| inter cars (3
i inter n O | MOST no mzvsnoścu
WSPANIAŁY ROK 'I989
; wlamac Ę zsurmuęzn
amam I Jzsvtswr nnzzuun( masu r MMA
woLNość GOSPODARCZA
annamania -l...
NIE ZAWSZE HOWNA DROGA
` w ~ ‹ . ą `_`
», ›,
›n. -. rm,
MH: m]] , DW „ . 33p. ., „mi
_ ` ` „ma , uuu ›' " _
. ...
CECHY 25 LAT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
wsvsnuvcwn( mn: nsz:
ROK W89
rqrursnur mw
wsmmuvm-z onu: : z
aœnvsrnvunx
uokw...
25 LAT MINĘŁO
span muu. w xm mlm n Wnunwh
w zmu mku ndmmnvnh nl Gmdzin Flamon umawiana:
w 2014 ›nuuuna- wvwacuum 3.90 ...
ALGORYTM SUKCESU INTER CARS
x I tvu"lm n. -
. ..„. .. . „.„. .,„. ..„~ »muu j
: o „u‹. ... ... ... ... :„„„...
"unu
INTER CARS - IDEA SIECI PARTNERSKIEJ
. .›. ›„ na. ..
„„. -„„ . .,. „. . „„; „.. „„„
PAFYNFŃSTWD uwaz( enu NASZĄ sre Ą
mp0 . nmvNwu w sworn nanm
svnrsuuwn FILMLNENU uwm/ wv
mxœxsnsa ›wĄ ums v.5
...
:wuwua w nazwana: uuu: (
w ! miot o mmm Plmuv nununu
wvxnlmlvwuu: MIIWNVGC moan na mamam
mmam Iœnzmmc» mlm( wozvsmu nu ...
ATR ‹ MIĘDZYNARODOWA GRUPA ZAKUPOWA
canon ATI, nos( NM
, A w„. ;.„‹. ,.. =„, ... ..u. n.n. ... ___
mamam: mn. .-
_.1 ...
ATR ‹ MIĘDZYNARODOWA GRUPA ZAKUPOWA
osnurv ATI, nmsruum
, A w„. ;.„‹. ... ._. „,. ... .uu. n.. ..
nxœumnmu uuu. ..-
_....
ATR ‹ MIĘDZYNARODOWA GRUPA ZAKUPOWA
unum. mrta cms w OGRUTACN na, unarum»
, A w„. ;.„‹. ... ._. „,. ... .u›u. n.. ..
ma...
kN I FR {ŻARY} W l IKTĆ/ HAEĆTF
RMC NA MSOW! !! 90110W(
. p-. ..›_. m-m„. ... _.. ~.
Ń
?
l;
n.
Iu-
p?
mnw* F
* IIIII I
Cv
. .. , .. . .„ . .. . .. ...
mœus : num u-nmmn
rnzvcnunv 0mm r : rur-uuu a uam ucm-
RAZEM DO WSPOLNEGO CELU v z"
POLSKA _ „. A . „i” `. .` . ` ' _
. Z332 PARTNERĘÄŚTTWO A! ` K' , ' A '
5555;; KOM`U§...
zmaąa. 'mmv' -~
wm. - . -'. ';'"Q~JĹ4». I!$IĆ
›c
wr tamm
HW?
w»
CENTRUM LOGISTYKI
W ZAKROCZYMIU MAJĄCE
WPŁYNĄĆ NA PODWOJENIE
POTENCJAŁU INTER CARS
-efąłra
1...
27 MAJA 2015 RoKU z UDZIALEM PREMIERA A
JANUSZA PIECHOCIŃSKIEGO ODBYŁA SIE unoczvsrosc , f
EREKcvJRA EUROPEJSKIEGO CENTRUM...
KLIENCI WCZORAJ - KLIENCI DZIŚ
mn: mrm: marmuru xusmaw -œuœwwœ DEVEMIINUJĄ : unum amu
uć! a ` *Is ›-
u" '
. ..-~u›~...
EWOLUCJA REKLAMY
KLIKAJĄEV ›.
