Prezentacja produktów
firmy
- Charakterystyka
Definiowanie dowolnych zadao i ich przepływów
Śledzenie realizacji zadao
Efektywne planowanie pracy
Wspó...
- Zastosowania
Planowanie i koordynacja pracy zespołu
Zarządzanie wymaganiami
Zarządzanie zmianą
Zarządzanie błędami
Zarzą...
- Charakterystyka
Jedno centralne miejsce do gromadzenia wiedzy
Informacje w ramach zespołu, projektu bądź
departamentu w ...
- Zastosowania
Repozytorium wiedzy zespołu
Repozytorium wiedzy projektu
Repozytorium wiedzy departamentu
Zarządzanie wiedz...
- Charakterystyka
Dodatek do JIRA dedykowany do obsługi Service Desku
Intuicyjny i prosty interfejs dla klientów wewnętrzn...
- Zastosowania
Obsługa zgłoszeo od klientów zewnętrznych
Obsługa zgłoszeo od klientów wewnętrznych
Mierzenie i zarządzanie...
- Charakterystyka
Automatyzacja budowania i wdrażania aplikacji
Możliwośd elastycznego projektowania przepływu
wykonywanyc...
- Zastosowania
Realizacja Continuous Integration
Realizacja Continuous Delivery
Uruchamianie testów automatycznych
Automat...
Ze świata
• „Single source of truth for all teams … Horizontally, you’ll find all
developers, QA teams, database architect...
Zapraszamy do
kontaktu
e-mail: atlassian@intenso.pl
Prezentacja produktów firmy Atlassian
Prezentacja produktów firmy Atlassian
Prezentacja produktów firmy Atlassian
Prezentacja produktów firmy Atlassian
Prezentacja produktów firmy Atlassian
of 16

Prezentacja produktów firmy Atlassian

Prezentacja wybranych produktów firmy Atlassian oferowanych i wdrażanych przez InTENSO Sp. z o.o.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      Business      


Transcripts - Prezentacja produktów firmy Atlassian

 • 1. Prezentacja produktów firmy
 • 2. - Charakterystyka Definiowanie dowolnych zadao i ich przepływów Śledzenie realizacji zadao Efektywne planowanie pracy Współpraca nad zadaniami Rozbudowane raportowanie Integracja z innymi systemami Dostęp mobilny Serce ekosystemu ALM
 • 3. - Zastosowania Planowanie i koordynacja pracy zespołu Zarządzanie wymaganiami Zarządzanie zmianą Zarządzanie błędami Zarządzanie testami Zarządzanie projektami (Gantt, Agile) Zarządzanie wydaniami JIRA nie rozwiąże wszystkich Twoich problemów. JIRA pozwoli Ci je zobaczyd abyś mógł skuteczniej nimi zarządzad.
 • 4. - Charakterystyka Jedno centralne miejsce do gromadzenia wiedzy Informacje w ramach zespołu, projektu bądź departamentu w jednym miejscu Szybkie i proste tworzenie bogatej zawartości Współpraca poprzez wspólne tworzenie treści i dyskusje na jej temat Zaawansowane i szybkie wyszukiwanie informacji Integracja z innymi systemami
 • 5. - Zastosowania Repozytorium wiedzy zespołu Repozytorium wiedzy projektu Repozytorium wiedzy departamentu Zarządzanie wiedzą w organizacji Strona intranetowa dla pracowników Strona internetowa dla klientów Blog
 • 6. - Charakterystyka Dodatek do JIRA dedykowany do obsługi Service Desku Intuicyjny i prosty interfejs dla klientów wewnętrznych lub zewnętrznych Zaawansowane metryki SLA z uwzględnieniem kalendarzy Zarządzanie kolejkami zgłoszeo Integracja z bazą wiedzy Dedykowane raporty
 • 7. - Zastosowania Obsługa zgłoszeo od klientów zewnętrznych Obsługa zgłoszeo od klientów wewnętrznych Mierzenie i zarządzanie metrykami wynikającymi z SLA
 • 8. - Charakterystyka Automatyzacja budowania i wdrażania aplikacji Możliwośd elastycznego projektowania przepływu wykonywanych zadao Natywne wsparcie dla SVN’a, GIT’a i Mercurial’a Zaawansowana integracja z JIRA Importer z Jenkinsa (Hudsona)
 • 9. - Zastosowania Realizacja Continuous Integration Realizacja Continuous Delivery Uruchamianie testów automatycznych Automatyczne wdrażanie na Websphere i Tomcat
 • 10. Ze świata • „Single source of truth for all teams … Horizontally, you’ll find all developers, QA teams, database architects, product managers, marketing, and sales teams, all following the same release cycles. Vertically, any VP can look from top down to see the exact same information for each release. The cost and time savings were immediate. In its first year, Starz saved $100,000 on software tools alone after migrating to JIRA.” Starz Entertainment • „Beyond all that we have one big JIRA and one big Conflucence platform with standardized processes and professional support, but it's still flexible enough for very specific needs. People simply communicate with their requirements to us and we can quickly generate a project or dashboard.” Audi
 • 11. Zapraszamy do kontaktu e-mail: atlassian@intenso.pl

Related Documents