalizacja sieci / Rozwój sieci filialnej za...
03
Akcjonariusze Fundamenty finansowe
Historyczne rekordy na GPW
Niezmienne „Kupuj” dla akcji
Zadowoleni Inwestorzy
D...
KWARTAŁ POWYŻEJ OCZEKIWAŃ
PRZYCHÓD
+ 13,9%
131.418
+30,4%
+23,5%
106.338
1.854.489
II kwartał I kwartał Suma kwart...
ROZWÓJ SIECI FILIALNEJ
19
8
1
12
162
14
19
44 +5
6
11
310
Liczba filii
05
+6
0
+2
0
0
+2
+3
14 +2
59.080
ROSNĄCE ZNACZENIE PRZYCHODU
W SPÓŁKACH ZAGRANICZNYCH
60.281
51.186
75.406
32.373
5.6%
23.283
51.827
116.1...
Rozbudowa logistyki
Zwiększenie konkurencyjności
Rozwój elektronicznych kanałów
dystrybucji e-commerce i s-commerce
w ...
08
ZAŁOŻENIA I PERSPEKTYWY
Zwiększenie udziału w rynku poprzez rozwój
nowych segmentów rynku m.in. opona
Inwestycja w ...
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
of 9

Prezentacja wyników finansowych za pierwsze półrocze 2014 roku

Prezentacja wyników finansowych za pierwsze półrocze 2014 roku
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Economy & Finance      


Transcripts - Prezentacja wyników finansowych za pierwsze półrocze 2014 roku

  • 1. RAPORT ZA DWA KWARTAŁY 2014 2 PAŹDZIERNIKA 2014 PODSUMOWANIE 1H2014
  • 2. AGENDA Istotne wydarzenia / Kwartał powyżej oczekiwań Sezonowość rynku / Optymalizacja sieci / Rozwój sieci filialnej za granicą Kontynuacja trendu wzrostu udziału przychodów z rynków zagranicznych Strategiczne decyzje / Perspektywy na 2014
  • 3. 03 Akcjonariusze Fundamenty finansowe Historyczne rekordy na GPW Niezmienne „Kupuj” dla akcji Zadowoleni Inwestorzy Dynamika sprzedaży 13,9% Wzrost EBITDA 29,5% Wskaźnik Dług netto/EBITDA 1,92 Kurs akcji Inter Cars SA w 2014 roku 17-09-2014 222,00 zł 02-01-2014 191,05 zł ISTOTNE WYDARZENIA
  • 4. KWARTAŁ POWYŻEJ OCZEKIWAŃ PRZYCHÓD + 13,9% 131.418 +30,4% +23,5% 106.338 1.854.489 II kwartał I kwartał Suma kwartałów 1.627.837 +7,2% +30,0% 2Q2013 2Q2014 2Q2013 2Q2014 295.522 316.809 2Q2013 2Q2014 EBITDA MARŻA ZYSK BRUTTO ZYSK NETTO 04 47.002 61.125 40.040 52.225 41.367 54.999 64.971 76.479 2013 2014 684.016 873.955 943.821 980.534 2013 2014
  • 5. ROZWÓJ SIECI FILIALNEJ 19 8 1 12 162 14 19 44 +5 6 11 310 Liczba filii 05 +6 0 +2 0 0 +2 +3 14 +2
  • 6. 59.080 ROSNĄCE ZNACZENIE PRZYCHODU W SPÓŁKACH ZAGRANICZNYCH 60.281 51.186 75.406 32.373 5.6% 23.283 51.827 116.137 1.316.487 06 10.743 99,6% 20.895 dane w tys. zł -18,0% 143,3% 22,7% 16,5% 46,0% 82,0% 9,2% 18,5% 25,9% 504.239 przychód spółek zagranicznych 23,6% dynamika sprzedaży spółek zagranicznych po czterech kwartałach 22,7% dynamika sprzedaży w Polsce po czterech kwartałach
  • 7. Rozbudowa logistyki Zwiększenie konkurencyjności Rozwój elektronicznych kanałów dystrybucji e-commerce i s-commerce w Polsce i krajach Europy Centralnej Nowa strategia 07 ILS – centrum logistyczne Inwestycje e-commerce Zezwolenie SSE Rozwój nowych segmentów m.in. koło i samochody ciężarowe NOWE PROJEKTY
  • 8. 08 ZAŁOŻENIA I PERSPEKTYWY Zwiększenie udziału w rynku poprzez rozwój nowych segmentów rynku m.in. opona Inwestycja w centrum logistyczne Utrzymanie wysokiej dynamiki sprzedaży w spółkach zagranicznych
  • 9. DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Related Documents