KONSUMENT
J ›Amant swm
x Minwa svt
IRIZADZENIA
A NRAZIIIIMI ›mow
KOIIIIIIABJI
GRUPA PROJEKTÓW MOTOINYEGRATOR
CIYM JEST MOTOINTEGRATOR?
à ©, „ _`
°” “
0M ` .
Mara r_ „ „
o „. . v n- ~
...
OFERUJEMY NASZVM KUENTOM Z OBSZARU B2B COŚ,
CZEGO NIE OFERUJE IM NIKI INNY NA RYNKU
«uzrrnra frau A w' m Kmwr rma, ,tuv...
OFERUJEMV NASZYM KLIENTOM 1 OBSZARU B2B
cos CZEGO Nlł OFERUJE IIA Nm! mm NA RYNKU
u
'Jm „r A wnnmrm* w"
r
,...
EKSPANSJA W OPARCIU O NIEZMIENNE
0D 25 LAT ZASADY
rcaArrwAm-
POIYSKUJIMV unntnmw
320.10n num
zvnuoumw PRIEKIIRDWAC
Ic...
Komunikacja Znuhnh
mi' Świat pasja hłiiunovmyynnoe
nun-inq'. """"""" tkna-nsi-
*mstratešin wnà. :fefwmmść
rI-uzcin
. ....
(: TCHV Ih i AT PHII IISI[I| l)Hl`. /(! fš. }
nm um
›m um
am vm `A
»annaa `
19 WRZEŚNIA - ZAPRASZAMY
Prezentacja konferencja 23.06.2015
of 30

Prezentacja konferencja 23.06.2015

Prezentacja konferencja 23.06.2015
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Prezentacja konferencja 23.06.2015

 • 1. | inter cars (3
 • 2. i inter n O | MOST no mzvsnoścu
 • 3. WSPANIAŁY ROK 'I989 ; wlamac Ę zsurmuęzn amam I Jzsvtswr nnzzuun( masu r MMA woLNość GOSPODARCZA annamania -lakarzm n znmnw mn. . nas: n uma-um rgudqncw x -m. „u= ;.= musx. ~v . „‹ goumaavz. , Amra wñPnauzme . ,w wclrw . naumivna namn. „,1 wmn . r wm nrw» „mm : unos-chumanum mvn-ue; aowmaru nçnpœąry mnpm a. anxwa-„u NASTAŁ CZAS POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW
 • 4. NIE ZAWSZE HOWNA DROGA ` w ~ ‹ . ą `_` », ›, ›n. -. rm, MH: m]] , DW „ . 33p. ., „mi _ ` ` „ma , uuu ›' " _ . vml „t, „N vum A, .
 • 5. CECHY 25 LAT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI wsvsnuvcwn( mn: nsz: ROK W89 rqrursnur mw wsmmuvm-z onu: : z aœnvsrnvunx uokwas Ĺj. , mv amm( ctam «uIMNII ›m wm n › . ..m . . ROK 1999 »owum Clou
 • 6. 25 LAT MINĘŁO span muu. w xm mlm n Wnunwh w zmu mku ndmmnvnh nl Gmdzin Flamon umawiana: w 2014 ›nuuuna- wvwacuum 3.90 mld zl przyu-ow. z czego asm n. międlvnuodawych rymach w m: :nununu- wynumm ! Tlmlnxó „um uma Irtniuic mumii u : bonu na mwnn-un wowihcznych roam 3:1 rim w Eth] momo. z ma lsr n gunia lnànnącpułrñenv 1 CEŁm s u Enion-e u m w ansmann Guidant vanno: Wmv 2.1 o mld : I Klylllły mm Lm mm u
 • 7. ALGORYTM SUKCESU INTER CARS x I tvu"lm n. - . ..„. .. . „.„. .,„. ..„~ »muu j : o „u‹. ... ... ... ... :„„„~ -. .-„u. .›w. .u. wnim Ä 7_- BUOOWÄNIE INTER CARS JAKO PROFESJONALNEJ MARKI DLA KLIENTOW B2B BYŁO WIElOLETNIM PROCESiM
 • 8. "unu INTER CARS - IDEA SIECI PARTNERSKIEJ . .›. ›„ na. .. „„. -„„ . .,. „. . „„; „.. „„„
 • 9. PAFYNFŃSTWD uwaz( enu NASZĄ sre Ą mp0 . nmvNwu w sworn nanm svnrsuuwn FILMLNENU uwm/ wv mxœxsnsa ›wĄ ums v.5 Ju UJEMY
 • 10. :wuwua w nazwana: uuu: ( w ! miot o mmm Plmuv nununu wvxnlmlvwuu: MIIWNVGC moan na mamam mmam Iœnzmmc» mlm( wozvsmu nu ›monow wlnxxiwwœmnuwmumm tusza: . nœvutoámumaavodassaouonu muw: : nu uami rumun czzñuoomnazuvm uwaman: : wawuzluuuwvm Huczwa rumuna-A mama ›Whamon w uuu Iunxnœrvwmum nu : Autumn mmhmm: nuuunaa: uunstlmumcn Guuuma «Aurum - aurum ! IMHE ę maim: kumam wuwua - Nanananananananana: wstane; mvmxnun T Nutten@ I mmmsumauwmnommmn Iuuowwvnlosc . .„m. _~. ›.. ~‹. _m_-_. .. xm-. -.. ›.. _„u‹. .n_. _un~wvuw . ..mgmm-nwnmuœn. -uy-. .u-m-mv-œum_ . ._. ._-„. ~_nn-. .._a-_. n_n NOD40) DFGANICZW NA IIVNKACN IUSNĄCVDC . x.~-. ... ___m . ..-u-_u‹_: ... p.. ... ... . . .._. .‹. ... ... .«›. „.. ... ... ... -.. -.. ... ‹ ›-. ..~‹. ... ... . . wywolania-mxl ›n-. vnxummum~mmmuun DNE STOP SNOP . .„__. ._. . . .uu-uma . .. ą-uu-ąnąuux. ..? . _. „___. ... _._-. o
 • 11. ATR ‹ MIĘDZYNARODOWA GRUPA ZAKUPOWA canon ATI, nos( NM , A w„. ;.„‹. ,.. =„, ... ..u. n.n. ... ___ mamam: mn. .- _.1 : Aun-nun . ... ,~. m.. „„„. uuu-Inu- . -„. .r. m.n. m‹-. .„. ..‹-. . 1m. .‹nu~w. ... .n„, -„m . „„. .=„. ... .„. hmmn-run , „. „-›-»~. „.. . . .a un k) . - ' : l, .. .g-. n-uç-me. . m . .4 nvn mum-u . xu„„‹›ą„. .n. -a›. „. ... ..m PEJE ? Rwa mi 112M, NTD . xssr NAJSmv/ EJSZV „.1 Wubluvm' unnu. , . „,. „„~. m.. „„ . ..u . ~~'? ę ____„_____, _______„w„__ ' ` ` ` ' _ż czv mumnwxuszv ‹ - ~ ~ - s: :üEiIIlIIIIIiIn : mv-: :W- " ~ v ^äišfšxzšifišźfźżf“ XVźfW”W'%"WY? '/" ' 34005714: v04 ! Ah-AN I . ..unwa- n ? wnm I s nrwnvnrnvruv n s1 magw
 • 12. ATR ‹ MIĘDZYNARODOWA GRUPA ZAKUPOWA osnurv ATI, nmsruum , A w„. ;.„‹. ... ._. „,. ... .uu. n.. .. nxœumnmu uuu. ..- _.1 : Aun-nun . ... ,~. m.. „„„. uuu-lnu- u. ..„. .r. mon. m‹-. .„. „‹-. . 1m. .‹nu~„. ... .n„, -„m . ..„. .„. „.„. .. ... ... „.. _ , - „. -›--*". -"--"-' „. „.. ~.„. „ . . . .nm . - _ . _. ~ 'Nitin GOI-Ita: |0| ‹ w m nuuu. .. uuu. ruin-In „. ... ..m ' PEJE ? Rwa mi 112M, NTD . xssr NAJSmv/ EJSZV „.1 Wupluvm' auuu. .. ›„. .w~. m.m. . w llnnx'llltl _. ._. „_. __, __„„„„„_, „„_„ CZY NAJINĄGRIEJSZV „, „.~. ... .-m›a--~. --›um-‹. m.. ALEYEN KTDNAJLEFIEJ """"'""""""""'Ł '“*""'"'^' nazvsrosuą: 5:600 _ _ I_ sacnanząrvcu ? NNN "' "' "" n : mn I s krmnvnrävruw n §1 v-“uxdw . ,„„„_
 • 13. ATR ‹ MIĘDZYNARODOWA GRUPA ZAKUPOWA unum. mrta cms w OGRUTACN na, unarum» , A w„. ;.„‹. ... ._. „,. ... .u›u. n.. .. mamam: uuu. ..- _.1 : Aun-nun . ... ,~. m.. „„„. uuu-Inu- . -„. .r. m.n. m‹-. .„. ..‹-. . 1m. .‹nu~w. ... .n„, -„m . „„. .=„. ... .„. hmmn-run , vuun~vwnm . . . .n un k/ . . Innn-uu- bor-Ama: m P w m nuuu. .. uuu. ruin-Pn „. ... ..m ' PEJE ? Rwa mi 112M, NTD JEST uáJssnv/ EJSZV „.1 Wupluvm' auuu. .. ›„. .w~. m.m. . w , .-. .-usnu; _. ._. „_. __, __„„„„„_, „„_„ CZY NAJINĄGRIEJSZV uynaąumwhurvn-n : :wma-mną ALE TEN XTD NAJLEPIEJ '“*""'"'^' PPNsmsuJE 5:600 34005714: v04 ! Ah-AN n : mn I s krmnvnrävruw n §1 v-“uxdw . ,„„„_
 • 14. kN I FR {ŻARY} W l IKTĆ/ HAEĆTF
 • 15. RMC NA MSOW! !! 90110W( . p-. ..›_. m-m„. ... _.. ~. Ń ? l; n. Iu- p? mnw* F * IIIII I Cv . .. , .. . .„ . .. . .. . ..„ „. „ . .„. „.. .., ..„. „„. ..„„„„. „.„ . .„. .„. ..-. ... .„. .„„-. ... „-. „ . ..un-nn ›mano N-tun-wvulrnan-w--uunüuwvu . _.. .n. „._. _.. ... ... .n„. „_. ._. -. . ... ._. ... .. . n. .. m. .. o_ . ..mn -. -.. nuuu ›unum anonanse
 • 16. mœus : num u-nmmn rnzvcnunv 0mm r : rur-uuu a uam ucm-
 • 17. RAZEM DO WSPOLNEGO CELU v z" POLSKA _ „. A . „i” `. .` . ` ' _ . Z332 PARTNERĘÄŚTTWO A! ` K' , ' A ' 5555;; KOM`U§NIKACJA ' RUMUNIA 7;* 7"" INNOW CĘJA ' . "EW- STRA Ebm **f? ?.“'” “ SŁOWACJA w * EKSPAMSJJA
 • 18. zmaąa. 'mmv' -~ wm. - . -'. ';'"Q~JĹ4». I!$IĆ ›c
 • 19. wr tamm HW? w» CENTRUM LOGISTYKI W ZAKROCZYMIU MAJĄCE WPŁYNĄĆ NA PODWOJENIE POTENCJAŁU INTER CARS -efąłra 1/5' › , - ›uuœscńwxxlwnvmwsswcuuamomwu : :usuwam w tuman: : ‹ „- . „nwlwwlnndvulutwvńauwłvrzrhr . . „xT. œ„„a. „›. . x I . .:. =„o‹, ..‹. ç.‹= mm‹. :=‹. a mmam nolxnnmtuucnw n . .„. .ma. ~,u. I Hm-qunc-'Auwyrh syuncumc-ąmweuun. .awm. . x „ . , I uam „nm : maam ą : s m. „mm muw. axanna o 5 mm pva-milan . namœnoázwl : eL-nuuu scnœnvdlli: : m. m w: u . kawy „m bxnnvwv w. . c. .. : Hyun-t n. rv-: xndu Armluprżvn-cdcn Yumy I a s danwei sm ; -
 • 20. 27 MAJA 2015 RoKU z UDZIALEM PREMIERA A JANUSZA PIECHOCIŃSKIEGO ODBYŁA SIE unoczvsrosc , f EREKcvJRA EUROPEJSKIEGO CENTRUM / a LOGISTVCZNEGO w ZAKROCIVMIU ‹ ‹ A EUROPEJSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE cALKuwIYA ZMIANA Loona OPERACJI LoGIsYvczuvcu INWESTYCJA, KTORA OTWIERA DRZWI Do FRIVSZLDSCI
 • 21. KLIENCI WCZORAJ - KLIENCI DZIŚ mn: mrm: marmuru xusmaw -œuœwwœ DEVEMIINUJĄ : unum amu uć! a ` *Is ›- u" ' . ..-~u›~›. ... .„. ,.. «.. _.m. .„ 4.. ... . JAK ZMIENIAL SIE ŚWIAT TAK ZMIENIALY SIĘ METODY KOMUNIKACJI
 • 22. EWOLUCJA REKLAMY KLIKAJĄEV ›. KONSUMENT J ›Amant swm x Minwa svt IRIZADZENIA A NRAZIIIIMI ›mow KOIIIIIIABJI
 • 23. GRUPA PROJEKTÓW MOTOINYEGRATOR CIYM JEST MOTOINTEGRATOR? à ©, „ _` °” “ 0M ` . Mara r_ „ „ o „. . v n- ~ nununu-wu UIFĘXUIIII mixik! ! Uularvtqlllnv uml: I livin-lmn e . ,„„„„. ,.„„. „.. „„. m, ... .w o«
 • 24. OFERUJEMY NASZVM KUENTOM Z OBSZARU B2B COŚ, CZEGO NIE OFERUJE IM NIKI INNY NA RYNKU «uzrrnra frau A w' m Kmwr rma, ,tuv uhNluML. wv ‹'I Rvr MAI Mumu Avm: rms-rur H ; IN- 4 CIV DOBRY WIZERUNEK JEST WAŻNY? „m mm
 • 25. OFERUJEMV NASZYM KLIENTOM 1 OBSZARU B2B cos CZEGO Nlł OFERUJE IIA Nm! mm NA RYNKU u 'Jm „r A wnnmrm* w" r , ua ' „j C} m rw : ma rn w- 0.v'v'«*. 'E4F‹AT5›'-, w as. , ›- . ”; : nx r
 • 26. EKSPANSJA W OPARCIU O NIEZMIENNE 0D 25 LAT ZASADY rcaArrwAm- POIYSKUJIMV unntnmw 320.10n num zvnuoumw PRIEKIIRDWAC Icn no Knurow : ma ; w un m ›„
 • 27. Komunikacja Znuhnh mi' Świat pasja hłiiunovmyynnoe nun-inq'. """"""" tkna-nsi- *mstratešin wnà. :fefwmmść rI-uzcin . ..„. .„. „.. TAK „ymm . .w Inn-auuu. ledumioqio w. .- . Wawele Ęumpąunecęnuun. muuu: : ~. ~.. „.„„-. ... . Przadniębiorcxość SŁOWA, KTÓRE WYWARŁY WPLYW NA RZECIYWISTOSĆ PARTNERSTWO : s7 : m: w Europie nommug. Kompumcju wuj. wmašci przewaga Ranmaru-mauy hulam: nudn-unnu uuu»- u m3.. anu-unia_ 'W' Doświadczenie W°'“°“ 15 'a' ›Innumn-ąuipnm °"'S'°°s"°“ WIG49 Polska Firma 'WW Nv l : Pom: "'- unum-tpu u „n”, Nvlnluvjh m" znim-minumum# *Widniał ~--'-~--~ konkurowanie jakością Przedsiębiorczość : mmm . ..nnn
 • 28. (: TCHV Ih i AT PHII IISI[I| l)Hl`. /(! fš. } nm um ›m um am vm `A »annaa `
 • 29. 19 WRZEŚNIA - ZAPRASZAMY

Related Documents